کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – مولوی

کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم
کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم         در آن کویی که می خوردم گرو شد کفش و دستارم

ادامه خواندن “کشید این دل گریبانم به سوی کوی آن یارم – ويبره”

بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین – ويبره

بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین – مولوی

بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین
بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین         ای ز تو روشن شده صحن و سرا همچنین

ادامه خواندن “بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین – ويبره”

تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم – ويبره

تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم – مولوی

تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم
تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم         وقت است جان پاک را تا میر میدانی کنم

ادامه خواندن “تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم – ويبره”

تو جانا بی‌وصالش در چه کاری – ويبره

تو جانا بی‌وصالش در چه کاری – مولوی

تو جانا بی‌وصالش در چه کاری
تو جانا بی‌وصالش در چه کاری         به دست خویش بی‌وصلش چه داری

ادامه خواندن “تو جانا بی‌وصالش در چه کاری – ويبره”