طرز تهیه کُبّه عربی – ویبره

طرز تهیه کُبّه عربی – غذای عربی

طرز تهیه کُبّه عربی - غذای عربی
از خمیر کبه به اندازه یک گردو برمیداریم. آن را پهن می کنیم و وسط آن از مواد

ادامه خواندن “طرز تهیه کُبّه عربی – ویبره”

کیبه عربی (غذای سنتی لبنان) – ویبره

کیبه عربی (غذای سنتی لبنان) – غذای عربی

کیبه عربی (غذای سنتی لبنان) - غذای عربی
کیبه نوعی کوفته لبنانی، و غذای ملی  این کشور است. کسی نیست که

ادامه خواندن “کیبه عربی (غذای سنتی لبنان) – ویبره”