آلکنها – ویبره

آلکنها – شیمی

آلکنها
آلکنها ، دسته بزرگی از هیدروکربنها را شامل می شوند که به هیدروکربنهای غیر اشباع (unsaturated) موسومند. تعداد هیدروژنهای این ترکیبات ، کمتر از آلکنهای هم کربن است. آلکنها ممکن است یک یا چند پیوند دوگانه مجزا و دور از هم و یا مزدوج داشته باشند.

ادامه خواندن آلکنها – ویبره

الکترولیز – ویبره

الکترولیز – شیمی

الکترولیز
دید کلی
رسانایی الکترولیتی هنگامی صورت می‌گیرد که یونهای الکترولیت بتوانند آزادانه حرکت کنند، چون در این مورد ، یونها هستند که بار الکتریکی را حمل می‌کنند.

ادامه خواندن الکترولیز – ویبره

تصفیه آبهای سطحی – ویبره

تصفیه آبهای سطحی – شیمی

تصفیه آبهای سطحی
دید کلی
آب رودخانه‌ها را نیز نمی‌توان نظیر آب سدهای مخزنی یا دریاچه‌ها مستقیما برای مصرف عموم بکار برد. در این مقاله به بررسی روشهای صحیحی قابل شرب کردن چنین آبهایی نیز می‌پردازیم.

ادامه خواندن تصفیه آبهای سطحی – ویبره

سیستم های بازیافت مواد و انرژی – ویبره

سیستم های بازیافت مواد و انرژی – شیمی

سیستم های بازیافت مواد و انرژی
مقدمه
برخی از مواد موجود در مواد زاید جامد شهری و صنعتی برای بازیافت و استفاده مجدد مناسبند. با توجه به این نکته می‌توان پی برد که کاغذ ، مقوا ، پلاستیک ، شیشه ، فلزات غیر آهنی و فلزات آهن مناسبترین مواد برای بازیابی‌اند و جز پلاستیکها بقیه مواد مذکور معمولا بازیابی می‌شوند.

ادامه خواندن سیستم های بازیافت مواد و انرژی – ویبره

مس و تاثیرات آن بر روی انسان – ویبره

مس و تاثیرات آن بر روی انسان – شیمی

مس و تاثیرات آن بر روی انسان
● مس:
مس اولین عنصر شناخته شده است و فلزی نسبتا قرمز رنگ است و قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بالایی دارد. مس از پرکاربردترین فلزات در صنعت است.

ادامه خواندن مس و تاثیرات آن بر روی انسان – ویبره

آلکانها – ویبره

آلکانها – شیمی

آلکانها
مقدمه
بعضی از ترکیبهای آلی ، فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن می‌باشند و در نتیجه آنها را هیدروکربن می‌نامند. با تکیه بر ساختار ، هیدروکربنها را به دو گروه و طبقه اصلی یعنی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌کنند. هیدروکربنهای آلیفاتیک خود به چند خانواده: آلکانها ، آکینها و همانندهای حلقوی آنها (سیکلوآلکانها و…) تقسیم می‌شوند.

ادامه خواندن آلکانها – ویبره

تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه – ویبره

تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه – شیمی

تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه
هدف آزمایش
تهیه کوچکترین و مهمترین هیدروکربن زنجیری سیر نشده از گروه آلکن‌ها یعنی اتیلن و مشاهده اثر آن بر روی مواد مختلف.
تئوری آزمایش

ادامه خواندن تهیه گاز اتیلن در آزمایشگاه – ویبره

طبقه بندی آلاینده‌های هوا – ویبره

طبقه بندی آلاینده‌های هوا – شیمی

طبقه بندی آلاینده‌های هوا
مقدمه کلی
منظور از آلودگی ورود عناصر و ترکیبات تازه به محیط و یا تغییر نسبت عناصر و ترکیباتی است که در ساختار طبیعی محیط شرکت دارند. مثلا سرب در ترکیب طبیعی اتمسفر وجود ندارد، ورود آن در اتمسفر ، نوعی آلودگی است. CO2 ترکیبی است که با نسبتی مشخص در ترکیب اتمسفر شرکت دارد.

ادامه خواندن طبقه بندی آلاینده‌های هوا – ویبره

نفت سفید – ویبره

نفت سفید – شیمی

نفت سفید
نفت سفید یا کروزن، برشی از نفت خام است که حدود نقطه جوش آن ۱۸۰ الی ۲۷۵ درجه سانتیگراد و دانسیته آن ۷۸۰/۰ می‌باشد. قسمت اعظم نفت سفید شامل هیدروکربورهایی است که مولکول آنها دارای ۱۱ تا ۱۵ اتم کربن است.

ادامه خواندن نفت سفید – ویبره

پارچه‌های ضدامواج الکترومغناطیس‌ – ویبره

پارچه‌های ضدامواج الکترومغناطیس‌ – شیمی

پارچه‌های ضدامواج الکترومغناطیس‌
به گفته بازرگان، افزایش و توسعه تجهیزات الکترونیکی و سیستم‌های بی‌سیم در چند دهه اخیر، پتانسیل آسیب‌‌پذیری را به واسطه تداخل امواج الکترومغناطیسی ایجاد کرده است.

ادامه خواندن پارچه‌های ضدامواج الکترومغناطیس‌ – ویبره