قاره آمریکا – ویبره

قاره آمریکا – جهانگردی

قاره آمریکا

قاره آمریکا دومین قاره از حیث مساحت و جمعیت محسوب می با شد که دارای سرزمینهای وسیع با اقلیم متنوع است. این قاره به سه بخش شمالی، مرکزی و جنوبی تقیسم می شود. قاره آمریکا به عنوان اولین قسمت بّر جدید شناخته شده است. چون در سال ۱۴۹۲ کریستف کلمب آن را کشف کرد و تا قبل از آن مردم از وجود چنین قاره اطلاع نداشتند. با وجودی که از پیدایش این قاره مدت زمان زیادی نگذشته است اما در زندگی اقتصادی و سیاسی جهان جای بسیار مهم و قابل توجه را پیدا کرده است.

وسعت و موقعیت جغرافیایی قاره آمریکا :
وسعت و موقعیت جغرافیایی قاره آمریکا قاره آمریکا از ۵۵ درجه عرض جنوبی تا ۸۵ درجه عرض شمالی بین اقیانوس اطلس و کبیر واقع شده است. وسعتی حدود ۴۳ میلیون کیلومتر مربع دارد که حدود یک چهارم وسعت کره زمین است. این قاره همۀ نیمکرۀ غربی را شامل می شود که: از شمال به اقیانوس منجمد شمالی از شرق به اقیانوس اطلس از جنوب به دریای اطراف قطب جنوب از مغرب به اقیانوس کبیر محدود می شود. نزدیکترین قسمت قاره آمریکا به آسیا تنگ برینگ است که بیشتر سال یخ بسته و می توان پای پیاده بین دو قاره رفت و آمد کرد.

تقسیمات سیاسی و شبکه آبهای قاره امریکا :
تقسیمات سیاسی و شبکه آبهای قاره امریکا اقیانوس منجمد شمالی اقیانوس اطلس اقیانوس آرام دریای اطراف قطب جنوب شکل شماره ۱۲

موقعیت جغرافیایی قاره آمریکا :
موقعیت جغرافیایی قاره آمریکا

ناهمواریهای قاره آمریکا :
ناهمواریهای قاره آمریکا سا ختمان چین خوردگی آمریکا به دوران اول و سوم زمین شناسی مربوط است. جهت این چین خوردگی ها بیشتر شمالی و جنوبی است که از تنگه برینگ(شمال غربی) تا دماغه هورن(منتهی الیه جنوبی) امتداد دارد. کوههای روشوز یا راکی در شمال و کوههای آند در جنوب قرار دارند. دامنۀ این کوهها مستقیماً در اقیانوس کبیر فرو رفته و تصور می رود که به علل طبیعی شکستگی بزرگی در این قسمت ایجاد شده است مخصوصاً زلزله ها و آتشفشانهای زیادی که در این منطقه کوهستانی ایجاد می شود نشانۀ سختی زمین است.

قاره آمریکا از نظر پستی و بلندی به ۸ ناحیه تقسیم می شود. :
قاره آمریکا از نظر پستی و بلندی به ۸ ناحیه تقسیم می شود. آمریکای شمالی ۱- ناحیه شمال آمریکای شمالی که کوهستانی نیست ۲- ناحیه مرکزی آمریکای شمالی که هموار و حاصلخیز است ۳- ناحیه شرقی آمریکای شمالی منطقه ای کوهستانی مانند آپالاش است ۴- ناحیه غربی آمریکای شمالی منطقه ای کوهستانی مانند راکی است.

آمریکای جنوبی :
آمریکای جنوبی ۵- شمال آمریکای جنوبی که دارای جلگه ها و ارتفاعات است. ۶- مرکز آمریکای جنوبی که پوشیده از جنگل است. ۷- شرق آمریکای جنوبی منطقه ای کوهستانی است. ۸- غرب آمریکای جنوبی منطقه ای کوهستانی است(جبال آند).

اقلیم قاره آمریکا :
اقلیم قاره آمریکا با توجه به گسترش قاره آمریکا از شمال به جنوب، تاثیر اقیانوسها ، عرض جغرافیایی و همچنین عوارض مختلف جغرافیایی تنوع اقلیمی زیادی در این قاره وجود دارد که عبارتند از: الف) شمال آمریکای شمالی زمستانهای بسیار سرد و تابستانهای کوتاه و معتدل دارد. ب) کناره های اقیانوس اطلس اقلیم معتدل با باران کافی

اقلیم قاره آمریکا :
ج) جنوب آمریکای شمالی و مکزیک دوره های طولانی گرما و رطوبت زیاد دریایی د) شمال آمریکای جنوبی اقلیم استوایی ه) جنوب آمریکای جنوبی اقلیم معتدل ، مرطوب و سرد حاکم است. و) کوهستانهای غرب آمریکا دارای اقلیم کوهستانی و رطوبت کافی در دامنه های غربی اقلیم قاره آمریکا

شبکۀ آبها در قاره آمریکا :
شبکۀ آبها در قاره آمریکا به دلیل عبور خط استوا، ارتفاعات و وسعت آمریکای شمالی حدود ۲۰۰ رودخانه و ۲۱ دریاچه وجود دارد. رودهای مهم می سی سی پی و ماکنزی در ایالات متحده و آمازون در برزیل دریاچه های مهم، هور، میشیگان، سوپریور و اریه در شمال ایالات متحده است. در امریکای جنوبی و مرکزی دریاچه های با وسعت کمتر مانند، نیکاراگوا، بوئنوس آیرس و ایزابان وجود دارند

خاک، پوشش گیاهی و حیوانات :
خاک، پوشش گیاهی و حیوانات این قاره به علت وسعت زیاد و تنوع اقلیم همه نوع زمین شامل جنگل، جلگه و بیابان دارد. بیشتر اراضی غیر حاصلخیز و همچنین با ارزشترین اراضی در امریکای شمالی است. انواع پوشش از توندرا تا پوشش استوایی را دارد. از نظر حیوانات از تنوع زیادی برخورداراست و در آن انواع حیوانات زندگی می کنند.

قلمروهای آمریکا :
قلمروهای آمریکا قاره آمریکا از نظر قلمرو به سه بخش تقسیم می شود: ۱- آمریکای شمالی که شامل سه بخش ایالات متحده،کانادا و مکزیک است. ۲- آمریکای مرکزی که شامل ۱۱ کشور می باشد. ۳- آمریکای جنوبی که شامل ۱۵کشور می باشد.

سابقۀ تاریخی قاره آمریکا :
سابقۀ تاریخی قاره آمریکا امریکا در قرن ۱۵ توسط کریستف کلمب به دلایل بهره برداری های اقتصادی اسپانیا و پرتغال کشف شد چون این کشورها به فکر یافتن راه جدیدی برای بدست آوردن سرمایه بودن که این دریانورد این سرزمین و جزایر آن را کشف کرد و نام آن را هندوستان نهاد. بعداً دریانورد دیگری به نام آمریکو و سپوس ثابت کرد این اراضی هندوستان نیست و نام خود را روی این اراضی گذاشت و به اسم آمریکا معروف شد.

جمعیت قاره آمریکا :
جمعیت قاره آمریکا جمعیت قاره چندان زیاد نیست چون قاره مهاجرنشین است. بومیان آن در اقلیت کامل هستند و به زحمت به یک میلیون نفر می رسند. در سال ۲۰۰۰ جمعیت آن حدود ۸۴۳ میلیون نفر بوده که از این تعداد حود نصف آن انگلیسی زبان و مابقی اسپانیولی، پرتغالی و فرانسوی زبانند

تراکم نسبی جمعیت قاره امریکا( سال ۲۰۰۰) :
تراکم نسبی جمعیت قاره امریکا( سال ۲۰۰۰)

نژاد قاره آمریکا :
نژاد قاره آمریکا نژ اد بیشتر مردم این قاره سفید است و نژاد سرخ پوست در اقلیت می باشد. نژاد سیاه نیز در اثر برده فروشی و برده داری به قاره منتقل شده و سبب نژاد دورگه در این قاره شده اند که این نژاد بیشتر در آمریکای مرکزی و جنوبی ساکن هستند که به دلیل تسلط اسپانیا و پرتغال بر آنها به امریکای لاتین معروفند. نژاد سیاه در همه جای این قاره پراکنده هستند. علاوه بر نژادهای فوق، نژاد زرد هم بیشتر در مناطق شمالی به صورت مهاجر هستند.

زبان در قاره آمریکا :
زبان در قاره آمریکا در این قاره به زبان انگلیسی، اسپانیولی، پرتغالی، فرانسه و به صورت محدود در مرکز و جنوب به زبانهای محلی صحبت می شود. مهاجرین سیاسی به زبان آلمانی و چینی نیز صحبت می کنند.

مذهب در قاره آمریکا :
مذهب در قاره آمریکا تمام ساکنین این قاره مسیحی هستند که از بین سه مذهب مسیحیت، کاتولیک پیروان بیشتری دارد چون اولین کشوری که به این قاره دست یافت اسپانیا بود که پیرو مذهب کاتولیک است. اسلام و یهودیت نیز به صورت اقلیت در این کشور دیده می شود.

معیشت درقاره آمریکا :
معیشت درقاره آمریکا از لحاظ معیشت هر دو امریکای شمالی و جنوبی مشابه هستند اما ایالات متحده به دلیل اینکه از جنوب یه خط استوا و از شمال به مدار ۵۰ درجه شمالی ختم می شود و در منطقه مدیترانه قرار دارد از موقعیت مناسبتری برخوردار است. ایالات متحده ۹۲۰۰۰۰۰(نه میلیون و دویست هزار)کیلومتر مربع وسعت دارد که تمام آن در منطقه معتدله قار دارد. اما کانادا بیشتر در عرض بلند واقع شده و جزء منطقه سرد قطبی است، مکزیک و آمریکای مرکزی و برزیل در منطقه گرم قرار دارد. در نتیجه اتازونی دارای بهترین موقعیت از نظر اقلیم و معیشت است.

آمریکای شمالی :
آمریکای شمالی ثروتمندترین بخش قاره آمریکاست که ناشی از منابع و سرمایه های طبیعی و انسانی است. از نطر موقعیت بین دو اقیانوس کبیر و اطلس قرار گرفته است و با توسعه ارتباطات به عنوان پل ارتباطی بین شرق و غرب می باشد. مواد خام از آفریقا، آسیا، استرالیا و آمریکای جنوبی وارد می کند و بازار دو قاره آسیا و اروپا را به عهده دارد و در یک تحلیل نهایی سازنده جغرافیاست.

وسعت و موقعیت جغرافیایی آمریکای شمالی :
وسعت و موقعیت جغرافیایی آمریکای شمالی از ۱۲درجه تا ۸۳ درجه عرض شمالی و ۵/۵۲ درجه تا ۱۷۲درجه طول شرقی گسترده شده است. بیست و سه میلیون هفتصدوبیست و چهار هزار(۲۳۷۲۴۰۰۰)وسعت دارد. از شمال به اقیانوس منجمد شمالی از شرق و جنوب به اقیانوس اطلس از جنوب شرق به خلیج مکزیک، دریای کارائیب و آمریکای مرکزی از شمال غربی به تنگه برینگ منتهی می شود.

موقعیت جغرافیایی آمریکای شمالی :
موقعیت جغرافیایی آمریکای شمالی

زمین شناسی آمریکای شمالی :
زمین شناسی آمریکای شمالی از نظر زمین شناسی به چند ناحیه تقسیم می شود. ۱- مرتفعات شمال که به سپر کانادا معروف است و تحت توسعه داخلی به وجود آمده است که به آن سپر یا پلاتفرم لورنتین می گویند. ۲- زمینهای پست جنوب ۳- کوههای شرق که متعلق به دوران اول زمین شناسی هستند. ۴- کوههای غربی مانند رشوز، راکی که متعلق به دوران سوم زمین شناسی است.

ناهمواریهای آمریکای شمالی :
ناهمواریهای آمریکای شمالی از نظر ناهمواری یکی از مناطق متنوع زمین بشمار می رود. اگر از شرق به غرب برویم ابتدا به ناحیه ای پست وجلگه ای می رسیم. سپس به کوهستان قدیمی و فرسودۀ دوران اول و چین خوردگی هرسی نین می رسیم. بعد از آن به منطقۀ مرکزی یا جلگۀ می سی سی پی می رسیم. جلگه های آبرفتی با ارتفاع ۱۰۰تا ۵۰۰ متر در مغرب این جلگه قرار دارد. بالاخره نزدیکی اقیانوس به رشته چین خوردۀ دوران سوم می رسیم.

از جهت فرسایش یا ناهمواریهای تازه آمریکای شمالی به دو منطقۀ شرقی و غربی تقسیم می شود. :
الف)شرق شامل فلات فرسوده کانادا، جلگه های ساحلی، کوههای آپالاش، جلگه های خلیج مکزیک و جلگه های مرکزی است. ب) کوهستان غربی: بعد از جلگه های مرکزی کم کم ارتفاع زیاد شده و به منطقه کوهستانی می رسیم که از شمال آلاسکا تا آمریکای مرکزی و جنوبی ادامه دارد و به راکی یا رشوز یا کوهستان صخره ای معروف است. این کوهستان به سمت غرب به فلاتهای مرتفع آمریکا و فلاتهای مرتفع کوههای ساحلی ختم می شود. از جهت فرسایش یا ناهمواریهای تازه آمریکای شمالی به دو منطقۀ شرقی و غربی تقسیم می شود.

زمینهای یخچالی آمریکای شمالی :
زمینهای یخچالی آمریکای شمالی در شرق و مرکز آمریکا بیشتر شکل فعلی ناهمواری به فرسایش یخچالی مربوط است. یخچالهای دوران چهارم که مدت زیادی روی زمین مانده اند مانند آبها در شمال و مشرق اثر گذاشته اند. شکل فعلی دریاچه های پنجگانه به ما ثابت می کند که در این مناطق فرسایش یخچالی بوده است. آثار فرسایش یخچالی تا دره می سی سی پی و کوههای آپالاش هویداست اما در جنوب و مغرب اثر آن از بین می رود.

اقلیم آمریکای شمالی :
اقلیم آمریکای شمالی اقلیم متنوع دارد شامل: نواحی شمالی دارای اقلیم سرد. نواحی جنوبی دارای اقلیم گرمسیری است. اقلیم آمریکای شمالی تحت تأثیر چهار توده هوای عمده است: ۱- توده هوای قطبی -قاره ۲- توده هوای استوایی – قاره ۳- توده هوای قطبی – اقیانوس کبیر ۴-توده هوای قطبی – اقیانوس اطلس

عوامل مؤثر بر اقلیم آمریکای شمالی :
۱- تأثیر ناهمواریها: این ناهمواریها مانع نفوذ اثرات اقیانوس به داخل می شوند ۲- اثرات دریاها و اقیانوس: اثر اقیانوس کبیر در اقلیم امریکا مؤثرتر است چون جریانات دریایی و مراکز فشار از غرب به شرق می باشد. ۳- تاثیر مراکز فشار: مرکز فشار کم آلئوسین(آلاسکا) و فشار کم ایسلند این منطقه بین دو اقیانوس قرار دارد و باید تحت تاثیر آنها قرار گیرد اما به دلیل شکل قاره تاثیر پذیری کمی دارد. عوامل مؤثر بر اقلیم آمریکای شمالی

۴- مناطق اقلیمی آمریکای شمالی :
۴- مناطق اقلیمی آمریکای شمالی الف) اقلیم معتدل اقیانوسی: این نوع اقلیم محدود به شمال منطقه در ساحل اقیانوس کبیر در ایالت واشینگتن که هم عرض شمال غربی اروپا است، می باشد. ب) اقلیم مدیترانه ای: در ساحل غربی آمریکا مجاور اقیانوس کبیر، همعرض منطقه دریای مدیترانه در اروپا می باشد.

۴- مناطق اقلیمی آمریکای شمالی :
ج) اقلیم موسمی: جلگه های مجاور خلیج مکزیک با شبه جزیره فلوریدا دارای این اقلیم است چون اقلیم موسمی جایی پیدا می شود که قاره های بزرگ با دریاهای وسیع تماس داشته و در فصول مختلف جریان هوا از دریا به خشکی و از خشکی به دریا فرق کند. د) اقلیم معتدل بری: مختص نواحی شمال و شمالشرقی آمریکا و نواحی دریاچه های ایالت نیویورک و کوههای آپالاش است. ه)اقلیم بری و خشک: در صحرای غربی آمریکا و اطراف دریاچه شور اقلیمی مشابه صحرایی آسیای غربی دارد که باران کمتر از ۲۰۰ میلیمتر و درجه حرارت به ۵۴ درجه سانتیگراد(دره مرگ)نیز می رسد. ۴- مناطق اقلیمی آمریکای شمالی

شبکۀ آبها و پوشش گیاهی و رابطه آن با خاک در آمریکای شمالی :
شبکۀ آبها و پوشش گیاهی و رابطه آن با خاک در آمریکای شمالی آمریکای شمالی یه واسطه وسعت زیاد و تنوع اقلیم از نظر شبکۀ آبها و تشکیل زمینهای زراعی و پوشش گیاهی تفاوت بسیار با کشورهای اروپایی دارد. در شمال به واسطه سرمای زیاد زمستانی و یخبندان، حداکثر جریان آبها را در بهار دارد. در غرب حداکثر جریان آبها در زمستان و بهار است در جنوب و مشرق رود می سی سی پی و شبه جزیره فلوریدا مقدار باران نیز زیاد است.

حوضه آبها در آمریکای شمالی :
حوضه آبها در آمریکای شمالی ۱- حوضه اقیانوس کبیر، شامل دو رود مهم به نام کلمبیا در شمال و کلرادو در جنوب است. ۲- حوضه اقیانوس اطلس که در این حوضه رودها فراوانتر است ولی طول آنها کوتاهتر است شامل رود هودسن، کنکتکات، دلاوار و سان کوانا است. ۳- حوضه خلیج مکزیک، دارای رودهای طولانی و پر آب است که بزرگترین آن می سی سی پی وشعبات آن می سوری و اوهایو که یک سوم خاک آمریکا را فرا گرفته است.

طبقه بندی جنگل های آمریکای شمالی :
طبقه بندی جنگل های آمریکای شمالی الف) شمال شرقی که از کانادا تا نواحی دریاچه های پنجگانه ادامه دارد.و نوع جنگل سرو می باشد و نوع خاک پدزول است. ب) منطقه آپالاش و سواحل اقیانوس اطلس: در این منطقه اقلیم مدیترانه است هوموس خاک زیادتر است و جنگل شامل درختان بلوط و گردو است و کمتر کاج دیده می شود. ج) جنگل های خلیج مکزیک: در این ناحیه جنگل های دریایی کاج ظاهر می شود که معروفترین آن در فلوریدا است. از درختان کاج آن تربانتین به دست می آید.

طبقه بندی جنگل های آمریکای شمالی :
د) منطقه اقیانوسی کبیر: درختان به واسطه رطوبت زیاد هم پر پشت و هم بلندتر است و از نوع مخروطی است که شامل سرو و کاج است. ه) کوهستان راکی: از سرحد مکزیک تا کانادا، یک منطقه نباتی بزرگ است که از ارتفاع ۷۰۰ جنگل شروع می شود و از ۱۵۰۰ متری جنگل های سرو و کاج دیده می شود. آمریکای شمالی از نظر جنگل و درخت کاملاً غنی است ولی باز هم هر ساله مقدار زیادی چوب از اروپا و آسیا وارد می کند. طبقه بندی جنگل های آمریکای شمالی

جغرافیای انسانی آمریکای شمالی :
جغرافیای انسانی آمریکای شمالی کشور آمریکا سکنه مخصوص به نداشته و تحقیقات باستانشناسی در این کشور ثابت کرده که مردم قدیمی این شکور همه خارجی بوده اند و خود آمریکا تمدن خاصی مثل آسیایی ها نداشته است. قدر مسلم آن است که اولین طایفه خارجی که وارد این سرزمین شده اند در زمان نزدیک به ما بوده است و تا دوران چهارم، انسانی در این قاره وجود نداشته است. سکنه اصلی همان سرخپوستان پوستان بوده اند که از آسیا به این قاره آمده اند. این افراد بسیار بدوی و عقب مانده بودند و حتی از مردم جزایر جنوب شرقی آسیا نیز پست تر بودند. اما روش زندگی آنها از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر فرق می کرد.

نوع اختلاط ملتها ی مختلف با سوخپوستان آمریکا :
نوع اختلاط ملتها ی مختلف با سوخپوستان آمریکا رفتار فرانسوی ها با این بومی ها به این شکل بود که از آنها برای تجارت استفاده می کردند بومی ها برای آنها پوست حیوانات و چوب جنگلی می آوردند و فرانسوی ها هم به آنها غذا و پوشاک و اسلحه می دادند. وچون دوره تسلط آنها کوتاه بود اختلاط نژادی بین آنها صورت نگرفت. انگلیسی ها هم به همین شیوه عمل می کردند و در زندگی اجتماعی آنها دخالت نمی کردند.. اسپانیولی ها بر عکس در زندگی اجتماعی آنها دخالت کرده و با تبلیغ دین مسیح آنها را می خواستند وادار به قبول دین مسیح نمایند. و در نتیجه اسپانیولی ها کمک بزرگی به بالابردن تمدن بومی و سطح معیشت آنها کردند.

تاریخچۀ سیاسی آمریکای شمالی :
تاریخچۀ سیاسی آمریکای شمالی امریکا در سال ۱۷۷۲ به استقلا ل رسید که جمعیت آن شامل اقوام آنگلوساکسون، ژرمن و لاتین بود. در این موقع بومی ها صاحب املاک مستقل بودند و کسی به آنها کاری نداشت ولی با ازدیاد جمعیت ونیاز سفید پوستان به زمین برخورد بین آنها بوجود آمد درسال ۱۸۲۰مرز بین بومی نشینان و سفیدپوستان مشخص شد که این مرز همان رودخانه می سی سی پی بود. اما کمی بعد آمریکایی ها از این مرز هم گذشته و نواحی غربی را از دست بومی ها خارج کردند. در سال ۱۸۶۵ هزاران سرخ پوست در نتیجۀ جنگ از بین رفتند که چارۀ جز تسلیم شدند نداشتند. در سال ۱۹۰۰ دولت آمریکا سرپرستی آنها را به عهده گرفت. به طور تخمین تعداد آنها حدود ۲۷۰هزار نفر هستند که بیشتر در ایالت تگزاس زندگی می کنند.

خصوصیات جمعیتی آمریکای شمالی :
خصوصیات جمعیتی آمریکای شمالی کم جمعیت ترین نقاط آمریکا، فلاتهای مرتفع و صحراهای آمریکا و آلاسکاست که در هر کیلومتر حدود یک نفر زندگی می کنند. ۹۰% جمعیت آن را اروپاییها تشکیل می دهند و بقیه از نژاد زرد و سیاه هستند( در نیویورک حدود یک میلیون سیاهپوست در منطقۀ به نام هارلم زندگی می کنند. ۶۴%، مردم آمریکای شمالی شهرنشین هستند که هر سال بر تعداد آنها اضافه می شود.

پراکندگی نسبی جمعیت آمریکای شمالی :
پراکندگی نسبی جمعیت آمریکای شمالی تراکم نسبی در کانادا با توجه به وسعت زیاد و نواحی غیر مسکون و اقلیم سرد کمترین است، در رتبۀ بعدی ایلات متحده و مکزیک قرار گرفته است مکزیک(تراکم زیاد) ایالات متحده(متوسط) کانادا(کمترین تراکم)

مهاجرت در آمریکای شمالی :
مهاجرت در آمریکای شمالی از اوایل سده ۱۹ سیل مهاجرت اقوام اروپایی به این قاره شروع شد که مهاجرین پس از مدتی اقامت در آمریکا به ملیت و تبعیت آمریکا در آمدند. به این ترتیب آمریکا از اقوام مهاجر پرشد و این اقوام با یکدیگر اختلاط و انتزاج یافتند و قوم مخصوص آمریکا را تشکیل دادند. زبان اکثر آمریکایی ها انگلیسی زبان است ولی از نظر مذهب و نژاد خصوصیات ملی ندارند. وضع اقتصادی کشور وفور منابع طبیعی و …اقتضا می کرد که جمعیت زیادی وارد این کشور شوند. اما در ۱۹۲۴ کنگره امریکا قوانین خاصی را برای ورود مهاجرین وضع کرد. مساله مهم در این قاره نژاد سیاه بود که در سال ۱۸۶۰ تا۱۸۶۵ قانون الغای بردگی را تصویب رسید و آنها را آزاد کرد

جغرافیایی سیاسی آمریکای شمالی :
جغرافیایی سیاسی آمریکای شمالی از نظر سیاسی این قاره از سه بخش کانادا، ایالات متحده و مکزیک است. این سه کشور از نظر خصوصیات حکومتی و سیاسی با هم برابر هستند. در این مطالعه بیشتر مسائل سیاسی و حکومتی و اقتصادی اتازونی که مهمترین اهرم و قطب اقتصادی و سیاسی جهان است می پردازیم. این کشور ابتدا توسط سه کشور اروپایی(فرانسوی ها در شمال، انگلیسی ها قسمت های زیادی از کشور و اسپانیولی ها جنوب می سی سی پی) اداره می شد. که سیستم اداره توسط انگلیسی ها به استعماری بود. بعد از مدتی آمریکا مستقل شد و سرزمین آلاسکا هم که در دست روسها در سال ۱۸۲۰ به دولت امریکا فروخته شد. امریکا شامل ۵۰ ایالت است که هر ایالت خود دارای حکومت محلی است به همین دلیل پرچم آن ۵۰ستاره دارد.

جغرافیایی اقتصادی آمریکای شمالی :
جغرافیایی اقتصادی آمریکای شمالی امروزه اتازونی(ایالات متحده) ثروتمندترین کشور دنیاست. علت این ثروت موقعیت طبیعی کشور می باشد. عامل دیگر تقبل اصول اقتصادی جدیدی است که از طرف اروپایی ها در این کشور وضع شده است. عامل دیگر سرمایه زیادی است که از طرف اروپایی ها به کشور آورده شده است. در مورد مواد معدنی هم اگر کل محصولات معدنی دنیا را در نظر بگیریم بیشترین سهم هم مربوط به این کشور است. در مورد صنعت هم به همین وضع است. ولی با این وجود مقدار زیادی از منابع کانی در کشاوزری مصرف شده و به خارج صادر نمی شود.

کشاورزی آمریکای شمالی :
کشاورزی آمریکای شمالی آمریکا یک کشور کشاورزی نیست ولی با این وجود بزرگترین کشور کشاوزر جهان است. ۸۹% مساحت زمین زراعی و جنگلی است که ۲۵% آن زمین زراعتی،۳۳%مرتع و ۳۲% آن را جنگل تشکیل می دهد. از نظر محصولات کشاورزی بیشتر مقام اول دوم و سوم را دارد. در این کشور بر خلاف اروپا زراعت چند محصولی وجود ندارد. مهمترین محصولات کشاورزی: ذرت، گندم، جوسیاه، جو، میوه، پنبه و کتان نیشکر است کانادا به عنوان کمربند ذرت و در مکزیک علاوه بر محصولات فوق، محصولاتی منطقه حاره مانند کاکائو، کائوچو، موز و قهوه هم وجود دارد.

۳۷دامپروری در آمریکای شمالی :
۳۷دامپروری در آمریکای شمالی از نظر دامپروری کشور آمریکا در شمار پیشرفته ترین ممالک جهان است و به سبب اقلیم مساعد و مراتع فراوان همه نوع جانوری را تربیت می کند. مهم ترین و رایج ترین نوع پرورش دام را دارد. از نظر پرورش خود در مرتبه سوم قرار دارد. در مکزیک به علت اقلیم مساعد پرورش اسب و گاو در نواحی مرکزی و گوسفند در نواحی شرقی و غربی رواج فراوانی دارد.

معادن در آمریکای شمالی :
ایالات متحده از نظر منابع معدنی یکی از غنی ترین ممالک جهان است. مهمترین منابع آن عبارتند از: ذغال سنگ، آهن، نفت، مس و روی ذغال سنگ، آهن در پنسیلوانیا و ویرجینیای غربی قرار دارد. نفت در اوهایو و اوکلاهما، مس و روی در کلراد، کانزاس و آریزونا وجود دارد. دارای جنگلهای فراوان و اراضی حاصلخیز است. در مکزیک هم مانند دو کشور کانادا و اتازونی منابع معدنی غنی وجود دارد. معادن در آمریکای شمالی

صنعت در آمریکای شمالی :
تا قرن بیستم صنعت این کشور مثل اروپای غربی، صنایع قدیمی انفرادی بود. کم کم رقابت بین شرکتها پیدا شد و آمریکایی ها به تقلید آلمانی ها دست به ایجاد شرکتهای بزرگ صنعتی زدند و تراست های مهم تشکیل دادند. این سیستم روز به روز شرکتهای کوچک را به کمپانیهای بسیار بزرگ مبدل کرد. به عنوان نمونه کمپانی اتومبیل سازی جنرال موتور که شامل پنچ کمپانی کوچک است، و خود در کمپانی کائوچوسازی سهام دارد. در سیستم صنعتی جدید آمریکا، امروز دیگر صنایع کوچک دوام ندارند. جنگ جهانی دوم هم به این موضوع کمک نمود. صنعت در آمریکای شمالی

صنایع و مراکز مهم آن در آمریکای شمالی :
صنایع سنگین مهم در آمریکا عبارتند ار: فلزکاری، کشتی، هواپیما و اتومبیل سازی پارچه بافی و نساجی مواد شیمیایی مواد غذایی مراکز مهم صنعتی ۱- سواحل اقیانوس اطلس ۲- آپالاش ۳- زمینهای سنت لورنس(دریاچه های پنج گانه) ۴- قسمت مرزی در کانادا صنایع و مراکز مهم آن در آمریکای شمالی

آمریکا مرکزی(آمریکای لاتین) :
آمریکا مرکزی(آمریکای لاتین) زمانی که اروپائیان به این منطقه رسیدند نام آن را آمریکا مرکزی(آمریکای لاتین) نامیده اند. این قاره در ۱۹۴۲ توسط کریستف کلمب کشف شد. و اساس تشکیل آن باعث جدایی دو قسمت دیگرقاره(شمالی و جنوبی)شد. اولین بار مذهب مسیحیت توسط راهبان به این قاره آمد. زبان مردمان آن اسپانیولی و پرتغالی می باشد. تمام کشورهای آمریکای لاتین دارای میراثهای فرهنگی مشترک بوده و توسط مشکلات یکسانی از جمله آشوبهای سیاسی و اقتصادی احاطه شده اند. کشورهای آمریکا مرکزی(آمریکای لاتین

وسعت و موقعیت جغرافیایی آمریکای مرکزی :
وسعت و موقعیت جغرافیایی آمریکای مرکزی از عرض ۸ تا ۳۳ درجه شمالی و ۶۰ تا ۹۲ درجه غربی کشیده شده است. متصل کننده آمریکای شمالی به آمریکای مرکزی به طول ۱۶۰۰ کیلومتر است. که از شمال و مشرق به اقیانوس اطلس از جنوب شرقی به کشور کلمبیا از جنوب به اقیانوس کبیر از شمال غربی به کشور مکزیک منتهی می شود. شامل کشورهای السالوادور، هندوراس، گواتمالا، پانام، کاستاریکا، نیکاراگوا و کانال پاناما است.

ناهمواریها در آمریکا مرکزی :
ناهمواریها در آمریکا مرکزی قسمت های مرکزی از کوهستان پوشیده شده است.در شرق جلگه های نه چندان وسیع وجود دارد. در همه جا آثار آتشفشان دیده می شود. اساس تشکیل آن دوسیستم کوهستانی و دشتهای ساحلی است که یکی از شمال غرب به جنوب شرق از جنوب مکزیک تا نیکاراگوا می باشد. دومی سیستم باریکی است که از نیکاراگوا تا پاناما کشیده شده است. کوهستانی ترین کشور آن کاستاریکا است که از رشته کوههای آتشفشانی تشکیل شده است.

اقلیم و شبکه آبها در آمریکا مرکزی :
اقلیم و شبکه آبها در آمریکا مرکزی از نظر اقلیم سه منطقه دارد شامل: سزمینهای بسیار مرتفع بالاتر از ۳۰۰۰متر که اقلیم سرد دارد. سزمینهای با ارتفاع ۲۰۰۰تا۳۰۰۰با اقلیم معتدل. سرزمینهای کمتر از ۲۰۰۰متر با اقلیم گرم، در سواحل شرقی به علت وزش باد، باران فراوان و هوا همیشه مرطوب است و جنگل فراوان است. بین ماههای نوامبر و آگوست گردبادها مهمترین عامل تهدید سواحل کارائیب هستند. رودخانه های فراوانی دارد ولی طولانی نیستند که مهمترین آنها عبارتند از سانی ژوان، ریواورسه گوویاو…است.

خاک، پوشش گیاهی و زندگی جانوری در آمریکا مرکزی :
خاک، پوشش گیاهی و زندگی جانوری در آمریکا مرکزی انواع حیوانات(چون مارها، کروکودیل و…) در این قلمرو دیده می شود. یه جزء جنگل بقیه مناطق آن از نظر منابع طبیعی فقیر است. علاوه بر درختان جنگلی محصولات دیگری چون قهوه، نیشکر و موز کشت می شود. در این منطقه به علت وجود خاکهای حاصلخیز آتشفشانی دارای محصولات حاره و غلات نیز است.

جغرافیایی انسانی آمریکا مرکزی :
جغرافیایی انسانی آمریکا مرکزی حدود ۲۴۳ میلیون نفر جمعیت دارد. تنها شهری که بیش از ۵۰۰۰۰۰جمعیت دارد گواتمالاسیتی است. نژاد، اصلی آنها دورگه، سفیدپوست و سرخپوست هستند. تابع پاپ و کاتولیک روم هستند. اساس اقتصاد آنها کشاورزی است که تا قبل از سال ۱۸۲۰ رنگ طبیعی از مهمترین محصولات صادراتی این منطقه بود. از سال ۱۸۰۰ قهوه نیز در اقتصاد آنها مهم شد. این سرزمین دارای منابع معدنی چون طلا، نقره، سرب و روی است.

وسعت و موقعیت جغرافیایی آمریکای جنوبی :
وسعت و موقعیت جغرافیایی آمریکای جنوبی از عرض جغرافیایی ۱۲ درجه شمالی تا ۵۶ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۲۱ تا ۸۱ درجه غربی کشیده شده است. شکل مثلثی دارد. در خط استوا بیشترین پهنا را دارد. از شمال و مشرق به اقیانوس اطلس از جنوب و مغرب به اقیانوس کبیر و قطب جنوب از شمال غربی به دریای کارائیب و آمریکای مرکزی منتهی می شود. خطوط ساحلی به جزء شیلی منظم بوده و دارای بندرگاههای خوبی است.

ناهمواریها در آمریکای جنوبی :
ناهمواریها در آمریکای جنوبی از اطراف محصور به کوهستانهای مرتفع و فلاتهای بلند است. سلسله جبال آند از شمال به جنوب، غرب و قسمتی از شمال غرب آن را تشکیل می دهد. میان این فلاتها جلگه ها قرار دارد که از شمالشرق تا جنوب شرق کشیده شده است. دنباله این جلگه ها فلاتی است به نام پاتاگونی که از مشرق به اقیانوس اطلس منتهی می شود.

موقعیت جغرافیایی آمریکای جنوبی :
موقعیت جغرافیایی آمریکای جنوبی

اقلیم در آمریکای جنوبی :
اقلیم در آمریکای جنوبی از استوا تا نزدیک مدار قطب جنوب کشیده شده و دارای اقلیم متفاوت است. جبال آند غرب را از سایر نواحی جدا کرده است، در حالی که سواحل غربی تحت تاثیر جریان آب سرد ساحلی است. شرق تحت تاثیر بادهای مرطوب اقیانوس اطلس است که موجب افزایش رطوبت و اعتدال هوا می شود قسمتهای شمالی بسیار گرم و مرطوب(عبور خط استوا) شرق مرطوب و معتدل نواحی واقع بین جبال آند خشک و سردسیر جلگه های شمالی گرم و مرطوب، جلگه های مرکزی خشک و جلگه پامپای مرطوب و معتدل است.

شبکۀ آبها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری در آمریکا جنوبی :
تمام آبهای دامنه شرقی جبال آند و فلاتهای شمالی و شرقی در جلگه آمازون به هم می پیوندند و رود پر آب آمازون که بزرگترین رود دنیاست را بوجود می آورند. رود مهم دیگر رود ریوپارانا می باشد که باز از جبال آند و فلاتهای شرقی و مرکزی سرچشمه می گیرد. دریاچه مهمی در میان شبکۀ آبهای آن مطرح نیست. در ناحیه جنگلی آن تمامی اشکال جانوری مشاهده می شود. از قرن شانزدهم تا قرن نوزدهم کشورهای آمریکای جنوبی از منابع مهم ثروت اروپائیان بودند که علاوه بر معادن کانی محصولات کشاورزی استوایی نیز از مهم ترین محصولات مورد نظر استعمارگران بود. شبکۀ آبها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری در آمریکا جنوبی

جغرافیایی انسانی آمریکای مرکزی :
جغرافیایی انسانی آمریکای مرکزی جمعیت آن حدود۲۴۳۳۵۸۰۰۰نفر است. پرجمعیت ترین برزیل و کم جمعیت ترین جزایر فالکلند است. مهمترین نواحی جمعیتی آن: نواحی حاصلخیز پامپای آرژانتین و بوئنوس آیرس شیلی مرکزی سواحل شمالی مخصوصاً ونزوئلا پراکندگی جمعیت حدود ۱۰نفر است ولی در سواحل شرقی و شمال غربی این تراکم بیشتر است و به ۱۵۰ تا ۲۰۰نفر می رسد. علت کمی جمعیت مربوط به جنگل های استوایی و پرکندگی ناموزون اروپائیان است که بعضی نواحی ابتدا مورد بی مهری قرار گرفته اند.

نژاد در آمریکای جنوبی :
نژاد در آمریکای جنوبی این سرزمین تا قبل از مهاجرت اروپائیان مسکن بومیان بوده که آنها را سرخ پوستان یا هندی غربی می نامیدند و اقوامی مانند کیشواها و آراکاها از آن باقی مانده اند. این اقوام اگرچه تمدن قوی داشتند ولی در مقابل مهاجرین اروپایی نتوانستند مقاومت کنند و در حال حاضر در نواحی جنگلی و جلگه های مرکزی به شیوه قدیمی زندگی می کنند. بعد از کشف قاره ابتدا اسپانیولی ها و بعد پرتغالی ها در این سرزمین سکونت کردند و دین و آداب و رسوم خود را رواج دادند

جغرافیای اقتصادی در آمریکای جنوبی :
جغرافیای اقتصادی در آمریکای جنوبی بیشتر اقتصاد آن متکی بر کشاورزی و استخراج معدن است. مهمترین محصولات کشاورزی پنبه، نیل، کاکائو، قهوه و موز. محصولات معدنی مس، طلا، نقره، آهن، کریستالهای کوارتز و نیترات است از نظر گله داری یکی از مهمترین صادرکنندگان گوشت گاو دنیا همان آرژانتین است. از نظر صنایع چندان رشدی ندارد و با آمریکای شمالی قابل مقایسه نیست

منابع کشاورزی و معدنی در آمریکای جنوبی :
منابع کشاورزی و معدنی در آمریکای جنوبی امروزه آرژانتین از مراکز مهم تولید غلات مخصوصاً گندم و ذرت است. برزیل مهم ترین صادر کننده قهوه دنیاست. آمریکای جنوبی از تولیدکنندگان قند نیز بشمار می رود. فلزات قیمتی مانند طلا و نقره وبعد هم فلزات قیمتی دیگری مانند مس، نیترات ، قلع و آهن در این قاره اهمیت شایانی دارد. آمریکای جنوبی یکی از صادر کنندگان مواد خام و اولیه است

فصل پنجم:هدف کلی آشنایی با قاره اقیانوسیه(استرالیا و زلاند نو) :
فصل پنجم:هدف کلی آشنایی با قاره اقیانوسیه(استرالیا و زلاند نو) هدفهای آموزشی و رفتاری: آشنایی با جغرافیای طبیعی استرالیا آشنایی با جغرافیای انسانی استرالیا آشنایی با جغرافیای اقتصادی استرالیا آشنایی با جغرافیای طبیعی زلاند نو آشنایی با جغرافیای انسانی زلاند نو آشنایی با جغرافیای اقتصادی زلاند نو

قاره اقیانوسیه :
قاره اقیانوسیه قاره اقیانوسیه ۹میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد که حدود یک هفدهم مساحت جهان است. یکی از دو قاره جدید است(دیگری آمریکا). و در مقام مقایسه به هیچ کدام شبیه نیست چون از تعدادی جزایر کوچک و بزرگ تشکیل شده است. قاره اقیانوسیه از شمال به جزایر اندونزی از شرق به دسته جزایر مکنزی، پولی نزی و ملانزی از جنوب به اقیانوس آرام و از غرب به اقیانوس هند محدود است(شکل شماره ۹).

موقعیت جغرافیایی قاره اقیانوسیه :
موقعیت جغرافیایی قاره اقیانوسیه

Slide 67:
استرالیا زلاند نو شبکه آبهای قاره استرالیا رودخانه دارلینگ رودخانه موری جزایر اندونزی جزایر مکنزی، پولی نزی و ملانزی اقیانوس آرام اقیانوس هند

زمین شناسی و چهره زمین در قاره اقیانوسیه :
زمین شناسی و چهره زمین در قاره اقیانوسیه استرالیا پست ترین قاره جهان است. بیش از نیمی از استرالیا از زمینهای سختی که قسمتی از سپر غربی است و از خشک ترین نواحی استرالیا است تشکیل شده است که پوشش گیاهی فقیری دارد ولی از نظر منابع معدنی بخصوص طلا غنی است در دورانهای گذشته زمین شناسی، فلات دکن همراه آفریقا، فلات برزیل و غرب استرالیا در یک مجموعۀ واحد به نام گندوانا قرار داشته اند. در مجموع غرب استرالیا از زمینهای سخت، قسمت مرکزی سنگهای جوان و قسمت شرقی از توده های آتشفشانی که رگه های ذغالی نیز دارد تشکیل شده است.

اقلیم قاره اقیانوسیه :
اقلیم قاره اقیانوسیه یکی از ویژگیهای مهم اقلیم در این قاره فراوانی روزهای آفتابی است. در این سرزمین بسیاری از چیزها وابسته به میزان باران است که حدود سه چهاره این قاره باران کمتر از۲۵۰ میلیمتر دارد. بیش از نیمی از قاره برای کشاورزی مساعد نیست. این قاره که بین ۱۰ تا ۳۵ درجه عرض جنوبی قراردارد در محدوده بادهای تجارتی قرار دارد.

اقلیم قاره اقیانوسیه :
ساحل شرقی که تحت تاثیر این بادها قرار می گیرد بیشترین باران را دارد غرب استرالیا بسیار خشک است ولی نه به اندازه آفریقا چون به وسیله دریاها احاطه شده است. شمال استرالیا از مناطق گرم استوایی گرما می گیرد سبب صعود توده های هوا می شود و باران تولید می کند. اقلیم قاره اقیانوسیه

نواحی اقلیمی قاره اقیانوسیه :
۱- اقلیم حاره ای با تابستان مرطوب در شمال ۲- اقلیم معتدل گرم با یک فصل خشک در کوئینزلند ۳- اقلیم مرطوب و معتدل گرم در حاشیه ولز جنوبی و ویکتوریا نواحی اقلیمی قاره اقیانوسیه

شبکه آبها در قاره اقیانوسیه :
رودها به دلیل موقعیت این قاره رودهای زیادی جریان دارند. اما طول رودها به جزء در یک مورد آن هم به سبب وسعت زیاد جزیره(استرالیا) طول کمی دارند. مهمترین رودها: دارلینگ، لاچلان، فلیندرز، فورتس کو، مورچی سون، وورامل و فیتزروی در استرالیا اسپیک در گینه جدید(زلاند جدید) وائی مه و وائی نی ها در هاوائی شبکه آبها در قاره اقیانوسیه

شبکه آبها در قاره اقیانوسیه :
دریاها در این قاره دریاهای بسیاری وجود دارد که بخش عمده آن متعلق به اقیانوس آرام است. مهمترین آنها عبارتند از: مرجان در شمالشرق استرالیا تاسمانی در جنوب شرقی استرالیا تیمور و آرافو و بیسمارک در شمال استرالیا دریای سلیمان در جنوب مجمع الجزایر سلیمان شبکه آبها در قاره اقیانوسیه

شبکه آبها در قاره اقیانوسیه :
دریاچه ها و خلیج ها به جزء استرالیا در دیگر جزایر دریاچه وجود ندارد و در استرالیا هم بیشتر دریاچه ها در جنوب و جنوب غرب وجود دارند مهمترین آنها، فروم، تورنس، آمادئوس، کارنگی و مور است. مهمترین خلیج ها در اطراف استرالیا، زلاند جدید و گینه جدید وجود دارد که عبارتنداز: استرالیا، بناپارت، کارپنتاریا و خلیج پلنتی است شبکه آبها در قاره اقیانوسیه

خاکها در قاره اقیانوسیه :
در این قاره خاکهای کاملاً متنوعی دیده می شود که نشان دهنده عوامل مختلف در تشکیل آن است. انواع خاک: خاک نواحی آلپی که از نوع شیست، ماسه ای و رسی است. خاک مناطق خشک و نیمه خشک که از نوع خاکهای قهوه ای است. خاک پودزلی که در مناطق با باران بیش از ۵۰۰ میلیمتر وجود دارد. خاکهای لاتریت که چندان حاصلخیز نیست و در نواحی جنوب غربی و شمال قرار دارند. خاک چرنوزیم که در قسمت غربی کوهستانهای ساحلی شرقی و در ولز وجود دارند. خاکهای شور در جنوب استرالیا خاکهای استپی بیابانی در مناطق مرکزی خاکها در قاره اقیانوسیه

پوشش گیاهی در قاره اقیانوسیه :
به دلیل اینکه این قاره مدتها از توده اصلی جدا بوده انواع گیاهان و درختانی دارد که در هیچ جای دنیا یافت نمی شود به عنوان مثال ۵۰۰ نوع اکالیپتوسی که در استرالیا وجود دارد تنها چند نوع در دیگر قاره ها یافت می شود. در مناطق خشک درخت اصلی آکاسیا است در مناطق صحرایی اسپینفکس وجود دارد امروزه به منظور تبدیل جنگل به زمینهای زراعتی درختان قطع می شود که این خود سبب فرسایش خاک می شود. پوشش گیاهی در قاره اقیانوسیه

قلمروهای استرالیا :
قلمروهای استرالیا استرالیا را می توان به شش ناحیه تقسیم کرد. ۱- نیوساتزولز: وسعت ۸۰۲۴۰۰کیلومتر مربع، جمعیت شش میلیون نفر، دارای بهترین زمینهای کشاورزی و مهمترین منابع معدنی است و سیدنی بزرگترین شهر آن است.. ۲- ویکتوریا: وسعت ۲۲۷۶۰۰کیلومتر مربع، جمعیت چهار میلیون صد هزار، از نظر معادن غنی(معدن طلا) ملبورن بزرگترین شهر آن است که صنعت سریعاً در این منطقه رشد کرده است.

قلمروهای استرالیا :
قلمروهای استرالیا ۳- کوئینزلند: در قسمت شمالی و دارای دو میلیون و دویست هزار نفر جمعیت و ۱۷۲۷۵۰۰کیلومتر مربع وسعت و در شرق استرالیا به مراتب بزرگتر از دو قلمرو قبلی است. هم دارای اقلیم گرم و خشک و اقلیم مرطوب دارد به این دلیل این منطقه برای کشت نیشکر مساعد است. ۴- استرالیای جنوبی: دارای اقلیم مدیترانه ایاست.وسعت ۹۸۴۴۰۰کیلومتر مربع و یک میلیون چهار صد نفر جمعیت است. دارای محصولات مدیترانه ای نظیر مرکبات، سبزی و گندم آبی است. این قلمرو یکی از مناطق ذخیره سنگ آهن است.

قلمروهای استرالیا :
۵- استرالیای غربی: دارای وسعتی حدود ۲۵۲۷۰۰۰کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود یک میلیون نفر است. در جنوب دارای اقلیم مدیترانه ای است. و مناطقی زیادی از آن قابل سکونت نیست و از نظر ذخیره سنگ آهن غنی است. ۶- استرالیای شمالی: نواحی زیادی از آن دارای باران ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر است. این قلمرو از نظر مواد معدنی مانند قلع، نقره، روی و اورانیوم غنی است. جمعیت آن حدود سی هزار نفر و وسعتی حدود ۱۳۴۷۰۰۰کیلومتر مربع است. این منطقه به دلیل دور افتادگی از سایر نواحی عقب مانده است. قلمروهای استرالیا

جغرافیای انسانی قاره اقیانوسیه :
جغرافیای انسانی قاره اقیانوسیه جمعیت: استرالیا از جمله کشورهایی است که از درصد بالای جمعیت شهرنشین(۸۵%)برخوردار است(شکل شماره ۱۱). گشترش شهرنشینی در این قاره به مقدار زیادی با توسعه صنعت در ارتباط است. درصد بالای شهرنشینی دلیل بر ماهیت تجاری و همچنین اهمیت روز افزون صنعت در اقتصاد استرالیا است به طوری که صنعت ۴۰% تولید ناخالص و کشاورزی تنها ۱۴% را شامل می شود. هرکدام از شهرهای آن در واقع اولین مراکز استقرار جمعیت بوده که راه آهن از این شهرها کشیده شده است.

قاره آمریکا – Vibre.ir – جهانگردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *