اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار عکس های تاریخی دیده نشده ای از زندگی مردم در عهد قاجار را منتشر کرد.

این عکس ها که از یک مجموعه شخصی انتخاب و به نمایش درآمده است بناها، اماکن و زندگی مردم اصفهان در عهد قاجار را در برمی‌گیرد

 

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

اصفهان در عهد قاجار / عکس

vibre.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *