تجربه در مقابل تحصیلات – ویبره

تجربه در مقابل تحصیلات – بازاریابی

تجربه در مقابل تحصیلات
«آرنولدندلر» یکی از کارآفرینان موفق و با سابقه است که شرکت «The Startup Business Doctor» را تاسیس کرده است. او و همکارانش به کارآفرینان تازه‌کار که کسب وکاری جدید به راه انداخته‌اند، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کنند تا آنها بتوانند به کارشان رونق بخشند.

ادامه خواندن تجربه در مقابل تحصیلات – ویبره

کلید موفقیت شما در هدایت یک کسب و کار موفق – ویبره

کلید موفقیت شما در هدایت یک کسب و کار موفق – بازاریابی

کلید موفقیت شما در هدایت یک کسب و کار موفق
برخورداری از یک برنامه بازاریابی (Marketing Plan) کلید موفقیت شما در کسب و کاری است که دارید. در این مقاله، هر چند کوتاه و اجمالی، قصد دارم برخی از نکات مهم را به هنگام تهیه‌ی یک برنامه‌ بازاریابی یادآوری کنم.

ادامه خواندن کلید موفقیت شما در هدایت یک کسب و کار موفق – ویبره

نوآوری یک کار درونی است – ویبره

نوآوری یک کار درونی است – بازاریابی

نوآوری یک کار درونی است
در مورد لزوم ایجاد یک فرهنگ ماندگار نوآوری بحث‌های زیادی صورت می‌گیرد و قدمهای جسورانه‌ای در جهت عملی کردن تئوری‌ها برداشته می‌شود. با این وجود برای پیدا کردن یک راه ساده و صحیح برای پرداختن به این موضوع از درون به بیرون (به عبارت دیگر پرداختن به DNA اصلی‌ای که نوآوری از آن سرچشمه می‌گیرد) چالش‌های فراوانی وجود دارد.

ادامه خواندن نوآوری یک کار درونی است – ویبره

مراقب فروشندگان متقلب و فریبکار باشید – ویبره

مراقب فروشندگان متقلب و فریبکار باشید – بازاریابی

مراقب فروشندگان متقلب و فریبکار باشید
همه ی ما تا به حال با آنها برخورد داشته ایم. منظورم افرادی است که مثل برخی از فروشنده های ماشین دست دوم رفتار می کنند است. آنها که هیچوقت لبخند از روی لبهایشان کنار نمیرود، و هر از چند گاه با دستشان بر پشتتان می زنند. ظاهرسازهای حرفه ای.

ادامه خواندن مراقب فروشندگان متقلب و فریبکار باشید – ویبره

مدیریت اشتغال، مفیدتر از مهندسی آن – ویبره

مدیریت اشتغال، مفیدتر از مهندسی آن – بازاریابی

مدیریت اشتغال، مفیدتر از مهندسی آن
در یک نگاه موشکافانه می‌توان گفت که همه سیستم‌ها و نظام‌های قابل درک برای انسان‌ها با هم مرتبط است، بر همدیگر تاثیر داشته و از هم تاثیر می‌پذیرند؛ اما در عمل با مدنظر قراردادن پارامترهای هزینه و زمان موردنیاز، توان تکنولوژیکی و کمیت، کیفیت و اهمیت آن تاثیر و تاثرها، برخی از این روابط در فرآیندهای مختلف بررسی، تجزیه و تحلیل، نظریه پردازی و کاربردی کردن آن سیستم‌ها برای زندگی انسان‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

ادامه خواندن مدیریت اشتغال، مفیدتر از مهندسی آن – ویبره

عوامل مؤثر در موفقیت اقتصادی – ویبره

عوامل مؤثر در موفقیت اقتصادی – بازاریابی

عوامل مؤثر در موفقیت اقتصادی
اکثر آگاهان امور اقتصادی براین اعتقادند که فعالیت های اقتصادی با تمام مزایایش عرصه مبارزه ای جدی و مخاطره آمیز است .

عوامل مؤثر در موفقیت اقتصادی

ادامه خواندن عوامل مؤثر در موفقیت اقتصادی – ویبره

روشهای درست ترک کار – ویبره

روشهای درست ترک کار – بازاریابی

روشهای درست ترک کار
سیاستمداری را “درایت و مهارت در برخورد با مردم” معنا کرده اند. داشتن سیاستی صحیح در برخورد با مسائل خصوصی و کاری همواره مفید بوده است اما مهمترین کاربرد یک برخورد سیاستمدارانه، هنگامی است که شما کارتان را ترک میکنید.

ادامه خواندن روشهای درست ترک کار – ویبره

چند روش برای تحت تاثیر قرار دادن رئیس اداره – ویبره

چند روش برای تحت تاثیر قرار دادن رئیس اداره – بازاریابی

چند روش برای تحت تاثیر قرار دادن رئیس اداره
همه می خواهند به بهترین وجه در محل کار ظاهر شوند تا اطمینان یابند که پله های ترقی را طی خواهند کرد و ترفیع رتبه خواهند گرفت.

ادامه خواندن چند روش برای تحت تاثیر قرار دادن رئیس اداره – ویبره

انتخاب مناسب اولین شغل – ویبره

انتخاب مناسب اولین شغل – بازاریابی

انتخاب مناسب اولین شغل
نخستین شغل شما می ‌تواند شکل دهنده مابقی دوران شغلی شما باشد . لذا بسیار مهم است که شغل نخست را درست انتخاب کنید. اگر هدفی کوچک داشته باشید، دوره‌ شغلی شما نیز نتایجی محدود در پی خواهد داشت.

ادامه خواندن انتخاب مناسب اولین شغل – ویبره

سه فاکتور اصلی موفقیت – ویبره

سه فاکتور اصلی موفقیت – بازاریابی

سه فاکتور اصلی موفقیت
موفقیت در کار و تجارت به فاکتورهای گونـاگـونی بستگی دارد که بارزترین آن شانس و اقبال میـباشد. امـا اگـر شمامیخواهید که نبردبان ترقی را بسرعت طی کنید این نکته درا باید بـخاطر بسپارید: مـوفقیت امری کاملا سیستماتیک بوده و می شود آن را با فرمول بیان نمـود.

ادامه خواندن سه فاکتور اصلی موفقیت – ویبره