قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۱۱/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 27/11/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۰     ۱۰۹۵
دلار کانادا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۳
یورو     ۱۴۷۰     ۱۴۷۸
پوند انگلستان     ۱۷۶۵     ۱۷۷۹
دلار استرالیا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
فرانک سوئیس     ۱۱۴۲     ۱۱۵۰
کورون سوئد     ۱۶۷     ۱۶۹
کورون نروژ     ۱۸۶     ۱۸۸
کورون دانمارک     ۱۹۷     ۲۰۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۵     ۱۳۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۵
رینگیت مالزی     ۳۶۲     ۳۷۲
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۰
ریال عربستان     ۲۸۸     ۲۹۵
دینار کویت     ۳۶۹۰     ۳۷۵۰
درهم امارات     ۲۹۹     ۳۰۲
هزاردینار عراق     ۸۹۰     ۹۰۰
یوان چین     ۱۶۳     ۱۶۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۱۱/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 24/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۲     ۱۰۹۸
دلار کانادا     ۱۱۶۴     ۱۱۷۲
یورو     ۱۵۱۵     ۱۵۲۲
پوند انگلستان     ۱۸۰۰     ۱۸۲۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۵
کورون نروژ     ۱۹۳     ۱۹۷
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۰     ۱۳۳۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۷۷
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۲
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۲
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۴۳     ۱۰۳۶۳
دلار استرالیا     ۱۰۳۱۳     ۱۰۳۵۳
دلار کانادا     ۱۰۵۲۹     ۱۰۵۶۹
یورو     ۱۴۴۰۱     ۱۴۴۲۱
پوند انگلیس     ۱۶۶۷۱     ۱۶۷۲۶
فرانک سوئیس     ۱۱۲۰۲     ۱۱۲۴۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۶۹۱     ۱۲۷۴۱
دینار بحرین     ۲۷۴۴۶     ۲۷۵۱۶
درهم امارات     ۲۸۱۶     ۲۸۴۶
ریال عربستان     ۲۷۵۸     ۲۷۷۰
دینار کویت     ۳۷۳۱۷     ۳۷۳۸۷
کورون سوئد     ۱۶۱۴     ۱۶۲۶
کورون نروژ     ۱۸۲۸     ۱۸۴۰
کورون دانمارک     ۱۹۳۱     ۱۹۴۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۷     ۱۳۴۲
ریال عمان     ۲۶۸۹۳     ۲۶۹۴۸
روبل روسیه     ۳۶۱     ۳۷۳
ریال قطر     ۲۸۴۱     ۲۸۷۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۴     ۹۱۴۴
لیرترکیه     ۶۵۷۰     ۶۶۰۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 22/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۸۶     ۱۱۹۵
یورو     ۱۶۱۵     ۱۶۲۵
پوند انگلستان     ۱۸۳۳     ۱۸۴۳
دلار استرالیا     ۱۱۷۷     ۱۱۸۵
فرانک سوئیس     ۱۲۲۷     ۱۲۳۵
کورون سوئد     ۱۷۹     ۱۸۲
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۵     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۵     ۱۳۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۳۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۳     ۳۰۸
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۶۸     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۰۳     ۱۰۴۲۳
دلار استرالیا     ۱۰۹۹۸     ۱۱۰۳۸
دلار کانادا     ۱۰۸۹۰     ۱۰۹۳۰
یورو     ۱۵۰۴۰     ۱۵۰۶۰
پوند انگلیس     ۱۷۰۲۸     ۱۷۰۸۳
فرانک سوئیس     ۱۱۴۶۲     ۱۱۵۰۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۲۷۷     ۱۲۳۲۷
دینار بحرین     ۲۷۶۰۶     ۲۷۶۷۶
درهم امارات     ۲۸۳۳     ۲۸۶۳
ریال عربستان     ۲۷۷۴     ۲۷۸۶
دینار کویت     ۳۷۷۹۸     ۳۷۸۶۸
کورون سوئد     ۱۶۸۱     ۱۶۹۳
کورون نروژ     ۱۹۳۰     ۱۹۴۲
کورون دانمارک     ۲۰۱۶     ۲۰۲۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۹     ۱۳۵۴
ریال عمان     ۲۷۰۴۵     ۲۷۱۱۵
روبل روسیه     ۳۷۳     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۸۵۸     ۲۸۸۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۹۲     ۹۶۲۷
لیرترکیه     ۶۸۹۶     ۶۹۳۱

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 11/02/90

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز    خرید     فروش
دلار آمریکا    ۱۰۴۵۵     ۱۰۴۷۵
دلار استرالیا    ۱۱۴۷۵     ۱۱۵۱۵
دلار کانادا    ۱۱۰۶۹     ۱۱۱۰۹
یورو    ۱۵۴۷۸     ۱۵۴۹۸
پوند انگلیس    ۱۷۴۶۱     ۱۷۵۱۶
فرانک سوئیس    ۱۲۰۷۴     ۱۲۱۱۹
یکصد ین ژاپن    ۱۲۸۷۶     ۱۲۹۲۶
دینار بحرین    ۲۷۷۳۳     ۲۷۸۰۳
درهم امارات    ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
ریال عربستان    ۲۷۸۸     ۲۸۰۰
دینار کویت    ۳۸۱۵۱     ۳۸۲۲۱
کورون سوئد    ۱۷۳۱     ۱۷۴۳
کورون نروژ    ۱۹۹۱     ۲۰۰۳
کورون دانمارک    ۲۰۷۵     ۲۰۸۷
دلار هنگ کنگ    ۱۳۴۶     ۱۳۶۱
ریال عمان    ۲۷۱۵۹     ۲۷۲۲۹
روبل روسیه    ۳۸۲     ۳۹۴
ریال قطر    ۲۸۶۱     ۲۸۹۱
هزاروون کره جنوبی    ۹۷۸۹     ۹۸۲۴
لیرترکیه    ۶۸۷۶     ۶۹۱۱

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز    خرید     فروش
دلار آمریکا    ۱۱۲۲     ۱۱۳۵
دلار کانادا    ۱۲۰۵     ۱۲۱۵
یورو    ۱۶۶۰     ۱۶۷۵
پوند انگلستان    ۱۸۷۰     ۱۸۹۰
دلار استرالیا    ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس    ۱۲۹۰     ۱۳۰۰
کورون سوئد    ۱۸۶     ۱۹۰
کورون نروژ    ۲۱۰     ۲۱۵
کورون دانمارک    ۲۲۰     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن    ۱۳۷۴     ۱۳۸۵
دلار هنگ کنگ    ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۵
لیر ترکیه    ۷۴۵     ۷۵۵
ریال عربستان    ۳۰۱     ۳۰۵
دینار کویت    ۳۸۱۰     ۳۹۱۰
درهم امارات    ۳۰۷     ۳۱۱
هزاردینار عراق    ۹۴۰     ۹۶۰
یوان چین    ۱۷۲     ۱۸۰
روپیه هند    ۲۲     ۲۶
بات تایلند    ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان    ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان    ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه    ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان    ۱۰     ۱۴
منات آذربایجان    ۱۳۳۰     ۱۳۵۰

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 01/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۰     ۱۱۹۰
دلار کانادا     ۱۲۳۷     ۱۲۴۵
یورو     ۱۶۷۰     ۱۶۸۵
پوند انگلستان     ۱۹۴۱     ۱۹۵۰
دلار استرالیا     ۱۲۸۰     ۱۲۸۶
فرانک سوئیس     ۱۳۵۳     ۱۳۶۰
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۰۹     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۵     ۱۴۳۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۸     ۴۰۸
لیر ترکیه     ۷۵۰     ۷۶۰
ریال عربستان     ۳۱۲     ۳۱۶
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۳۰
درهم امارات     ۳۲۲     ۳۲۶
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۰۰
یوان چین     ۱۸۲     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۸     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۸
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۸۳     ۱۰۶۰۳
دلار استرالیا     ۱۱۲۸۳     ۱۱۳۲۳
دلار کانادا     ۱۰۸۶۶     ۱۰۹۰۶
یورو     ۱۴۹۷۷     ۱۴۹۹۷
پوند انگلیس     ۱۷۱۷۷     ۱۷۲۳۲
فرانک سوئیس     ۱۲۰۶۷     ۱۲۱۱۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۵۴     ۱۳۰۰۴
دینار بحرین     ۲۸۰۷۳     ۲۸۱۴۳
درهم امارات     ۲۸۸۱     ۲۹۱۱
ریال عربستان     ۲۸۲۲     ۲۸۳۴
دینار کویت     ۳۸۳۸۲     ۳۸۴۵۲
کورون سوئد     ۱۶۷۷     ۱۶۸۹
کورون نروژ     ۱۹۰۷     ۱۹۱۹
کورون دانمارک     ۲۰۰۹     ۲۰۲۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۱     ۱۳۷۶
ریال عمان     ۲۷۴۹۱     ۲۷۵۶۱
روبل روسیه     ۳۷۶     ۳۸۸
ریال قطر     ۲۹۰۷     ۲۹۳۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۷۵     ۹۸۱۰
لیرترکیه     ۶۶۷۷     ۶۷۱۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 22/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۱۵     ۱۲۳۵
دلار کانادا     ۱۲۵۰     ۱۲۵۸
یورو     ۱۷۷۰     ۱۷۸۵
پوند انگلستان     ۱۹۸۸     ۱۹۹۸
دلار استرالیا     ۱۲۹۵     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۴۳۵     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۹۵     ۱۹۹
کورون نروژ     ۲۱۷     ۲۲۴
کورون دانمارک     ۲۲۸     ۲۳۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۸۰     ۱۵۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۶۵     ۷۷۷
ریال عربستان     ۳۱۸     ۳۲۶
دینار کویت     ۴۳۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۲۸     ۳۳۵
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۷
بات تایلند     ۳۹     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۴     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۶۹۹     ۱۱۷۳۴
دلار استرالیا     ۱۲۳۴۶     ۱۲۳۸۵
دلار کانادا     ۱۱۹۵۹     ۱۱۹۹۶
یورو     ۱۶۷۸۲     ۱۶۸۳۲
پوند انگلیس     ۱۹۰۲۴     ۱۹۰۸۴
فرانک سوئیس     ۱۳۹۰۰     ۱۳۹۴۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۵۸۸     ۱۴۶۳۴
دینار بحرین     ۳۱۰۷۸     ۳۱۱۷۵
درهم امارات     ۳۱۸۹     ۳۱۹۹
ریال عربستان     ۳۱۲۵     ۳۱۳۵
دینار کویت     ۴۲۶۹۵     ۴۲۸۲۹
کورون سوئد     ۱۸۵۳     ۱۸۵۹
کورون نروژ     ۲۱۳۷     ۲۱۴۴
کورون دانمارک     ۲۲۵۴     ۲۲۶۱
دلار هنگ کنگ     ۱۵۰۶     ۱۵۱۱
ریال عمان     ۳۰۴۳۷     ۳۰۵۳۲
روبل روسیه     ۴۱۷     ۴۲۲
ریال قطر     ۳۲۱۸     ۳۲۲۸
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۸۰۵     ۱۰۸۳۹
لیرترکیه     ۷۴۳۸     ۷۴۶۱

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 13/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۴
دلار کانادا     ۱۲۵۰     ۱۲۷۰
یورو     ۱۷۰۰     ۱۷۲۰
پوند انگلستان     ۱۹۳۰     ۱۹۴۵
دلار استرالیا     ۱۲۷۰     ۱۲۹۵
فرانک سوئیس     ۱۴۲۰     ۱۴۳۸
کورون سوئد     ۱۸۶     ۱۹۱
کورون نروژ     ۲۱۲     ۲۱۷
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۵     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۷۳۵     ۷۴۵
ریال عربستان     ۳۱۱     ۳۲۰
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۱۵     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۳     ۱۹۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۵۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۹۱     ۱۰۶۲۶
دلار استرالیا     ۱۱۴۰۷     ۱۱۴۴۶
دلار کانادا     ۱۱۰۷۵     ۱۱۱۱۲
یورو     ۱۵۴۱۹     ۱۵۴۶۹
پوند انگلیس     ۱۷۰۶۷     ۱۷۱۲۷
فرانک سوئیس     ۱۲۵۲۵     ۱۲۵۶۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۳۴     ۱۳۱۸۰
دینار بحرین     ۲۸۱۴۳     ۲۸۲۴۰
درهم امارات     ۲۸۸۷     ۲۸۹۷
ریال عربستان     ۲۸۳۰     ۲۸۴۰
دینار کویت     ۳۸۷۷۱     ۳۸۹۰۵
کورون سوئد     ۱۷۰۱     ۱۷۰۷
کورون نروژ     ۱۹۸۲     ۱۹۸۹
کورون دانمارک     ۲۰۷۲     ۲۰۷۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۴     ۱۳۶۹
ریال عمان     ۲۷۴۸۲     ۲۷۵۷۷
روبل روسیه     ۳۸۰     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۹۱۴     ۲۹۲۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۷۸     ۱۰۰۱۲
لیرترکیه     ۶۶۰۳     ۶۶۲۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 02/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۲     ۱۱۳۲
دلار کانادا     ۱۲۱۵     ۱۲۲۸
یورو     ۱۶۳۰     ۱۶۴۰
پوند انگلستان     ۱۸۷۰     ۱۸۸۰
دلار استرالیا     ۱۲۳۸     ۱۲۴۸
فرانک سوئیس     ۱۴۰۰     ۱۴۱۵
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۴
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۱     ۲۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۰     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۹۰     ۷۰۲
ریال عربستان     ۳۰۲     ۳۰۸
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۰۰
درهم امارات     ۳۱۰     ۳۱۵
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۷۲     ۱۸۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۷     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۲۰     ۱۰۵۵۵
دلار استرالیا     ۱۱۴۳۱     ۱۱۴۷۰
دلار کانادا     ۱۱۱۱۶     ۱۱۱۵۳
یورو     ۱۵۰۹۹     ۱۵۱۴۹
پوند انگلیس     ۱۷۱۸۲     ۱۷۲۴۲
فرانک سوئیس     ۱۲۸۷۴     ۱۲۹۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۴۲۰     ۱۳۴۶۶
دینار بحرین     ۲۷۹۵۲     ۲۸۰۴۹
درهم امارات     ۲۸۶۸     ۲۸۷۸
ریال عربستان     ۲۸۱۱     ۲۸۲۱
دینار کویت     ۳۸۵۰۹     ۳۸۶۴۳
کورون سوئد     ۱۶۶۵     ۱۶۷۱
کورون نروژ     ۱۹۴۸     ۱۹۵۵
کورون دانمارک     ۲۰۳۰     ۲۰۳۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۳۷۰     ۲۷۴۶۵
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۸۳
ریال قطر     ۲۸۹۵     ۲۹۰۵
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۲۹     ۱۰۰۶۳
لیرترکیه     ۶۲۱۰     ۶۲۳۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 24/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۸     ۱۱۶۵
دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۰۸
یورو     ۱۶۷۴     ۱۶۸۰
پوند انگلستان     ۱۹۲۵     ۱۹۴۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۷     ۱۲۳۷
فرانک سوئیس     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
کورون سوئد     ۱۸۴     ۱۸۸
کورون نروژ     ۲۰۹     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۹۵     ۱۵۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۷۵
ریال عربستان     ۳۰۵     ۳۱۳
دینار کویت     ۳۹۰۰     ۴۲۵۰
درهم امارات     ۳۱۵     ۳۲۰
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۷     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۴     ۱۷
منات آذربایجان     ۱۳۰۰     ۱۴۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۵۴     ۱۰۵۸۹
دلار استرالیا     ۱۱۰۱۶     ۱۱۰۵۵
دلار کانادا     ۱۰۷۰۴     ۱۰۷۴۱
یورو     ۱۵۰۸۳     ۱۵۱۳۳
پوند انگلیس     ۱۷۲۱۹     ۱۷۲۷۹
فرانک سوئیس     ۱۳۳۷۳     ۱۳۴۱۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۶۷     ۱۳۸۱۳
دینار بحرین     ۲۸۰۴۷     ۲۸۱۴۴
درهم امارات     ۲۸۷۷     ۲۸۸۷
ریال عربستان     ۲۸۲۰     ۲۸۳۰
دینار کویت     ۳۸۳۷۱     ۳۸۵۰۵
کورون سوئد     ۱۶۳۴     ۱۶۴۰
کورون نروژ     ۱۹۲۵     ۱۹۳۲
کورون دانمارک     ۲۰۲۹     ۲۰۳۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۷     ۱۳۶۲
ریال عمان     ۲۷۴۶۱     ۲۷۵۵۶
روبل روسیه     ۳۵۹     ۳۶۴
ریال قطر     ۲۹۰۴     ۲۹۱۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۹۹     ۹۸۳۳
لیرترکیه     ۵۹۴۲     ۵۹۶۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 21/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
دلار کانادا     ۱۲۵۳     ۱۲۶۰
یورو     ۱۷۰۵     ۱۷۱۵
پوند انگلستان     ۱۹۸۵     ۱۹۹۸
دلار استرالیا     ۱۲۸۵     ۱۳۰۰
فرانک سوئیس     ۱۴۴۰     ۱۴۶۰
کورون سوئد     ۱۸۹     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۱۸     ۲۲۴
کورون دانمارک     ۲۲۲     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۵۵۰     ۱۵۸۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۰۵     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۲۰     ۳۲۸
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۲۵۰
درهم امارات     ۳۳۴     ۳۳۹
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۹۰     ۱۹۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۴۰     ۱۵۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۸۶     ۱۰۷۲۱
دلار استرالیا     ۱۱۱۱۴     ۱۱۱۵۳
دلار کانادا     ۱۰۷۱۶     ۱۰۷۵۳
یورو     ۱۴۵۲۰     ۱۴۵۷۰
پوند انگلیس     ۱۶۹۷۲     ۱۷۰۳۲
فرانک سوئیس     ۱۲۰۷۰     ۱۲۱۱۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۱۴     ۱۳۸۶۰
دینار بحرین     ۲۸۳۹۸     ۲۸۴۹۵
درهم امارات     ۲۹۱۴     ۲۹۲۴
ریال عربستان     ۲۸۵۵     ۲۸۶۵
دینار کویت     ۳۸۸۱۴     ۳۸۹۴۸
کورون سوئد     ۱۶۳۱     ۱۶۳۷
کورون نروژ     ۱۹۳۲     ۱۹۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۵۵     ۱۹۶۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۳     ۱۳۷۸
ریال عمان     ۲۷۸۰۷     ۲۷۹۰۲
روبل روسیه     ۳۵۳     ۳۵۸
ریال قطر     ۲۹۴۱     ۲۹۵۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۳۷     ۹۹۷۱
لیرترکیه     ۵۹۵۶     ۵۹۷۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 12/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۰۰     ۱۲۱۵
دلار کانادا     ۱۱۶۰     ۱۱۹۰
یورو     ۱۶۱۵     ۱۶۴۰
پوند انگلستان     ۱۹۴۰     ۱۹۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۵     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۳۰۰     ۱۳۵۰
کورون سوئد     ۱۸۷     ۱۹۲
کورون نروژ     ۲۰۵     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۵۶۰     ۱۶۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۶۷۰     ۶۸۰
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۳۰
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۲۰     ۳۳۵
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴٫۵
منات آذربایجان     ۱۵۲۰     ۱۵۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۹۰     ۱۰۷۲۵
دلار استرالیا     ۱۰۱۸۷     ۱۰۲۲۶
دلار کانادا     ۱۰۱۷۲     ۱۰۲۰۹
یورو     ۱۴۱۱۳     ۱۴۱۶۳
پوند انگلیس     ۱۶۵۴۷     ۱۶۶۰۷
فرانک سوئیس     ۱۱۶۵۰     ۱۱۶۹۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۷۰     ۱۴۰۱۶
دینار بحرین     ۲۸۴۱۴     ۲۸۵۱۱
درهم امارات     ۲۹۱۵     ۲۹۲۵
ریال عربستان     ۲۸۵۶     ۲۸۶۶
دینار کویت     ۳۸۶۱۴     ۳۸۷۴۸
کورون سوئد     ۱۵۵۱     ۱۵۵۷
کورون نروژ     ۱۸۱۴     ۱۸۲۱
کورون دانمارک     ۱۹۰۱     ۱۹۰۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۶     ۱۳۸۱
ریال عمان     ۲۷۸۲۷     ۲۷۹۲۲
روبل روسیه     ۳۲۷     ۳۳۲
ریال قطر     ۲۹۴۲     ۲۹۵۲
هزاروون کره جنوبی     ۸۹۵۷     ۸۹۹۱
لیرترکیه     ۵۶۷۰     ۵۶۹۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 01/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۷۰     ۱۲۷۸
دلار کانادا     ۱۲۶۵     ۱۲۷۵
یورو     ۱۷۶۰     ۱۷۶۸
پوند انگلستان     ۲۰۱۵     ۲۰۳۰
دلار استرالیا     ۱۳۰۰     ۱۳۱۵
فرانک سوئیس     ۱۴۲۵     ۱۴۴۰
کورون سوئد     ۱۸۹     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۲۳     ۲۲۷
کورون دانمارک     ۲۳۲     ۲۳۸
یکصد ین ژاپن     ۱۶۴۰     ۱۶۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۶۸۰     ۶۹۵
ریال عربستان     ۳۳۰     ۳۳۸
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۴۳     ۳۵۰
هزاردینار عراق     ۹۸۰     ۱۰۵۰
یوان چین     ۱۹۸     ۲۰۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۸۰     ۱۰۷۱۵
دلار استرالیا     ۱۱۰۹۹     ۱۱۱۳۸
دلار کانادا     ۱۰۶۲۵     ۱۰۶۶۲
یورو     ۱۴۸۳۷     ۱۴۸۸۷
پوند انگلیس     ۱۷۰۶۹     ۱۷۱۲۹
فرانک سوئیس     ۱۲۱۱۸     ۱۲۱۶۲
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۲۴     ۱۴۰۷۰
دینار بحرین     ۲۸۳۸۰     ۲۸۴۷۷
درهم امارات     ۲۹۱۲     ۲۹۲۲
ریال عربستان     ۲۸۵۳     ۲۸۶۳
دینار کویت     ۳۸۸۰۰     ۳۸۹۳۴
کورون سوئد     ۱۶۳۵     ۱۶۴۱
کورون نروژ     ۱۹۲۵     ۱۹۳۲
کورون دانمارک     ۱۹۹۷     ۲۰۰۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۵     ۱۳۸۰
ریال عمان     ۲۷۷۹۱     ۲۷۸۸۶
روبل روسیه     ۳۴۳     ۳۴۸
ریال قطر     ۲۹۳۹     ۲۹۴۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۳۲۶     ۹۳۶۰
لیرترکیه     ۵۸۳۵     ۵۸۵۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 22/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۳۳۳     ۱۳۴۱
دلار کانادا     ۱۳۳۸     ۱۳۴۸
یورو     ۱۸۵۳     ۱۸۶۰
پوند انگلستان     ۲۱۸۰     ۲۱۹۰
دلار استرالیا     ۱۳۹۰     ۱۳۹۹
فرانک سوئیس     ۱۴۸۲     ۱۵۰۰
کورون سوئد     ۲۰۰     ۲۰۴
کورون نروژ     ۲۳۳     ۲۳۷
کورون دانمارک     ۲۴۲     ۲۴۸
یکصد ین ژاپن     ۱۷۰۰     ۱۷۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۴۲۵     ۴۴۵
لیر ترکیه     ۷۴۵     ۷۶۰
ریال عربستان     ۳۴۸     ۳۵۷
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۸۰۰
درهم امارات     ۳۶۲     ۳۶۷
هزاردینار عراق     ۱۰۸۰     ۱۱۲۰
یوان چین     ۲۱۴     ۲۲۴
روپیه هند     ۲۳     ۲۹
بات تایلند     ۴۰     ۴۵
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۵۷۰     ۱۶۷۰

قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۰۰     ۱۰۸۳۵
دلار استرالیا     ۱۱۱۲۴     ۱۱۱۶۳
دلار کانادا     ۱۰۷۰۹     ۱۰۷۴۶
یورو     ۱۴۸۴۳     ۱۴۸۹۳
پوند انگلیس     ۱۷۳۹۹     ۱۷۴۵۹
فرانک سوئیس     ۱۲۰۲۳     ۱۲۰۶۷
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۲۹     ۱۴۰۷۵
دینار بحرین     ۲۸۷۰۴     ۲۸۸۰۱
درهم امارات     ۲۹۴۴     ۲۹۵۴
ریال عربستان     ۲۸۸۶     ۲۸۹۶
دینار کویت     ۳۹۲۸۷     ۳۹۴۲۱
کورون سوئد     ۱۶۳۵     ۱۶۴۱
کورون نروژ     ۱۹۲۱     ۱۹۲۸
کورون دانمارک     ۱۹۹۹     ۲۰۰۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۲     ۱۳۹۷
ریال عمان     ۲۸۱۰۷     ۲۸۲۰۲
روبل روسیه     ۳۵۵     ۳۶۰
ریال قطر     ۲۹۷۲     ۲۹۸۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۰۵     ۹۶۳۹
لیرترکیه     ۶۰۹۶     ۶۱۱۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۱۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/11/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز خرید فروش
دلار آمریکا ۱۷۹۰ ۱۸۶۵
دلار کانادا ۱۸۰۰ ۱۸۷۸
یورو ۲۴۰۰ ۲۴۷۰
پوند انگلستان ۲۹۹۵ ۳۰۸۵
دلار استرالیا ۱۹۱۰ ۱۹۵۰
فرانک سوئیس ۱۹۰۹ ۱۹۸۰
کورون سوئد ۲۲۰ ۲۴۰
کورون نروژ ۲۶۵ ۲۸۲
کورون دانمارک ۲۸۶ ۳۰۱
یکصد ین ژاپن ۱۸۷۰ ۲۰۵۸
دلار هنگ کنگ ۱۹۰ ۲۱۵
رینگیت مالزی ۵۸۰ ۶۱۵
لیر ترکیه ۱۰۱۰ ۱۰۸۰
ریال عربستان ۴۳۵ ۴۷۵
دینار کویت ۶۲۳۰ ۶۸۵۰
درهم امارات ۴۶۰ ۵۲۳
هزاردینار عراق ۱۴۱۰ ۱۵۰۰
یوان چین ۳۰۰ ۳۳۰
روپیه هند ۳۳ ۳۸
بات تایلند ۵۱ ۵۹
افغانی افغانستان ۲۶ ۳۴
درام ارمنستان ۴٫۵ ۵٫۵
لیره سوریه ۲۳ ۳۰
روپیه پاکستان ۱۶ ۲۱
منات آذربایجان ۱۹۰۰ ۲۰۳۰

قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز خرید فروش
دلار آمریکا ۱۲۲۵۳ ۱۲۲۶۰
دلار استرالیا ۱۳۲۳۷ ۱۳۲۷۶
دلار کانادا ۱۲۳۰۴ ۱۲۳۴۱
یورو ۱۶۰۶۴ ۱۶۱۱۴
پوند انگلیس ۱۹۳۸۳ ۱۹۴۴۳
فرانک سوئیس ۱۳۳۲۱ ۱۳۳۶۵
یکصد ین ژاپن ۱۵۹۸۵ ۱۶۰۳۱
دینار بحرین ۳۲۵۲۲ ۳۲۶۱۹
درهم امارات ۳۳۳۷ ۳۳۵۲
ریال عربستان ۳۲۷۰ ۳۲۸۰
دینار کویت ۴۴۱۶۶ ۴۴۳۰۰
کورون سوئد ۱۸۲۱ ۱۸۲۷
کورون نروژ ۲۱۰۷ ۲۱۱۴
کورون دانمارک ۲۱۶۳ ۲۱۷۰
دلار هنگ کنگ ۱۵۸۲ ۱۵۸۷
ریال عمان ۳۱۸۴۸ ۳۱۹۴۳
روبل روسیه ۴۰۸ ۴۱۲
ریال قطر ۳۳۶۸ ۳۳۷۸
هزاروون کره جنوبی ۱۰۹۴۲ ۱۰۹۷۶
لیرترکیه ۶۹۷۰ ۶۹۹۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۱۱/۹۰”