نیوزلند استرالیا – ویبره

نیوزلند استرالیا – جهانگردی

نیوزلند استرالیا
نیوزیلند یا زلاند نو کشوری در جنوب غربی اقیانوس آرام است، این کشور از دو جزیره بزرگ و تعداد زیادی جزیره کوچک تشکیل شده و مناطق خودمختار نیو، جزایر کوک، توکلائو و راس را هم در بر می‌گیرد.

ادامه خواندن “نیوزلند استرالیا – ویبره”