مدت و زمان در مکانیک – ویبره

مدت و زمان در مکانیک – مکانیک

مدت و زمان در مکانیک
تصور زمان با تصور حرکت ارتباط دارد . ولی ما باید تمایزی میان زمان و مدت قائل شویم . مدت حالتی از شیء به لحاظ دوام وجود آن اعتبار میشود . ولی زمان که به عنوان مقدار حرکت وصف میشود از مدت به معنای عام متمایز است .

ادامه خواندن “مدت و زمان در مکانیک – ویبره”

Ecu را بشناسیم – ویبره

Ecu را بشناسیم – مکانیک

Ecu را بشناسیم
ECU مخفف Electronic Control Unit یا واحد کنترل الکترونیک می باشد و نقش هدایت و کنترل یک خودروی انژکتوری را بر عهده دارد. همانطور که می دانید خودروهای انژکتوری بدلیل عملکرد بهتر و توانایی پاس کردن استانداردهای آلودگی، بطور کامل در تمام دنیا جایگزین خودروهای کاربراتوری شده اند و مغز این سیستم ECU می باشد.

ادامه خواندن “Ecu را بشناسیم – ویبره”

مکانیک نیوتنی – ویبره

مکانیک نیوتنی – مکانیک

مکانیک نیوتنی
۵-۵ قانون اول نیوتن

هر گاه به جسمی نیرویی وارد نشود و یا برایند صفر گردد اگر جسم ساکن باشد ساکن می ماند اگر با سرعت ثابت در حال حرکت باشد با همان سرغت به حرکتش ادامه می دهد

ادامه خواندن “مکانیک نیوتنی – ویبره”

Cvt چگونه کار می کند؟ – ویبره

Cvt چگونه کار می کند؟ – مکانیک

Cvt چگونه کار می کند؟
بعضی ها معتقدند نمی توان به یک سگ پیر حرکات جدید یاد داد،اما انتقال قدرت پیوسته ( CVT) که لئوناردو داوینچی ٥٠٠ سال پیش اندیشه اش را در سر داشت و در حال حاضر جای انتقال قدرت اتوماتیک را در بعضی خودروها گرفته،یک سگ پیر است که قطعا چیز جدیدی یادگرفته است!

ادامه خواندن “Cvt چگونه کار می کند؟ – ویبره”

تایرهای بدون هوا و بدون پنچری – ویبره

تایرهای بدون هوا و بدون پنچری – مکانیک

تایرهای بدون هوا و بدون پنچری
پنچرگیری هیچگاه فرآیند جالب و خوشایندی نبوده است. حال تصور کنید در منطقه جنگی خودرویی دچار پنچری شود. بی شک در چنین شرایطی پنچرگیری سخت تر از هر زمان دیگری خواهد بود.

ادامه خواندن “تایرهای بدون هوا و بدون پنچری – ویبره”

انواع مکانیک – ویبره

انواع مکانیک – مکانیک

انواع مکانیک
مکانیک کلاسیک یکی از قدیمیترین و آشناترین شاخه‌های فیزیک است. این شاخه با اجسام در حال سکون و حرکت ، و شرایط سکون و حرکت آنها تحت تاثیر نیروهای داخلی و خارجی ، سرو‌ کار دارد. قوانین مکانیک به تمام گستره اجسام ، اعم از میکروسکوپی یا ماکروسکوپی، از قبیل الکترونها در اتمها و سیارات در فضا یا حتی به کهکشانها در بخش‌های دور دست جهان اعمال می‌شود.

ادامه خواندن “انواع مکانیک – ویبره”

پرش صوتی در مکانیک – ویبره

پرش صوتی در مکانیک – مکانیک

پرش صوتی در مکانیک

بازتابش ، شکست و پراش فیزیک امواج صوتی عینا مانند بازتاب ، شکست و پراش نور صورت میگیرد. زیرا آثار امواج نوری از بسیاری جهات شباهت به آثار امواج صوتی دارند و تنها فرق موجود این است

ادامه خواندن “پرش صوتی در مکانیک – ویبره”

ماهی چگونه حرکت می‌کند؟ – ویبره

ماهی چگونه حرکت می‌کند؟ – مکانیک

ماهی چگونه حرکت می‌کند؟
بیشتر جانداران این توانایی را دارند که انواع مانورهای حرکتی را انجام دهند و همچنین می‌توانند بخشی و یا همه بدن خود را در وضعیت خاص تعادلی نگهدارند. حرکت و تعادل جانداران یک مسئله مهم مکانیکی است.

ادامه خواندن “ماهی چگونه حرکت می‌کند؟ – ویبره”

فناوری برتر در زمینه ایمنی خودرو – ویبره

فناوری برتر در زمینه ایمنی خودرو – مکانیک

فناوری برتر در زمینه ایمنی خودرو
این مسئله به عنوان واقعیتی عمومی پذیرفته شده است که انسان در حال حاضر طول عمر بیشتری نسبت به گذشته دارد. دلیل این وضعیت، تنها محافظت بیشتر در مقابل خورشید و یا پیشرفت قابل توجه علم پزشکی نیست.

ادامه خواندن “فناوری برتر در زمینه ایمنی خودرو – ویبره”