خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه

خطبه 209 نحج البلاغه
و از این سخن [ در ذکر کسانى که براى جنگ با او به بصره رفته بودند . ] بر کارگزاران

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۲۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲۳ نحج البلاغه

خطبه 223 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) به عبد الله بن زمعه فرمود و او از شیعیانش بود .
در ایام خلافتش نزد او آمد و مالى طلبید و على ( ع ) در پاسخش چنین فرمود :

ادامه خواندن “خطبه ۲۲۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۰۷ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۷ نحج البلاغه

خطبه 207 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در صفین اما بعد ، خداوند براى من که ولىّ امر و زمامدار شما هستم ،

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۷ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۹۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹۱ نحج البلاغه

خطبه 191 نحج البلاغه
به خدا سوگند ، معاویه از من زیرکتر نیست . او پیمان‏شکنى مى‏کند و گنه‏کارى .

ادامه خواندن “خطبه ۱۹۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۷۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۷۵ نحج البلاغه

خطبه 175 نحج البلاغه
از سخن خداى سود برید و از مواعظش پند گیرید . اندرز خدا را بپذیرید . خداوند با دلایل واضح خود ، براى شما جاى عذرى باقى نگذاشته و حجت را بر شما تمام کرده است و برایتان بیان فرموده که چه کارهایى را خوش دارد و چه کارهایى را ناخوش ، تا از آنچه خوش دارد ، پیروى کنید و از آنچه ناخوش دارد ، اعراض نمایید .

ادامه خواندن “خطبه ۱۷۵ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۴۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۳ نحج البلاغه

خطبه 143 نحج البلاغه
خطبه‏ اى از آن حضرت ( ع ) در طلب باران بدانید ، زمینى که شما را بر پشت خود حمل مى‏کند و آسمانى که بر سرتان سایه گسترده است ، فرمانبردار پروردگار شما هستند

ادامه خواندن “خطبه ۱۴۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۲۷ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۲۷ نحج البلاغه

خطبه 127 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) خطاب به خوارج اگر گمان آن دارید که من خطا کرده‏ام و گمراه شده‏ام ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۲۷ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۱۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۱۱ نحج البلاغه

خطبه 111 نحج البلاغه
از خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در آن از ملک الموت یاد کرده و گرفتن او جانها را آیا وقتى که به خانه‏اى داخل مى‏شود ، از او آگاه مى‏شوى ؟ یا هنگامى که جان یکى را مى‏ستاند او را مى‏بینى ؟ چگونه جنین را در رحم مادر مى‏میراند ؟

ادامه خواندن “خطبه ۱۱۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۶۳ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۳ نحج البلاغه

خطبه 63 نحج البلاغه
از خداى بترسید ، اى بندگان خداى . و پیش از آنکه مرگتان فرا رسد دست به اعمال صالح زنید و با نعمت ناپایدار دنیا ، ثواب ابدى آخرت را به دست آورید .

ادامه خواندن “خطبه ۶۳ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۳۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۳۱ نحج البلاغه

خطبه 31 نحج البلاغه
هنگامى که عبد الله بن عباس را ، پیش از شروع جنگ جمل ، نزد زبیر فرستاد تا او را به اطاعت خویش بازگرداند .

ادامه خواندن “خطبه ۳۱ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۵ نحج البلاغه

خطبه 15 نحج البلاغه
درباره زمینهایى که عثمان در زمان خلافت خود به این و آن داده بود و امام ( ع ) آنها را به مسلمانان بازگردانید .

ادامه خواندن “خطبه ۱۵ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۲۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲۲ نحج البلاغه

خطبه 222 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در ذوقار ادا فرمود . هنگامى که به بصره مى‏رفت . آن را واقدى در کتاب الجمل آورده است .

ادامه خواندن “خطبه ۲۲۲ نحج البلاغه – ویبره”