دسته: شیمی

آلکنها – ویبره 0

آلکنها – ویبره

آلکنها – شیمی آلکنها ، دسته بزرگی از هیدروکربنها را شامل می شوند که به هیدروکربنهای غیر اشباع (unsaturated) موسومند. تعداد هیدروژنهای این ترکیبات ، کمتر از آلکنهای هم کربن است. آلکنها ممکن است...

استانداردهای حفظ کیفیت هوا – ویبره 0

استانداردهای حفظ کیفیت هوا – ویبره

استانداردهای حفظ کیفیت هوا – شیمی مقدمهمقررات کنترل و سیاستهای کنترلی ، مجوز قانونی جهت اجرای سیاستهای کنترل ابداعات جدید ، مربوط به گازهای متصاعد شده در اتمسفر ، شبکه نظارت بر اتمسفر ،...

آلکانها – ویبره 0

آلکانها – ویبره

آلکانها – شیمی مقدمهبعضی از ترکیبهای آلی ، فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن می‌باشند و در نتیجه آنها را هیدروکربن می‌نامند. با تکیه بر ساختار ، هیدروکربنها را به دو گروه و...

تحرک یونی – ویبره 0

تحرک یونی – ویبره

تحرک یونی – شیمی دید کلیمقدار رسانایی اکی‌والانی ، می‌تواند از روی سهم هر یک از یونهای الکترولیت در رسانایی بدست آید، قانون تجربی کولراش چنین حکم می‌کند که رسانایی اکی‌والانی در رقت بی‌نهایت...

تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه – ویبره 0

تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه – ویبره

تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه – شیمی هدف آزمایشتهیه کوچکترین و مهمترین هیدروکربن زنجیری سیر نشده از گروه آلکن‌ها یعنی اتیلن و مشاهده اثر آن بر روی مواد مختلف.تئوری آزمایش

راههای آلودگی انسان به هیدرازین – ویبره 0

راههای آلودگی انسان به هیدرازین – ویبره

راههای آلودگی انسان به هیدرازین – شیمی اطلاعات کلیطبق بررسیها در دود هر نخ سیگار ، مقدار ۲۳ تا ۴۳ نانوگرم هیدرازین وجود دارد. مالتیک هیدرازید تجاری که کمی هیدرازین به صورت ناخالصی در...

طبقه بندی آلاینده‌های هوا – ویبره 0

طبقه بندی آلاینده‌های هوا – ویبره

طبقه بندی آلاینده‌های هوا – شیمی مقدمه کلیمنظور از آلودگی ورود عناصر و ترکیبات تازه به محیط و یا تغییر نسبت عناصر و ترکیباتی است که در ساختار طبیعی محیط شرکت دارند. مثلا سرب...

لانتانیدها – ویبره 0

لانتانیدها – ویبره

لانتانیدها – شیمی معرفیلانتانیدها عنصرهای ۵۸ تا ۷۱جدول تناوبی را تشکیل می‌دهند و جزو عناصر واسطه داخلی می‌باشند. وجه تسمیه لانتانیدها از عنصر ۵۷ جدول یعنی لانتان (La) گرفته شده است. باید توجه داشت...

نفت سفید – ویبره 0

نفت سفید – ویبره

نفت سفید – شیمی نفت سفید یا کروزن، برشی از نفت خام است که حدود نقطه جوش آن ۱۸۰ الی ۲۷۵ درجه سانتیگراد و دانسیته آن ۷۸۰/۰ می‌باشد. قسمت اعظم نفت سفید شامل هیدروکربورهایی...

اسید کربوکسیلیک – ویبره 0

اسید کربوکسیلیک – ویبره

اسید کربوکسیلیک – شیمی اسیدهای کربوکسیلیک ، ترکیباتی هستند که دارای عامل -–COOH می‌باشند. ممکن است به هیدروژن ، آلکیل ، آریل ، گروههای اشباع شده ، اشباع نشده استخلاف‌دار یا بدون استخلاف وصل...

تخمیر کربوهیدراتها – ویبره 0

تخمیر کربوهیدراتها – ویبره

تخمیر کربوهیدراتها – شیمی دید کلیکربوهیدراتها ، دسته ای از ترکیبات شیمیایی طبیعی بسیار مهم از مواد تشکیل دهنده گیاهان ، گلها و سبزیجات و درختان هستند. به‌علاوه ، کربوهیدراتها به‌عنوان سیستم مهم ذخیره...

تهیه گاز استیلن در آزمایشگاه – ویبره 0

تهیه گاز استیلن در آزمایشگاه – ویبره

تهیه گاز استیلن در آزمایشگاه – شیمی هدف آزمایشتهیه کوچکترین عضو خانواده آلکین‌ها و بررسی اثر بر شناساگر مخصوص (محلول نیترات نقره آمونیاکی)تئوری آزمایش

سترون کردن آب با اوزون – ویبره 0

سترون کردن آب با اوزون – ویبره

سترون کردن آب با اوزون – شیمی دید کلیسترون کردن هم روی آبهای زیرزمینی و هم روی آبهای سطحی انجام می‌شود. بدیهی است که سترون کردن برای آبهای زیرزمینی اجباری نیست. ولی ممکن است...

عناصر کشف شده به روش طیف سنجی – ویبره 0

عناصر کشف شده به روش طیف سنجی – ویبره

عناصر کشف شده به روش طیف سنجی – شیمی مقدمهمشکل بتوان گفت که دهه ای در قرن سیزدهم / نوزدهم بدون کشف عنصری جدید سپری شده باشد. حتی در طی بعضی دوره های ۱۰...

ماموریت برای کشف سیاهچاله ها – ویبره 0

ماموریت برای کشف سیاهچاله ها – ویبره

ماموریت برای کشف سیاهچاله ها – شیمی         نوشته شده توسط آرش دهقانیدانشمندان ناسا ماموریت جدیدی را با کمک دستگاهی که ۱۰۰ برابر حساس تر از دستگاه های رصدکننده پرتوهای ایکس...

نفت و قیر در ایران قدیم – ویبره 0

نفت و قیر در ایران قدیم – ویبره

نفت و قیر در ایران قدیم – شیمی تاریخچه استخراج نفتدر میان تمدنهای بین النهرین ، استخراج و استفاده تجارت نفت و قیر رواج داشت، چندان که برخی لوحه‌های سنگی که به خط میخی...