کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – مولوی

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم
کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم         در آن کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم

ادامه خواندن “کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره”

روشنی طلعت تو ماه ندارد – ویبره

روشنی طلعت تو ماه ندارد – شعر

روشنی طلعت تو ماه ندارد
وزن و بحر عروضی: مفتعلن فاعلاتن مفتعلن فع(بحر منسرح مثمن مطوی منحور)

ادامه خواندن “روشنی طلعت تو ماه ندارد – ویبره”

مثل وقوفک عندالله فی ملاء – ويبره

مثل وقوفک عندالله فی ملاء – سعدی شیرازی

مثل وقوفک عندالله فی ملاء
مثل وقوفک عندالله فی ملاء         یوم التغابن و استیقظ لمزدجر

ادامه خواندن “مثل وقوفک عندالله فی ملاء – ويبره”

سالها دل طلب جام جم از ما می كرد – ویبره

سالها دل طلب جام جم از ما می كرد – شعر

سالها دل طلب جام جم از ما می كرد
وزن و بحر عروضی: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لان(بحر رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ)

ادامه خواندن “سالها دل طلب جام جم از ما می كرد – ویبره”

قسمت اول (صفحه ۱) – ویبره

قسمت اول (صفحه ۱) – بابا طاهر

قسمت اول (صفحه 1)
خوشا آنانکه الله یارشان بی         بحمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنانکه دایم در نمازند         بهشت جاودان بازارشان بی

ادامه خواندن “قسمت اول (صفحه ۱) – ویبره”

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد – ویبره

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد – شعر

نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
وزن و بحر عروضی: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن(بحر رمل مثمن مخبون اصلم)

ادامه خواندن “نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد – ویبره”

اندر ستایش سلطان محمود (صفحه ۱۵) – ويبره

اندر ستایش سلطان محمود (صفحه ۱۵) – فردوسی

اندر ستایش سلطان محمود (صفحه 15)
دگر آنک کاوس صندوق ساخت         سر از پادشاهی همی برفراخت

ادامه خواندن “اندر ستایش سلطان محمود (صفحه ۱۵) – ويبره”

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد – ویبره

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد – شعر

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد
وزن و بحر عروضی: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن(بحر مجتث مثمن مخبون اصلم)

ادامه خواندن “صبا به تهنیت پیر می فروش آمد – ویبره”

داستان بیژن و منیژه (صفحه ۲) – ويبره

داستان بیژن و منیژه (صفحه ۲) – فردوسی

داستان بیژن و منیژه (صفحه 2)
بزیر یکی سر وبن شد بلند         که تا ز آفتابش نباشد گزند

ادامه خواندن “داستان بیژن و منیژه (صفحه ۲) – ويبره”

آن كیست كز روی كرم با ما وفاداری كند – ویبره

آن كیست كز روی كرم با ما وفاداری كند – شعر

آن كیست كز روی كرم با ما وفاداری كند
وزن و بحر عروضی: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن(بحر رجز مثمن سالم)

ادامه خواندن “آن كیست كز روی كرم با ما وفاداری كند – ویبره”

داستان دوازده رخ (صفحه ۱۲) – ويبره

داستان دوازده رخ (صفحه ۱۲) – فردوسی

داستان دوازده رخ (صفحه 12)
وگر بازگشتن بخرگاه خویش         سپردن بنیک و ببد راه خویش

ادامه خواندن “داستان دوازده رخ (صفحه ۱۲) – ويبره”