آلکنها – ویبره

آلکنها – شیمی

آلکنها
آلکنها ، دسته بزرگی از هیدروکربنها را شامل می شوند که به هیدروکربنهای غیر اشباع (unsaturated) موسومند. تعداد هیدروژنهای این ترکیبات ، کمتر از آلکنهای هم کربن است. آلکنها ممکن است یک یا چند پیوند دوگانه مجزا و دور از هم و یا مزدوج داشته باشند.

ادامه خواندن “آلکنها – ویبره”

اصلاح آبها – ویبره

اصلاح آبها – شیمی

اصلاح آبها
دید کلی
کیفیت بعضی از آبها ایجاب می‌کند که قبل از مصرف ، تصفیه مناسب شود. هدف از این تصفیه ، مناسب ساختن آبها برای نوشیدن و یا مصرف صنعتی است. در مورد آبهایی که برای تغذیه عمومی در نظر گرفته می‌شوند، نخست خنثی کردن آبها یادآوری می‌شود و سپس آهن‌زدایی انجام می‌شود و در آخر ، نمک‌زدایی آبهای دریایی نیمه‌شور انجام می‌شود. در پایان ، فلوئورزنی آبها انجام می‌شود.

ادامه خواندن “اصلاح آبها – ویبره”

آمونیاک چیست – ویبره

آمونیاک چیست – شیمی

آمونیاک چیست
نوشته شده توسط akairan
آمونیاک ، مهمترین ترکیب هیدروژنه ازت بوده ، در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت دار حاصل می*گردد. این ماده ، گازیست بی*رنگ با مزه فوق*العاده تند و زننده که اشک*آور و خفه*کننده نیز می*باشد. گاز آمونیاک از هوا سبک*تر بوده ، به*سهولت به مایع تبدیل می*شود.

ادامه خواندن “آمونیاک چیست – ویبره”

ترکیببات کلسیم – ویبره

ترکیببات کلسیم – شیمی

ترکیببات کلسیم
کلسیم یکی از عناصر شیمیایی با نشانه Ca و عدد اتمی ۲۰ است و از نظر فراوانی ، در میان کلیه عناصر پوسته زمین دارای مقام پنجم در میان فلزات دارای مقام سوم است منابع کلسیم در پهنه زمین گسترده بوده و در هر یک از سرزمینها وفور یافت می‌شود. این عنصر در حیات گیاهی و جانوری دارای نقش حیاتی بوده و در استخوانها و دندانها ، پوسته تخم مرغ ، انواع مرجانها و بسیاری از خاکها وجود دارد کلسیم در ترکیب پوسته زمین به مقدار ۳۶۳۰۰ گرم در تن وجود دارد

ادامه خواندن “ترکیببات کلسیم – ویبره”

تهیه گاز متان در آزمایشگاه – ویبره

تهیه گاز متان در آزمایشگاه – شیمی

تهیه گاز متان در آزمایشگاه
هدف آزمایش
تهیه کوچکترین و مهم‌ترین هیدروکربن زنجیری سیرشده یعنی متان CH4
تئوری آزمایش
متان ، گازی است بی‌رنگ ، بی‌بو و در آب نامحلول که نقطه ذوب آن -۱۸۲درجه سانتی‌گراد و نقطه جوش آن ۱۶۲-درجه سانتی‌گراد است.

ادامه خواندن “تهیه گاز متان در آزمایشگاه – ویبره”

سترون کردن آب با کلر – ویبره

سترون کردن آب با کلر – شیمی

سترون کردن آب با کلر
دید کلی
سترون کردن هم روی آبهای زیرزمینی و هم روی آبهای سطحی انجام می‌شود. بدیهی است که سترون کردن برای آبهای زیرزمینی اجباری نیست. ولی ممکن است از لحاظ رعایت احتیاط و در صورتی که بررسی‌های هیدروژئولوژیکی امکان آلوده بودن آبها را تایید کند، در مورد آبهای زیر زمینی نیز انجام شود.

ادامه خواندن “سترون کردن آب با کلر – ویبره”

فاضلاب صنعتی – ویبره

فاضلاب صنعتی – شیمی

فاضلاب صنعتی
مقدمه
فاضلاب و پس آبهای مراکز صنعتی ، کشاورزی و همینطور محلهای مسکونی از آلوده کننده‌های عمده آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی بویژه آبهای رودخانه‌ها ، دریاها و دریاچه‌ها هستند. با این فاضلابها و همینطور عوامل مؤثر در آلودگی فاضلاب و پس آبها آشنا می‌شویم.

ادامه خواندن “فاضلاب صنعتی – ویبره”

محلول اشباع و فوق اشباع – ویبره

محلول اشباع و فوق اشباع – شیمی

محلول اشباع و فوق اشباع
محلولی که در آن ، جسم حل‌شده به صورت مولکول یا یون با جسم حل‌نشده در حال تعادل باشد، آن را “اشباع شده” می گویند. حال اگر محلولی بیش از مقدار اشباع حل‌شونده داشته باشد، آن را “فوق‌ اشباع” می‌نامند که محلولی‌است ناپایدار.

ادامه خواندن “محلول اشباع و فوق اشباع – ویبره”

نقره – ویبره

نقره – شیمی

نقره
معرفی
نقره ، یکی از عناصر شیمیایی، با نشانه Ag ، دارای عدد اتمی ۴۷ ، وزن اتمی ۱۰۷٫۸۶۸۲ و در گروه یک فرعی (IB) جدول تناوبی قرار گرفته است. نقره فلزی سفید مایل به خاکستری و براق است و از نظر شیمیایی یکی از فلزات سنگین و از جمله فلزات نجیب و از نظر تجارتی عنصری گرانبها تلقی می‌گردد.

ادامه خواندن “نقره – ویبره”

اصلاح خاک های شور و قلیایی – ویبره

اصلاح خاک های شور و قلیایی – شیمی

اصلاح خاک های شور و قلیایی
نوشته شده توسط آرش دهقانی
معمولا برای جلوگیری از اثرات زیانبار خاکهای شور و قلیا ، آنها را به راههای مختلف اصلاح می*کنند تا گیاهان مختلف قادر به تحمل این خاکها باشند

ادامه خواندن “اصلاح خاک های شور و قلیایی – ویبره”

آمین آلیفاتیک – ویبره

آمین آلیفاتیک – شیمی

آمین آلیفاتیک
مقدمه
آمینها ، دسته وسیعی از مواد آلی نیتروژندار را تشکیل می‌دهند که در آنها ، اتم نیتروژن به یک یا دو یا سه گروه آلکیل و یا آریل متصل می‌باشد. آمینها بسته به تعداد گروههای موجود ، بعنوان نوع اول ، دوم و سوم تقسیم‌بندی می‌شوند. در این بخش ، آمینهای آلیفاتیک مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.

ادامه خواندن “آمین آلیفاتیک – ویبره”

توموگرافی فعالسازی با نوترون – ویبره

توموگرافی فعالسازی با نوترون – شیمی

توموگرافی فعالسازی با نوترون
دید کلی
روشهای توموگرافی به آن روشهایی اتلاق می‌گردد که در آن ، تعداد زیادی از پرتابه های انفرادی از میان یک ساختمان نامعلوم بطریق ریاضی برای ارائه تصویری از آن ساختمان تنظیم شده باشند.

ادامه خواندن “توموگرافی فعالسازی با نوترون – ویبره”

سطح انرژی هسته‌ای – ویبره

سطح انرژی هسته‌ای – شیمی

سطح انرژی هسته‌ای
دید کلی
واکنشهای هسته‌ای ، چه خود بخودی و چه القایی ، منجر به تغییر انرژی می‌شوند. مقدار Q یا انرژی در یک واکنش هسته‌ای به مقدار انرژی آزاد شده یا جذب شده در طول واکنش مربوط است. انرژی پیوندی فرم ساده مقدار Q در واکنشهای خاصی است که با تشکیل یک هسته از نوکلئونهای تشکیل دهنده آن سر و کار دارد.

ادامه خواندن “سطح انرژی هسته‌ای – ویبره”

فلزهای قلیایی خاکی – ویبره

فلزهای قلیایی خاکی – شیمی

فلزهای قلیایی خاکی
نوشته شده توسط آرش دهقانی
واژه خاکی از نظر تاریخی برای بیان این مطلب بوده است که بسیاری از ترکیبهای این عنصرها در آب انحلال پذیرند. چند مورد از کاربردهای و ویژگی های منیزیم از این قرار است:

ادامه خواندن “فلزهای قلیایی خاکی – ویبره”

مخمر نان – ویبره

مخمر نان – شیمی

مخمر نان
مخمرها ، قارچهای تک‌سلولی هستند. یکی از گونه‌های مخمر به نام “ساکارومایسس سروزیه” به مخمر نان معروف است. که قدرت تولید گاز و مزه مطبوع را دارد و در نانوایی برای “ورآمدن” خمیر نان استفاده می‌شود.

ادامه خواندن “مخمر نان – ویبره”