قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۱۲/۸۹

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  07/12/89

قیمت ارز در بازار ایران
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۵     ۱۱۱۲
دلار کانادا     ۱۱۳۰     ۱۱۴۰
یورو     ۱۵۰۰     ۱۵۱۵
پوند انگلستان     ۱۷۹۵     ۱۸۰۵
دلار استرالیا     ۱۱۲۰     ۱۱۳۰
فرانک سوئیس     ۱۱۷۰     ۱۱۸۰
کورون سوئد     ۱۶۹     ۱۷۲
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۵
کورون دانمارک     ۲۰۰     ۲۰۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۴     ۱۳۳۴
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰     ۱۴۵
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۷۵
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۳۸۰۰
درهم امارات     ۳۰۰     ۳۰۴
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۶۳     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۲٫۵     ۲۴٫۵
درام ارمنستان     ۲٫۳     ۳٫۳
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۱۰     ۱۰۳۳۰
دلار استرالیا     ۱۰۵۰۰     ۱۰۵۴۰
دلار کانادا     ۱۰۵۵۰     ۱۰۵۹۰
یورو     ۱۴۱۷۹     ۱۴۱۹۹
پوند انگلیس     ۱۶۶۲۰     ۱۶۶۷۵
فرانک سوئیس     ۱۱۱۱۱     ۱۱۱۵۶
یکصد ین ژاپن     ۱۲۶۲۲     ۱۲۶۷۲
دینار بحرین     ۲۷۶۴۵     ۲۷۴۱۶
درهم امارات     ۲۸۰۷     ۲۸۳۷
ریال عربستان     ۲۷۵۰     ۲۷۶۲
دینار کویت     ۳۶۹۷۲     ۳۷۰۴۲
کورون سوئد     ۱۶۰۶     ۱۶۱۸
کورون نروژ     ۱۸۳۰     ۱۸۴۲
کورون دانمارک     ۱۹۰۲     ۱۹۱۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۳     ۱۳۳۸
ریال عمان     ۲۶۷۸۳     ۲۶۸۳۸
روبل روسیه     ۳۵۴     ۳۶۶
ریال قطر     ۲۸۳۱     ۲۸۶۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۵۶     ۹۱۸۶
لیرترکیه     ۶۴۵۶     ۶۴۹۱

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  07/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۲     ۱۱۶۲
یورو     ۱۵۴۵     ۱۵۵۵
پوند انگلستان     ۱۷۹۵     ۱۸۱۵
دلار استرالیا     ۱۱۲۰     ۱۱۴۰
فرانک سوئیس     ۱۱۹۵     ۱۲۲۵
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۷
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۷
کورون دانمارک     ۲۰۲     ۲۰۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۱۵     ۷۳۰
ریال عربستان     ۲۹۲     ۲۹۷
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۴
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۳۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۸۶     ۱۰۴۰۶
دلار استرالیا     ۱۰۶۵۹     ۱۰۶۹۹
دلار کانادا     ۱۰۵۹۳     ۱۰۶۳۳
یورو     ۱۴۶۲۴     ۱۴۶۴۴
پوند انگلیس     ۱۶۶۶۷     ۱۶۷۲۲
فرانک سوئیس     ۱۱۲۹۷     ۱۱۳۴۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۷۷۳     ۱۲۸۲۳
دینار بحرین     ۲۷۵۵۰     ۲۷۶۲۰
درهم امارات     ۲۸۲۸     ۲۸۵۷
ریال عربستان     ۲۷۶۹     ۲۷۸۱
دینار کویت     ۳۷۵۱۶     ۳۷۵۸۶
کورون سوئد     ۱۶۲۴     ۱۶۳۶
کورون نروژ     ۱۸۵۲     ۱۸۶۴
کورون دانمارک     ۱۹۶۰     ۱۹۷۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۲     ۱۳۴۷
ریال عمان     ۲۷۰۱۱     ۲۷۰۶۶
روبل روسیه     ۳۶۷     ۳۷۹
ریال قطر     ۲۸۵۴     ۲۸۸۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۳۵۱     ۹۳۸۱
لیرترکیه     ۶۶۷۹     ۶۷۱۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  27/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۵     ۱۱۳۵
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۱۹۸
یورو     ۱۶۲۵     ۱۶۳۵
پوند انگلستان     ۱۸۳۵     ۱۸۴۵
دلار استرالیا     ۱۱۸۳     ۱۱۹۰
فرانک سوئیس     ۱۲۳۰     ۱۲۴۰
کورون سوئد     ۱۷۸     ۱۸۲
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۵     ۲۱۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۶     ۱۳۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۳
دینار کویت     ۳۷۷۰     ۳۸۷۰
درهم امارات     ۳۰۵     ۳۰۸
هزاردینار عراق     ۹۲۵     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۷
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۲۳     ۱۰۴۴۳
دلار استرالیا     ۱۱۰۱۹     ۱۱۰۵۹
دلار کانادا     ۱۰۸۶۳     ۱۰۹۰۳
یورو     ۱۵۰۴۰     ۱۵۰۶۰
پوند انگلیس     ۱۷۰۱۵     ۱۷۰۷۰
فرانک سوئیس     ۱۱۶۸۶     ۱۱۷۳۱
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۴۱     ۱۲۵۹۱
دینار بحرین     ۲۷۶۵۲     ۲۷۷۲۲
درهم امارات     ۲۸۳۸     ۲۸۶۸
ریال عربستان     ۲۷۷۹     ۲۷۹۱
دینار کویت     ۳۷۷۳۲     ۳۷۸۰۲
کورون سوئد     ۱۶۸۹     ۱۷۰۱
کورون نروژ     ۱۹۴۱     ۱۹۵۳
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۲۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۱     ۱۳۵۶
ریال عمان     ۲۷۰۷۵     ۲۷۱۴۵
روبل روسیه     ۳۶۸     ۳۸۰
ریال قطر     ۲۸۶۳     ۲۸۹۳
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۸۹     ۹۶۲۴
لیرترکیه     ۶۸۹۳     ۶۹۲۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۵/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 15/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۵     ۱۱۴۵
دلار کانادا     ۱۲۱۷     ۱۲۲۷
یورو     ۱۶۹۵     ۱۷۰۵
پوند انگلستان     ۱۹۱۰     ۱۹۲۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۰     ۱۲۸۰
فرانک سوئیس     ۱۳۱۸     ۱۳۲۸
کورون سوئد     ۱۹۳     ۱۹۷
کورون نروژ     ۲۱۳     ۲۱۷
کورون دانمارک     ۲۲۳     ۲۲۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۵     ۱۴۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۸۴     ۳۹۴
لیر ترکیه     ۷۵۵     ۷۶۵
ریال عربستان     ۳۰۶     ۳۰۹
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۳۰
درهم امارات     ۳۱۱     ۳۱۵
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۲     ۱۸۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۶     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۵۵     ۱۰۴۷۵
دلار استرالیا     ۱۱۲۲۵     ۱۱۲۶۵
دلار کانادا     ۱۰۹۲۳     ۱۰۹۶۳
یورو     ۱۵۵۴۱     ۱۵۵۶۱
پوند انگلیس     ۱۷۲۷۷     ۱۷۳۳۲
فرانک سوئیس     ۱۲۱۶۷     ۱۲۲۱۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۹۳     ۱۳۰۴۳
دینار بحرین     ۲۷۷۳۱     ۲۷۸۰۱
درهم امارات     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
ریال عربستان     ۲۷۸۸     ۲۸۰۰
دینار کویت     ۳۸۳۶۳     ۳۸۴۳۳
کورون سوئد     ۱۷۲۰     ۱۷۳۲
کورون نروژ     ۱۹۷۱     ۱۹۸۳
کورون دانمارک     ۲۰۸۴     ۲۰۹۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۵     ۱۳۶۰
ریال عمان     ۲۷۱۷۹     ۲۷۲۴۹
روبل روسیه     ۳۸۳     ۳۹۵
ریال قطر     ۲۸۷۲     ۲۹۰۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۱۴     ۹۷۴۹
لیرترکیه     ۶۷۶۰     ۶۷۹۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۵/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 05/03/90
قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۵     ۱۱۹۵
دلار کانادا     ۱۲۴۲     ۱۲۴۸
یورو     ۱۶۸۵     ۱۶۹۵
پوند انگلستان     ۱۹۵۵     ۱۹۶۵
دلار استرالیا     ۱۲۷۵     ۱۲۸۵
فرانک سوئیس     ۱۳۵۸     ۱۳۶۵
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۱۱     ۲۱۴
کورون دانمارک     ۲۲۱     ۲۲۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۴۰     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۳۹
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۵۳     ۷۶۳
ریال عربستان     ۳۱۷     ۳۲۲
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۳۰
درهم امارات     ۳۲۸     ۳۳۲
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۲     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۲۳     ۱۰۶۴۳
دلار استرالیا     ۱۱۲۳۷     ۱۱۲۷۷
دلار کانادا     ۱۰۸۷۶     ۱۰۹۱۶
یورو     ۱۵۰۳۰     ۱۵۰۵۰
پوند انگلیس     ۱۷۳۲۵     ۱۷۳۸۰
فرانک سوئیس     ۱۲۱۹۲     ۱۲۲۳۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۷۰     ۱۳۰۲۰
دینار بحرین     ۲۸۱۸۳     ۲۸۲۵۳
درهم امارات     ۲۸۹۲     ۲۹۲۲
ریال عربستان     ۲۸۳۲     ۲۸۴۴
دینار کویت     ۳۸۲۹۲     ۳۸۳۶۲
کورون سوئد     ۱۶۸۸     ۱۷۰۰
کورون نروژ     ۱۹۲۴     ۱۹۳۶
کورون دانمارک     ۲۰۱۵     ۲۰۲۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۵     ۱۳۸۰
ریال عمان     ۲۷۵۹۳     ۲۷۶۶۳
روبل روسیه     ۳۷۵     ۳۸۷
ریال قطر     ۲۹۱۷     ۲۹۴۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۳۷     ۹۷۷۲
لیرترکیه     ۶۶۳۰     ۶۶۶۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 28/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۰۰     ۱۲۱۰
دلار کانادا     ۱۲۶۰     ۱۲۷۵
یورو     ۱۷۳۰     ۱۷۵۰
پوند انگلستان     ۱۹۷۰     ۲۰۰۰
دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۱۵
فرانک سوئیس     ۱۴۵۵     ۱۴۸۰
کورون سوئد     ۱۹۶     ۲۰۲
کورون نروژ     ۲۱۵     ۲۲۱
کورون دانمارک     ۲۲۷     ۲۳۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۷۰     ۱۵۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۵     ۱۶۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۷۰     ۷۹۰
ریال عربستان     ۳۲۲     ۳۲۹
دینار کویت     ۳۹۰۰     ۴۱۵۰
درهم امارات     ۳۲۶     ۳۳۲
هزاردینار عراق     ۹۹۰     ۱۰۲۵
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۶
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۴۴۸     ۱۱۴۸۳
دلار استرالیا     ۱۲۱۹۲     ۱۲۲۳۱
دلار کانادا     ۱۱۷۰۸     ۱۱۷۴۵
یورو     ۱۶۳۸۰     ۱۶۴۳۰
پوند انگلیس     ۱۸۵۷۳     ۱۸۶۳۲
فرانک سوئیس     ۱۳۵۰۷     ۱۳۵۵۱
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۲۵     ۱۴۳۷۱
دینار بحرین     ۳۰۴۱۹     ۳۰۵۱۶
درهم امارات     ۳۱۲۱     ۳۱۳۱
ریال عربستان     ۳۰۵۸     ۳۰۶۸
دینار کویت     ۴۱۶۷۴     ۴۱۸۰۸
کورون سوئد     ۱۷۹۳     ۱۷۹۹
کورون نروژ     ۲۰۷۷     ۲۰۸۴
کورون دانمارک     ۲۲۰۰     ۲۲۰۷
دلار هنگ کنگ     ۱۴۷۳     ۱۴۷۸
ریال عمان     ۲۹۷۸۵     ۲۹۸۸۰
روبل روسیه     ۴۰۸     ۴۱۳
ریال قطر     ۳۱۵۰     ۳۱۶۰
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۵۶۰     ۱۰۵۹۴
لیرترکیه     ۷۱۸۲     ۷۲۰۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۴۶     ۱۱۵۶
دلار کانادا     ۱۲۲۵     ۱۲۳۵
یورو     ۱۶۵۰     ۱۶۶۵
پوند انگلستان     ۱۹۰۰     ۱۹۱۵
دلار استرالیا     ۱۲۵۰     ۱۲۶۵
فرانک سوئیس     ۱۴۰۰     ۱۴۲۰
کورون سوئد     ۱۸۳     ۱۸۷
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۳     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۰     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۰     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۳۰
ریال عربستان     ۳۰۵     ۳۱۵
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۰۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۱۸
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۳     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۴     ۱۰۵۹۹
دلار استرالیا     ۱۱۳۸۴     ۱۱۴۲۳
دلار کانادا     ۱۱۰۰۸     ۱۱۰۴۵
یورو     ۱۵۰۷۲     ۱۵۱۲۲
پوند انگلیس     ۱۶۹۹۷     ۱۷۰۵۷
فرانک سوئیس     ۱۲۶۵۶     ۱۲۷۰۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۲۵     ۱۳۱۷۱
دینار بحرین     ۲۸۰۷۳     ۲۸۱۷۰
درهم امارات     ۲۸۸۰     ۲۸۹۰
ریال عربستان     ۲۸۲۳     ۲۸۳۳
دینار کویت     ۳۸۵۵۸     ۳۸۶۹۲
کورون سوئد     ۱۶۵۹     ۱۶۶۵
کورون نروژ     ۱۹۵۸     ۱۹۶۵
کورون دانمارک     ۲۰۲۵     ۲۰۳۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۰     ۱۳۶۵
ریال عمان     ۲۷۴۹۰     ۲۷۵۸۵
روبل روسیه     ۳۷۷     ۳۸۲
ریال قطر     ۲۹۰۷     ۲۹۱۷
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۱۴     ۱۰۰۴۸
لیرترکیه     ۶۵۰۳     ۶۵۲۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۶/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 06/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۲     ۱۱۳۲
دلار کانادا     ۱۲۱۵     ۱۲۲۰
یورو     ۱۶۳۰     ۱۶۴۰
پوند انگلستان     ۱۸۶۵     ۱۸۷۵
دلار استرالیا     ۱۲۵۵     ۱۲۶۵
فرانک سوئیس     ۱۴۱۱     ۱۴۲۳
کورون سوئد     ۱۸۱     ۱۸۴
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۹
کورون دانمارک     ۲۱۴     ۲۱۷
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۰     ۱۴۳۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۷۵     ۶۸۵
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۰۶
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۰۶     ۳۱۲
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۷۵     ۱۸۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۷     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۷     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۳۵۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۲۰     ۱۰۵۵۵
دلار استرالیا     ۱۱۶۳۱     ۱۱۶۷۰
دلار کانادا     ۱۱۱۰۵     ۱۱۱۴۲
یورو     ۱۵۱۰۲     ۱۵۱۵۲
پوند انگلیس     ۱۷۲۱۷     ۱۷۲۷۷
فرانک سوئیس     ۱۳۱۴۰     ۱۳۱۸۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۵۳۷     ۱۳۵۸۳
دینار بحرین     ۲۷۹۵۷     ۲۸۰۵۴
درهم امارات     ۲۸۶۸     ۲۸۷۸
ریال عربستان     ۲۸۱۱     ۲۸۲۱
دینار کویت     ۳۸۵۶۶     ۳۸۷۰۰
کورون سوئد     ۱۶۵۸     ۱۶۶۴
کورون نروژ     ۱۹۵۰     ۱۹۵۷
کورون دانمارک     ۲۰۳۱     ۲۰۳۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۳۰۲     ۲۷۳۹۷
روبل روسیه     ۳۸۲     ۳۸۷
ریال قطر     ۲۸۹۵     ۲۹۰۵
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۱۳     ۱۰۰۴۷
لیرترکیه     ۶۲۲۵     ۶۲۴۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۶/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 30/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۰     ۱۱۸۹
دلار کانادا     ۱۲۱۲     ۱۲۲۲
یورو     ۱۷۰۸     ۱۷۱۸
پوند انگلستان     ۱۹۶۵     ۱۹۷۵
دلار استرالیا     ۱۲۴۵     ۱۲۶۰
فرانک سوئیس     ۱۵۲۰     ۱۵۴۰
کورون سوئد     ۱۸۷     ۱۹۰
کورون نروژ     ۲۱۴     ۲۱۷
کورون دانمارک     ۲۲۴     ۲۲۸
یکصد ین ژاپن     ۱۵۲۷     ۱۵۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۶۶۸     ۶۸۰
ریال عربستان     ۳۰۷     ۳۱۶
دینار کویت     ۴۰۵۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۲۱     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۷۰
یوان چین     ۱۸۴     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۱     ۱۰۵۹۶
دلار استرالیا     ۱۱۰۰۷     ۱۱۰۴۶
دلار کانادا     ۱۰۶۸۷     ۱۰۷۲۴
یورو     ۱۵۲۰۳     ۱۵۲۵۳
پوند انگلیس     ۱۷۴۱۹     ۱۷۴۷۹
فرانک سوئیس     ۱۳۴۷۷     ۱۳۵۲۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۲۴     ۱۳۸۷۰
دینار بحرین     ۲۸۰۶۶     ۲۸۱۶۳
درهم امارات     ۲۸۷۹     ۲۸۸۹
ریال عربستان     ۲۸۲۲     ۲۸۳۲
دینار کویت     ۳۸۸۵۳     ۳۸۹۸۷
کورون سوئد     ۱۶۵۴     ۱۶۶۰
کورون نروژ     ۱۹۳۶     ۱۹۴۳
کورون دانمارک     ۲۰۴۶     ۲۰۵۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۴۸۴     ۲۷۵۷۹
روبل روسیه     ۳۶۱     ۳۶۶
ریال قطر     ۲۹۰۶     ۲۹۱۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۳۲     ۹۷۶۶
لیرترکیه     ۵۹۲۰     ۵۹۴۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۵/۹۰”