نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد – ویبره

نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد – مربا

نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد - مربا
در صورتی که شکر تمیز نبوده و رنگ آن زرد است ،

ادامه خواندن نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد – ویبره

طرز تهیه مارمالاد سیب و توت فرنگی – ویبره

طرز تهیه مارمالاد سیب و توت فرنگی – مربا

طرز تهیه مارمالاد سیب و توت فرنگی - مربا
حرارت را ملایم کنید تا زمانی که شکر حل شود.

ادامه خواندن طرز تهیه مارمالاد سیب و توت فرنگی – ویبره