خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه

خطبه 209 نحج البلاغه
و از این سخن [ در ذکر کسانى که براى جنگ با او به بصره رفته بودند . ] بر کارگزاران

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۳۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۳۱ نحج البلاغه

خطبه 231 نحج البلاغه
گونه‏اى از ایمان است که ثابت است و در درون دلها جایگزین و گونه‏اى است که میان دلها و سینه‏ها عاریت است

ادامه خواندن “خطبه ۲۳۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۲۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲۱ نحج البلاغه

خطبه 221 نحج البلاغه
هر آینه ترس از خدا کلید رستگارى و درستکارى و اندوخته روز بازپسین [ و آزادى از هر بندگى و رهایى از هر تباهى است . ] هر که را نیازى باشد ، نیازش بدان برآید . هر که گریزان است رهایى یابد .

ادامه خواندن “خطبه ۲۲۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۰۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۳ نحج البلاغه

خطبه 203 نحج البلاغه
بارخدایا ، هر بنده‏اى از بندگانت که سخن ما را که از روى عدل است ، نه ستم و به مصلحت دین و دنیاست ، نه به خلاف مصلحت ، بشنود و پس از شنیدن از آن سر برتابد و از یاریت بازایستد

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۸۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۸۹ نحج البلاغه

خطبه 189 نحج البلاغه
بانگ و فریاد وحوش را در بیابانها و نافرمانى بندگان را در خلوتها و آمد و شد ماهیان را در دریاهاى ژرف و تلاطم آب را در وزش توفانها مى‏داند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۸۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۷۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۷۳ نحج البلاغه

خطبه 173 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) درباره طلحة بن عبید الله تاکنون کسى را یاراى آن نبوده که مرا از جنگ بترساند ، یا از ضربت شمشیر بیم دهد .

ادامه خواندن “خطبه ۱۷۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۵۷ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۵۷ نحج البلاغه

خطبه 157 نحج البلاغه
محمد ( صلى اللّه علیه و آله ) را هنگامى به رسالت فرستاد ، که پیامبرى نبود و مردم سالها مى‏گذشت که
به خواب غفلت بودند و ستون ایمان شکسته شده بود . او به رسالت مبعوث شد

ادامه خواندن “خطبه ۱۵۷ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۴۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۱ نحج البلاغه

خطبه 141 نحج البلاغه
اى مردم ، آنکه بداند که برادرش در دین ثابت قدم و استوار است و به راه راست مى‏رود ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۴۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۹۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۹۳ نحج البلاغه

خطبه 93 نحج البلاغه
بزرگ است خداوندى که همتهاى والا حقیقت ذاتش را درک نکند و به حدس زیرکان درنیابد .

ادامه خواندن “خطبه ۹۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۷۷ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۷۷ نحج البلاغه

خطبه 77 نحج البلاغه
از سخنان آن حضرت ( ع ) در دعا اى خداوند ، بیامرز آن گناهان مرا ، که تو از من داناتر به آنها هستى .

ادامه خواندن “خطبه ۷۷ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۶۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۱ نحج البلاغه

خطبه 61 نحج البلاغه
از سوى خداوند مرا سپرى است سخت و استوار ، که چون روزگارم به سر آید ، از هم بردرد و مرا تسلیم مرگ کند .

ادامه خواندن “خطبه ۶۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۴۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴۵ نحج البلاغه

خطبه 45 نحج البلاغه
خدا را سپاس ، در حالى که نه از رحمت او نومیدم ، نه از نعمتش بى‏بهره‏ام و نه از آمرزش او مأیوسم و نه از پرستش او سر بر تافته‏ام .

ادامه خواندن “خطبه ۴۵ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۹ نحج البلاغه

خطبه 29 نحج البلاغه
اى مردمى که به تن‏ها مجتمعید و به آراء پراکنده . سخنتان هنگامى که لاف دلیرى مى‏زنید صخره‏هاى سخت را نرم مى‏کند ، در حالى که ، کردارتان دشمنانتان را در شما به طمع مى‏اندازد .

ادامه خواندن “خطبه ۲۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۳ نحج البلاغه

خطبه 13 نحج البلاغه
در نکوهش بصره و مردمش شما سپاهیان آن زن ( ۱ ) بودید و پیروان آن ستور ( ۲ ) . که چون بانگ کرد اجابتش کردید و چون کشته شد

ادامه خواندن “خطبه ۱۳ نحج البلاغه – ویبره”