دسته: برق

طراحی و ساخت پیل سوختی چندسوخته – ویبره 0

طراحی و ساخت پیل سوختی چندسوخته – ویبره

طراحی و ساخت پیل سوختی چندسوخته – برق محققان یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت پیل سوختی چندسوخته با سوخت ایستا و...

دستیابی به منابع جدید تولید انرژی – ویبره 0

دستیابی به منابع جدید تولید انرژی – ویبره

دستیابی به منابع جدید تولید انرژی – برق تلاش برای دستیابی به منابع جدید تولید انرژی به یک حرکت جهانی تبدیل شده است. در این میان ایده‌های عجیب زیادی نیز مطرح می‌شوند که شاید...

مشخصات جریان الکتریکی – ویبره 0

مشخصات جریان الکتریکی – ویبره

مشخصات جریان الکتریکی – برق نوشته شده توسط آرش دهقانیاز نظر تاریخی نماد جریان I، از واژه آلمانی Intensität که به معنی شدت است، گرفته شده است.

انرژی الکتریکی چیست ؟ – ویبره 0

انرژی الکتریکی چیست ؟ – ویبره

انرژی الکتریکی چیست ؟ – برق میدانیم که هر ماده از تعداد بسیار اتم تشکیل شده است که هر اتم نیز از سه قسمت ۱-نوترون ۲- پروتن ۳-الکترون تشکلیل شده است تعداد الکترونها با...

الفبای فیزیک – انرژی الکتریکی – ویبره 0

الفبای فیزیک – انرژی الکتریکی – ویبره

الفبای فیزیک – انرژی الکتریکی – برق بار الکتریکی …وقتی تکه ای از پلاستیک را با یک پارچه مالش دهید، نیرویی درآن بوجود می آید که می تواند اجسام سبک را به حرکت در...

نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی شد – ویبره 0

نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی شد – ویبره

نیروگاه اتمی بوشهر راه اندازی شد – برق هرچندروسیه، تعهدات و همکاری های خود را در قبال نیروگاه بوشهر به خوبی انجام نداد اما با این وجود پروژه نیروگاه بوشهر به اتمام رسید که...

شدت جریان در نقاط گوناگون یک رسان – ویبره 0

شدت جریان در نقاط گوناگون یک رسان – ویبره

شدت جریان در نقاط گوناگون یک رسان – برق نوشته شده توسط آرش دهقانیشدت جریان در هر سطح مقطع از رسانا مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار...

مختصری بر سیستم ها و مدارهای الکترونیکی – ویبره 0

مختصری بر سیستم ها و مدارهای الکترونیکی – ویبره

مختصری بر سیستم ها و مدارهای الکترونیکی – برق نوشته شده توسط behzadمدارهای الکترونیکی برای ایفا کردن وظایف مختلفی استفاده می‌شوند. کاربردهای اصلی مدارهای الکترونیکی عبارتند از:۱) کنترل و پردازش داده‌ها۲) تبدیل و توزیع...

تراشه هاى زیستى – ویبره 0

تراشه هاى زیستى – ویبره

تراشه هاى زیستى – برق نوشته شده توسط آرش دهقانیآشکار ساختن ساختار ژنتیک و کشف منشاء استیکى که جلوى ما گذاشته اند تا نوش جان کنیم…اتحاد الکترونیک و بیولوژى مى تواند حیطه هاى متنوعى...

مهندسی مکاترونیک – ویبره 0

مهندسی مکاترونیک – ویبره

مهندسی مکاترونیک – برق نوشته شده توسط آرش دهقانیمکاترونیک (یا مهندسی مکانیک و الکــترونیک) تلفیق سه رشتهٔ مهندسی مکانیک، مهندسی الکترونیک و مهندسی کامپیوتر است.

مدار چیست – ویبره 0

مدار چیست – ویبره

مدار چیست – برق مدارهای دیجیتال مدارهایی هستند که بر پایه چند سطح ولتاژ مجزا طراحی شده‌اند. مدارهای دیجیتال رایج‌ترین مثال برای معرفی سیستم‌های جبر بول هستند و اصول پایه همه رایانه‌های دیجیتال را...

آشنایی با الکترونیک – تقسیم جریان – ویبره 0

آشنایی با الکترونیک – تقسیم جریان – ویبره

آشنایی با الکترونیک – تقسیم جریان – برق سوال :اگر جریان تابعی از ولتاژ و مقاومت است پس چرا مثلا یک باطری ولتاژش ۱۲ ولت است و جریانش ۱ آمپر و برای یک باطری...

قوس الکتریکی چیست؟ – ویبره 0

قوس الکتریکی چیست؟ – ویبره

قوس الکتریکی چیست؟ – برق تاریخچهدر سال ۱۸۰۲ پتروف (V.P.Petrof) کشف کرد که اگر دو تکه زغال چوب را به قطب های باتری بزرگی وصل کنیم و آنها را به هم تماس دهیم و...

آی سی چیست؟  – ویبره 0

آی سی چیست؟ – ویبره

آی سی چیست؟ – برق نوشته شده توسط آرش دهقانیIC از دو کلمه انگلیسی (integrated circuit) گرفته شده که به معنی مدارهای مجتمع می باشندمدارهای الکتریکی ازتعداد زیادی قطعه یا المان الکتریکی تشکیل می‌شدند...

میکرو پرسوسور و کاربرد آن – ویبره 0

میکرو پرسوسور و کاربرد آن – ویبره

میکرو پرسوسور و کاربرد آن – برق نوشته شده توسط آرش دهقانیتاریخچه ی میکرو پرسوسور و کاربردمقدمه:

سیکل ترکیبی چیست؟ – ویبره 0

سیکل ترکیبی چیست؟ – ویبره

سیکل ترکیبی چیست؟ – برق نوشته شده توسط آرش دهقانیبرای پاسخ به پرسش مذکور در ابتدا تعریفی از انواع توربین ها و اصول کلی کار آنها ارائه می دهیم.توربین ها اصو لا بر اساس...