قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۷/۱۲/۸۹

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  17/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۵     ۱۱۰۸
دلار کانادا     ۱۱۷۰     ۱۱۸۵
یورو     ۱۵۳۰     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۸۲۵     ۱۸۴۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۵     ۱۱۴۵
فرانک سوئیس     ۱۱۸۰     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۵     ۲۰۰
کورون دانمارک     ۲۰۴     ۲۰۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۰     ۱۳۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۷۵
لیر ترکیه     ۷۰۰     ۷۱۰
ریال عربستان     ۲۹۵     ۳۰۰
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۲۹۷     ۳۰۵
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۲۵
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۳     ۳٫۳
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۲۸۸     ۱۰۳۰۸
دلار استرالیا     ۱۰۴۲۱     ۱۰۴۶۱
دلار کانادا     ۱۰۵۷۵     ۱۰۶۱۵
یورو     ۱۴۳۸۵     ۱۴۴۰۵
پوند انگلیس     ۱۶۶۷۲     ۱۶۷۲۷
فرانک سوئیس     ۱۱۱۰۲     ۱۱۱۴۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۰۹     ۱۲۵۵۹
دینار بحرین     ۲۷۲۹۰     ۲۷۳۶۰
درهم امارات     ۲۸۰۱     ۲۸۳۱
ریال عربستان     ۲۷۴۳     ۲۷۵۵
دینار کویت     ۳۷۱۳۲     ۳۷۲۰۲
کورون سوئد     ۱۶۲۱     ۱۶۳۳
کورون نروژ     ۱۸۵۲     ۱۸۶۴
کورون دانمارک     ۱۹۲۸     ۱۹۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۱     ۱۳۳۶
ریال عمان     ۲۶۷۲۳     ۲۶۷۷۸
روبل روسیه     ۳۶۵     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۸۲۶     ۲۸۵۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۲۱۶     ۹۲۴۶
لیرترکیه     ۶۴۴۱     ۶۴۷۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۷/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۵/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  15/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۵     ۱۱۱۵
دلار کانادا     ۱۱۶۵     ۱۱۷۵
یورو     ۱۵۶۷     ۱۵۷۷
پوند انگلستان     ۱۸۰۴     ۱۸۱۵
دلار استرالیا     ۱۱۴۳     ۱۱۵۵
فرانک سوئیس     ۱۲۰۰     ۱۲۱۰
کورون سوئد     ۱۷۵     ۱۷۸
کورون نروژ     ۱۹۶     ۲۰۰
کورون دانمارک     ۲۰۶     ۲۰۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۰     ۱۳۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۰     ۳۷۰
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۰
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۱     ۳۰۴
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۲۵
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۶
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۰۴     ۱۰۴۲۴
دلار استرالیا     ۱۰۸۰۸     ۱۰۸۴۸
دلار کانادا     ۱۰۸۱۰     ۱۰۸۵۰
یورو     ۱۴۷۹۸     ۱۴۸۱۸
پوند انگلیس     ۱۶۷۸۹     ۱۶۸۴۴
فرانک سوئیس     ۱۱۲۵۷     ۱۱۳۰۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۳۴۹     ۱۲۳۹۹
دینار بحرین     ۲۷۵۹۷     ۲۷۶۶۷
درهم امارات     ۲۸۳۳     ۲۸۶۳
ریال عربستان     ۲۷۷۴     ۲۷۸۶
دینار کویت     ۳۷۵۴۸     ۳۷۶۱۸
کورون سوئد     ۱۶۵۴     ۱۶۶۴
کورون نروژ     ۱۸۹۸     ۱۹۱۰
کورون دانمارک     ۱۹۸۴     ۱۹۹۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۸     ۱۳۵۳
ریال عمان     ۲۷۰۲۸     ۲۷۰۹۸
روبل روسیه     ۳۶۸     ۳۸۰
ریال قطر     ۲۸۵۸     ۲۸۸۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۷۹     ۹۶۱۴
لیرترکیه     ۶۸۱۹     ۶۸۵۴

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۵/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۲/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  04/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۸
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۱۹۵
یورو     ۱۶۲۳     ۱۶۳۳
پوند انگلستان     ۱۸۳۵     ۱۸۴۵
دلار استرالیا     ۱۱۹۵     ۱۲۰۵
فرانک سوئیس     ۱۲۵۲     ۱۲۶۵
کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۵     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۵     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۴۰     ۱۳۵۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۲
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۷۸۰     ۳۸۸۰
درهم امارات     ۳۰۴     ۳۰۷
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۴۷     ۱۰۴۶۷
دلار استرالیا     ۱۱۲۲۳     ۱۱۲۶۳
دلار کانادا     ۱۰۹۴۵     ۱۰۹۸۵
یورو     ۱۵۲۰۶     ۱۵۲۲۶
پوند انگلیس     ۱۷۲۵۰     ۱۷۳۰۵
فرانک سوئیس     ۱۱۷۹۸     ۱۱۸۴۳
یکصد ین ژاپن     ۱۲۷۶۷     ۱۲۸۱۷
دینار بحرین     ۲۷۷۱۷     ۲۷۷۸۷
درهم امارات     ۲۸۴۴     ۲۸۷۴
ریال عربستان     ۲۷۸۶     ۲۷۹۸
دینار کویت     ۳۷۸۳۵     ۳۷۹۰۵
کورون سوئد     ۱۷۱۲     ۱۷۲۴
کورون نروژ     ۱۹۴۹     ۱۹۶۱
کورون دانمارک     ۲۰۳۹     ۲۰۵۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۱۳۹     ۲۷۲۰۹
روبل روسیه     ۳۷۳     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۸۷۱     ۲۹۰۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۶۵     ۹۷۰۰
لیرترکیه     ۶۸۷۷     ۶۹۲۲

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 24/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۶۰     ۱۱۷۰
دلار کانادا     ۱۲۴۵     ۱۲۶۰
یورو     ۱۶۵۵     ۱۶۶۵
پوند انگلستان     ۱۹۲۰     ۱۹۴۰
دلار استرالیا     ۱۲۸۰     ۱۳۰۰
فرانک سوئیس     ۱۳۴۳     ۱۳۵۳
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۷
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۵۵     ۷۶۵
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۱۷
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۳۰
درهم امارات     ۳۲۰     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۷۰
یوان چین     ۱۷۸     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۷
بات تایلند     ۳۸     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۳     ۲۸
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۴۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۰     ۱۰۵۸۰
دلار استرالیا     ۱۱۱۶۷     ۱۱۲۰۷
دلار کانادا     ۱۰۸۷۳     ۱۰۹۱۳
یورو     ۱۴۹۰۹     ۱۴۹۲۹
پوند انگلیس     ۱۷۱۲۱     ۱۷۱۷۶
فرانک سوئیس     ۱۱۸۳۳     ۱۱۸۷۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۷۳     ۱۳۱۲۳
دینار بحرین     ۲۸۰۱۹     ۲۸۰۸۹
درهم امارات     ۲۸۷۵     ۲۹۰۵
ریال عربستان     ۲۸۱۵     ۲۸۲۷
دینار کویت     ۳۸۳۴۶     ۳۸۴۱۶
کورون سوئد     ۱۶۵۲     ۱۶۶۴
کورون نروژ     ۱۸۹۷     ۱۹۰۹
کورون دانمارک     ۱۹۹۹     ۲۰۱۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۱     ۱۳۷۶
ریال عمان     ۲۷۴۳۱     ۲۷۵۰۱
روبل روسیه     ۳۷۵     ۳۸۷
ریال قطر     ۲۹۰۰     ۲۹۳۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۱۷     ۹۷۵۲
لیرترکیه     ۶۶۱۶     ۶۶۵۱

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 12/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۵
دلار کانادا     ۱۲۲۰     ۱۲۳۰
یورو     ۱۶۸۰     ۱۶۹۰
پوند انگلستان     ۱۹۶۰     ۱۹۷۵
دلار استرالیا     ۱۲۶۰     ۱۲۸۰
فرانک سوئیس     ۱۳۷۰     ۱۳۹۰
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۴
کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۱۶
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۵
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۴۸     ۷۶۲
ریال عربستان     ۳۱۳     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۹۵۰     ۴۱۵۰
درهم امارات     ۳۲۰     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۷۰
یوان چین     ۱۸۲     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۳     ۲۶
بات تایلند     ۳۹     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۶
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۸۴     ۱۰۶۰۴
دلار استرالیا     ۱۱۲۱۳     ۱۱۲۵۳
دلار کانادا     ۱۰۸۲۷     ۱۰۸۶۷
یورو     ۱۵۱۹۶     ۱۵۲۱۶
پوند انگلیس     ۱۷۲۸۱     ۱۷۳۳۶
فرانک سوئیس     ۱۲۵۵۸     ۱۲۶۰۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۶۹     ۱۳۱۱۹
دینار بحرین     ۲۸۰۸۳     ۲۸۱۵۳
درهم امارات     ۲۸۸۱     ۲۹۱۱
ریال عربستان     ۲۸۲۲     ۲۸۳۴
دینار کویت     ۳۸۵۶۸     ۳۸۶۳۸
کورون سوئد     ۱۶۹۳     ۱۷۰۵
کورون نروژ     ۱۹۴۹     ۱۹۶۱
کورون دانمارک     ۲۰۳۸     ۲۰۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۰     ۱۳۷۵
ریال عمان     ۲۷۵۲۹     ۲۷۵۹۹
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۹۰
ریال قطر     ۲۹۰۷     ۲۹۳۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۰۴     ۹۸۳۹
لیرترکیه     ۶۶۲۰     ۶۶۵۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 04/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۰     ۱۱۴۸
دلار کانادا     ۱۲۲۳     ۱۲۳۳
یورو     ۱۶۲۵     ۱۶۴۵
پوند انگلستان     ۱۸۸۰     ۱۸۹۸
دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۶۰
فرانک سوئیس     ۱۴۰۰     ۱۴۴۰
کورون سوئد     ۱۸۴     ۱۹۰
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۵     ۲۲۲
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۰     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۷۲۵     ۷۴۵
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۲۰
دینار کویت     ۳۸۵۰     ۴۱۰۰
درهم امارات     ۳۱۲     ۳۲۰
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۸     ۱۹۳
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۸     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۳۹     ۱۰۸۷۴
دلار استرالیا     ۱۱۴۰۱     ۱۱۴۴۰
دلار کانادا     ۱۰۹۸۷     ۱۱۰۲۴
یورو     ۱۵۳۸۱     ۱۵۴۳۱
پوند انگلیس     ۱۷۳۳۱     ۱۷۳۹۱
فرانک سوئیس     ۱۳۰۲۹     ۱۳۰۷۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۵۰۱     ۱۳۵۴۷
دینار بحرین     ۲۸۸۰۳     ۲۸۹۰۰
درهم امارات     ۲۹۵۵     ۲۹۶۵
ریال عربستان     ۲۸۹۶     ۲۹۰۶
دینار کویت     ۳۹۴۴۸     ۳۹۵۸۲
کورون سوئد     ۱۶۷۱     ۱۶۷۷
کورون نروژ     ۱۹۸۰     ۱۹۸۷
کورون دانمارک     ۲۰۶۷     ۲۰۷۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۴     ۱۳۹۹
ریال عمان     ۲۸۲۰۲     ۲۸۲۹۷
روبل روسیه     ۳۸۳     ۳۸۸
ریال قطر     ۲۹۸۲     ۲۹۹۲
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۶۶     ۱۰۱۰۰
لیرترکیه     ۶۶۳۶     ۶۶۵۹

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 25/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۰     ۱۱۴۰
دلار کانادا     ۱۲۰۵     ۱۲۱۵
یورو     ۱۶۲۲     ۱۶۳۲
پوند انگلستان     ۱۸۴۰     ۱۸۶۵
دلار استرالیا     ۱۲۳۵     ۱۲۴۸
فرانک سوئیس     ۱۳۸۰     ۱۴۰۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۲     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۰۷     ۲۱۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۰     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۰۰
درهم امارات     ۳۱۲     ۳۱۶
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۱۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۳۲     ۱۰۵۶۷
دلار استرالیا     ۱۱۲۳۳     ۱۱۲۷۲
دلار کانادا     ۱۱۰۶۴     ۱۱۱۰۱
یورو     ۱۴۹۰۲     ۱۴۹۵۲
پوند انگلیس     ۱۷۰۲۶     ۱۷۰۷۶
فرانک سوئیس     ۱۲۹۴۳     ۱۲۹۸۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۳۵     ۱۳۳۸۱
دینار بحرین     ۲۷۹۸۶     ۲۸۰۸۳
درهم امارات     ۲۸۷۱     ۲۸۸۱
ریال عربستان     ۲۸۱۴     ۲۸۲۴
دینار کویت     ۳۸۵۰۷     ۳۸۶۴۱
کورون سوئد     ۱۶۲۸     ۱۶۳۴
کورون نروژ     ۱۸۹۹     ۱۹۰۶
کورون دانمارک     ۲۰۰۳     ۲۰۱۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۴۰۰     ۲۷۴۹۵
روبل روسیه     ۳۷۴     ۳۷۹
ریال قطر     ۲۸۹۸     ۲۹۰۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۶۸     ۱۰۰۰۲
لیرترکیه     ۶۳۹۰     ۶۴۱۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 13/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۲     ۱۱۴۰
دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۱۰
یورو     ۱۶۳۸     ۱۶۴۵
پوند انگلستان     ۱۸۷۳     ۱۸۸۳
دلار استرالیا     ۱۲۵۰     ۱۲۶۵
فرانک سوئیس     ۱۴۶۰     ۱۴۷۵
کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۵     ۲۰۸
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۵     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۸۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۳
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۰۸     ۳۱۲
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۵     ۱۸۳
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۴۴۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۴۵     ۱۰۵۸۰
دلار استرالیا     ۱۱۲۷۳     ۱۱۳۱۲
دلار کانادا     ۱۰۹۵۰     ۱۰۹۸۷
یورو     ۱۵۰۵۰     ۱۵۱۰۰
پوند انگلیس     ۱۷۲۹۱     ۱۷۳۵۱
فرانک سوئیس     ۱۳۵۸۱     ۱۳۶۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۱۶     ۱۳۳۶۲
دینار بحرین     ۲۸۰۲۷     ۲۸۱۲۴
درهم امارات     ۲۸۷۵     ۲۸۸۵
ریال عربستان     ۲۸۱۸     ۲۸۲۸
دینار کویت     ۳۸۶۸۰     ۳۸۸۱۴
کورون سوئد     ۱۶۶۱     ۱۶۶۷
کورون نروژ     ۱۹۶۴     ۱۹۷۱
کورون دانمارک     ۲۰۲۵     ۲۰۳۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۵     ۱۳۶۰
ریال عمان     ۲۷۴۴۰     ۲۷۵۳۵
روبل روسیه     ۳۷۷     ۳۸۲
ریال قطر     ۲۹۰۲     ۲۹۱۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۶۵     ۹۹۹۹
لیرترکیه     ۶۲۰۷     ۶۲۳۰

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 08/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۰۰     ۱۲۰۸
دلار کانادا     ۱۲۴۵     ۱۲۵۵
یورو     ۱۷۷۰     ۱۷۷۶
پوند انگلستان     ۲۰۱۱     ۲۰۲۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۰     ۱۲۸۵
فرانک سوئیس     ۱۵۲۲     ۱۵۴۲
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۴
کورون نروژ     ۲۲۱     ۲۲۴
کورون دانمارک     ۲۳۱     ۲۳۴
یکصد ین ژاپن     ۱۵۵۰     ۱۵۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۶۸۵     ۷۰۰
ریال عربستان     ۳۱۵     ۳۲۳
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۲۵۰
درهم امارات     ۳۲۷     ۳۳۱
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۷     ۱۹۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۰     ۱۰۵۹۵
دلار استرالیا     ۱۱۲۸۳     ۱۱۳۲۲
دلار کانادا     ۱۰۸۳۳     ۱۰۸۷۰
یورو     ۱۵۳۲۴     ۱۵۳۷۴
پوند انگلیس     ۱۷۳۴۹     ۱۷۴۰۹
فرانک سوئیس     ۱۲۹۳۱     ۱۲۹۷۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۶۸     ۱۳۸۱۴
دینار بحرین     ۲۸۰۶۲     ۲۸۱۵۹
درهم امارات     ۲۸۷۹     ۲۸۸۹
ریال عربستان     ۲۸۲۱     ۲۸۳۱
دینار کویت     ۳۸۸۸۴     ۳۹۰۱۸
کورون سوئد     ۱۶۸۱     ۱۶۸۷
کورون نروژ     ۱۹۸۱     ۱۹۸۸
کورون دانمارک     ۲۰۶۱     ۲۰۶۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۴۷۹     ۲۷۵۷۴
روبل روسیه     ۳۶۶     ۳۷۱
ریال قطر     ۲۹۰۶     ۲۹۱۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۵۵     ۹۸۸۹
لیرترکیه     ۶۱۱۲     ۶۱۳۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 05/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۸۵     ۱۲۹۴
دلار کانادا     ۱۲۷۰     ۱۲۸۵
یورو     ۱۷۵۰     ۱۷۶۰
پوند انگلستان     ۲۰۱۰     ۲۰۲۵
دلار استرالیا     ۱۲۸۵     ۱۳۰۰
فرانک سوئیس     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۸۹     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۱۸     ۲۲۵
کورون دانمارک     ۲۲۹     ۲۳۵
یکصد ین ژاپن     ۱۶۴۶     ۱۶۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۴۰۵     ۴۳۰
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۱۰
ریال عربستان     ۳۳۵     ۳۴۵
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۵۰۰
درهم امارات     ۳۴۸     ۳۵۴
هزاردینار عراق     ۹۹۰     ۱۰۴۰
یوان چین     ۱۹۸     ۲۰۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۵۵۰     ۱۶۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۷۴۷     ۱۰۷۸۲
دلار استرالیا     ۱۰۵۹۴     ۱۰۶۳۳
دلار کانادا     ۱۰۵۱۰     ۱۰۵۴۷
یورو     ۱۴۵۲۳     ۱۴۵۷۳
پوند انگلیس     ۱۶۷۶۸     ۱۶۸۲۸
فرانک سوئیس     ۱۱۹۱۶     ۱۱۹۶۰
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۰۲     ۱۴۱۴۸
دینار بحرین     ۲۸۵۵۵     ۲۸۶۵۲
درهم امارات     ۲۹۲۹     ۲۹۳۹
ریال عربستان     ۲۸۷۱     ۲۸۸۱
دینار کویت     ۳۸۸۵۳     ۳۸۹۸۷
کورون سوئد     ۱۵۸۱     ۱۵۸۷
کورون نروژ     ۱۸۶۸     ۱۸۷۵
کورون دانمارک     ۱۹۵۶     ۱۹۶۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸۲     ۱۳۸۷
ریال عمان     ۲۷۹۶۲     ۲۸۰۵۷
روبل روسیه     ۳۳۱     ۳۳۶
ریال قطر     ۲۹۵۷     ۲۹۶۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۴     ۹۱۴۸
لیرترکیه     ۵۸۲۰     ۵۸۴۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 24/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۲۰     ۱۲۳۰
دلار کانادا     ۱۲۲۰     ۱۲۳۴
یورو     ۱۷۰۵     ۱۷۱۷
پوند انگلستان     ۱۹۴۰     ۱۹۵۵
دلار استرالیا     ۱۲۷۰     ۱۲۸۰
فرانک سوئیس     ۱۳۸۶     ۱۴۰۰
کورون سوئد     ۱۸۵     ۱۹۰
کورون نروژ     ۲۱۲     ۲۲۰
کورون دانمارک     ۲۲۴     ۲۳۰
یکصد ین ژاپن     ۱۵۸۰     ۱۶۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۸
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۶۶۰     ۶۸۰
ریال عربستان     ۳۲۸     ۳۳۴
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۳۳     ۳۴۰
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۱۰۰۰
یوان چین     ۱۹۰     ۲۰۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۱۱     ۱۰۵۴۶
دلار استرالیا     ۱۰۸۹۳     ۱۰۹۳۲
دلار کانادا     ۱۰۴۳۰     ۱۰۴۶۷
یورو     ۱۴۵۸۳     ۱۴۶۳۳
پوند انگلیس     ۱۶۶۶۰     ۱۶۷۲۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۱۱     ۱۱۸۵۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۳۷     ۱۳۶۸۳
دینار بحرین     ۲۷۹۳۲     ۲۸۰۲۹
درهم امارات     ۲۸۶۶     ۲۸۷۶
ریال عربستان     ۲۸۰۸     ۲۸۱۸
دینار کویت     ۳۸۲۲۷     ۳۸۳۶۱
کورون سوئد     ۱۵۹۷     ۱۶۰۳
کورون نروژ     ۱۸۸۸     ۱۸۹۵
کورون دانمارک     ۱۹۶۲     ۱۹۶۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۵     ۱۳۶۰
ریال عمان     ۲۷۳۵۲     ۲۷۴۴۷
روبل روسیه     ۳۴۰     ۳۴۵
ریال قطر     ۲۸۹۲     ۲۹۰۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۰۹     ۹۱۴۳
لیرترکیه     ۵۷۵۳     ۵۷۷۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 12/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۳۳۲     ۱۳۴۰
دلار کانادا     ۱۳۳۰     ۱۳۴۵
یورو     ۱۸۳۰     ۱۸۴۰
پوند انگلستان     ۲۱۳۰     ۲۱۵۵
دلار استرالیا     ۱۳۷۵     ۱۳۹۵
فرانک سوئیس     ۱۵۰۰     ۱۵۲۰
کورون سوئد     ۲۰۱     ۲۰۵
کورون نروژ     ۲۳۱     ۲۳۷
کورون دانمارک     ۲۴۲     ۲۴۷
یکصد ین ژاپن     ۱۶۷۰     ۱۷۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۴۱۰     ۴۳۵
لیر ترکیه     ۷۴۶     ۷۶۰
ریال عربستان     ۳۴۵     ۳۵۵
دینار کویت     ۴۲۵۰     ۴۷۵۰
درهم امارات     ۳۶۲     ۳۶۹
هزاردینار عراق     ۱۰۷۰     ۱۱۰۰
یوان چین     ۲۰۵     ۲۱۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۴۰     ۴۵
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۵۰     ۱۶۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۳۰     ۱۰۸۶۵
دلار استرالیا     ۱۱۱۱۸     ۱۱۱۵۷
دلار کانادا     ۱۰۶۵۴     ۱۰۶۹۱
یورو     ۱۴۸۲۸     ۱۴۷۸۸
پوند انگلیس     ۱۷۲۶۰     ۱۷۳۲۰
فرانک سوئیس     ۱۲۲۴۵     ۱۲۲۸۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۰۶     ۱۳۹۵۲
دینار بحرین     ۲۸۷۸۶     ۲۸۸۸۳
درهم امارات     ۲۹۵۳     ۲۹۶۳
ریال عربستان     ۲۸۹۴     ۲۹۰۴
دینار کویت     ۳۹۳۳۱     ۳۹۴۶۵
کورون سوئد     ۱۶۳۴     ۱۶۴۰
کورون نروژ     ۱۹۱۱     ۱۹۱۸
کورون دانمارک     ۱۹۹۷     ۲۰۰۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۷     ۱۴۰۲
ریال عمان     ۲۸۱۸۵     ۲۸۲۸۰
روبل روسیه     ۳۵۲     ۳۵۷
ریال قطر     ۲۹۸۱     ۲۹۹۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۹۲     ۹۶۲۶
لیرترکیه     ۶۰۹۳     ۶۱۱۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۱۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 10/11/90

ارز  خرید فروش
دلار آمریکا ۱۷۳۰ ۱۸۳۰
دلار کانادا ۱۷۵۰ ۱۹۰۰
یورو ۲۲۷۰ ۲۴۳۰
پوند انگلستان ۲۷۵۰ ۲۹۰۰
دلار استرالیا ۱۸۰۰ ۲۰۰۰
فرانک سوئیس ۱۸۰۰ ۲۰۵۰
کورون سوئد ۲۴۰ ۲۶۰
کورون نروژ ۲۸۰ ۳۰۰
کورون دانمارک ۳۰۰ ۳۱۵
یکصد ین ژاپن ۲۰۰۰ ۲۲۵۰
دلار هنگ کنگ ۱۹۰ ۲۱۵
رینگیت مالزی ۵۵۰ ۶۳۰
لیر ترکیه ۱۰۰۰ ۱۰۸۰
ریال عربستان ۴۷۰ ۵۰۰
دینار کویت ۶۰۰۰ ۷۰۰۰
درهم امارات ۴۷۰ ۵۱۰
هزاردینار عراق ۱۴۵۰ ۱۵۵۰
یوان چین ۳۰۰ ۳۳۰
روپیه هند ۳۱ ۴۱
بات تایلند ۵۵ ۶۵
افغانی افغانستان ۲۶ ۳۴
درام ارمنستان ۴٫۵ ۵٫۵
لیره سوریه ۲۳ ۳۰
روپیه پاکستان ۱۶ ۲۱
منات آذربایجان ۲۰۰۰ ۲۱۵۰

قیمت ارز در بانک (ریال)

ارز  خرید فروش
دلار آمریکا ۱۲۲۵۳ ۱۲۲۶۰
دلار استرالیا ۱۳۰۷۰ ۱۳۱۰۹
دلار کانادا ۱۲۲۳۶ ۱۲۲۷۳
یورو ۱۶۲۰۰ ۱۶۲۵۰
پوند انگلیس ۱۹۲۸۹ ۱۹۳۴۹
فرانک سوئیس ۱۳۴۴۷ ۱۳۴۹۱
یکصد ین ژاپن ۱۵۹۸۶ ۱۶۰۳۲
دینار بحرین ۳۲۵۱۴ ۳۲۶۱۱
درهم امارات ۳۳۳۶ ۳۳۵۱
ریال عربستان ۳۲۷۰ ۳۲۸۰
دینار کویت ۴۴۱۱۶ ۴۴۲۵۰
کورون سوئد ۱۸۱۹ ۱۸۲۵
کورون نروژ ۲۱۱۴ ۲۱۲۱
کورون دانمارک ۲۱۸۱ ۲۱۸۸
دلار هنگ کنگ ۱۵۸۱ ۱۵۸۶
ریال عمان ۳۱۸۴۳ ۳۱۹۳۸
روبل روسیه ۴۰۸ ۴۱۲
ریال قطر ۳۳۶۷ ۳۳۷۷
هزاروون کره جنوبی ۱۰۹۳۹ ۱۰۹۷۳
لیرترکیه ۶۹۰۰ ۶۹۲۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۱۱/۹۰