آلکنها – ویبره

آلکنها – شیمی

آلکنها
آلکنها ، دسته بزرگی از هیدروکربنها را شامل می شوند که به هیدروکربنهای غیر اشباع (unsaturated) موسومند. تعداد هیدروژنهای این ترکیبات ، کمتر از آلکنهای هم کربن است. آلکنها ممکن است یک یا چند پیوند دوگانه مجزا و دور از هم و یا مزدوج داشته باشند.

ادامه خواندن آلکنها – ویبره

بررسی ترکیبات جیوه – ویبره

بررسی ترکیبات جیوه – شیمی

بررسی ترکیبات جیوه
نوشته شده توسط آرش دهقانی
کارن وترهان یک پروفسور بین المللی شیمی و یک محقق ماهر در زمینه اثر فلزات سنگین بر روی سیستم های زنده و بویژه نقششان در ایجاد سرطان بود . اما خود او سراب جام قربانی یک فلز سنگین سمی شد .

ادامه خواندن بررسی ترکیبات جیوه – ویبره

چدن – ویبره

چدن – شیمی

چدن
چدن (Cast iron)، آلیاژی از آهن- کربن- سیلیسیم (Fe-C-Si) است که همواره محتوی عناصری در حد جزئی (کمتر از ۱/۰ درصد) و غالبا عناصر آلیاژی (بیشتر از ۱/۰ درصد) بوده و به صورت حالت ریختگی یا پس از عملیات حرارتی به کار برده می‌شود.

ادامه خواندن چدن – ویبره

کتون – ویبره

کتون – شیمی

کتون
کتون‌ها ترکیباتی هستند که در آنها ، گروه کربنیل به دو گروه آلکیل و یا آریل متصل است.

گروه کربونیل
در کتون ها و آلدئیدها ، گروه کربونیل از یک پیوند δ و یک پیوند π تشکیل شده است که به‌علت عدم پخش یکنواخت بار در طول پیوند ، قطبی می‌باشد.

ادامه خواندن کتون – ویبره

نیم پیل و انواع آن – ویبره

نیم پیل و انواع آن – شیمی

نیم پیل و انواع آن  
پیلها ابزاری هستند که در آنها انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. پیلها از این نظر در شیمی فیزیک اهمیت دارند که در آنها ، دو خواسته ترمودینامیک وجود دارد و این خواسته عبارت ار انجام واکنش به‌صورت برگشت‌پذیر و قادر بودن سیستم به مبادله کار غیر انبساط و تراکمی است.

ادامه خواندن نیم پیل و انواع آن – ویبره

اصلاح آبها – ویبره

اصلاح آبها – شیمی

اصلاح آبها
دید کلی
کیفیت بعضی از آبها ایجاب می‌کند که قبل از مصرف ، تصفیه مناسب شود. هدف از این تصفیه ، مناسب ساختن آبها برای نوشیدن و یا مصرف صنعتی است. در مورد آبهایی که برای تغذیه عمومی در نظر گرفته می‌شوند، نخست خنثی کردن آبها یادآوری می‌شود و سپس آهن‌زدایی انجام می‌شود و در آخر ، نمک‌زدایی آبهای دریایی نیمه‌شور انجام می‌شود. در پایان ، فلوئورزنی آبها انجام می‌شود.

ادامه خواندن اصلاح آبها – ویبره

ترکیببات کلسیم – ویبره

ترکیببات کلسیم – شیمی

ترکیببات کلسیم
کلسیم یکی از عناصر شیمیایی با نشانه Ca و عدد اتمی ۲۰ است و از نظر فراوانی ، در میان کلیه عناصر پوسته زمین دارای مقام پنجم در میان فلزات دارای مقام سوم است منابع کلسیم در پهنه زمین گسترده بوده و در هر یک از سرزمینها وفور یافت می‌شود. این عنصر در حیات گیاهی و جانوری دارای نقش حیاتی بوده و در استخوانها و دندانها ، پوسته تخم مرغ ، انواع مرجانها و بسیاری از خاکها وجود دارد کلسیم در ترکیب پوسته زمین به مقدار ۳۶۳۰۰ گرم در تن وجود دارد

ادامه خواندن ترکیببات کلسیم – ویبره

سترون کردن آب با کلر – ویبره

سترون کردن آب با کلر – شیمی

سترون کردن آب با کلر
دید کلی
سترون کردن هم روی آبهای زیرزمینی و هم روی آبهای سطحی انجام می‌شود. بدیهی است که سترون کردن برای آبهای زیرزمینی اجباری نیست. ولی ممکن است از لحاظ رعایت احتیاط و در صورتی که بررسی‌های هیدروژئولوژیکی امکان آلوده بودن آبها را تایید کند، در مورد آبهای زیر زمینی نیز انجام شود.

ادامه خواندن سترون کردن آب با کلر – ویبره

محلول اشباع و فوق اشباع – ویبره

محلول اشباع و فوق اشباع – شیمی

محلول اشباع و فوق اشباع
محلولی که در آن ، جسم حل‌شده به صورت مولکول یا یون با جسم حل‌نشده در حال تعادل باشد، آن را “اشباع شده” می گویند. حال اگر محلولی بیش از مقدار اشباع حل‌شونده داشته باشد، آن را “فوق‌ اشباع” می‌نامند که محلولی‌است ناپایدار.

ادامه خواندن محلول اشباع و فوق اشباع – ویبره

آبکاری با فلزات – ویبره

آبکاری با فلزات – شیمی

آبکاری با فلزات
آبکاری با نیکل
نیکل یکی از مهمترین فلزاتی است که در آبکاری به کار گرفته می‌شود. تاریخچه آبکاری نیکل به بیش از صدها سال پیش باز می‌گردد این کار در سال ۱۸۴۳ هنگامی که R.Rotlger توانست رسوبات نیکل را از حمامی شامل سولفات نیکل و آمونیوم بدست آورد آغاز گردید بعد از آن Adams اولین کسی بود که توانست آبکاری نیکل را در موارد تجاری انجام دهد.

ادامه خواندن آبکاری با فلزات – ویبره