خطبه ۲۰۵ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۰۵ نحج البلاغه

خطبه 205 نحج البلاغه
شهادت مى‏دهم که خداوند عادل است و با آفریدگان خود عدالت مى‏ورزد داورى است که حق و باطل را از یکدیگر جدا مى‏کند .

ادامه خواندن “خطبه ۲۰۵ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۸۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۸۸ نحج البلاغه

خطبه 188 نحج البلاغه
از اصحاب محمد ( صلى الله علیه و آله ) آنان که حافظان دین و رازداران او هستند ، مى‏دانند ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۸۸ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۷۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۷۲ نحج البلاغه

خطبه 172 نحج البلاغه
محمد ( صلى الله علیه و آله ) امین وحى اوست و خاتم پیامبران اوست و بشارت دهنده رحمت اوست

ادامه خواندن “خطبه ۱۷۲ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۵۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۵۶ نحج البلاغه

خطبه 156 نحج البلاغه
حمد خدایى را که حمد را کلید یاد خود و سبب افزونى فضل خود و دلیل شناخت نعمت‏ها و عظمت خود گردانید .

ادامه خواندن “خطبه ۱۵۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۴۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۴۰ نحج البلاغه

خطبه 140 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) در نهى از غیبت مردم شایسته است ، آنان که مرتکب گناه نشده‏اند و از معصیت در امان مانده‏اند ، به گناهکاران و عاصیان رحمت آورند .

ادامه خواندن “خطبه ۱۴۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۲۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۲۴ نحج البلاغه

خطبه 124 نحج البلاغه
سخنى از آن حضرت ( ع ) در برانگیختن اصحابش به جهاد آن گروه از جنگاوران را ، که زره بر تن دارند ، پیش دارید و آنان را که زره بر تن ندارند ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۲۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۷۶ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۷۶ نحج البلاغه

خطبه 76 نحج البلاغه
بنى امیه از میراث محمد ( ص ) اندکى را به من مى‏دهند ، چونان اندک شیرى که به بچه شتر دهند . به خدا سوگند ، اگر زنده بمانم آنان را پراکنده سازم و به دور افکنم ،آنسان ، که قصاب پاره‏اى از جگر یا شکنبه خاک‏آلود را به دور مى‏افکند .

ادامه خواندن “خطبه ۷۶ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۶۰ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۶۰ نحج البلاغه

خطبه 60 نحج البلاغه
پس از من خوارج را مکشید . زیرا کسى که خواستار حق بوده و به طلب آن برخاسته و به خطا رفته

ادامه خواندن “خطبه ۶۰ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۴۴ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۴۴ نحج البلاغه

خطبه 44 نحج البلاغه
مصقلة ابن هبیره شیبانى ، اسیران بنى ناجیه را از عامل امیر المؤمنین خرید و آزاد کرد و چون على ( ع ) بهاى آن مطالبه نمود ، مصقله نزد معاویه گریخت و على ( ع ) درباره آن فرمود :

ادامه خواندن “خطبه ۴۴ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۲۸ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۲۸ نحج البلاغه

خطبه 28 نحج البلاغه
اما بعد . دنیا روى در رفتن دارد و بانگ وداع برداشته و آخرت روى درآمدن دارد و بناگاه ، رخ مى‏نماید . بدانید ، که امروز ، روز به تن و توش آوردن اسبان است و فردا روز مسابقه .

ادامه خواندن “خطبه ۲۸ نحج البلاغه – ویبره”

خطبه ۱۲ نحج البلاغه – ویبره

خطبه ۱۲ نحج البلاغه

خطبه 12 نحج البلاغه
چون خداوند در جنگ جمل پیروزش گردانید ، یکى از یاران گفتش : اى کاش برادرم ، فلان ،

ادامه خواندن “خطبه ۱۲ نحج البلاغه – ویبره”