قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 12/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۰     ۱۱۳۰
دلار کانادا     ۱۱۷۵     ۱۱۹۷
یورو     ۱۵۵۰     ۱۵۵۸
پوند انگلستان     ۱۸۵۵     ۱۸۷۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۵     ۱۱۶۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۰     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۴     ۱۷۹
کورون نروژ     ۱۹۷     ۲۰۲
کورون دانمارک     ۲۰۳     ۲۰۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۵۰     ۱۳۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۰
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۵
دینار کویت     ۳۸۵۰     ۳۹۲۰
درهم امارات     ۳۰۴     ۳۱۰
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۵     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۲۹۶     ۱۰۳۱۶
دلار استرالیا     ۱۰۴۵۸     ۱۰۴۹۸
دلار کانادا     ۱۰۵۸۰     ۱۰۶۲۰
یورو     ۱۴۲۶۸     ۱۴۲۸۸
پوند انگلیس     ۱۶۸۱۳     ۱۶۸۶۸
فرانک سوئیس     ۱۱۱۴۱     ۱۱۱۸۶
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۸۲     ۱۲۶۳۲
دینار بحرین     ۲۷۳۱۲     ۲۷۳۸۲
درهم امارات     ۲۸۰۳     ۲۸۳۳
ریال عربستان     ۲۷۴۵     ۲۷۵۷
دینار کویت     ۳۷۰۱۱     ۳۷۰۸۱
کورون سوئد     ۱۶۳۲     ۱۶۴۴
کورون نروژ     ۱۸۵۶     ۱۸۶۸
کورون دانمارک     ۱۹۱۴     ۱۹۲۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۱     ۱۳۳۶
ریال عمان     ۲۶۷۳۹     ۲۶۷۹۴
روبل روسیه     ۳۶۲     ۳۷۴
ریال قطر     ۲۸۲۷     ۲۸۵۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۶۹     ۹۱۹۹
لیرترکیه     ۶۳۷۱     ۶۴۰۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 10/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۵۲     ۱۱۶۲
یورو     ۱۵۶۰     ۱۵۷۰
پوند انگلستان     ۱۸۰۰     ۱۸۳۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۵     ۱۱۴۵
فرانک سوئیس     ۱۱۹۵     ۱۲۲۵
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۳     ۱۹۷
کورون دانمارک     ۲۰۴     ۲۰۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۵
ریال عربستان     ۲۹۵     ۲۹۹
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۲     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۶
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۰     ۲۳
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۰۰     ۱۰۴۲۰
دلار استرالیا     ۱۰۷۳۰     ۱۰۷۷۰
دلار کانادا     ۱۰۶۸۴     ۱۰۷۲۴
یورو     ۱۴۶۵۴     ۱۴۶۷۴
پوند انگلیس     ۱۶۶۳۳     ۱۶۶۸۸
فرانک سوئیس     ۱۱۲۶۵     ۱۱۳۱۰
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۳۳     ۱۲۵۸۳
دینار بحرین     ۲۷۵۸۶     ۲۷۶۵۶
درهم امارات     ۲۸۳۱     ۲۸۶۱
ریال عربستان     ۲۷۷۳     ۲۷۸۵
دینار کویت     ۳۷۵۰۷     ۳۷۵۷۷
کورون سوئد     ۱۶۳۹     ۱۶۵۱
کورون نروژ     ۱۸۵۷     ۱۸۶۹
کورون دانمارک     ۱۹۶۵     ۱۹۷۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۵     ۱۳۵۰
ریال عمان     ۲۷۰۴۷     ۲۷۱۰۲
روبل روسیه     ۳۶۶     ۳۷۸
ریال قطر     ۲۸۵۶     ۲۸۸۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۴۰۹     ۹۴۳۹
لیرترکیه     ۶۶۸۸     ۶۷۲۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 30/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۰     ۱۱۲۰
دلار کانادا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۵
یورو     ۱۵۸۰     ۱۶۰۰
پوند انگلستان     ۱۸۱۵     ۱۸۳۰
دلار استرالیا     ۱۱۷۷     ۱۱۸۸
فرانک سوئیس     ۱۲۳۰     ۱۲۴۰
کورون سوئد     ۱۷۷     ۱۸۱
کورون نروژ     ۲۰۲     ۲۰۵
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۱۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۱
دینار کویت     ۳۷۸۰     ۳۸۸۰
درهم امارات     ۳۰۳     ۳۰۷
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۸
روپیه هند     ۲۰     ۲۳
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۵۴     ۱۰۴۷۴
دلار استرالیا     ۱۰۹۴۵     ۱۰۹۸۵
دلار کانادا     ۱۰۸۳۵     ۱۰۸۷۵
یورو     ۱۴۸۶۸     ۱۴۸۸۸
پوند انگلیس     ۱۶۹۸۸     ۱۷۰۴۳
فرانک سوئیس     ۱۱۶۵۴     ۱۱۶۹۹
یکصد ین ژاپن     ۱۲۶۶۶     ۱۲۷۱۶
دینار بحرین     ۲۷۷۳۳     ۲۷۸۰۳
درهم امارات     ۲۸۴۷     ۲۸۷۷
ریال عربستان     ۲۷۸۹     ۲۸۰۱
دینار کویت     ۳۷۷۲۶     ۳۷۷۹۶
کورون سوئد     ۱۶۵۶     ۱۶۶۸
کورون نروژ     ۱۹۰۶     ۱۹۱۸
کورون دانمارک     ۱۹۹۴     ۲۰۰۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۱۹۶     ۲۷۲۶۶
روبل روسیه     ۳۶۷     ۳۷۹
ریال قطر     ۲۸۷۲     ۲۹۰۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۶۱     ۹۵۹۶
لیرترکیه     ۶۷۸۳     ۶۸۱۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 20/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۰     ۱۱۸۰
دلار کانادا     ۱۲۲۵     ۱۲۳۵
یورو     ۱۶۷۵     ۱۶۸۵
پوند انگلستان     ۱۹۲۰     ۱۹۴۰
دلار استرالیا     ۱۲۶۸     ۱۲۸۰
فرانک سوئیس     ۱۳۳۵     ۱۳۴۵
کورون سوئد     ۱۹۳     ۱۹۷
کورون نروژ     ۲۰۹     ۲۱۶
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۰     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۷۵۵     ۷۶۵
ریال عربستان     ۳۰۸     ۳۱۳
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۱۸     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۵۵     ۹۶۵
یوان چین     ۱۷۵     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۳۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۷۸     ۱۰۴۹۸
دلار استرالیا     ۱۱۲۹۰     ۱۱۳۳۰
دلار کانادا     ۱۰۸۷۶     ۱۰۹۱۶
یورو     ۱۵۰۱۸     ۱۵۰۳۸
پوند انگلیس     ۱۷۱۸۶     ۱۷۲۴۱
فرانک سوئیس     ۱۱۹۹۷     ۱۲۰۴۲
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۴۲     ۱۳۰۹۲
دینار بحرین     ۲۷۸۰۰     ۲۷۸۷۰
درهم امارات     ۲۸۵۳     ۲۸۸۳
ریال عربستان     ۲۷۹۳     ۲۸۰۵
دینار کویت     ۳۸۱۳۶     ۳۸۲۰۶
کورون سوئد     ۱۶۷۲     ۱۶۸۴
کورون نروژ     ۱۹۱۰     ۱۹۲۲
کورون دانمارک     ۲۰۱۴     ۲۰۲۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۲۱۶     ۲۷۲۸۶
روبل روسیه     ۳۷۶     ۳۸۸
ریال قطر     ۲۸۷۷     ۲۹۰۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۸۱     ۹۷۱۶
لیرترکیه     ۶۷۷۸     ۶۸۱۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 09/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)

ارز خرید فروش

دلار آمریکا ۱۱۵۵ ۱۱۶۵

دلار کانادا ۱۲۱۰ ۱۲۳۰

یورو ۱۶۵۰ ۱۶۶۰

پوند انگلستان ۱۹۲۰ ۱۹۵۰

دلار استرالیا ۱۲۶۵ ۱۲۷۵

فرانک سوئیس ۱۳۵۰ ۱۳۷۰

کورون سوئد ۱۸۸ ۱۹۳

کورون نروژ ۲۰۸ ۲۱۳

کورون دانمارک ۲۱۸ ۲۲۳

یکصد ین ژاپن ۱۴۳۲ ۱۴۴۰

دلار هنگ کنگ ۱۳۵ ۱۳۹

رینگیت مالزی ۳۸۵ ۴۰۰

لیر ترکیه ۷۳۵ ۷۵۵

ریال عربستان ۳۰۸ ۳۱۸

دینار کویت ۳۹۵۰ ۴۰۷۰

درهم امارات ۳۱۳ ۳۲۳

هزاردینار عراق ۹۵۵ ۹۷۵

یوان چین ۱۸۰ ۱۸۶

روپیه هند ۲۲ ۲۷

بات تایلند ۳۷ ۴۲

افغانی افغانستان ۲۴ ۲۷

درام ارمنستان ۳ ۴

لیره سوریه ۲۳ ۲۶

روپیه پاکستان ۱۲ ۱۶

منات آذربایجان ۱۴۰۰ ۱۴۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)

ارز خرید فروش

دلار آمریکا ۱۰۵۸۷ ۱۰۶۰۷

دلار استرالیا ۱۱۳۲۴ ۱۱۳۶۴

دلار کانادا ۱۰۸۳۸ ۱۰۸۷۸

یورو ۱۵۱۲۱ ۱۵۱۴۱

پوند انگلیس ۱۷۴۴۴ ۱۷۴۹۹

فرانک سوئیس ۱۲۴۳۹ ۱۲۴۸۴

یکصد ین ژاپن ۱۳۱۰۱ ۱۳۱۵۱

دینار بحرین ۲۸۰۹۰ ۲۸۱۶۰

درهم امارات ۲۸۸۲ ۲۹۱۲

ریال عربستان ۲۸۲۳ ۲۸۳۵

دینار کویت ۳۸۴۸۵ ۳۸۵۵۵

کورون سوئد ۱۷۰۰ ۱۷۱۲

کورون نروژ ۱۹۴۷ ۱۹۵۹

کورون دانمارک ۲۰۲۸ ۲۰۴۰

دلار هنگ کنگ ۱۳۶۱ ۱۳۷۶

ریال عمان ۲۷۵۲۸ ۲۷۵۹۸

روبل روسیه ۳۷۸ ۳۹۰

ریال قطر ۲۹۰۸ ۲۹۳۸

هزاروون کره جنوبی ۹۷۹۵ ۹۸۳۰

لیرترکیه ۶۵۹۹ ۶۶۳۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 31/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۶۵     ۱۱۷۵
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۵
یورو     ۱۶۷۵     ۱۶۹۲
پوند انگلستان     ۱۹۷۰     ۱۹۹۸
دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۴۵۰     ۱۴۶۵
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۸
کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۱۶
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۷
یکصد ین ژاپن     ۱۴۵۰     ۱۴۷۵
دلار هنگ کنگ     ۱۴۵     ۱۶۵
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۵۰     ۷۷۰
ریال عربستان     ۳۱۵     ۳۲۶
دینار کویت     ۳۹۵۰     ۴۲۰۰
درهم امارات     ۳۲۱     ۳۲۸
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۱۰
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۴۵     ۱۱۰۸۰
دلار استرالیا     ۱۱۶۷۳     ۱۱۷۱۲
دلار کانادا     ۱۱۳۰۸     ۱۱۳۴۵
یورو     ۱۵۸۳۲     ۱۵۸۸۲
پوند انگلیس     ۱۷۹۴۳     ۱۸۰۰۳
فرانک سوئیس     ۱۳۱۲۲     ۱۳۱۶۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۰۴     ۱۳۸۵۰
دینار بحرین     ۲۹۳۵۵     ۲۹۴۵۲
درهم امارات     ۳۰۱۱     ۳۰۲۱
ریال عربستان     ۲۹۵۱     ۲۹۶۱
دینار کویت     ۴۰۳۰۳     ۴۰۴۳۷
کورون سوئد     ۱۷۳۱     ۱۷۳۷
کورون نروژ     ۲۰۰۲     ۲۰۰۹
کورون دانمارک     ۲۱۲۷     ۲۱۳۴
دلار هنگ کنگ     ۱۴۲۱     ۱۴۲۶
ریال عمان     ۲۸۷۴۳     ۲۸۸۳۸
روبل روسیه     ۳۹۳     ۳۹۸
ریال قطر     ۳۰۳۹     ۳۰۴۹
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۳۶۳     ۱۰۳۹۷
لیرترکیه     ۶۹۱۱     ۶۹۳۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 21/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۲     ۱۱۴۲
دلار کانادا     ۱۲۱۰     ۱۲۲۰
یورو     ۱۵۹۰     ۱۶۲۰
پوند انگلستان     ۱۸۶۵     ۱۸۸۵
دلار استرالیا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
فرانک سوئیس     ۱۳۸۰     ۱۴۱۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۰     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۵     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۳۰۳     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۲۰
درهم امارات     ۳۱۱     ۳۱۶
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۸۳     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۴۸     ۱۰۵۸۳
دلار استرالیا     ۱۱۲۰۴     ۱۱۲۴۳
دلار کانادا     ۱۰۸۷۴     ۱۰۹۱۱
یورو     ۱۴۷۱۷     ۱۴۷۶۷
پوند انگلیس     ۱۶۷۶۹     ۱۶۸۲۹
فرانک سوئیس     ۱۲۶۱۷     ۱۲۶۶۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۹۰     ۱۳۲۳۶
دینار بحرین     ۲۸۰۲۸     ۲۸۱۲۵
درهم امارات     ۲۸۷۵     ۲۸۸۵
ریال عربستان     ۲۸۱۸     ۲۸۲۸
دینار کویت     ۳۸۴۶۷     ۳۸۶۰۱
کورون سوئد     ۱۵۹۷     ۱۶۰۳
کورون نروژ     ۱۹۰۱     ۱۹۰۸
کورون دانمارک     ۱۹۷۸     ۱۹۸۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۶     ۱۳۶۱
ریال عمان     ۲۷۴۴۴     ۲۷۵۳۹
روبل روسیه     ۳۷۳     ۳۷۸
ریال قطر     ۲۹۰۲     ۲۹۱۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۱۰     ۹۹۴۴
لیرترکیه     ۶۴۰۹     ۶۴۳۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 10/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۱     ۱۱۲۱
دلار کانادا     ۱۲۰۷     ۱۲۱۵
یورو     ۱۶۳۰     ۱۶۳۵
پوند انگلستان     ۱۸۵۵     ۱۸۷۵
دلار استرالیا     ۱۲۵۷     ۱۲۶۵
فرانک سوئیس     ۱۴۱۵     ۱۴۳۰
کورون سوئد     ۱۸۱     ۱۸۴
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۰۸
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۱۷
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۸۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۵
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۲۰
درهم امارات     ۳۰۵     ۳۱۱
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۵     ۱۸۳
روپیه هند     ۲۳     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۲۶     ۱۰۵۶۱
دلار استرالیا     ۱۱۶۴۷     ۱۱۶۸۶
دلار کانادا     ۱۱۰۷۶     ۱۱۱۱۳
یورو     ۱۵۱۳۶     ۱۵۱۸۶
پوند انگلیس     ۱۷۳۴۲     ۱۷۴۰۲
فرانک سوئیس     ۱۳۳۱۸     ۱۳۳۶۲
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۰۳     ۱۳۶۴۹
دینار بحرین     ۲۷۹۶۸     ۲۸۰۶۵
درهم امارات     ۲۸۶۹     ۲۸۷۹
ریال عربستان     ۲۸۱۲     ۲۸۲۲
دینار کویت     ۳۸۶۵۲     ۳۸۷۸۶
کورون سوئد     ۱۶۸۲     ۱۶۸۸
کورون نروژ     ۱۹۶۲     ۱۹۶۹
کورون دانمارک     ۲۰۳۶     ۲۰۴۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۳۲۴     ۲۷۴۱۹
روبل روسیه     ۳۸۰     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۸۹۶     ۲۹۰۶
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۴۹     ۱۰۰۸۳
لیرترکیه     ۶۲۴۶     ۶۲۶۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 05/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۰۲     ۱۲۱۳
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۵
یورو     ۱۷۶۵     ۱۷۷۵
پوند انگلستان     ۲۰۱۰     ۲۰۲۵
دلار استرالیا     ۱۲۶۵     ۱۲۸۰
فرانک سوئیس     ۱۵۴۳     ۱۵۵۳
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۲۰     ۲۲۵
کورون دانمارک     ۲۳۱     ۲۳۵
یکصد ین ژاپن     ۱۵۴۷     ۱۵۵۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۶۹۰     ۷۰۰
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۲۰
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۳۰۰
درهم امارات     ۳۲۵     ۳۳۴
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۷     ۱۹۳
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۳     ۱۰۵۹۸
دلار استرالیا     ۱۱۱۸۹     ۱۱۲۲۸
دلار کانادا     ۱۰۷۸۶     ۱۰۸۲۳
یورو     ۱۵۳۱۳     ۱۵۳۶۳
پوند انگلیس     ۱۷۳۲۷     ۱۷۳۸۷
فرانک سوئیس     ۱۳۱۲۶     ۱۳۱۷۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۱۱     ۱۳۸۵۷
دینار بحرین     ۲۸۰۶۷     ۲۸۱۶۴
درهم امارات     ۲۸۸۰     ۲۸۹۰
ریال عربستان     ۲۸۲۲     ۲۸۳۲
دینار کویت     ۳۸۸۲۶     ۳۸۹۶۰
کورون سوئد     ۱۶۸۲     ۱۶۸۸
کورون نروژ     ۱۹۷۲     ۱۹۷۹
کورون دانمارک     ۲۰۶۰     ۲۰۶۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۴۸۹     ۲۷۵۸۴
روبل روسیه     ۳۶۶     ۳۷۱
ریال قطر     ۲۹۰۷     ۲۹۱۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۹۹     ۹۸۳۳
لیرترکیه     ۶۰۴۶     ۶۰۶۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 30/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۴۸     ۱۲۵۵
دلار کانادا     ۱۲۹۵     ۱۳۰۵
یورو     ۱۷۳۲     ۱۷۴۰
پوند انگلستان     ۱۹۹۷     ۲۰۱۰
دلار استرالیا     ۱۳۰۳     ۱۳۱۵
فرانک سوئیس     ۱۴۳۵     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۴
کورون نروژ     ۲۱۸     ۲۲۳
کورون دانمارک     ۲۲۸     ۲۳۳
یکصد ین ژاپن     ۱۶۲۰     ۱۶۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۴۱۰     ۴۲۵
لیر ترکیه     ۷۰۲     ۷۱۴
ریال عربستان     ۳۲۷     ۳۳۸
دینار کویت     ۴۱۵۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۳۸     ۳۴۴
هزاردینار عراق     ۹۹۰     ۱۰۳۰
یوان چین     ۱۹۵     ۲۰۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۸۶     ۱۰۷۲۱
دلار استرالیا     ۱۱۰۱۱     ۱۱۰۵۰
دلار کانادا     ۱۰۷۸۳     ۱۰۸۲۰
یورو     ۱۴۶۵۲     ۱۴۷۰۲
پوند انگلیس     ۱۶۸۴۱     ۱۶۹۰۱
فرانک سوئیس     ۱۲۰۶۲     ۱۲۱۰۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۲۲     ۱۴۰۶۸
دینار بحرین     ۲۸۳۹۵     ۲۸۴۹۲
درهم امارات     ۲۹۱۳     ۲۹۲۳
ریال عربستان     ۲۸۵۵     ۲۸۶۵
دینار کویت     ۳۸۷۹۳     ۳۸۹۲۷
کورون سوئد     ۱۶۲۱     ۱۶۲۷
کورون نروژ     ۱۹۰۲     ۱۹۰۹
کورون دانمارک     ۱۹۷۲     ۱۹۷۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۵     ۱۳۸۰
ریال عمان     ۲۷۸۰۴     ۲۷۸۹۹
روبل روسیه     ۳۳۹     ۳۴۴
ریال قطر     ۲۹۴۰     ۲۹۵۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۳۴۰     ۹۳۷۴
لیرترکیه     ۵۹۸۹     ۶۰۱۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 20/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۲۵     ۱۲۳۵
دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۲۰
یورو     ۱۶۷۵     ۱۷۰۰
پوند انگلستان     ۱۹۴۵     ۱۹۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۵۰
فرانک سوئیس     ۱۳۵۰     ۱۳۸۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۹۰
کورون نروژ     ۲۰۵     ۲۱۴
کورون دانمارک     ۲۱۶     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۵۵۰     ۱۶۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۶۶۰     ۶۸۰
ریال عربستان     ۳۲۳     ۳۳۵
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۲۸     ۳۳۸
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۱۰۲۰
یوان چین     ۱۹۰     ۲۰۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴٫۵
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۱     ۱۰۵۹۶
دلار استرالیا     ۱۰۴۹۴     ۱۰۵۳۳
دلار کانادا     ۱۰۲۸۶     ۱۰۳۲۳
یورو     ۱۴۳۷۸     ۱۴۴۲۸
پوند انگلیس     ۱۶۴۶۸     ۱۶۵۲۸
فرانک سوئیس     ۱۱۶۲۹     ۱۱۶۷۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۹۴     ۱۳۸۴۰
دینار بحرین     ۲۸۰۶۱     ۲۸۱۵۸
درهم امارات     ۲۸۷۹     ۲۸۸۹
ریال عربستان     ۲۸۲۲     ۲۸۳۲
دینار کویت     ۳۸۳۰۲     ۳۸۴۳۶
کورون سوئد     ۱۵۸۰     ۱۵۸۶
کورون نروژ     ۱۸۵۶     ۱۸۶۳
کورون دانمارک     ۱۹۳۶     ۱۹۴۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۰     ۱۳۶۵
ریال عمان     ۲۷۴۷۸     ۲۷۵۷۳
روبل روسیه     ۳۳۴     ۳۳۹
ریال قطر     ۲۹۰۶     ۲۹۱۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۰۳۴     ۹۰۶۸
لیرترکیه     ۵۷۴۵     ۵۷۶۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 09/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۹۸     ۱۳۰۸
دلار کانادا     ۱۳۰۰     ۱۳۱۵
یورو     ۱۸۲۷     ۱۸۳۷
پوند انگلستان     ۲۰۷۵     ۲۰۹۰
دلار استرالیا     ۱۳۷۰     ۱۳۸۰
فرانک سوئیس     ۱۴۷۰     ۱۵۰۰
کورون سوئد     ۱۹۷     ۲۰۲
کورون نروژ     ۲۳۲     ۲۳۹
کورون دانمارک     ۲۳۸     ۲۴۵
یکصد ین ژاپن     ۱۶۲۰     ۱۶۸۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۴۰۵     ۴۲۵
لیر ترکیه     ۷۲۸     ۷۴۸
ریال عربستان     ۳۴۲     ۳۴۷
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۶۰۰
درهم امارات     ۳۵۴     ۳۵۸
هزاردینار عراق     ۱۰۶۰     ۱۰۹۰
یوان چین     ۲۰۲     ۲۱۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۴۰     ۴۵
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۵۰     ۱۶۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۷۵۰     ۱۰۷۸۵
دلار استرالیا     ۱۱۳۲۶     ۱۱۳۶۵
دلار کانادا     ۱۰۷۵۵     ۱۰۷۹۲
یورو     ۱۵۰۴۴     ۱۵۰۹۴
پوند انگلیس     ۱۷۲۰۹     ۱۷۲۶۹
فرانک سوئیس     ۱۲۳۳۳     ۱۲۳۷۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۱۰     ۱۳۶۵۶
دینار بحرین     ۲۸۵۶۸     ۲۸۶۶۵
درهم امارات     ۲۹۳۱     ۲۹۴۱
ریال عربستان     ۲۸۷۳     ۲۸۸۳
دینار کویت     ۳۹۳۰۹     ۳۹۴۴۳
کورون سوئد     ۱۶۷۰     ۱۶۷۶
کورون نروژ     ۱۹۶۲     ۱۹۶۹
کورون دانمارک     ۲۰۲۶     ۲۰۳۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸۷     ۱۳۹۲
ریال عمان     ۲۷۹۷۴     ۲۸۰۶۹
روبل روسیه     ۳۶۱     ۳۶۶
ریال قطر     ۲۹۵۹     ۲۹۶۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۱۱     ۹۷۴۵
لیرترکیه     ۶۱۳۰     ۶۱۵۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۱۰/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 29/10/90

    قیمت بازار(تومان)     قیمت حقیقی(تومان)
دلار آمریکا     ۱۸۲۰       ۱۸۲۵٫۸
دلار کانادا     ۱۸۲۰       ۱۸۰۲٫۳
یورو     ۲۳۵۰       ۲۳۴۲٫۵
پوند انگلستان     ۲۸۶۰       ۲۸۰۸٫۶
دلار استرالیا     ۱۹۱۰       ۱۸۹۲٫۱
فرانک سوئیس     ۲۰۰۰       ۱۹۴۰٫۱
کورون سوئد     ۲۷۳       ۲۶۶٫۵
کورون نروژ     ۲۹۵       ۳۰۵
کورون دانمارک     ۳۰۲       ۳۱۵٫۱
یکصد ین ژاپن     ۲۳۲۰       ۲۳۷۲
دلار هنگ کنگ     ۲۱۵       ۲۳۴٫۴
لیر ترکیه     ۱۰۰۰       ۹۹۲٫۷
یوان چین     ۳۰۵       ۲۸۸٫۳
رینگیت مالزی     ۶۱۰       ۵۸۷٫۱
دینار عراق     ۱۵۰۰       ۱۵۵۶٫۲
روپیه هند     ۳۹       ۳۶٫۲
درهم امارات     ۵۰۵       ۴۹۵٫۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۱۰/۹۰”