نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد – ویبره

نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد – مربا

نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد - مربا
در صورتی که شکر تمیز نبوده و رنگ آن زرد است ،

ادامه خواندن “نکاتی که در هنگام پخت مرباها، باید مورد توجه قرار گیرد – ویبره”

طرز تهیه مربای زغال اخته – ویبره

طرز تهیه مربای زغال اخته – مربا

طرز تهیه مربای زغال اخته - مربا
این مربا رابا هسته درست می کنند.اگر میوه زغال اخته سفت باشد

ادامه خواندن “طرز تهیه مربای زغال اخته – ویبره”