ارزیابی عرصه پیشنهادی پخش سیلاب در علی آباد دمق ملایر – ویبره

ارزیابی عرصه پیشنهادی پخش سیلاب در علی آباد دمق ملایر – زمین شناسی

ارزیابی عرصه پیشنهادی پخش سیلاب در علی آباد دمق ملایر
به منظور ارزیابی عرصه های پیشنهادی برای پخش سیلاب، به مقدار برخی از مولفه از جمله شیب توپوگرافی، نفوذپذیری، قابلیت انتقال، هدایت الکتریکی آب و وضعیت لیتولوژی منطقه نیاز است.

ادامه خواندن ارزیابی عرصه پیشنهادی پخش سیلاب در علی آباد دمق ملایر – ویبره

تحلیل کرنش و ریزساختار دانه های کوارتز – ویبره

تحلیل کرنش و ریزساختار دانه های کوارتز – زمین شناسی

تحلیل کرنش و ریزساختار دانه های کوارتز
در این مطالعه، کرنش و ریزساختارهای دانه های کوارتز در تحلیل دگرریختی برگه های راندگی در البرز شرقی به کار رفته است.

ادامه خواندن تحلیل کرنش و ریزساختار دانه های کوارتز – ویبره

ژئوتوریسم چیست؟ – ویبره

ژئوتوریسم چیست؟ – زمین شناسی

ژئوتوریسم چیست؟  
گردشگران در تپه‌های بیابانی منطقه مرنجاب کاشانژئوتوریسم (به انگلیسی: Geotourism)، یا گردشگری زمین‌شناسی، یکی از رشته‌های گردشگری وابسته به طبیعت یا طبیعت‌گردی است…

ادامه خواندن ژئوتوریسم چیست؟ – ویبره

لرزه زمین ساخت گسل صحنه قطعه میانی گسل اصلی عهد حاضر زاگرس عرب ایران – ویبره

لرزه زمین ساخت گسل صحنه قطعه میانی گسل اصلی عهد حاضر زاگرس عرب ایران – زمین شناسی

لرزه زمین ساخت گسل صحنه قطعه میانی گسل اصلی عهد حاضر زاگرس عرب ایران
مطالعات تفصیلی صحرایی و ثبت خردلرزه ها در مدت زمانی کوتاه(اواخر مرداد ماه تا اوایل مهر ۱۳۷۷ ) در گستره کوچکی که گسل صحنه قطعه میانی گسل اصلی عهد حاضر کوه های زاگرس را در بر می گیرد.

ادامه خواندن لرزه زمین ساخت گسل صحنه قطعه میانی گسل اصلی عهد حاضر زاگرس عرب ایران – ویبره

آب های زیرزمینی (groundwaters) – ویبره

آب های زیرزمینی (groundwaters) – زمین شناسی

آب های زیرزمینی (groundwaters)
آب زیرزمینی آبی است که در زیر سطح زمین ، درزه ها و فضاهای حفره ای را در صخره ها و رسوبات پر می کند. اکثر آبهای زیرزمینی بطور طبیعی خالص هستند. اکثر اوقات ، آبهای زیرزمینی سالها حتی قرنها قبل از مصرف دست نخورده باقی می مانند.

ادامه خواندن آب های زیرزمینی (groundwaters) – ویبره

چگونه از برخان ها یا تلماسه ها عبور کنیم؟ – ویبره

چگونه از برخان ها یا تلماسه ها عبور کنیم؟ – زمین شناسی

چگونه از برخان ها یا تلماسه ها عبور کنیم؟
در اغلب نواحی از کویرهای ایران بطور نامنظم برخان ها و تلماسه های کم و بیش بلند دیده می شوند که سطح کویر را پوشانده اند. در این دنیای ماسه ای اثری از گیاه نیست و تنها بوته های کوچک دیده می شود.

ادامه خواندن چگونه از برخان ها یا تلماسه ها عبور کنیم؟ – ویبره

طوفان های وحشتناکی به نام تورنادو – ویبره

طوفان های وحشتناکی به نام تورنادو – زمین شناسی

طوفان های وحشتناکی به نام تورنادو
توفان های پیچنده (Tornadoes)   و توفند‌ها (Hurricanes) درمناطق گوناگون با نام های متفاوت و جلوه های خاص ظاهر می شوند و بیشترین میزان خسارت‌های جانی و مالی را از بین کل توفان ها در پی دارند…

ادامه خواندن طوفان های وحشتناکی به نام تورنادو – ویبره

معرفی مدل هایی برای پیش بینی رشد حجم خندق – ویبره

معرفی مدل هایی برای پیش بینی رشد حجم خندق – زمین شناسی

معرفی مدل هایی برای پیش بینی رشد حجم خندق
وقوع فرسایش خندقی در یک منطقه سبب بروز اثرات تخریبی زیادی می گردد. در حوزه آبخیز سرخ آباد واقع در شهرستان سواد کوه مازندران، گستره وسیعی از آبخیز تحت تاثیر خندق ها قرار گرفته است.

ادامه خواندن معرفی مدل هایی برای پیش بینی رشد حجم خندق – ویبره

بزرگترین زلزله های تاریخ – ویبره

بزرگترین زلزله های تاریخ – زمین شناسی

بزرگترین زلزله های تاریخ

در این مقاله اطلاعات کامل از تمام زلزه هایی را که در دنیا رخ داده به همراه تلفات و مقیاس ریشتر و محل دقیق آن ذکر شده است .

ادامه خواندن بزرگترین زلزله های تاریخ – ویبره

روزهای سخت در انتظار زمین – ویبره

روزهای سخت در انتظار زمین – زمین شناسی

روزهای سخت در انتظار زمین
انگار هیچ خبری از فروکش کردن سطوح آلاینده دی اکسیدکربن نیست. زمین روز به روز گرم تر از قبل می شود که این فرآیند ارتباط مستقیمی با افزایش غلظت دی اکسیدکربن در هوای اطراف زمین دارد.

ادامه خواندن روزهای سخت در انتظار زمین – ویبره