دسر تارت بنافی موز کاراملی – ویبره

دسر تارت بنافی موز کاراملی – بستنی / دسر

دسر تارت بنافی موز کاراملی - بستنی / دسر
خمیرشیرینی را با آغشته کردن آرد و پودر قند به کره سرد

ادامه خواندن “دسر تارت بنافی موز کاراملی – ویبره”

طرز تهیه کنگر ماست یا بورانی کنگر – ویبره

طرز تهیه کنگر ماست یا بورانی کنگر- بستنی / دسر

طرز تهیه کنگر ماست یا بورانی کنگر- بستنی / دسر
کنگر ماست اگرچه در یک تقسیم‌بندی کلی (مانند برانی اسفناج)

ادامه خواندن “طرز تهیه کنگر ماست یا بورانی کنگر – ویبره”

طرز تهیه ژله باواریا (دورنگ) – ویبره

طرز تهیه ژله باواریا (دورنگ) – بستنی / دسر

طرز تهیه ژله باواریا (دورنگ) - بستنی / دسر
پس از نیم ساعت، نیمی دیگر از مواد را با پودر

ادامه خواندن “طرز تهیه ژله باواریا (دورنگ) – ویبره”