دسته: غذای افغانی

شربت آلبالو افغانی – ویبره 0

شربت آلبالو افغانی – ویبره

شربت آلبالو افغانی – غذای افغانی مواد لازم ۱- آلوبالو خشک یک کیلو

سیمیان شیرینی افغانی – ویبره 0

سیمیان شیرینی افغانی – ویبره

سیمیان شیرینی افغانی – غذای افغانی سیمیان را میتوان ازسه بر چهار آرد سفید و یک بر چهار آرد نخود  تهیه نمود.

طرز تهیه شیرینی جلبی افغانی – ویبره 0

طرز تهیه شیرینی جلبی افغانی – ویبره

طرز تهیه شیرینی جلبی افغانی – غذای افغانی از جمله شرینی باب خوشمزه است.اکثراَ با ماهی به خصوص در روز  سال

کچالو جوش داده آشپزی افغانی – ویبره 0

کچالو جوش داده آشپزی افغانی – ویبره

کچالو جوش داده آشپزی افغانی – غذای افغانی گرمک کچالو ، کچالو آبپز کچالو جوشانده و کچالو جوشَک نیز گویند . بیشتر در تفریح

لوله کباب ( شامی افغانی) – ویبره 0

لوله کباب ( شامی افغانی) – ویبره

لوله کباب ( شامی افغانی) – غذای افغانی تمام مواد را با هم خوب مخلوط می کنیم

قیماق چای افغانی – ویبره 0

قیماق چای افغانی – ویبره

قیماق چای افغانی – غذای افغانی مواد لازم ۱- چای سبز  نیم گیلاس     (از چای استفاده میکنیم که چند لحظه  بعد از دم کردن خود سرخ میکند.)

شورنخود و کچالو افغانی – ویبره 0

شورنخود و کچالو افغانی – ویبره

شورنخود و کچالو افغانی – غذای افغانی مواد لازم ۱- نخود

منتو غذای افغانی – ویبره 0

منتو غذای افغانی – ویبره

منتو غذای افغانی – غذای افغانی مواد لازم ۱-  گوشت سرخی یک کیلو ( گاو، گوساله )

آشک گوشتی افغانی – ویبره 0

آشک گوشتی افغانی – ویبره

آشک گوشتی افغانی – غذای افغانی مواد لازم ۱-  آرد ترمیده ۱۰۰۰ گرام

بولانی ماشی افغانی – ویبره 0

بولانی ماشی افغانی – ویبره

بولانی ماشی افغانی – غذای افغانی مواد لازم ۱-  آرد ترمیده (صفر سه) یک کیلو

نذر هفت میوه افغانی – ویبره 0

نذر هفت میوه افغانی – ویبره

نذر هفت میوه افغانی – غذای افغانی مواد لازم ۱- سه نوع کشمش

طرزتهیه فاصولیه افغانی – ویبره 0

طرزتهیه فاصولیه افغانی – ویبره

طرزتهیه فاصولیه افغانی – غذای افغانی مواد لازم : ۱- فاصولیه یک ۵۰۰ گرام

کرو یا  تودی ښلوبه دوغ گرم افغانی – ویبره 0

کرو یا تودی ښلوبه دوغ گرم افغانی – ویبره

کرو یا تودی ښلوبه دوغ گرم افغانی – غذای افغانی مواد لازم : ۱-  آرد سفید یک قاشق کلان