خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه

خطبه 209 نحج البلاغه
و از این سخن [ در ذکر کسانى که براى جنگ با او به بصره رفته بودند . ] بر کارگزاران

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۹ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۲۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۲۲ نحج البلاغه

خطبه 222 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) در ذوقار ادا فرمود . هنگامى که به بصره مى‏رفت . آن را واقدى در کتاب الجمل آورده است .

ادامه خواندن “خطبه ۲۲۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۰۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۶ نحج البلاغه

خطبه 206 نحج البلاغه
خطبه‏اى از آن حضرت ( ع ) از دعاهاى آن حضرت که فراوان مى‏خواند ستایش باد خداوندى را که شبم را به روز آورد

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۹۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۹۰ نحج البلاغه

خطبه 190 نحج البلاغه
امر نماز را مراعات کنید و به حفظ آن بکوشید و بسیار به جاى آورید و بدان به خداى تقرب جویید که نماز فریضه‏اى است بر مؤمنان که حتما باید در وقت خود آن را به جاى آرند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۹۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۷۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۷۴ نحج البلاغه

خطبه 174 نحج البلاغه
اى غفلت زدگانى که خدا از شما غافل نیست . اى کسانى که فرمان خدا را ترک گفته ‏اید

ادامه خواندن “خطبه ۱۷۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۵۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۵۸ نحج البلاغه

خطبه 158 نحج البلاغه
برایتان همنشین و معاشرى نیکو بودم . تا یارایم بود ، کوشیدم که از پشت سر نگهبانتان شوم و از بندهاى خوارى آزادتان کردم و از چنبر ستم رهانیدم و این براى سپاسگزارى از آن اندک نیکى بود ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۵۸ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۲۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۲۶ نحج البلاغه

خطبه 126 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) هنگامى که او را مورد عتاب قرار دادند که چرا عطایا را به تساوى تقسیم مى‏کند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۲۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۱۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۱۰ نحج البلاغه

خطبه 110 نحج البلاغه
ما بعد . شما را از دنیا برحذر مى‏دارم که در کام شیرین است و در چشم سبز و خرّم و ، پیچیده در خواهشهاى نفسانى .

ادامه خواندن “خطبه ۱۱۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۹۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۹۴ نحج البلاغه

خطبه 94 نحج البلاغه
به رسالتش فرستاد . در حالى که مردم گمرهانى سرگشته بودند ، و صواب از خطا نشناخته ، راه فتنه مى‏پیمودند .

ادامه خواندن “خطبه ۹۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۶۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۲ نحج البلاغه

خطبه 62 نحج البلاغه
بدانید ، که دنیا سرایى است که کس از گزند آن در امان نماند ، مگر به اعمال نیکى که هم در دنیا به جاى مى‏آورد .

ادامه خواندن “خطبه ۶۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۴۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴۶ نحج البلاغه

خطبه 46 نحج البلاغه
بارخدایا ، به تو پناه مى‏برم از سختى سفر و از اندوه بازگشت . و به تو پناه مى‏برم ،

ادامه خواندن “خطبه ۴۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۳۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۳۰ نحج البلاغه

خطبه 30 نحج البلاغه
درباره کشته شدن عثمان اگر به کشتن او فرمان مى‏دادم ، قاتل او مى‏بودم . و اگر دیگران را از کشتنش منع مى‏کردم چنان بود که به یاریش برخاسته‏ام . اما کسى که یاریش کرده نمى‏تواند

ادامه خواندن “خطبه ۳۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۳۱ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۳۱ نحج البلاغه

خطبه 231 نحج البلاغه
گونه‏اى از ایمان است که ثابت است و در درون دلها جایگزین و گونه‏اى است که میان دلها و سینه‏ها عاریت است

ادامه خواندن “خطبه ۲۳۱ نحج البلاغه – ویبره”