آلکنها – ویبره

آلکنها – شیمی

آلکنها
آلکنها ، دسته بزرگی از هیدروکربنها را شامل می شوند که به هیدروکربنهای غیر اشباع (unsaturated) موسومند. تعداد هیدروژنهای این ترکیبات ، کمتر از آلکنهای هم کربن است. آلکنها ممکن است یک یا چند پیوند دوگانه مجزا و دور از هم و یا مزدوج داشته باشند.

ادامه خواندن “آلکنها – ویبره”

آبکاری – ویبره

آبکاری – شیمی

آبکاری
پوشاندن یک جسم با یک لایه نازک از یک فلز با کمک یک سلول الکترولیتی آبکاری نامیده می‌شود. جسمی که روکش فلزی روی آن ایجاد می‌شود باید رسانای جریان برق باشد. الکترولیت مورد استفاده برای آبکاری باید دارای یونهای آن فلزی باشد که قرار است لایه نازکی از آن روی جسم قرار بگیرند.

ادامه خواندن “آبکاری – ویبره”

پروتون خواهی – ویبره

پروتون خواهی – شیمی

پروتون خواهی 
پروتون خواهی فاز گازی ، در عین حال که مرتبط کردن آن به واکنشهای در حالت محلول مشکل است، دقیقترین مقیاس قدرت اسید و باز می‌باشد.
 

ادامه خواندن “پروتون خواهی – ویبره”

تن پوش هایی از جنس نانو – ویبره

تن پوش هایی از جنس نانو – شیمی

تن پوش هایی از جنس نانو
نوشته شده توسط آرش دهقانی
امروزه یافته‌های محققان در عرصه نانوفناوری بسیاری از ابعاد زندگی ما انسان‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. اگرچه نانو یا نانومتر تنها یک مقیاس اندازه‌گیری و برابر با یک میلیاردم متر است،

ادامه خواندن “تن پوش هایی از جنس نانو – ویبره”

خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی – ویبره

خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی – شیمی

خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی
دید کلی
یکی از مهمترین راههای قطع وابستگی غیر ضروری ، شناخت مشکلات و موانع و راههای تقلیل اثرات سوء آنها می‌باشد. به همین قیاس ، در صنعت و بخصوص صنایع کشور ما ، برای جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و انسانی که یکی از پیامدهای آن ، تقویت هر چه بیشتر بندهای وابستگی می‌باشد، لازم است تا نقاط ضعف صنعت را بخوبی بشناسیم و در آن راستا ، به تقویت هر چه بیشتر توان علمی خود بپردازیم.

ادامه خواندن “خوردگی فلزات و ترمودینامیک شیمیایی – ویبره”

شیمی محلولها – ویبره

شیمی محلولها – شیمی

شیمی محلولها
دید کلی
محلولها ، مخلوطهایی همگن هستند. محلولها را معمولا بر حسب حالت فیزیکی آنها طبقه بندی می‌کنند: محلولهای گازی ، محلولهای مایع و محلولهای جامد. بعضی از آلیاژها محلولهای جامدند؛ سکه‌های نقره‌ای محلولهایی از مس و نقره‌اند و برنج محلولی جامد از روی در مس است. هر آلیاژی محلول جامد نیست، بعضی از آلیاژها مخلوطهایی ناهمگن اند.

ادامه خواندن “شیمی محلولها – ویبره”

کنترل آلودگی هوا – ویبره

کنترل آلودگی هوا – شیمی

کنترل آلودگی هوا
مقدمه
اتمسفر مانند نهر یا رودخانه دارای فرآیندهای طبیعی است که در تمیز کردن آن نقش دارند. بدون چنین فرآیندهایی تروپوسفر سریعا به محیطی نامناسب برای زیست بشر تبدیل خواهد شد.

ادامه خواندن “کنترل آلودگی هوا – ویبره”

نسل جدید سوخت های گیاهی جایگزین – ویبره

نسل جدید سوخت های گیاهی جایگزین – شیمی

نسل جدید سوخت های گیاهی جایگزین
نفت و بنزین، سوخت های پایان پذیر فسیلیدر سال ۲۰۰۶، ایالات متحده تقریباً حدود ۲۰٫۶ میلیون بشکه بنزین در هر روز مصرف کرد، که معادل بیش از ۸۶۵ میلیون گالن نفت می باشد (منبع: مدیریت اطلاعات انرژی). بنزین این امکان را به شما می دهد که به یک خرید یا یک سفر بروید.  

ادامه خواندن “نسل جدید سوخت های گیاهی جایگزین – ویبره”

اتر – ویبره

اتر – شیمی

اتر
نام‌گذاری اترها
برای نامیدن اترها ، معمولا دو گروه متصل به اکسیژن را نام می‌بریم و به دنبال آن ، واژه اتر را می‌آوریم. اگر دو گروه یکسان باشند، گفته می‌شود اتر متقارن است ( مانند دی اتیل اتر ، دی ایزوپروپیل اتر ). اگر دو گروه متفاوت باشند، اتر ، نامتقارن است مانند ترسیوبوتیل متیل اتر.

ادامه خواندن “اتر – ویبره”

آبکاری با فلزات – ویبره

آبکاری با فلزات – شیمی

آبکاری با فلزات
آبکاری با نیکل
نیکل یکی از مهمترین فلزاتی است که در آبکاری به کار گرفته می‌شود. تاریخچه آبکاری نیکل به بیش از صدها سال پیش باز می‌گردد این کار در سال ۱۸۴۳ هنگامی که R.Rotlger توانست رسوبات نیکل را از حمامی شامل سولفات نیکل و آمونیوم بدست آورد آغاز گردید بعد از آن Adams اولین کسی بود که توانست آبکاری نیکل را در موارد تجاری انجام دهد.

ادامه خواندن “آبکاری با فلزات – ویبره”

پلاستیک – ویبره

پلاستیک – شیمی

پلاستیک
تاریخچه
اولین قدم در مورد صنعت پلاستیک ، توسط فردی به نام وایسا هیکات انجام گرفت که تلاش می‌کرد ماده‌ای بجای عاج فیل تهیه کند. چون عاج فیل بعنوان ماده‌ای سخت ، گرانقیمت و همینطور کمیاب کاربردهای فراوانی داشت.

ادامه خواندن “پلاستیک – ویبره”

تهیه استن در آزمایشگاه – ویبره

تهیه استن در آزمایشگاه – شیمی

تهیه استن در آزمایشگاه
هدف آزمایش
تهیه کوچکترین عضو خانواده کتون‌ها یعنی استن به روش آزمایشگاهی و آشنایی با روشهای آزمایشگاهی شناسایی آن
تئوری آزمایش

ادامه خواندن “تهیه استن در آزمایشگاه – ویبره”

درجه آزادی – ویبره

درجه آزادی – شیمی

درجه آزادی
درجه آزادی عبارت است از ذکر تعداد حداقل متغیرهای شدتی که با معلوم بودن آنها بقیه متغیرهای شدتی سیستم ، معلوم و معین می‌باشد.

ادامه خواندن “درجه آزادی – ویبره”

شیمی محیط زیست – ویبره

شیمی محیط زیست – شیمی

شیمی محیط زیست
دید کلی
شیمی در محیط زیست ما نقش اساسی دارد. در واقع در بین مردم متداول است که بیشتر مسائل آلودگی جاری را به گردن مواد شیمیایی سنتزی و پدید آورندگان آنها بیاندازند.

ادامه خواندن “شیمی محیط زیست – ویبره”

کوپلیمریزاسیون – ویبره

کوپلیمریزاسیون – شیمی

کوپلیمریزاسیون
کوپلیمریزاسیون عبارتست از پلیمریزاسیون دو یا چند نوع مونومر و ایجاد مولکولهایی با بیش از یک نوع واحد ساختمانی ، که آنها را کوپلیمر می‌نامند. فرمول عمومی کوپلیمر را می‌توان به صورت…A)n(B)m(C)p) نشان داد که C,B,A و غیره نشان دهنده واحدهای ساختمانی مختلف می‌باشند.

ادامه خواندن “کوپلیمریزاسیون – ویبره”