دسته: خوشنویسی

حضور‌ خط در نقاشی ‌شناسه هویت ایران – ویبره 0

حضور‌ خط در نقاشی ‌شناسه هویت ایران – ویبره

حضور‌ خط در نقاشی ‌شناسه هویت ایران – خوشنویسی نقاشیخط شکل خلاقانه‌ای از خوشنویسی است نوآوری‌ای که به مدد رنگ و دفورماسیون حروف تحقق می‌یابد. خلاقیتی که با فاصله گرفتن از الزام ادبی همیشگی...

نستعلیق خط چشم نواز اسلامی دو – ویبره 0

نستعلیق خط چشم نواز اسلامی دو – ویبره

نستعلیق خط چشم نواز اسلامی دو – خوشنویسی با اختراع نوشتن بود که بشر به کمک آن توانست تاریخ به یادگار بگذارد و دانسته های خود را محفوظ نگاه دارد و پیشرفت کند. اما...

خطوط ششگانه – ویبره 0

خطوط ششگانه – ویبره

خطوط ششگانه – خوشنویسی خطوط ششگانه یا اقلام سته که از آن‌ها به‌عنوان خطوط اصول هم نام برده می‌شود، شش خط اصلی در خوشنویسی اسلامی هستند که در تمامی کشورهای اسلامی ازجمله ایران رواج...

از خط میخی تا زیبایی نستعلیق – ویبره 0

از خط میخی تا زیبایی نستعلیق – ویبره

از خط میخی تا زیبایی نستعلیق – خوشنویسی حدود بیست و دو هزار سال پیش انسان در غارها ی لاسکو نخستین تصاویر را بروی دیوار رسم کرد. از آن پس تقریبا هفده هزار سال...

خوشنویسی – ویبره 0

خوشنویسی – ویبره

خوشنویسی – خوشنویسی اگر چه زیبایی بصری نیز بدون شک مورد نظر خطاطان قرار گرفته اما امروز، صنعت چاپ و یک دستی و متحدالشکلی مکاتبات، این بعد عملکردی خطاطی را به حداقل رسانده و...

وقتی رایانه‌ها خوش خط شدند – ویبره 0

وقتی رایانه‌ها خوش خط شدند – ویبره

وقتی رایانه‌ها خوش خط شدند – خوشنویسی خطاطان نیاز اصلی مردم متمدنی را برآورده کرد که باید می‌خواندند و خوشنویسان این وظیفه را، با خط خوش و سلامت همراه کردند و احترام عمده‌ای که...

خوش‌نویسی – ویبره 0

خوش‌نویسی – ویبره

خوش‌نویسی – خوشنویسی حتی ترتیب شکل کلمات نیز براساس مبانی مشخصی تعیین می‌شده که در «رسم‌الخط»‌ها و «آداب‌المشق»‌ها از جانب اساتید بزرگ تنظیم و ارائه شده است.

مفهوم هنر – ویبره 0

مفهوم هنر – ویبره

مفهوم هنر – خوشنویسی مع‌الوصف قراینی در دست است که ترس ما را توجیه می‌کند. ترسی که زاده‌ی افزایش حدت و دقت است و نتیجه‌ی اختلال در اندیشه و ادراک بشری، که خود از...

بررسی پیدایش خط شکسته نستعلیق و خوشنویسی ایرانی – ویبره 0

بررسی پیدایش خط شکسته نستعلیق و خوشنویسی ایرانی – ویبره

بررسی پیدایش خط شکسته نستعلیق و خوشنویسی ایرانی – خوشنویسی در ایران پس از فتح اسلام، خطاطی به شیوه نسخ وجود داشت. با حمایت «ابوبکربن سعد زنگی» (حاکم فارس در زمان سعدی)، ده‌ها نسخه...

هنر وفلسفه – ویبره 0

هنر وفلسفه – ویبره

هنر وفلسفه – خوشنویسی با جمع این دو به صنعت و هنر نزد ابن عربی می‌رسیم. وی تعریفی از چیستی هنر نمی‌دهد؛ چرا که به تصریح خود او بزرگان و مشایخ ما اشیاء را...

نگاهی به تاریخ قرآن نویسی و هنر خوشنویسی – ویبره 0

نگاهی به تاریخ قرآن نویسی و هنر خوشنویسی – ویبره

نگاهی به تاریخ قرآن نویسی و هنر خوشنویسی – خوشنویسی دین اسلام و نزول قرآن کریم مهمترین زمینه‏ توسعه هنر نگارش با خوشنویسی در جهان اسلام است که پیامبر اسلام(ص) هم همواره بر آن...

استاد جلیل خدایی – ویبره 0

استاد جلیل خدایی – ویبره

استاد جلیل خدایی – خوشنویسی رابطه هنر و دین، از موضوع های مهمی است که در آثار برخی دانشمندان مسلمان و نامسلمان به آن توجه شده است.

قلمدان – ویبره 0

قلمدان – ویبره

قلمدان – خوشنویسی یک قلمدان دوره قاجارقلمدان، جعبه مانندی است از جنس چوب٬ مقوا یا پاپیه ماشه که برای نگهداری قلم‌های مخصوص خوشنویسی و دیگر ابزار کتابت به کار می‌رود.

خط ناخنی یک ناخن تا فراموشی – ویبره 0

خط ناخنی یک ناخن تا فراموشی – ویبره

خط ناخنی یک ناخن تا فراموشی – خوشنویسی به یقین بسیاری از کسانی که اکنون این متن را می‌خوانند یا هرگز نام این هنر ایرانی را نشنیده‌اند یا اگر هم شنیده‌اند دانسته‌هایشان تنها به...

کتابت قرآن – ویبره 0

کتابت قرآن – ویبره

کتابت قرآن – خوشنویسی برگی از قرآن مربوط به سده ۸-۹ میلادی، به خط کوفیجوهر و رنگ و طلاکاری، ارتفاع: ۲۳٫۷ طول: ۳۳٫۶ سانتیمترکتابت قرآن یکی از موضوعات بنیادین در علوم قرآنی و مجموعه...