دسته: آشپزی هندی

کباب بره هندی – ویبره 0

کباب بره هندی – ویبره

کباب بره هندی – غذای هندی مواد لازم:گوشت ران بره=۲ کیلو و نیم

پلو گوشت هندی – ویبره 0

پلو گوشت هندی – ویبره

پلو گوشت هندی – غذای هندی گوشتها را شبیه گوشت قیمه خرد

سمبوسه هندی با ماهی هندی – ویبره 0

سمبوسه هندی با ماهی هندی – ویبره

سمبوسه هندی با ماهی هندی – غذای هندی مواد لازم برای چهار نفر:ماهی چرخ شده= ۳۰۰گرم

پلوی مخلوط هندی – ویبره 0

پلوی مخلوط هندی – ویبره

پلوی مخلوط هندی – غذای هندی این پلوی مخلوط در کشور هندوستان به بریانی بادام هندی و سبزیجات معروف است

طرز تهیه دال هندی – ویبره 0

طرز تهیه دال هندی – ویبره

طرز تهیه دال هندی – غذای هندی لپه ماش را توی آب بیندازید تا بجوشد‌،

پلو دال هندی – ویبره 0

پلو دال هندی – ویبره

پلو دال هندی – غذای هندی برنج= ۵ پیمانهگوشت چرخ کرده= نیم کیلو

قلیا هندی – ویبره 0

قلیا هندی – ویبره

قلیا هندی – غذای هندی ● مواد لازم:▪ گوشت با استخوان: ۵۰۰ گرم

طرز تهیه خوراک کاری مهاراجه هندی – ویبره 0

طرز تهیه خوراک کاری مهاراجه هندی – ویبره

طرز تهیه خوراک کاری مهاراجه هندی – غذای هندی مواد لازم :کره ۲۰ گرم

گوجه فرنگی پرشده هندی – ویبره 0

گوجه فرنگی پرشده هندی – ویبره

گوجه فرنگی پرشده هندی – غذای هندی مواد لازم برای ۶ نفر:گوجه فرنگی سفت و بزرگ=۶ عدد

بَجیه هندی – ویبره 0

بَجیه هندی – ویبره

بَجیه هندی – غذای هندی ● مواد لازم:▪ آرد لپه: ۵ تا ۶ قاشق غذاخوری؛

جوجه آشوکا  هندی – ویبره 0

جوجه آشوکا هندی – ویبره

جــوجه آشـوکا هندی – غذای هندی مواد لازمگوشت جوجه – ۳۰۰ گرم

تکه های گوشت تند هندی – ویبره 0

تکه های گوشت تند هندی – ویبره

تکه های گوشت تند هندی – غذای هندی مواد لازم:گوشت گوساله خرد شده=۱ کیلوگرم

مرغ کره ای هندی – ویبره 0

مرغ کره ای هندی – ویبره

مرغ کره ای هندی – غذای هندی ● مواد لازم برای ۴ نفر:کره=۱۰۰ گرم

شامی سیب زمینی هندی – ویبره 0

شامی سیب زمینی هندی – ویبره

شامی سیب زمینی هندی – غذای هندی مواد لازمسیب زمینی ۹۰۰ گرم

گوشت بند انگشتی هندی – ویبره 0

گوشت بند انگشتی هندی – ویبره

گوشت بند انگشتی هندی – غذای هندی مواد لازم:گوشت چرخ کرده=۱ کیلوگرم