قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۱/۸۹

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  26/11/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۰     ۱۰۹۵
دلار کانادا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۳
یورو     ۱۴۷۰     ۱۴۷۸
پوند انگلستان     ۱۷۶۵     ۱۷۷۹
دلار استرالیا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
فرانک سوئیس     ۱۱۴۲     ۱۱۵۰
کورون سوئد     ۱۶۷     ۱۶۹
کورون نروژ     ۱۸۶     ۱۸۸
کورون دانمارک     ۱۹۷     ۲۰۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۵     ۱۳۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۵
رینگیت مالزی     ۳۶۲     ۳۷۲
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۰
ریال عربستان     ۲۸۸     ۲۹۵
دینار کویت     ۳۶۹۰     ۳۷۵۰
درهم امارات     ۲۹۹     ۳۰۲
هزاردینار عراق     ۸۹۰     ۹۰۰
یوان چین     ۱۶۳     ۱۶۸

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۱/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  21/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۹     ۱۱۲۶
دلار کانادا     ۱۱۸۵     ۱۱۹۵
یورو     ۱۶۱۵     ۱۶۲۵
پوند انگلستان     ۱۸۳۵     ۱۸۴۵
دلار استرالیا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۵
فرانک سوئیس     ۱۲۲۰     ۱۲۳۰
کورون سوئد     ۱۷۹     ۱۸۲
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۱۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۵     ۱۳۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۳     ۳۰۷
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۶۸     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۹۶     ۱۰۴۱۶
دلار استرالیا     ۱۰۹۸۴     ۱۱۰۲۴
دلار کانادا     ۱۰۸۶۹     ۱۰۹۰۹
یورو     ۱۵۰۵۱     ۱۵۰۷۱
پوند انگلیس     ۱۷۰۳۵     ۱۷۰۹۰
فرانک سوئیس     ۱۱۴۷۷     ۱۱۵۲۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۲۷۳     ۱۲۳۲۳
دینار بحرین     ۲۷۵۷۶     ۲۷۶۴۶
درهم امارات     ۲۸۳۰     ۲۸۶۰
ریال عربستان     ۲۷۷۲     ۲۷۸۴
دینار کویت     ۳۷۵۹۹     ۳۷۶۶۹
کورون سوئد     ۱۶۸۰     ۱۶۹۲
کورون نروژ     ۱۹۳۱     ۱۹۴۳
کورون دانمارک     ۲۰۱۸     ۲۰۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۸     ۱۳۵۳
ریال عمان     ۲۷۰۰۲     ۲۷۰۷۲
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۸۴
ریال قطر     ۲۸۵۵     ۲۸۸۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۰۸     ۹۶۴۳
لیرترکیه     ۶۸۸۴     ۶۹۱۹

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 29/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۰     ۱۱۸۶
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۴۹
یورو     ۱۶۸۰     ۱۶۸۸
پوند انگلستان     ۱۹۳۸     ۱۹۴۸
دلار استرالیا     ۱۲۷۵     ۱۲۸۵
فرانک سوئیس     ۱۳۵۳     ۱۳۶۰
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۱۱     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۲۳     ۲۲۷
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۷     ۱۴۳۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۴
لیر ترکیه     ۷۴۵     ۷۵۵
ریال عربستان     ۳۱۱     ۳۱۵
دینار کویت     ۳۸۴۰     ۳۹۴۰
درهم امارات     ۳۲۲     ۳۲۶
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۷     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۶     ۱۰۵۸۶
دلار استرالیا     ۱۱۲۶۸     ۱۱۳۰۸
دلار کانادا     ۱۰۹۱۰     ۱۰۹۵۰
یورو     ۱۵۰۹۶     ۱۵۱۱۶
پوند انگلیس     ۱۷۱۰۰     ۱۷۱۵۵
فرانک سوئیس     ۱۲۰۱۸     ۱۲۰۶۳
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۵۰     ۱۳۰۰۰
دینار بحرین     ۲۸۰۳۸     ۲۸۱۰۸
درهم امارات     ۲۸۷۶     ۲۹۰۶
ریال عربستان     ۲۸۱۷     ۲۸۲۹
دینار کویت     ۳۸۴۹۰     ۳۸۵۶۰
کورون سوئد     ۱۶۸۳     ۱۶۹۵
کورون نروژ     ۱۹۱۴     ۱۹۲۶
کورون دانمارک     ۲۰۲۴     ۲۰۳۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۹     ۱۳۷۴
ریال عمان     ۲۷۴۴۷     ۲۷۵۱۷
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۹۰
ریال قطر     ۲۹۰۲     ۲۹۳۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۵۴     ۹۷۸۹
لیرترکیه     ۶۷۲۶     ۶۷۶۱

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 12/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۸
دلار کانادا     ۱۲۳۰     ۱۲۵۰
یورو     ۱۷۰۰     ۱۷۲۵
پوند انگلستان     ۱۹۲۰     ۱۹۴۰
دلار استرالیا     ۱۲۵۵     ۱۲۷۵
فرانک سوئیس     ۱۴۲۵     ۱۴۴۰
کورون سوئد     ۱۸۶     ۱۹۰
کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۱۷     ۲۲۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۷     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۷۲۰     ۷۴۰
ریال عربستان     ۳۰۷     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۱۰۰
درهم امارات     ۳۱۵     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۳     ۱۹۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۵۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۰۸     ۱۰۶۴۳
دلار استرالیا     ۱۱۴۵۴     ۱۱۴۹۳
دلار کانادا     ۱۱۰۸۴     ۱۱۱۲۱
یورو     ۱۵۴۰۵     ۱۵۴۵۵
پوند انگلیس     ۱۷۰۸۵     ۱۷۱۴۵
فرانک سوئیس     ۱۲۵۳۵     ۱۲۵۷۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۴۸     ۱۳۱۹۴
دینار بحرین     ۲۸۱۸۹     ۲۸۲۸۶
درهم امارات     ۲۸۹۲     ۲۹۰۲
ریال عربستان     ۲۸۳۴     ۲۸۴۴
دینار کویت     ۳۸۷۲۶     ۳۸۸۶۰
کورون سوئد     ۱۶۹۵     ۱۷۰۱
کورون نروژ     ۱۹۸۰     ۱۹۸۷
کورون دانمارک     ۲۰۶۹     ۲۰۷۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۶     ۱۳۷۱
ریال عمان     ۲۷۵۹۹     ۲۷۶۹۴
روبل روسیه     ۳۸۰     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۹۱۹     ۲۹۲۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۷     ۱۰۰۱۱
لیرترکیه     ۶۶۱۲     ۶۶۳۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 20/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۶۵     ۱۱۷۶
دلار کانادا     ۱۲۰۸     ۱۲۱۸
یورو     ۱۶۷۵     ۱۶۹۰
پوند انگلستان     ۱۹۳۰     ۱۹۴۵
دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۶۰۰     ۱۶۳۰
کورون سوئد     ۱۸۷     ۱۸۹
کورون نروژ     ۲۱۱     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۲۲     ۲۲۷
یکصد ین ژاپن     ۱۵۱۰     ۱۵۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۷۵     ۶۹۰
ریال عربستان     ۳۰۵     ۳۱۶
دینار کویت     ۳۹۰۰     ۴۳۰۰
درهم امارات     ۳۱۷     ۳۲۴
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۷۷     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۹
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۴۷۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۴۶     ۱۰۵۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۸۳۱     ۱۰۸۷۰
دلار کانادا     ۱۰۶۶۳     ۱۰۷۰۰
یورو     ۱۵۰۰۰     ۱۵۰۵۰
پوند انگلیس     ۱۷۰۹۱     ۱۷۱۵۱
فرانک سوئیس     ۱۴۵۳۴     ۱۴۵۷۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۸۳     ۱۳۸۲۹
دینار بحرین     ۲۸۰۲۸     ۲۸۱۲۵
درهم امارات     ۲۸۷۵     ۲۸۸۵
ریال عربستان     ۲۸۱۸     ۲۸۲۸
دینار کویت     ۳۸۷۳۰     ۳۸۸۶۴
کورون سوئد     ۱۶۱۵     ۱۶۲۱
کورون نروژ     ۱۹۱۰     ۱۹۱۷
کورون دانمارک     ۲۰۱۸     ۲۰۲۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۵     ۱۳۶۰
ریال عمان     ۲۷۴۴۴     ۲۷۵۳۹
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۶۵
ریال قطر     ۲۹۰۲     ۲۹۱۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۵۹     ۹۷۹۳
لیرترکیه     ۵۹۸۲     ۶۰۰۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 11/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۵     ۱۲۰۵
دلار کانادا     ۱۲۱۰     ۱۲۲۷
یورو     ۱۶۳۰     ۱۶۵۰
پوند انگلستان     ۱۹۴۰     ۱۹۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۰     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۳۹۰     ۱۴۱۵
کورون سوئد     ۱۸۷     ۱۹۱
کورون نروژ     ۲۱۲     ۲۱۷
کورون دانمارک     ۲۲۲     ۲۲۸
یکصد ین ژاپن     ۱۶۳۰     ۱۶۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۶۷۰     ۶۸۵
ریال عربستان     ۳۳۰     ۳۴۰
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۳۰     ۳۳۹
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴٫۵
منات آذربایجان     ۱۵۲۰     ۱۵۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۷۰۰     ۱۰۷۳۵
دلار استرالیا     ۱۰۳۱۳     ۱۰۳۵۲
دلار کانادا     ۱۰۱۹۵     ۱۰۲۳۲
یورو     ۱۴۲۵۵     ۱۴۳۰۵
پوند انگلیس     ۱۶۶۲۲     ۱۶۶۸۲
فرانک سوئیس     ۱۱۷۵۹     ۱۱۸۰۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۲۹     ۱۳۹۷۵
دینار بحرین     ۲۸۴۴۲     ۲۸۵۳۹
درهم امارات     ۲۹۱۸     ۲۹۲۸
ریال عربستان     ۲۸۶۰     ۲۸۷۰
دینار کویت     ۳۸۶۹۵     ۳۸۸۲۹
کورون سوئد     ۱۵۴۷     ۱۵۵۳
کورون نروژ     ۱۸۱۸     ۱۸۲۵
کورون دانمارک     ۱۹۲۱     ۱۹۲۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۷     ۱۳۸۲
ریال عمان     ۲۷۸۵۴     ۲۷۹۴۹
روبل روسیه     ۳۳۲     ۳۳۷
ریال قطر     ۲۹۴۶     ۲۹۵۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۰۸۰     ۹۱۱۴
لیرترکیه     ۵۷۶۰     ۵۷۸۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 19/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۳۲۵     ۱۳۳۳
دلار کانادا     ۱۳۳۲     ۱۳۴۷
یورو     ۱۸۳۰     ۱۸۴۵
پوند انگلستان     ۲۱۵۰     ۲۱۷۰
دلار استرالیا     ۱۳۶۰     ۱۳۸۸
فرانک سوئیس     ۱۴۶۵     ۱۵۰۰
کورون سوئد     ۱۹۸     ۲۰۴
کورون نروژ     ۲۲۸     ۲۳۳
کورون دانمارک     ۲۳۸     ۲۴۴
یکصد ین ژاپن     ۱۶۷۵     ۱۷۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۱۵     ۴۳۷
لیر ترکیه     ۷۴۵     ۷۶۰
ریال عربستان     ۳۴۵     ۳۵۵
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۷۵۰
درهم امارات     ۳۵۸     ۳۶۵
هزاردینار عراق     ۱۰۷۰     ۱۱۰۰
یوان چین     ۲۱۳     ۲۲۳
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۴۰     ۴۵
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۵۰     ۱۶۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۰۸۴۵     ۱۰۸۸۰
دلار استرالیا     ۱۱۰۲۴     ۱۱۰۶۳
دلار کانادا     ۱۰۶۱۶     ۱۰۶۵۳
یورو     ۱۴۶۷۷     ۱۴۷۲۷
پوند انگلیس     ۱۷۳۰۲     ۱۷۳۶۲
فرانک سوئیس     ۱۱۸۸۷     ۱۱۹۳۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۸۰     ۱۴۰۲۶
دینار بحرین     ۲۸۸۱۷     ۲۸۹۱۴
درهم امارات     ۲۹۵۶     ۲۹۶۶
ریال عربستان     ۲۸۹۷     ۲۹۰۷
دینار کویت     ۳۹۳۴۸     ۳۹۴۸۲
کورون سوئد     ۱۶۲۲     ۱۶۲۸
کورون نروژ     ۱۸۹۵     ۱۹۰۲
کورون دانمارک     ۱۹۷۶     ۱۹۸۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۸     ۱۴۰۳
ریال عمان     ۲۸۲۲۰     ۲۸۳۱۵
روبل روسیه     ۳۵۳     ۳۵۸
ریال قطر     ۲۹۸۴     ۲۹۹۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۶۶     ۹۶۰۰
لیرترکیه     ۶۰۲۹     ۶۰۵۲

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۸/۹۰