آخرین وضعیت استفاده از اینترنت

آخرین وضعیت استفاده از اینترنت
به گزارش خبرگزاری مهر، در همین حال بررسی ها حاکی از آن است که استان تهران دارای بیشترین کاربر و استان خراسان جنوبی دارای کمترین کاربر اینترنت در کشور هستند.

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت جدول آخرین وضعیت میزان دسترسی و ضریب نفوذ اینترنت در کشور را براساس نوع اتصال به این شبکه و نیز تعداد مشترکان و کاربران این پروتکل ارتباطی و تا پایان سال ۹۱ اعلام کرد.

براین اساس تعداد کاربران اینترنت در سال ۹۱ برابر با ۴۶ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۸۲۹ نفر اعلام شده که در این راستا ضریب نفوذ کاربران اینترنت در سال ۹۱ برابر با ۶۱٫۵۷ درصد برآورد می شود.

در این میان بیشترین دسترسی مربوط به اتصال تلفن همراه است که از این بین اپراتور همراه اول با ۱۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۸۶۸ کاربر، بیشترین تعداد کاربر اینترنت را به خود اختصاص داده‌ است.

بنا بر این آمار، تعداد کاربران اینترنت تلفن همراه در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ بیش از ۶۰٫۶۳ درصد رشد را نشان می دهد و همچنین اتصال ADSL دارای ۴۴٫۶۸ درصد و اتصال WiMAX نیز دارای ۱۳۳٫۷۷ درصد رشد در سال ۹۱ بوده است.

براساس این بررسی ها، در بین استانهای کشور استان تهران دارای بیشترین تعداد کاربر اینترنت با ضریب نفوذ ۸۰٫۵ درصد و استان خراسان جنوبی دارای کمترین کاربر اینترنت با ضریب نفوذ ۴۰٫۴۸ درصد در سال ۹۱ بوده اند.

با توجه به آنکه جمعیت کشور در این آمار بنابر اعلام رسمی مرکز آمار در سال ۹۰ تعداد ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر در نظر گرفته بعد از استان تهران، استان های اصفهان با ضریب نفوذ ۷۰٫۴ درصد، خوزستان با ضریب نفوذ ۶۸٫۴۸ درصد، سمنان با ضریب نفوذ ۶۵٫۲۲ درصد و فارس با ضریب نفوذ ۶۱٫۶۶ درصد در مکان های بعدی تعداد بیشترین کاربر قرار گرفته اند.

طبقه بندی های انجام شده براساس ۵ نوع اتصال به اینترنت شامل دایل آپ، وایمکس، ADSL، تلفن همراه و فیبرنوری درنظر گرفته شده که این آمار نشان می دهد ۳۲ میلیون و ۱۳ هزار و ۴۹۴ نفر در کشور از طریق موبایل های خود به اینترنت متصل می شوند؛ این در حالی است که میزان اتصال کاربر نسل سوم موبایل به اینترنت ۵۰۴ هزار و ۷۴۳ نفر گزارش شده است و مابقی این آمار از طریق GPRS موبایل به اینترنت متصل می شوند. 

نوع اتصال تعداد مشترکان تعداد کاربران
اتصال دایل آپ ۳۴۶۷۳۸۰ ۶۹۳۴۷۶۰
اتصال وایمکس ۸۱۰۸۳۰ ۲۰۲۷۰۷۵
اتصال ADSL ۳۲۷۴۶۰۰ ۸۱۸۶۵۰۰
اتصال تلفن همراه ایرانسل ۱۰۳۱۱۸۸۳ ۱۰۳۱۱۸۸۳
همراه اول ۱۲۱۹۶۸۶۸ ۱۲۱۹۶۸۶۸
رایتل ۵۰۴۷۴۳ ۵۰۴۷۴۳
جمع اتصال تلفن همراه ۲۳۰۱۳۴۹۴ ۲۳۰۱۳۴۹۴
اتصال فیبرنوری سازمان های دولتی ۲۶۵۶۰۰۰ ۲۶۵۶۰۰۰
مراکز آموزشی دانشگاهها ۰ ۳۴۵۰۰۰۰
جمع اتصال فیبرنوری ۲۶۵۶۰۰۰ ۶۱۰۶۰۰۰

براساس اعلام مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت جمع کل مشترکان اینترنت تا پایان سال ۹۱ در کشور ۳۳ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۳۰۴ نفر بوده و این در حالی است که تعداد کاربران اینترنت براساس این بررسی ها، ۴۶ میلیون و ۲۶۷ هزار و ۸۲۹ نفر اعلام شده است.

در همین حال ضریب نفوذ مشترکان در سال ۹۱ حدود ۴۴ درصد و ضریب نفوذ کاربران در این سال ۶۱٫۵۷ درصد اعلام شده است.

ضریب نفوذ اینترنت در سال ۹۱
جمع کل مشترکان ۳۳۲۲۲۳۰۴ جمع کل کاربران ۴۶۲۶۷۸۲۹
جمعیت کشور براساس آمار رسمی سال ۹۰ مرکز آمار ۷۵۱۴۹۶۶۹
ضریب نفوذ مشترک در سال ۹۱ ۴۴٫۲۱ درصد ضریب نفوذ کاربران در سال ۹۱

vibre.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *