قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۰     ۱۱۲۸
دلار کانادا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۵
یورو     ۱۵۹۰     ۱۶۰۸
پوند انگلستان     ۱۸۲۵     ۱۸۳۵
دلار استرالیا     ۱۱۵۵     ۱۱۶۵
فرانک سوئیس     ۱۲۱۰     ۱۲۲۰
کورون سوئد     ۱۷۷     ۱۸۰
کورون نروژ     ۲۰۰     ۲۰۳
کورون دانمارک     ۲۱۰     ۲۱۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۰     ۱۳۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۲۰     ۷۳۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۰
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۸۸۰
درهم امارات     ۳۰۲     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۶۸     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۰۷     ۱۰۴۲۷
دلار استرالیا     ۱۰۸۸۲     ۱۰۹۲۲
دلار کانادا     ۱۰۸۲۲     ۱۰۸۶۲
یورو     ۱۴۸۹۱     ۱۴۹۱۱
پوند انگلیس     ۱۶۹۷۱     ۱۷۰۲۶
فرانک سوئیس     ۱۱۳۳۷     ۱۱۳۸۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۲۰۱     ۱۲۲۵۱
دینار بحرین     ۲۷۶۰۶     ۲۷۶۷۶
درهم امارات     ۲۸۳۳     ۲۸۶۳
ریال عربستان     ۲۷۷۵     ۲۷۸۷
دینار کویت     ۳۷۶۹۸     ۳۷۷۶۸
کورون سوئد     ۱۶۴۶     ۱۶۵۸
کورون نروژ     ۱۹۰۳     ۱۹۱۵
کورون دانمارک     ۱۹۹۶     ۲۰۰۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۹     ۱۳۵۴
ریال عمان     ۲۷۰۴۵     ۲۷۱۱۵
روبل روسیه     ۳۷۰     ۳۸۲
ریال قطر     ۲۸۵۹     ۲۸۸۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۶۴     ۹۵۹۹
لیرترکیه     ۶۸۸۰     ۶۹۱۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 07/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۰     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۹۵     ۱۲۰۱
یورو     ۱۶۳۵     ۱۶۴۵
پوند انگلستان     ۱۸۴۱     ۱۸۵۱
دلار استرالیا     ۱۲۱۰     ۱۲۱۹
فرانک سوئیس     ۱۲۶۵     ۱۲۷۵
کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۷     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۶     ۲۲۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۵۶     ۱۳۶۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۷۹۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۳۰۵     ۳۰۷
هزاردینار عراق     ۹۳۵     ۹۴۵
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۴۷     ۱۰۴۶۷
دلار استرالیا     ۱۱۳۲۰     ۱۱۳۶۰
دلار کانادا     ۱۱۰۰۳     ۱۱۰۴۳
یورو     ۱۵۳۴۱     ۱۵۳۶۱
پوند انگلیس     ۱۷۲۴۲     ۱۷۲۹۷
فرانک سوئیس     ۱۱۹۷۹     ۱۲۰۲۴
یکصد ین ژاپن     ۱۲۸۱۴     ۱۲۸۶۴
دینار بحرین     ۲۷۷۱۱     ۲۷۷۸۱
درهم امارات     ۲۸۴۴     ۲۸۷۴
ریال عربستان     ۲۷۸۵     ۲۷۹۷
دینار کویت     ۳۷۹۶۳     ۳۸۰۳۳
کورون سوئد     ۱۷۲۰     ۱۷۳۲
کورون نروژ     ۱۹۷۵     ۱۹۸۷
کورون دانمارک     ۲۰۵۷     ۲۰۶۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۱۳۳     ۲۷۲۰۳
روبل روسیه     ۳۷۷     ۳۸۹
ریال قطر     ۲۸۸۴     ۲۹۱۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۸۳     ۹۷۱۸
لیرترکیه     ۶۸۶۸     ۶۹۰۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 27/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۰     ۱۱۷۸
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
یورو     ۱۶۶۵     ۱۶۷۵
پوند انگلستان     ۱۹۳۳     ۱۹۴۲
دلار استرالیا     ۱۲۷۶     ۱۲۸۴
فرانک سوئیس     ۱۳۴۶     ۱۳۵۷
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۰۷     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۸     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۸۷     ۳۹۷
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۳۰۹     ۳۱۴
دینار کویت     ۳۸۲۰     ۳۹۲۰
درهم امارات     ۳۱۸     ۳۲۳
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۷     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۵     ۱۰۵۸۵
دلار استرالیا     ۱۱۱۷۶     ۱۱۲۱۶
دلار کانادا     ۱۰۸۴۴     ۱۰۸۸۴
یورو     ۱۴۹۷۲     ۱۴۹۹۲
پوند انگلیس     ۱۷۱۱۸     ۱۷۱۷۳
فرانک سوئیس     ۱۱۹۵۳     ۱۱۹۹۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۳۶     ۱۳۰۸۶
دینار بحرین     ۲۸۰۳۲     ۲۸۱۰۲
درهم امارات     ۲۸۷۶     ۲۹۰۶
ریال عربستان     ۲۸۱۸     ۲۸۳۰
دینار کویت     ۳۸۲۳۲     ۳۸۳۰۲
کورون سوئد     ۱۶۶۷     ۱۶۷۹
کورون نروژ     ۱۹۰۱     ۱۹۱۳
کورون دانمارک     ۲۰۰۸     ۲۰۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۹     ۱۳۷۴
ریال عمان     ۲۷۴۴۶     ۲۷۵۱۶
روبل روسیه     ۳۷۶     ۳۸۸
ریال قطر     ۲۹۰۳     ۲۹۳۳
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۹۰     ۹۷۲۵
لیرترکیه     ۶۶۴۴     ۶۶۷۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۰۵     ۱۲۱۵
دلار کانادا     ۱۲۴۵     ۱۲۶۵
یورو     ۱۷۵۰     ۱۷۷۵
پوند انگلستان     ۱۹۸۰     ۲۰۰۰
دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۰۰
فرانک سوئیس     ۱۴۱۰     ۱۴۲۰
کورون سوئد     ۱۹۵     ۲۰۰
کورون نروژ     ۲۱۷     ۲۲۳
کورون دانمارک     ۲۲۷     ۲۳۲
یکصد ین ژاپن     ۱۴۵۵     ۱۴۶۵
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۷۵۰     ۷۸۰
ریال عربستان     ۳۱۵     ۳۲۴
دینار کویت     ۴۳۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۲۵     ۳۳۵
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۱۰۰۰
یوان چین     ۱۸۴     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۹     ۴۴
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۴٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۸
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۷
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۳۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۲۱     ۱۱۷۴۱
دلار استرالیا     ۱۲۴۹۵     ۱۲۵۳۵
دلار کانادا     ۱۱۹۸۷     ۱۲۰۲۷
یورو     ۱۷۱۸۰     ۱۷۲۰۰
پوند انگلیس     ۱۹۲۴۷     ۱۹۳۰۲
فرانک سوئیس     ۱۴۰۱۱     ۱۴۰۵۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۶۶۲     ۱۴۷۱۲
دینار بحرین     ۳۱۱۰۰     ۳۱۱۷۰
درهم امارات     ۳۱۹۰     ۳۲۲۰
ریال عربستان     ۳۱۲۵     ۳۱۳۷
دینار کویت     ۴۲۸۹۶     ۴۲۹۶۶
کورون سوئد     ۱۹۰۴     ۱۹۱۶
کورون نروژ     ۲۱۸۹     ۲۲۰۱
کورون دانمارک     ۲۳۰۳     ۲۳۱۵
دلار هنگ کنگ     ۱۵۰۷     ۱۵۲۲
ریال عمان     ۳۰۴۴۵     ۳۰۵۱۵
روبل روسیه     ۴۲۳     ۴۳۵
ریال قطر     ۳۲۲۰     ۳۲۵۰
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۸۲۲     ۱۰۸۵۷
لیرترکیه     ۷۴۱۳     ۷۴۴۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 08/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۰     ۱۱۶۵
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۲۱۸
یورو     ۱۶۶۰     ۱۶۷۵
پوند انگلستان     ۱۸۷۰     ۱۹۰۰
دلار استرالیا     ۱۲۱۵     ۱۲۳۵
فرانک سوئیس     ۱۴۰۰     ۱۴۳۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۲     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۰     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۲     ۱۴۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۲
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۴۵
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۱۶
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۱۱     ۳۲۲
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۶۵
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۵۱     ۱۰۶۸۶
دلار استرالیا     ۱۱۲۴۲     ۱۱۲۸۱
دلار کانادا     ۱۰۸۷۸     ۱۰۹۱۵
یورو     ۱۵۲۸۶     ۱۵۳۳۶
پوند انگلیس     ۱۷۰۶۱     ۱۷۱۲۱
فرانک سوئیس     ۱۲۸۲۷     ۱۲۸۷۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۷۱     ۱۳۲۱۷
دینار بحرین     ۲۸۳۰۲     ۲۸۳۹۹
درهم امارات     ۲۹۰۴     ۲۹۱۴
ریال عربستان     ۲۸۴۶     ۲۸۵۶
دینار کویت     ۳۸۸۵۶     ۳۸۹۹۰
کورون سوئد     ۱۶۵۵     ۱۶۶۱
کورون نروژ     ۱۹۶۷     ۱۹۷۴
کورون دانمارک     ۲۰۵۴     ۲۰۶۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۲     ۱۳۷۷
ریال عمان     ۲۷۷۱۴     ۲۷۸۰۹
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۸۳
ریال قطر     ۲۹۳۱     ۲۹۴۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۹۲     ۹۹۲۶
لیرترکیه     ۶۴۹۹     ۶۵۲۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 29/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۸     ۱۱۴۸
دلار کانادا     ۱۲۲۰     ۱۲۳۵
یورو     ۱۶۴۰     ۱۶۴۸
پوند انگلستان     ۱۸۶۰     ۱۸۸۰
دلار استرالیا     ۱۲۴۸     ۱۲۵۵
فرانک سوئیس     ۱۴۰۰     ۱۴۲۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۲     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۱     ۲۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۹۲     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۰۲     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۱۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۱۷
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۸     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۷     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۱۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۲۱     ۱۰۵۵۶
دلار استرالیا     ۱۱۳۰۴     ۱۱۳۴۳
دلار کانادا     ۱۱۰۸۸     ۱۱۱۲۵
یورو     ۱۴۸۹۴     ۱۴۹۴۴
پوند انگلیس     ۱۶۹۹۹     ۱۷۰۵۹
فرانک سوئیس     ۱۲۷۸۲     ۱۲۸۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۲۰     ۱۳۳۶۶
دینار بحرین     ۲۷۹۶۰     ۲۸۰۵۷
درهم امارات     ۲۸۶۹     ۲۸۷۹
ریال عربستان     ۲۸۱۱     ۲۸۲۱
دینار کویت     ۳۸۴۰۸     ۳۸۵۴۲
کورون سوئد     ۱۶۲۳     ۱۶۲۹
کورون نروژ     ۱۹۱۲     ۱۹۱۹
کورون دانمارک     ۲۰۰۲     ۲۰۰۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۳۸۱     ۲۷۴۷۶
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۸۹۵     ۲۹۰۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۹۰     ۱۰۰۲۴
لیرترکیه     ۶۳۵۸     ۶۳۸۱

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۰     ۱۱۷۹
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۲۱۰
یورو     ۱۶۵۵     ۱۶۷۵
پوند انگلستان     ۱۹۰۵     ۱۹۲۸
دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۵۰۰     ۱۵۱۵
کورون سوئد     ۱۸۳     ۱۸۶
کورون نروژ     ۲۰۷     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۷     ۲۲۱
یکصد ین ژاپن     ۱۴۴۰     ۱۴۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۰     ۳۹۰
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۷۵
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۵
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۴۱۵۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۱۸
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۷     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۵۴     ۱۰۵۸۹
دلار استرالیا     ۱۰۶۷۴     ۱۰۷۱۳
دلار کانادا     ۱۰۶۱۴     ۱۰۶۵۱
یورو     ۱۵۰۰۹     ۱۵۰۵۹
پوند انگلیس     ۱۷۲۶۲     ۱۷۳۲۲
فرانک سوئیس     ۱۴۰۷۶     ۱۴۱۲۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۹۹     ۱۳۷۴۵
دینار بحرین     ۲۸۰۴۵     ۲۸۱۴۲
درهم امارات     ۲۸۷۷     ۲۸۸۷
ریال عربستان     ۲۸۲۰     ۲۸۳۰
دینار کویت     ۳۸۷۴۳     ۳۸۸۷۷
کورون سوئد     ۱۶۳۳     ۱۶۳۹
کورون نروژ     ۱۹۳۵     ۱۹۴۲
کورون دانمارک     ۲۰۱۹     ۲۰۲۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۴۵۶     ۲۷۵۵۱
روبل روسیه     ۳۶۱     ۳۶۶
ریال قطر     ۲۹۰۴     ۲۹۱۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۹۴     ۹۷۲۸
لیرترکیه     ۵۸۷۹     ۵۹۰۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۷/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 17/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
دلار کانادا     ۱۲۷۷     ۱۲۹۰
یورو     ۱۷۷۰     ۱۷۸۰
پوند انگلستان     ۲۰۲۰     ۲۰۳۰
دلار استرالیا     ۱۳۰۷     ۱۳۲۳
فرانک سوئیس     ۱۵۳۳     ۱۵۵۵
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۲۶     ۲۳۰
کورون دانمارک     ۲۳۲     ۲۳۶
یکصد ین ژاپن     ۱۵۹۲     ۱۶۰۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۱۰     ۴۲۸
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۲۰
ریال عربستان     ۳۲۳     ۳۳۰
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۳۰۰
درهم امارات     ۳۳۸     ۳۴۴
هزاردینار عراق     ۹۸۰     ۱۰۳۰
یوان چین     ۱۹۰     ۱۹۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۷
منات آذربایجان     ۱۴۴۰     ۱۵۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۹۶     ۱۰۶۳۱
دلار استرالیا     ۱۱۲۳۳     ۱۱۲۷۲
دلار کانادا     ۱۰۷۷۲     ۱۰۸۰۹
یورو     ۱۴۸۹۲     ۱۴۹۴۲
پوند انگلیس     ۱۶۹۴۱     ۱۷۰۰۱
فرانک سوئیس     ۱۲۳۵۰     ۱۲۳۹۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۱۹     ۱۳۷۶۵
دینار بحرین     ۲۸۱۵۷     ۲۸۲۵۴
درهم امارات     ۲۸۸۹     ۲۸۹۹
ریال عربستان     ۲۸۳۱     ۲۸۴۱
دینار کویت     ۳۸۷۵۱     ۳۸۸۸۵
کورون سوئد     ۱۶۶۴     ۱۶۷۰
کورون نروژ     ۱۹۶۷     ۱۹۷۴
کورون دانمارک     ۲۰۰۴     ۲۰۱۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۳     ۱۳۶۸
ریال عمان     ۲۷۵۷۴     ۲۷۶۶۹
روبل روسیه     ۳۵۸     ۳۶۳
ریال قطر     ۲۹۱۶     ۲۹۲۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۸۴     ۹۹۱۸
لیرترکیه     ۶۰۳۷     ۶۰۶۰

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۷/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 09/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۶۲     ۱۲۷۳
دلار کانادا     ۱۲۶۰     ۱۲۷۰
یورو     ۱۷۳۰     ۱۷۵۰
پوند انگلستان     ۲۰۲۰     ۲۰۴۵
دلار استرالیا     ۱۳۰۵     ۱۳۱۵
فرانک سوئیس     ۱۴۴۰     ۱۴۶۵
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۴
کورون نروژ     ۲۲۱     ۲۲۶
کورون دانمارک     ۲۳۰     ۲۳۶
یکصد ین ژاپن     ۱۶۶۰     ۱۶۸۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۶۲
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۴۰     ۳۵۰
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۵۱     ۳۵۶
هزاردینار عراق     ۹۸۰     ۱۰۳۰
یوان چین     ۱۹۷     ۲۰۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۴
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۵۲۰     ۱۶۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۷۱۰     ۱۰۷۴۵
دلار استرالیا     ۱۰۳۶۹     ۱۰۴۰۸
دلار کانادا     ۱۰۲۲۲     ۱۰۲۵۹
یورو     ۱۴۳۳۲     ۱۴۳۸۲
پوند انگلیس     ۱۶۷۲۱     ۱۶۷۸۱
فرانک سوئیس     ۱۱۸۱۶     ۱۱۸۶۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۲۴     ۱۳۹۷۰
دینار بحرین     ۲۸۴۵۹     ۲۸۵۵۶
درهم امارات     ۲۹۲۰     ۲۹۳۰
ریال عربستان     ۲۸۶۱     ۲۸۷۱
دینار کویت     ۳۸۷۴۶     ۳۸۸۸۰
کورون سوئد     ۱۵۶۳     ۱۵۶۹
کورون نروژ     ۱۸۳۰     ۱۸۳۷
کورون دانمارک     ۱۹۳۱     ۱۹۳۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۹     ۱۳۸۴
ریال عمان     ۲۷۸۶۸     ۲۷۹۶۳
روبل روسیه     ۳۳۲     ۳۳۷
ریال قطر     ۲۹۴۷     ۲۹۵۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۰۸۵     ۹۱۱۹
لیرترکیه     ۵۷۷۰     ۵۷۹۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 27/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۵۵     ۱۲۶۴
دلار کانادا     ۱۲۴۸     ۱۲۵۸
یورو     ۱۷۳۳     ۱۷۴۳
پوند انگلستان     ۱۹۹۲     ۲۰۰۶
دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۰۰
فرانک سوئیس     ۱۳۹۰     ۱۴۱۰
کورون سوئد     ۱۸۸     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۱۹     ۲۲۲
کورون دانمارک     ۲۲۸     ۲۳۲
یکصد ین ژاپن     ۱۶۲۰     ۱۶۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۸
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۶۷۵     ۶۹۰
ریال عربستان     ۳۳۰     ۳۳۸
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۴۱     ۳۴۸
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۴۵
یوان چین     ۱۹۸     ۲۰۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۴۸۵     ۱۵۸۵

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۴۵     ۱۰۶۸۰
دلار استرالیا     ۱۰۹۹۰     ۱۱۰۲۹
دلار کانادا     ۱۰۵۴۵     ۱۰۵۸۲
یورو     ۱۴۶۹۸     ۱۴۷۴۸
پوند انگلیس     ۱۶۷۹۷     ۱۶۸۵۷
فرانک سوئیس     ۱۱۹۰۸     ۱۱۹۵۲
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۰۲     ۱۳۹۴۸
دینار بحرین     ۲۸۲۸۷     ۲۸۳۸۴
درهم امارات     ۲۹۰۲     ۲۹۱۲
ریال عربستان     ۲۸۴۴     ۲۸۵۴
دینار کویت     ۳۸۶۸۰     ۳۸۸۱۴
کورون سوئد     ۱۶۱۴     ۱۶۲۰
کورون نروژ     ۱۹۰۵     ۱۹۱۲
کورون دانمارک     ۱۹۷۹     ۱۹۸۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۲     ۱۳۷۷
ریال عمان     ۲۷۷۰۲     ۲۷۷۹۷
روبل روسیه     ۳۴۲     ۳۴۷
ریال قطر     ۲۹۲۹     ۲۹۳۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۴۳۷     ۹۴۷۱
لیرترکیه     ۵۷۵۰     ۵۷۷۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۷/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 17/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۳۲۰     ۱۳۲۸
دلار کانادا     ۱۳۲۵     ۱۳۴۰
یورو     ۱۸۳۲     ۱۸۴۳
پوند انگلستان     ۲۱۳۲     ۲۱۵۵
دلار استرالیا     ۱۳۶۵     ۱۳۹۰
فرانک سوئیس     ۱۴۸۰     ۱۵۰۰
کورون سوئد     ۱۹۷     ۲۰۲
کورون نروژ     ۲۲۸     ۲۳۳
کورون دانمارک     ۲۳۸     ۲۴۴
یکصد ین ژاپن     ۱۶۶۰     ۱۶۹۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۱۵     ۴۳۵
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۳۴۵     ۳۵۵
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۷۰۰
درهم امارات     ۳۵۵     ۳۶۵
هزاردینار عراق     ۱۰۷۰     ۱۱۰۰
یوان چین     ۲۱۲     ۲۲۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۴۰     ۴۴
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۵۰     ۱۶۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۰۶     ۱۰۸۴۱
دلار استرالیا     ۱۱۱۸۴     ۱۱۲۲۳
دلار کانادا     ۱۰۶۶۸     ۱۰۷۰۵
یورو     ۱۴۸۵۶     ۱۴۹۰۶
پوند انگلیس     ۱۷۳۷۰     ۱۷۴۳۰
فرانک سوئیس     ۱۱۹۷۸     ۱۲۰۲۲
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۷۰     ۱۳۹۱۶
دینار بحرین     ۲۸۷۱۲     ۲۸۸۰۹
درهم امارات     ۲۹۴۶     ۲۹۵۶
ریال عربستان     ۲۸۸۷     ۲۸۹۷
دینار کویت     ۳۹۲۹۱     ۳۹۴۲۵
کورون سوئد     ۱۶۴۸     ۱۶۵۴
کورون نروژ     ۱۹۳۰     ۱۹۳۷
کورون دانمارک     ۲۰۰۰     ۲۰۰۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۴     ۱۳۹۹
ریال عمان     ۲۸۱۱۶     ۲۸۲۱۱
روبل روسیه     ۳۵۳     ۳۵۸
ریال قطر     ۲۹۷۴     ۲۹۸۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۹۴     ۹۷۲۸
لیرترکیه     ۶۰۹۱     ۶۱۱۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۷/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۱۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 13/11/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۶۹۸     ۱۷۷۰
دلار کانادا     ۱۶۸۰     ۱۸۲۰
یورو     ۲۱۸۰     ۲۳۵۰
پوند انگلستان     ۲۶۴۰     ۲۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۷۳۰     ۱۹۰۰
فرانک سوئیس     ۱۷۴۰     ۱۹۵۰
کورون سوئد     ۲۳۰     ۲۵۰
کورون نروژ     ۲۷۰     ۲۹۰
کورون دانمارک     ۲۹۰     ۳۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۹۱۰     ۲۱۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۹۰     ۲۱۵
رینگیت مالزی     ۵۵۰     ۶۳۰
لیر ترکیه     ۹۳۰     ۱۰۲۰
ریال عربستان     ۴۵۱     ۴۷۵
دینار کویت     ۶۰۰۰     ۷۰۰۰
درهم امارات     ۳۸۰     ۴۷۰
هزاردینار عراق     ۱۴۵۰     ۱۵۵۰
یوان چین     ۳۰۰     ۳۳۰
روپیه هند     ۳۱     ۴۱
بات تایلند     ۵۵     ۶۵
افغانی افغانستان     ۲۶     ۳۴
درام ارمنستان     ۴٫۵     ۵٫۵
لیره سوریه     ۲۳     ۳۰
روپیه پاکستان     ۱۶     ۲۱
منات آذربایجان     ۲۰۰۰     ۲۱۵۰

 قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۲۵۳     ۱۲۲۶۰
دلار استرالیا     ۱۳۰۱۲     ۱۳۰۵۱
دلار کانادا     ۱۲۲۲۵     ۱۲۲۶۲
یورو     ۱۶۰۱۶     ۱۶۰۶۶
پوند انگلیس     ۱۹۳۱۶     ۱۹۳۷۶
فرانک سوئیس     ۱۳۲۹۸     ۱۳۳۴۲
یکصد ین ژاپن     ۱۶۰۸۹     ۱۶۱۳۵
دینار بحرین     ۳۲۵۱۷     ۳۲۶۱۴
درهم امارات     ۳۳۳۷     ۳۳۵۲
ریال عربستان     ۳۲۷۰     ۳۲۸۰
دینار کویت     ۴۴۱۵۶     ۴۴۲۹۰
کورون سوئد     ۱۸۰۱     ۱۸۰۷
کورون نروژ     ۲۰۹۰     ۲۰۹۷
کورون دانمارک     ۲۱۵۶     ۲۱۶۳
دلار هنگ کنگ     ۱۵۸۱     ۱۵۸۶
ریال عمان     ۳۱۷۵۶     ۳۱۸۵۱
روبل روسیه     ۴۰۳     ۴۰۷
ریال قطر     ۳۳۶۷     ۳۳۷۷
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۸۸۷     ۱۰۹۲۱
لیرترکیه     ۶۸۹۸     ۶۹۲۱
   

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۱۱/۹۰”