ایران نسل جدید سانتریفیوژها را به کار گرفته است – ویبره

ایران نسل جدید سانتریفیوژها را به کار گرفته است – ایران و جهان

ایران نسل جدید سانتریفیوژها را به کار گرفته است
گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران که جمعه شب در اختیار اعضای این آژانس قرار گرفت از نظر خوانندگان می‌گذرد.

A. مقدمه

۱٫ این گزارش مدیر کل به شورای حکام و همزمان به شورای امنیت در خصوص اجرای موافقتنامه پادمان معاهده عدم اشاعه هسته‌ای (NPT)  و مفاد مربوطه قطعنامه‌های شورای امنیت در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۲٫ شورای امنیت تاکید کرده است که اقدامات مورد درخواست شورای حکام در قطعنامه‌هایش در خصوص ایران الزام آور است. مفاد مربوطه به قطعنامه‌های یادشده شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شده‌اند، مطابق شرایط این قطعنامه‌ها الزام آور هستند.

۳٫ از آژانس بخاطر موافقتنامه روابطش با سازمان ملل متحد خواسته شده با شورای امنیت در اجرای مسئولیت شورا برای حفظ و برقراری صلح و امنیت بین‌المللی همکاری کند. از کلیه اعضای‌ ملل متحد خواسته شده است تا با پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت موافت کنند و در این ارتباط اقداماتی را مطابق با تعهدشان تحت منشور ملل متحد انجام دهند.

۴٫ این گزارش به تحولات بعد از آخرین گزارش (Gov/2011/65, 8 November 2011) و همچنین مسائل باقیمانده طولانی می‌پردازد. این گزارش بر آن حوزه‌هایی که ایران بطور کامل تعهدات الزام آور خود را اجرا نکرده، متمرکز است چنانکه ایجاد اعتماد بین‌المللی به ماهیت صرفاً صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران مستلزم اجرای کامل این تعهدات است.

B . روشن سازی مسائل حل نشده

۵٫ شورای حکام در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ قطعنامه GOV-2011-69  را تصویب نمود که در آن از جمله تاکید شد که برای ایران و آژانس ضروری است که به منظور حل و فصل فوری همه مسائل اساسی باقیمانده برای اهداف تامین روشن سازی در خصوص این مسائل شامل دسترسی به کلیه اطلاعات مربوط، مستندات، سایت‌ها‍، مواد و اشخاص در ایران، به گفت‌وگوهای خود شدت بخشند. شورا همچنین از ایران خواست که با هدف برقراری مجدد اعتماد بین‌المللی به ماهیت منحصراً صلح‏ آمیز برنامه هسته‌ای ایران بطور جدی و بدون پیش شرط در مذاکرات مشارکت کند. در پرتو این و در پی تبادل نامه‌ها بین آژانس و ایران، موافقت شد که یک تیم برای گفت‌وگو از ایران بازدید کند.

۶٫ یک تیم آژانس از ۲۹ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۲ اولین دور گفت‌وگوها را در تهران با مقامات ایران با هدف حل و فصل کلیه مسائل باقیمانده انجام داد. طی این گفت‌وگوها: آژانس نگرانی‌های خود را تشریح کرد و آشکارسازی ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران را بعنوان یک الویت اصلی تعریف کرد.

آژانس دسترسی به سایت پارچین را درخواست کرد اما ایران اجازه دسترسی به این سایت را در آن زمان نداد.

آژانس و ایران در خصوص رویکرد برای روشن کردن کلیه مسائل باقیمانده در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران شامل مسائلی که به آن پرداخته می‌شود، اقدامات اولیه و مدالیته‌ها‍، ‌یک مذاکرات اولیه داشتند.

یک پیش نویس مذاکرات در خصوص یک رویکرد سازنده برای روشن سازی همه مسائل باقیمانده در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران برای بررسی بیشتر تهیه شد.

۷٫ متعاقب اولین نشست‍‍، تبادلات بین ایران و آژانس منجر به تشریح بیشتر رویکرد سازنده شد.

۸٫ طی دومین دور مذاکرات در تهران که از تاریخ ۲۰ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد: آژانس درخواست خود را برای دسترسی به پارچین مورد تاکید قرار داد. ایران بیان داشت که هنوز نمی‌تواند اجازه دسترسی به آن سایت را بدهد.

مذاکرات فشرده‌ای در خصوص رویکرد سازنده برای آشکار سازی همه مسائل باقیمانده مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران انجام شد. هیچ توافقی بین ایران و آژانس حاصل نشد چراکه اختلافات عمده‌ای در خصوص این رویکرد وجود داشت.

ایران در پاسخ به درخواست آژانس،‌ یک اظهارنامه اولیه در ارتباط با مسائل مشخص شده در بخش c از ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیر کل به شورای حکام (GOV-2011-65) به آژانس ارائه کرد. اظهارنامه ایران نگرانی‌های آژانس در خصوص مسائل فوق الذکر را رد می‌کند و بیشتر با این استدلال که ایران آنها را بر پایه ادعاهای بی اساس می‌داند.

آژانس در خصوص سوالات اولیه در خصوص پارچین و کارشناس خارجی، یک توضیحاتی (resentation) را در ایران ارائه کرد و در این ارتباط ماهیت نگرانی‌های آژانس و اطلاعات در خصوص آن را تشریح کرد.

C . تاسیسات اعلام شده تحت موافقتنامه پادمان ایران

۹٫ ایران تحت موافقتنامه پادمان خود ۱۵ تاسیسات هسته‌ای و ۹ مکان خارج از تاسیسات را که مواد هسته‌ای بطور معمول در آنجا استفاده می‌شود، به آژانس اعلام کرده است (LOFs). با وجود این بعضی از این فعالیت‌ها که ازسوی ایران در برخی از تاسیسات انجام می‌شود بر خلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت همانطور که در ذیل نشان داده می‌شود‍، می‌باشد. آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در این تاسیسات و LOFs  ادامه می‌دهد.

D . فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی

۱۰ . ایران برخلاف قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، فعالیتهای مرتبط با غنی سازی خود را در تاسیسات اعلام شده ذیل که کلیه آنها تحت پادمان آژانس می‌باشد تعلیق نکرده است.

D.1 . نطنز: کارخانه غنی سازی سوخت و کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت

۱۱٫ کارخانه غنی سازی سوخت(FEP) : دو سالن آبشار درFEP وجود دارد: سالن تولید A و سالن تولید B. مطابق با اطلاعات طراحی ارائه شده توسط ایران، ۸ واحد برای سالن تولید A برنامه ریزی شده است، با ۱۸ آبشار در هر واحد. هیچگونه اطلاعات طراحی تشریحی برای سالن تولید B فراهم نشده است.

۱۲٫ در ۱۹ فوریه  ۲۰۱۲ ‍، ۵۴ آبشار در ۳ تا از واحدهای هشت در سالن تولید A نصب شده بود. ۲۵ فقره از آن با UF6 خوراک دهی شده بود. در ابتدا هر آبشار نصب شده شامل ۱۶۴ سانتریفیوژ بود. ایـران ۳۰ تا از آبـشارها را که هریک شامل ۱۷۴ سانـتریـفیوژ می‌باشد اصلاح کرده است. همه سانتریفیوژهای نصب شده ماشینهای IR-1 هستند. از تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۲ هیچ سانتریفیوژی در پنج واحد باقی مانده نصب نشده بود، اگر چه کار نصب مقدماتی در دو واحد از جمله قرارگیری پوشش‌های سانترفیوژ IR-1 خالی در جایگاه ۶۱۷۷ تکمیل نشده بود و در سه واحد دیگر در حال اجرا بود. از تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۱۲ هیچگونه کار نصبی در سالن تولید B وجود نداشت.

۱۳٫ نتایج راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) که از سوی آژانس در کارخانه غنی سازی سوخت اجرا شد، موجودی را در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱ تایید کرد به نحوی که ایران در چارچوب عدم اطمینان در اندازه گیری که بطور عادی با چنین تاسیساتی مرتبط است اعلان کرده بود. بنا بر این برای پادمان هیچگونه نتیجه‌ای که به دلیل شکستن مهر در منطقه تغذیه و کنار گذاری باشد که از سوی متصدی مربوطه در آوریل ۲۰۱۱ گزارش شده است وجود ندارد.

۱۴٫ آژانس تایید کرده است که از تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱ مقدار ۵۵۶۸۳ کیلوگرم اورانیوم UF6 طبیعی از زمان شروع عملیات در فوریه ۲۰۰۷ در آبشارها تزریق شده بود و میزان ۴۸۷۱ کیلوگرم اورانیوم UF6 که تا ۵ درصد اورانیوم U-235 غنی سازی شده تولید شده بود. ایران ارزیابی کرده است که در بین تاریخهای ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ و ۴ فوریه ۲۰۱۲ میزان ۵۸۰ کیلوگرم اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۵ درصد اورانیم U-235 تولید شده است که در نتیجه تولید کل را به ۵۴۵۱ کیلوگرم از UF6 غنی سازی شده تا ۵ درصد اورانیوم U-235 از زمان شروع تولید در فوریه ۲۰۰۷ می‌رساند. مواد هسته‌ای در کارخانه غنی سازی سوخت (از جمله تغذیه، محصول و دنباله‌ها) و همه آبشارهای نصب شده و ایستگاه‌های تغذیه و کنار گذاری تابع اقدامات نظارتی و مراقبتی آژانس هستند.

۱۵٫ آژانس بر اساس تحلیل نمونه‌های محیط زیستی برگرفته از کارخانه غنی سازی سوخت از فوریه ۲۰۰۷  و سایر فعالیت‌های راستی آزمایی نتیجه گرفته است که این تاسیسات همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی اعلان کرده عمل کرده است.

۱۶ـ کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت (PFEP): کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت تاسیسات تحقیقات و توسعه و تاسیسات آزمایشی تولید اورانیوم با غنای پایین است که نخستین بار در اکتبر ۲۰۰۳ راه اندازی شد. این کارخانه دارای یک سالن آبشار است که می‌تواند ۶ آبشار را در خود جای دهد و به یک منطقه تعیین شده برای تولید اورانیوم با غنای پایین تا ۲۰ درصد اورانیوم U-235 (آبشارهای ۱ و ۶) و یک منطقه تعیین شده برای تحقیق و توسعه (آبشارهای ۲،۳،۴ و ۵) تقسیم می‌شود.

۱۷٫ نتایج یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی که از سوی آژانس در کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت انجام شد، موجودی را در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱ تایید کرد، همانطور که ایران در چارچوب عدم اطمینان اندازه گیری که بطور عادی با چنین تاسیساتی مرتبط است اعلان کرده بود. نتایج همچنین پیشرفتی را در نظام اندازه گیری اپراتور نشان می‌دهند، بخصوص در ارتباط با تعیین سطح غنی سازی اورانیوم -۲۳۵ .

۱۸٫ منطقه تولید: ایران در آغاز در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۰ به منظور تولید اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم U-235 برای استفاده در تولید سوخت برای رآکتور تحقیقاتی تهران شروع به تزریق اورانیوم UF6 در آبشار ۱ کرد. ایران از ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۰ اورانیوم UF6 با غنای پایین را در دو آبشار به هم متصل شده (آبشارهای ۱ و ۶) که هر یک شامل ۱۶۴ سانتریفیوژ IR-1 بود تزریق کرده است.

۱۹٫ آژانس چنانکه قبلاً گزارش شده، تحقیق کرده است که از تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۱ میزان ۸/۷۲۰ کیلوگرم اورانیوم UF6 با غنای پایین از شروع فرآیند در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۱۰ در منطقه تولید در آبشارها تزریق کرده بود و کلاً ۷/۷۳ کیلوگرم اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۲۰ درصد U-235 تولید شده بود. ایران ارزیابی کرده است که بین تاریخ‌های ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ و ۱۱ فوریه ۲۰۱۲ کلاً ۹/۱۶۴ کیلوگرم اورانیوم UF6 غنی سازی شده در کارخانه غنی سازی سوخت در دو آبشار متصل به هم در کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت تزریق شده و تقریباً ۷/۲۱ کیلوگرم اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۲۰ درصد اورانیم U-235 تولیده شده بود. این اقدام موجب می‌شود که از زمان آغاز تولید در فوریه ۲۰۱۰ کل تولید به ۴/۹۵ کیلوگرم اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم U-235 در کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت برسد.

۲۰٫ منطقه تحقیق و توسعه: ایران در منطقه تعیین شده برای آبشارهای ۲ و ۳ بطور متناوب اورانیوم UF6 را در ماشین‌ها، آبشارهای ۱۰ ماشینی و ۲۰ ماشینی سانتریفیوژهای IR-1، IR-2m و IR-4  تزریق کرده است. ایران طی نامه‌ای در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۱۲ قصد خود را برای نصب سه نوع جدید از سانتریفیوژهای IR-5، IR-6 و IR-6s را به عنوان ماشینهای واحد در آبشار ۲ به آژانس اطلاع داد. ایران از تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۱۲ تعداد ۵۸ سانتریفیوژ IR-4 را در آبشار ۴ نصب کرده بود که با اورانیم UF6 تزریق نشده است. ایران همچنین ۱۶۴ سانتریفیوژ IR-2m را در آبشار ۵ نصب کرده بود. ایران بین تاریخهای ۹ و ۱۲ اوت ۲۰۱۱  و از تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۱۱ به بعد بطور متناوب اورانیوم UF6 را در آبشار ۵ تزریق کرده است.

۲۱٫ بین تاریخ‌های ۲۹ اکتبر ۲۰۱۱ و ۱۱ فوریه ۲۰۱۲ تقریباً میزان ۴/۱۶۴ کیلوگرم اورانیوم UF6 طبیعی در زمینه تحقیقات و توسعه در سانتریفیوژها تزریق شده بود اما هیچ اورانیوم با غنای پایینی بیرون کشیده نشده بود زیرا محصول و دنباله‌ها در پایان فرآیند با هم ترکیب می‌شوند.

۲۲٫ آژانس بر اساس نتایج آنالیز نمونه‌های محیط زیست برگرفته از کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت و سایر فعالیتهای راستی آزمایی نتیجه گرفته است که این تاسیسات همانطور که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلان کرده عمل کرده است.

D.2 کارخانه غنی سازی سوخت فردو:

۲۳٫ ایران در سپتامبر ۲۰۰۹ به آژانس اطلاع داد که در حال ساخت کارخانه غنی سازی سوخت فردو در نزدیکی شهر قم می‌باشد.

۲۴٫ تاکنون ایران پرسشنامه اطلاعات طراحی ابتدایی و سه پرسشنامه اطلاعات طراحی تجدید نظر شده را در اختیار آژانس گذاشته است:

ـ ایران در اکتبر ۲۰۰۹ اعلام کرد که هدف این تاسیسات تولید اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۵ درصد U-235 بوده است و ۱۶ آبشار در این تاسیسات ساخته خواهد شد که بطور مساوی بین دو واحد تقسیم می‌شود (واحد ۱ و واحد ۲) و تقریباً ۳۰۰ سانتریفیوژ در کل خواهد داشت.

ـ ایران در سپتامبر ۲۰۱۰ اعلام کرد که هدف کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت این بود که علاوه بر تولید اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۵ درصد اورانیوم U-235، تحقیق و توسعه را نیز اجرا کند.

ـ ایران در ژوئن ۲۰۱۱ اعلام کرد که هدفش از کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت تولید اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم U-235 و اجرای تحقیق و توسعه است.

ـ ایران در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲ به آژانس اطلاع داد که «تاسیسات تحقیق و توسعه» از کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت برچیده شده است. ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی بروز شده در همان تاریخ اعلان کرد که کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت برای تسهیل تولید اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۲۰ درصد اورانیوم U-235 و تولید اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۵ درصد اورانیوم U-235 در «هر دو واحد تولیدی طراحی شده است». پرسشنامه اطلاعات طراحی نشان داد که همچنین تدارک دیده شده است که متصدی بتواند برخی از آبشارها را برای تولید ۵ درصد اورانیوم با غنای پایین مورد استفاده قرار دهد «در حالی که برخی از آنها ۲۰ درصد اورانیوم با غنای پایین را تولید می‌کنند.»

۲۵٫ ایران در تاریخ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ شروع به تزریق اورانیوم UF6 با غنای ۵ درصد اورانیوم U-235 کرد که قبلاً از کارخانه غنی سازی سوخت به مجموعه دو آبشار متصل به هم در واحد ۲ در کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت با ۳۴۸ سانتریفیوژ منتقل شده بود.       ایران از زمان گزارش قبلی مدیر کل ۳۴۸ سانتریفیوژ در مجموعه دوم دو آبشار متصل به هم در واحد ۲ نصب کرده است و در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲ شروع به تزریق اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۵ درصد اورانیوم U-235 در آن کرد. تاکنون همه سانتریفیوژهای نصب شده ماشینهای IR-1 می‌باشند. ایران ارزیابی کرده است که بین ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ و ۱۷ فوریه ۲۰۱۲ در کل ۳/۹۹ کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا ۵ درصد اورانیم U-235 در دو مجموعه آبشار به هم متصل در کارخانه آزمایشی غنی سازی سوخت تزریق شده و تقریباً ۸/۱۳ کیلوگرم اورانیوم UF6 غنی سازی شده تا ۲۰ درصد اورانیومU-235 تولید شده بود.

۲۶٫ از تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۲، در چهار آبشار باقی مانده در واحد ۲ و در هشت آبشار واحد ۱، ۲۰۸۸ پوشش سانتریفیوژ خالی IR-1 در جای خود استقرار یافته و تمام لوله‌ها نصب شده‌اند. در نامه ۱۶ فوریه ۲۰۱۲، آژانس از ایران جزئیات این امر را که چگونه قصد دارد FFEP را عملیاتی کند درخواست کرد (آیا UF6 با درجه غنای ۵ درصد U-235 تولید می‌کند، آیا UF6 با درجه غنای ۲۰ درصد U-235 تولید می‌کند یا ترکیبی از این دو را تولید می‌کند).

۲۷٫ آژانس تأیید کرده است که FFEP بر اساس آخرین پرسشنامه اطلاعات طراحی که توسط ایران ارایه شده در حال ساخت می‌باشد. همانگونه که قبلاً گزارش شده، ایران در سال ۲۰۱۱ اطلاعاتی را در خصوص زمان‌بندی و شرایط محیطی مرتبط با تصمیم خود در زمینه ساخت FFEP در یک تأسیسات نظامی موجود ارایه کرد. با این وجود، هنوز اطلاعات تکمیلی در ارتباط با این تأسیسات از طرف ایران خصوصاً در ارتباط با هدف و مقصد اصلی آن و با توجه به تعداد بازبینی‌های بعدی صورت گرفته در پرسشنامه اطلاعات طراحی برای FFEP مورد نیاز می‌باشد.

D.3 سایر اقدامات مرتبط با غنی سازی

۲۸٫ آژانس همچنان در انتظار دریافت پاسخ محتوایی ایران به درخواست‌های آژانس برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اعلام اخباری از طرف ایران در خصوص ساخت ۱۰ تأسیسات جدید غنی سازی اورانیوم می‌باشد که بر اساس گفته ایران، در خصوص محل استقرار پنج مورد آن تصمیم‌گیری شده است. ایران در واکنش به درخواست آژانس در نامه ۱۸ آگوست ۲۰۱۰ در ارتباط با انتشار خبری از سوی ایران مبنی بر در اختیار داشتن فناوری غنی سازی لیزری در ۷ فوریه اطلاعاتی ارایه نکرده است. در نتیجه عدم همکاری ایران در خصوص این موضوعات،‌ آژانس قادر به راستی‌آزمایی و ارایه گزارش کامل در این موارد نیست.

E. فعالیتهای بازفرآوری

۲۹٫ متعاقب قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت،‌ ایران موظف شد فعالیتهای بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را به حال تعلیق در آورد. ایران در نامه‌ای به آژانس در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۰۸ ابراز داشت “فعالتیهای بازفرآوری ندارد”. در آن چارچوب، آژانس به نظارت خود بر کاربرد سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، ید و گزنون (MIX) ادامه داده است. آژانس در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۲ یک بازرسی و راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی در TRR و در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۲ یک راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی در تأسیسات MIX انجام داده است. آژانس تنها در ارتباط با TRR، تأسیسات MIX و دیگر تأسیساتی که آژانس به آنها دسترسی دارد می‌تواند تأیید کند که هیچ اقدام مرتبط با بازفرآوری در ایران وجود ندارد.

.F پروژه‌های مرتبط با آب سنگین

۳۰٫ برخلاف قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران کار بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین از جمله ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین و راکتور تحقیقاتی هسته‌ای ایران (راکتورIR-40)را که تحت نظارت آژانس قرار دارد، تعلیق نکرده است.

۳۱٫ در ۱۴ فوریه ۲۰۱۲، آژانس یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در راکتور آی آر ۴۰ در اراک انجام داد و مشاهده کرد ساخت تاسیسات در حال انجام است و اینکه ستون تغلیظ آب سنگین نصب شده است. براساس نظر ایران، آغاز عملیات راکتور IR-40 برای سال ۲۰۱۴ برنامه ریزی شده است. آژانس که از ژانویه ۲۰۰۷ پرسشنامه اطلاعات طراحی جدیدی از راکتور IR-40 دریافت نکرده بود، در نامه مورخ ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲ از ایران درخواست کرد یک پرسشنامه اطلاعات طراحی روزآمد شده ارائه کند.

۳۲٫ از زمان بازدید مورخ ۱۷ آگوست ۲۰۱۱ از کارخانه تولید آب سنگین، آژانس طی نامه‌های مورخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ و ۲۷ ژانویه ۲۰۱۲ درخواست دسترسی بیشتر را مطرح کرده است. آژانس در حالیکه منتظر دریافت پاسخ آن نامه هاست، برای نظارت بر آن کارخانه بر تصاویر ماهواره‌ای تکیه کرده است. براساس تصاویر اخیر، بنظر می‌رسد که کارخانه مزبور در حال فعالیت است. تا به امروز، ایران به آژانس اجازه نداده است از آب سنگینی که در تاسیسات فرآوری اورانیوم (UCF) ذخیره شده، نمونه برداری کند.

.G فرآوری اورانیوم و تولید سوخت

۳۳٫ ایران موظف است تمامی فعالیتهای مرتبط با غنی سازی و پروژه‌های آب سنگین را تعلیق کند. با وجود این، در UCF و کارخانه تولید سوخت (FMP) اصفهان، که هر دو تحت نظارت آژانس قرار دارند، فعالیتهایی به شرح ذیل انجام می‌دهد که نقض آن تعهدات است.

۳۴٫ تاسیسات فرآوری اورانیوم: در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۱، ایران شروع به تبدیل UF6 غنی شده تا ۲۳۵U 20 % به U3O8 کرد. در ۱۹ فوریه ۲۰۱۲، آّژانس راستی آزمایی کرد که ۸ کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 تولید شده و متعاقباً ۷٫۳ کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 به کارخانه تولید سوخت اصفهان منتقل شده است.

۳۵٫ همانگونه که قبلاً گزارش شد، ایران فرآوری UF6 غنی شده تاU235 3.34% به UO2 را شروع کرد. در ۱۹ فوریه ۲۰۱۲، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران ۲۴ کیلوگرم اورانیوم در شکل UO2 تولید کرده و متعاقباً ۱۳٫۶ کیلوگرم اورانیوم در شکل UO2 به کارخانه تولید سوخت اصفهان منتقل کرده است.

۳۶٫ در ۱۹ فوریه ۲۰۱۲، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران ۸۹۶٫۵ کیلوگرم اورانیوم طبیعی در شکل UO2 تولید کرده است. آژانس راستی آزمایی کرده است که ایران ۱۴۴٫۳ کیلوگرم اورانیوم طبیعی در شکل UO2 به کارخانه تولید سوخت اصفهان منتقل کرده است.

۳۷٫ کارخانه تولید سوخت: از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران در جهت تولید دو نوع مجموعه سوخت در کارخانه تولید سوخت برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران، کار کرده است (به پاراگراف ۴۸ نگاه شود):

مجموعه‌های ساخته شده از صفحه‌های سوخت شامل U3O8: در ۱۴ و ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱ آژانس دو صفحه سوخت را که حاوی U3O8 بوده و در لابراتوار تحقیق و توسعه کارخانه تولید سوخت ساخته شده بودند را راستی آزمایی کرد. در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۲ آژانس به راستی آزمایی یک صفحه سوخت حاوی U3O8 که تا ۲۰ درصد U-235 غنی سازی شده بود پرداخت و در ۱ فوریه ۲۰۱۲ آژانس یک مجموعه سوخت شامل ۱۴ صفحه سوخت حاوی U3O8 که تا ۲۰ درصد U-235 غنی سازی شده بودند را راستی آزمایی کرد.

مجموعه‌های ساخته شده از ۱۲ میله سوخت حاوی UO2  غنی سازی شده تا ۳۴/۳ درصد U-235: آژانس در ۲۶ نوامبر ۲۰۱۱ یک مجموعه سوخت و در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ مجموعه سوخت دیگری را راستی آزمایی کرد.

همه صفحه‌های سوخت و مجموعه‌های سوخت پیش گفته متعاقباً توسط ایران برای آزمایش پرتودهی به راکتور تحقیقاتی تهران منتقل شدند.

۳۸٫ در نامه مورخ ۸ فوریه ۲۰۱۲ ایران به آژانس اطلاع داد که قصد دارد جهت تولید سوخت برای راکتور IR-40 در ۱۲ فوریه ۲۰۱۲با استفاده از UO2 طبیعی”تولید قرص، میله سوخت و مجموعه سوخت را آغاز کند” در خلال راستی آزمایی اطلاعات طراحی که در ۱۸ فوریه ۲۰۱۲ صورت گرفت آژانس مشاهده کرد که ساخت قرصها برای راکتور IR-40 آغاز شده است.

۳۹٫آژانس طی نامه ۱۶ فوریه ۲۰۱۲ به ایران خاطرنشان کرد که رویکرد مناسب پادمان مربوط به خط تولید سوخت U3O8 هنوز در کارخانه تولید سوخت صورت نگرفته است. با این وجود علی رغم عدم وجود رویکرد پادمان در این مقطع ثابت شد که همانطور که در خلال یک بازرسی که در ۱۸-۱۹ فوریه ۲۰۱۲ از کارخانه تولید سوخت صورت گرفت این امکان برای آژانس وجود دارد که به حسابرسی تمام مواد هسته‌ای در خط تولید سوخت U3O8 بپردازد. آژانس در حال مذاکره با ایران برای یک رویکرد جدید پادمان در کارخانه تولید سوخت است.

H – ابعاد نظامی احتمالی

۴۰٫گزارش‌های قبلی مدیر کل موضوعات باقیمانده‌ای را درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران و اقداماتی که لازم است، ایران برای حل آنها انجام دهد را مطرح کردند. از سال ۲۰۰۲ آژانس به طور فزاینده‌ای درباره احتمال وجود فعالیتهای اعلام نشده هسته‌ای ایران که نهادهای نظامی در آن دخیل باشند، شامل فعالیتهای مربوط به ساخت خرج هسته‌ای موشک ابراز نگرانی کرده است. موضوعی که آژانس به طور منظم اطلاعاتی جدیدی را دریافت کرده است.

۴۱٫ ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ (GOV/2011/65) مدیرکل ارزیابی مشروحی از اطلاعات در دسترس آژانس را ارایه داد که نشان می‌دهد ایران به فعالیتهایی دست زده که مربوط به ساخت یک وسیله انفجاری هسته‌ای است. این اطلاعات که از منابع مستقل و متنوع شامل شماری از کشورهای عضو، تلاشهای خود آژانس و اطلاعات ارایه شده توسط خود ایران بدست آمده‌اند، توسط آژانس به طور کلی معتبر ارزیابی شده‌اند. این اطلاعات نشان می‌دهند که: قبل از ۲۰۰۳ این فعالیت‌ها تحت یک برنامه ساختاری صورت می‌گرفته‌اند که برخی از این فعالیت‌ها بعد از ۲۰۰۳ ادامه داشته‌اند و برخی ممکن است هنوز ادامه داشته باشند.

۴۲٫ در قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب ۲۰۱۰، شورای امنیت تعهدات ایران برای انجام اقداماتی که شورای حکام در قطعنامه GOV/2006/14 و GOV/2009/82، الزام کرده است را تایید مجدد کرد و ایران را متعهد کرده است که با آژانس به طور کامل برای حل موضوعات باقیمانده همکاری کند بویژه آن دسته از موضوعاتی که به نگرانی‌های مربوط به ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران دامن می‌زند، شامل ارایه دسترسی بلادرنگ به تمامی سایت‌ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد درخواست شده توسط آژانس. شورای حکام در قطعنامه GOV/2011/69 مورخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۱ از جمله نگرانی فزاینده و عمیق خود را درباره موضوعات حل نشده مربوط به برنامه‌ای هسته‌ای ایران ابراز داشته است، شامل آنچه لازم است روشن شود تا وجود ابعاد نظامی احتمالی را مرتفع سازد.

.I اطلاعات طراحی

۴۳٫ کد ۳٫۱ اصلاحی ترتیبات فرعی بخش عمومی موافقت نامه پادمان ایران، ارائه اطلاعات طراحی برای تاسیسات جدید را به محض تصمیم به ساخت یا دستور به ساخت تاسیسات جدید، هرکدام که زودتر اتخاذ شود،‌ ضروری می‌کند. کد اصلاحی ۳٫۱ همچنین مقرر می‌دارد اطلاعات طراحی کاملتر در زمان تعریف اولیه پروژه،‌ طراحی اولیه، ساخت و مراحل عملیاتی ارائه شود. ایران تنها کشوری است که با داشتن فعالیت‌های عمده هسته‌ای که آژانس در آن در حال اجرای موافقتنامه پادمان جامع است، مفاد کد اصلاحی ۳٫۱ را اجراء نمی‌کند. آژانس هنوز منتظر دریافت اطلاعات طراحی روزآمد شده راکتور IR40 و اطلاعات بیشتر درباره اظهارات مربوط به برنامه ساخت تاسیسات جدید غنی سازی اورانیوم و طراحی راکتور مشابه راکتور تحقیقاتی تهران می‌باشد.

۴۴٫ همانطور که پیش از این گزارش شده است، پاسخ ایران به درخواست‌های آژانس برای تایید یا ارائه اطلاعات بیشتر درمورد اظهاراتش مبنی بر قصد ساخت تاسیسات هسته‌ای جدید این است که اطلاعات لازم را در “زمان مقتضی” ارائه خواهد داد، به جای اینکه براساس ملزومات کد اصلاحی ۳٫۱ ترتیبات فرعی موافقت نامه پادمانش عمل کند.

J- پروتکل الحاقی

۴۵٫ برخلاف قطعنامه‌های مربوط شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند. آژانس در موقعیتی نخواهد بود که تضمین معتبر درباره فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده ارائه دهد، مگر اینکه و تا زمانیکه ایران همکاری لازم را با آژانس شامل اجرای پروتکل الحاقی بعمل آورد.

k . سایر موضوعات

۴۶ . همانگونه که قبلاً گزارش شده است، در آگوست ۲۰۱۱  آژانس به منظور راستی آزمایی، از جمله در مورد مواد هسته‌ای در شکل فلز اورانیوم طبیعی و پردازش پسماند،  مرتبط با آزمایشات تبدیل که توسط ایران بین سالهای ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲ به مورد اجرا گذاشته شد، یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی در آزمایشگاه تحقیقاتی چند منظوره جابربن حیان اجرا کرد. میزان این مواد پس از اندازه گیری توسط آژانس ۱۹٫۸ کیلوگرم کمتر از میزان ۲۷۰٫۷ کیلوگرم اعلام شده از سوی مجری طرح بود. ایران اطلاعات اضافی در ارتباط با این تفاوت را طی نامه‌ای به تاریخ دوم نوامبر ۲۰۱۱ ارائه کرد. آژانس طی نامه‌ای به تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۱ ایران را مطلع ساخت که ضمن مدنظر قرار دادن این اطلاعات اضافی، تفاوت یادشده باقی مانده است و بنابراین لازم است اطلاعات بیشتری از سوی ایران ارائه شود. در جریان گفت‌وگو با ایران در ۱۳ و ۱۴ فوریه ۲۰۱۲، آژانس خواستار دسترسی به اطلاعات ثبت شده و نیروهای درگیر در آزمایشات تبدیل فلز اورانیوم شد. ایران خاطرنشان کرد که استنادات مربوطه را دیگر در اختیار ندارد و نیروهای درگیر در این امر دیگر در دسترس نیستند. ایران همچنین خاطرنشان کرد که تفاوت موردنظر ممکن است از وجود میزان بالاتری از اورانیوم در پسماند نسبت به آنچه توسط آژانس اندازه گیری شده، باشد. در پرتو این موضوع، ایران آمادگی خود را فرآوری تمامی مواد پسماند و استخراج اورانیوم موجود در آن مطرح کرد. آژانس تجزیه و تحلیل اضافی درخصوص نمونه‌های مواد مربوطه را آغاز کرده است. تفاوت یادشده تا روشن شدن موضوع باقی است.

۴۷ . همانگونه که قبلاً گزارش شد، در نامه‌ای به تاریخ ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱، ایران آژانس را از تصمیم خود مبنی بر “انتقـال مـقداری از مـجموعه‌های سـوخت مصرف شده (اورانیوم غنی شده با درصد بالا، میله کنترل سوخت و میله استاندارد سوخت از استخر سوخت مصرف شده به هسته راکتور به منظور هدایت یک پروژه تحقیقاتی” آگاه کرد. این اقدام می‌باید ازتاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۲ آغاز می‌شد.

۴۸٫ از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران به پرتودهی به میله‌های سوخت در راکتور تحقیقاتی تهران و صفحات فلزی تولیدشده در FMP (رجوع شود به پاراگراف‌های ۳۹-۳۷ بالا)، ادامه داده است. از جمله پرتو دهی روی: یک میله سوخت UO2، یکی از مجموعه‌های سوخت در بردارنده ۱۲ میله UO2 از U-235 که به حد ۳٫۳۴ درصـد غنی شـده اسـت، (متعاقباً در جایگزین کردن یک مجموعه کنترلی در هسته راکتور تحقیقاتی تهران استفاده شد). یکی از صفحات سوخت اورانیوم طبیعی در بردارنده U3O8 از U-235، و یک صفحه سوخت غنی شده تا کمتر ۲۰ درصد. در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۲ آژانس مجموعه سوخت در بردارنده ۱۴ صفحه سوخت در برگیرنده U3O8 که تا میزان U-23520 درصد غنی شده و در سوخت مصرف شده در راکتور تحقیقاتی تهران بود، را راستی آزمایی کرد.

۴۹ . در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۲ آژانس یک بازرسی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام داد، زمانی که آژانس خاطرنشان کرد که رآکتور خاموش باشد. در نامه مورخ ۶ فوریه ۲۰۱۲، ایران برنامه کاری نیروگاه اتمی بوشهر را که نشان می‌داد فعالیت آن در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۲ آغاز شده است، به آژانس ارائه کرد.

L. خلاصه

۵۰٫ درحالی که آژانس به فعالیت‌های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته‌ای و مکان‌های خارج از تاسیسات هسته‌ای اعلام شده از سوی ایران که تحت توافقنامه پادمان هستند، ادامه می‌دهد، ایران همکاری لازم را از جمله در مورد اجرای پروتکل الحاقی، به عمل نمی‌آورد. آژانس قادر نیست درخصوص عدم فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای اعلام نشده اطمینان موثقی ارائه دهد و بنابراین نمی‌تواند نتیجه گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح آمیز هستند.

۵۱٫ آژانس همانگونه که در سند GOV/2011/65 بیان شده است، همچنان نگرانی‌های جدی خود در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران را ابراز می‌دارد. ایران برغم درخواست آژانس که در دو دیدار اخیر از تهران مطرح شد، امکان دسترسی به پارچین را فراهم نکرد و درخصوص رویکرد سازمان یافته برای رفع تمامی موضوعات باقیمانده در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هیچ توافقی با ایران حاصل نشد.

۵۲٫ از زمان گزارش مدیرکل در تاریخ نوامبر ۲۰۱۱ ( GOV/2011/65)، برخلاف قطعنامه‌های شورای حکام و شورای امنیت، ایران به فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و شمار آبشارهای استفاده شده برای تولید UF5 از U-235غنی شده تا ۲۰ درصد را افزایش داده، در حال آماده سازی آبشارهای اضافی در کارخانه غنی سازی سوخت فردو و کارخانه غنی سازی سوخت نطنز می‌باشد. ایران همچنین تصمیم خود مبنی بر نصب سه نوع جدید از سانتریفیوژ در نطنز برای مقاصد تحقیق و توسعه را اعلام کرده است.

۵۳٫ مدیرکل همانگونه که در قطعنامه‌های الزام آور شورای حکام و شورای امنیت در خواست شده، اصرار می‌دارد که ایران قدم‌هایی به سمت اجرای کامل موافقتنامه پادمان‌ها و وظایف آن شامل اجرای مقررات پروتکل الحاقی آن، اجرای کد اصلاحی ۳٫۱ از ترتیبات فرعی بخش عمومی موافقتنامه پادمان، تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی و تعلیق فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین بردارد.

۵۴٫ مدیر کل ایران را به همکاری با آژانس فرا می‌خواند. مدیرکل به ایران جهت کار با آژانس برای رسیدن به توافق بر روی رویکرد سازمان یافته بر اساس فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس برای حل همه موضوعات باقیمانده اصرار می‌ورزد. بویژه مدیرکل به ایران برای درنظرگرفتن نگرانی‌های جدی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران از جمله به عنوان اولین قدم، پاسخ به سوالات آژانس درمورد پارچین و کارشناس خارجی و دسترسی به آنها در اسرع وقت اصرار می‌ورزد.

۵۵٫ مدیرکل به نحو شایسته به گزارش دهی خود ادامه خواهد داد.

ایران نسل جدید سانتریفیوژها را به کار گرفته است – Vibre.ir – اخبار ایران و جهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *