خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه

خطبه 209 نحج البلاغه
و از این سخن [ در ذکر کسانى که براى جنگ با او به بصره رفته بودند . ] بر کارگزاران

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۳۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۳۲ نحج البلاغه

خطبه 232 نحج البلاغه
ستایش مى‏کنم او را به شکرانه نعمتش و از او یارى مى‏خواهم بر اداى حقوقش .
پیروزمند است لشکرش ، بلند مرتبه است و بزرگ . و شهادت مى‏دهم که محمد ( صلى الله علیه و آله ) بنده و پیامبر اوست .

ادامه خواندن “خطبه ۲۳۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۹۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹۵ نحج البلاغه

خطبه 195 نحج البلاغه
همواره در میان اصحاب خود چنین ندا مى‏داد :
مهیا شوید خدایتان رحمت کناد که در میان شما بانگ رحیل در داده‏اند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۹۵ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۷۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۷۹ نحج البلاغه

خطبه 179 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در نکوهش یارانش ستایش مى‏کنم خداى را ، بر هر امرى که مقرر ساخته و بر هر کارى که مقدّر فرموده . و بر اینکه مرا مبتلاى شما نموده است . اى گروهى که اگر فرمانتان دهم ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۷۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۶۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۶۳ نحج البلاغه

خطبه 163 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) هنگامى که مردم نزد او گرد آمدند و ، در آنچه از عثمان ناپسندشان افتاده بود ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۶۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۳۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۳۱ نحج البلاغه

خطبه 131 نحج البلاغه
اى مردم گونه‏گون با دلهاى پراکنده ، اى کسانى که به تن‏ها حاضرید و به خردها غایب .

ادامه خواندن “خطبه ۱۳۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۸۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۸۳ نحج البلاغه

خطبه 83 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) درباره عمرو بن عاص در شگفتم از پسر نابغه ( ۱ ) . به شامیان مى‏گوید که من بسیار مزاح مى‏کنم و مردى شوخ طبعم و اهل لعب و بازیچه‏ام .

ادامه خواندن “خطبه ۸۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۶۷ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۷ نحج البلاغه

خطبه 67 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) هنگامى که ، محمد بن ابى بکر را فرمانرواى مصر نمود و بر او شوریدند و مصر را از کفش به درآوردند و خودش را کشتند ، فرمود :

ادامه خواندن “خطبه ۶۷ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۵۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۵۱ نحج البلاغه

خطبه 51 نحج البلاغه
خطبه ۵۲از شما مى‏خواهند که بر سفره جنگ مهمانشان کنید و شما را دو راه در پیش است ، یا تن به مذلّت دادن و فرو افتادن از منزلتى که در آن هستید ،

ادامه خواندن “خطبه ۵۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۳۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۳۵ نحج البلاغه

خطبه 35 نحج البلاغه
حمد براى خداوند است ، در هر حال ، و در این زمان ، که روزگار این فاجعه دشوار و حادثه بزرگ را پیش آورده است .

ادامه خواندن “خطبه ۳۵ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹ نحج البلاغه

خطبه 19 نحج البلاغه
این سخن خطاب به اشعث بن قیس است . امام در کوفه بر منبر سخن مى‏گفت . در سخن او عبارتى بود که اشعث بر آن اعتراض کرد و گفت : یا امیر المؤمنین اینکه گفتى به زیان توست نه به سود تو . امام تیز در او نگریست و گفت :

ادامه خواندن “خطبه ۱۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۳ نحج البلاغه

خطبه 3 نحج البلاغه
معروف به خطبه شقشقیه آگاه باشید . به خدا سوگند که « فلان » خلافت را چون جامه‏اى بر تن کرد و نیک مى‏دانست که پایگاه من نسبت به آن چونان محور است به آسیاب .

ادامه خواندن “خطبه ۳ نحج البلاغه – ویبره”