طرزتهیه مربای آلو درسته – ویبره

طرزتهیه مربای آلو درسته – مربا

طرزتهیه مربای آلو درسته - مربا
برای این مربا، آلوی نسبتا ً سفت انتخاب کنید که شکل خود راحفظ کند.

ادامه خواندن “طرزتهیه مربای آلو درسته – ویبره”

نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد – ویبره

نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد – مربا

نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد - مربا
در صورتی که شکر تمیز نبوده و رنگ آن زرد است ،

ادامه خواندن “نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد – ویبره”