قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹”

۱۲/۱۰/۹۰

12/10/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۶۱۰     ۱۶۴۰
دلار کانادا     ۱۵۸۰     ۱۶۲۸
یورو     ۲۰۴۰     ۲۰۷۵
پوند انگلستان     ۲۵۰۰     ۲۵۲۰
دلار استرالیا     ۱۶۱۰     ۱۶۳۵
فرانک سوئیس     ۱۶۳۰     ۱۶۸۰
کورون سوئد     ۲۲۱     ۲۲۸
کورون نروژ     ۲۵۰     ۲۵۶
کورون دانمارک     ۲۶۰     ۲۶۵
یکصد ین ژاپن     ۱۹۳۰     ۱۹۹۰
دلار هنگ کنگ     ۱۷۵     ۱۹۵
رینگیت مالزی     ۴۸۵     ۵۱۵
لیر ترکیه     ۸۰۰     ۸۵۰
ریال عربستان     ۳۹۵     ۴۱۰
دینار کویت     ۴۷۵۰     ۵۴۰۰
درهم امارات     ۴۳۱     ۴۴۰
هزاردینار عراق     ۱۲۵۰     ۱۴۰۰
یوان چین     ۲۳۰     ۲۵۰
روپیه هند     ۲۷     ۳۱
بات تایلند     ۴۴     ۵۱
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۹
درام ارمنستان     ۳٫۲     ۴٫۲
لیره سوریه     ۲۱     ۲۸
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶٫۵
منات آذربایجان     ۱۶۵۰     ۱۷۷۰

 قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۶۰     ۱۱۱۹۵
دلار استرالیا     ۱۱۴۲۸     ۱۱۴۶۷
دلار کانادا     ۱۰۹۶۷     ۱۱۰۰۴
یورو     ۱۴۴۱۸     ۱۴۴۶۸
پوند انگلیس     ۱۷۳۳۸     ۱۷۳۹۸
فرانک سوئیس     ۱۱۸۷۶     ۱۱۹۲۰
یکصد ین ژاپن     ۱۴۵۲۸     ۱۴۵۷۴
دینار بحرین     ۲۹۶۵۸     ۲۹۷۵۵
درهم امارات     ۳۰۴۲     ۳۰۵۲
ریال عربستان     ۲۹۸۲     ۲۹۹۲
دینار کویت     ۴۰۱۱۴     ۴۰۲۴۸
کورون سوئد     ۱۶۲۱     ۱۶۲۷
کورون نروژ     ۱۸۶۸     ۱۸۷۵
کورون دانمارک     ۱۹۴۴     ۱۹۵۱
دلار هنگ کنگ     ۱۴۴۰     ۱۴۴۵
ریال عمان     ۲۹۰۳۸     ۲۹۱۳۳
روبل روسیه     ۳۴۸     ۳۵۶
ریال قطر     ۳۰۷۱     ۳۰۸۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۶۷     ۹۷۰۱
لیرترکیه     ۵۹۴۰     ۵۹۶۳
   

 

ادامه خواندن “۱۲/۱۰/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۱۲/۸۹

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  22/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۰     ۱۰۹۸
دلار کانادا     ۱۱۷۲     ۱۱۷۹
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۳۵
پوند انگلستان     ۱۸۱۵     ۱۸۳۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۷     ۱۱۵۵
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۵
کورون نروژ     ۱۹۴     ۱۹۸
کورون دانمارک     ۲۰۲     ۲۰۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۵     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۰     ۳۷۰
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۴
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۲۵     ۱۰۳۴۵
دلار استرالیا     ۱۰۴۸۰     ۱۰۵۲۰
دلار کانادا     ۱۰۶۱۰     ۱۰۶۵۰
یورو     ۱۴۳۴۹     ۱۴۳۶۹
پوند انگلیس     ۱۶۵۸۸     ۱۶۶۴۳
فرانک سوئیس     ۱۱۱۰۲     ۱۱۱۴۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۶۰۲     ۱۲۶۵۲
دینار بحرین     ۲۷۳۸۸     ۲۷۴۵۸
درهم امارات     ۲۸۱۱     ۲۸۴۱
ریال عربستان     ۲۷۵۳     ۲۷۶۵
دینار کویت     ۳۷۲۵۰     ۳۷۳۲۰
کورون سوئد     ۱۶۲۹     ۱۶۴۱
کورون نروژ     ۱۸۴۲     ۱۸۵۴
کورون دانمارک     ۱۹۲۴     ۱۹۳۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۵     ۱۳۴۰
ریال عمان     ۲۶۸۴۶     ۲۶۹۰۱
روبل روسیه     ۳۶۳     ۳۷۵
ریال قطر     ۲۸۳۷     ۲۸۶۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۷۰     ۹۲۰۰
لیرترکیه     ۶۵۲۳     ۶۵۵۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  20/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۸۵     ۱۱۹۵
یورو     ۱۶۰۰     ۱۶۲۰
پوند انگلستان     ۱۸۳۵     ۱۸۴۵
دلار استرالیا     ۱۱۷۲     ۱۱۹۰
فرانک سوئیس     ۱۲۲۰     ۱۲۳۰
کورون سوئد     ۱۷۹     ۱۸۲
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۱۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۵     ۱۳۲۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۳۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۳     ۳۰۷
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۶۸     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۹۶     ۱۰۴۱۶
دلار استرالیا     ۱۰۹۸۴     ۱۱۰۲۴
دلار کانادا     ۱۰۸۶۹     ۱۰۹۰۹
یورو     ۱۵۰۵۱     ۱۵۰۷۱
پوند انگلیس     ۱۷۰۳۵     ۱۷۰۹۰
فرانک سوئیس     ۱۱۴۷۷     ۱۱۵۲۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۲۷۳     ۱۲۳۲۳
دینار بحرین     ۲۷۵۷۶     ۲۷۶۴۶
درهم امارات     ۲۸۳۰     ۲۸۶۰
ریال عربستان     ۲۷۷۲     ۲۷۸۴
دینار کویت     ۳۷۵۹۹     ۳۷۶۶۹
کورون سوئد     ۱۶۸۰     ۱۶۹۲
کورون نروژ     ۱۹۳۱     ۱۹۴۳
کورون دانمارک     ۲۰۱۸     ۲۰۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۸     ۱۳۵۳
ریال عمان     ۲۷۰۰۲     ۲۷۰۷۲
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۸۴
ریال قطر     ۲۸۵۵     ۲۸۸۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۰۸     ۹۶۴۳
لیرترکیه     ۶۸۸۴     ۳۹۱۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۰/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۲/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  08/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۰     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۹۶     ۱۲۰۵
یورو     ۱۶۵۵     ۱۶۶۰
پوند انگلستان     ۱۸۵۸     ۱۸۶۸
دلار استرالیا     ۱۲۱۵     ۱۲۲۵
فرانک سوئیس     ۱۲۷۳     ۱۲۸۳
کورون سوئد     ۱۸۴     ۱۸۸
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۰     ۱۳۷۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۵     ۳۰۸
هزاردینار عراق     ۹۳۵     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۴۳     ۱۰۴۶۳
دلار استرالیا     ۱۱۴۱۹     ۱۱۴۵۹
دلار کانادا     ۱۱۰۲۸     ۱۱۰۶۸
یورو     ۱۵۵۲۱     ۱۵۵۴۱
پوند انگلیس     ۱۷۴۶۲     ۱۷۵۱۷
فرانک سوئیس     ۱۲۰۰۴     ۱۲۰۴۹
یکصد ین ژاپن     ۱۲۷۶۷     ۱۲۸۱۷
دینار بحرین     ۲۷۷۰۶     ۲۷۷۷۶
درهم امارات     ۲۸۴۳     ۲۸۷۳
ریال عربستان     ۲۷۸۴     ۲۷۹۶
دینار کویت     ۳۸۰۹۷     ۳۸۱۶۷
کورون سوئد     ۱۷۳۵     ۱۷۴۷
کورون نروژ     ۱۹۸۷     ۱۹۹۹
کورون دانمارک     ۲۰۸۱     ۲۰۹۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۵     ۱۳۶۰
ریال عمان     ۲۷۱۳۰     ۲۷۲۰۰
روبل روسیه     ۳۸۲     ۳۹۴
ریال قطر     ۲۹۱۲     ۲۹۴۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۳۸     ۹۷۷۳
لیرترکیه     ۶۸۹۴     ۶۹۲۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 28/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۵
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۴۸
یورو     ۱۶۷۵     ۱۶۸۵
پوند انگلستان     ۱۹۴۰     ۱۹۵۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۵     ۱۲۸۴
فرانک سوئیس     ۱۳۵۵     ۱۳۶۵
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۷     ۱۴۳۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۲     ۴۰۲
لیر ترکیه     ۷۴۵     ۷۵۵
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۱۳
دینار کویت     ۳۸۴۰     ۳۹۴۰
درهم امارات     ۳۲۰     ۳۲۴
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۷     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۳     ۱۰۵۸۳
دلار استرالیا     ۱۱۲۵۲     ۱۱۲۹۲
دلار کانادا     ۱۰۸۷۵     ۱۰۹۱۵
یورو     ۱۵۰۷۴     ۱۵۰۹۴
پوند انگلیس     ۱۷۱۸۶     ۱۷۲۴۱
فرانک سوئیس     ۱۲۰۱۰     ۱۲۰۵۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۲۷     ۱۳۰۷۷
دینار بحرین     ۲۸۰۲۳     ۲۸۰۹۳
درهم امارات     ۲۸۷۵     ۲۹۰۵
ریال عربستان     ۲۸۱۵     ۲۸۲۷
دینار کویت     ۳۸۴۰۵     ۳۸۴۷۵
کورون سوئد     ۱۶۷۷     ۱۶۸۹
کورون نروژ     ۱۹۰۳     ۱۹۱۵
کورون دانمارک     ۲۰۲۱     ۲۰۳۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۹     ۱۳۷۴
ریال عمان     ۲۷۴۲۷     ۲۷۴۹۷
روبل روسیه     ۳۷۶     ۳۸۸
ریال قطر     ۲۹۰۰     ۲۹۳۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۲۳     ۹۷۵۸
لیرترکیه     ۶۶۷۰     ۶۷۰۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 19/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۰۵     ۱۲۱۵
دلار کانادا     ۱۲۴۵     ۱۲۶۵
یورو     ۱۷۶۵     ۱۷۷۵
پوند انگلستان     ۱۹۸۷     ۱۹۹۷
دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۹۵     ۲۰۰
کورون نروژ     ۲۲۰     ۲۲۵
کورون دانمارک     ۲۲۸     ۲۳۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۷۰     ۱۴۹۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۶۰     ۷۷۵
ریال عربستان     ۳۱۷     ۳۲۵
دینار کویت     ۴۳۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۲۵     ۳۳۳
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۴     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۹     ۴۴
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۴٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۸
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۷
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۳۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۲۱     ۱۱۷۴۱
دلار استرالیا     ۱۲۴۱۱     ۱۲۴۵۱
دلار کانادا     ۱۱۹۷۲     ۱۲۰۱۲
یورو     ۱۷۱۴۲     ۱۷۱۶۲
پوند انگلیس     ۱۹۲۴۹     ۱۹۳۰۴
فرانک سوئیس     ۱۴۰۲۸     ۱۴۰۷۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۶۵۶     ۱۴۷۰۶
دینار بحرین     ۳۱۱۲۲     ۳۱۱۹۲
درهم امارات     ۳۱۷۳     ۳۲۰۳
ریال عربستان     ۳۱۲۸     ۳۱۴۰
دینار کویت     ۴۲۸۱۲     ۴۲۸۸۲
کورون سوئد     ۱۸۹۹     ۱۹۱۱
کورون نروژ     ۲۱۷۶     ۲۱۸۸
کورون دانمارک     ۲۲۹۸     ۲۳۱۰
دلار هنگ کنگ     ۱۵۰۸     ۱۵۲۳
ریال عمان     ۳۰۴۷۵     ۳۰۵۴۵
روبل روسیه     ۴۱۳     ۴۲۵
ریال قطر     ۳۲۳۰     ۳۲۶۰
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۸۱۵     ۱۰۸۵۰
لیرترکیه     ۷۴۰۲     ۷۴۳۷

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 11/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۶۰     ۱۱۷۰
دلار کانادا     ۱۲۱۰     ۱۲۳۵
یورو     ۱۶۸۵     ۱۷۰۵
پوند انگلستان     ۱۸۹۰     ۱۹۲۰
دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۵۰
فرانک سوئیس     ۱۴۱۰     ۱۴۴۰
کورون سوئد     ۱۸۴     ۱۸۹
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۴     ۲۲۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۲     ۱۴۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۱۵     ۷۳۵
ریال عربستان     ۳۰۵     ۳۱۵
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۰۰
درهم امارات     ۳۱۵     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۳     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۱۸     ۱۰۶۵۳
دلار استرالیا     ۱۱۴۶۵     ۱۱۵۰۴
دلار کانادا     ۱۱۰۹۵     ۱۱۱۳۲
یورو     ۱۵۴۲۰     ۱۵۴۷۰
پوند انگلیس     ۱۷۱۰۲     ۱۷۱۶۲
فرانک سوئیس     ۱۲۵۴۷     ۱۲۵۹۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۶۰     ۱۳۲۰۶
دینار بحرین     ۲۸۲۱۶     ۲۸۳۱۳
درهم امارات     ۲۸۹۵     ۲۹۰۵
ریال عربستان     ۲۸۳۷     ۲۸۴۷
دینار کویت     ۳۸۷۶۴     ۳۸۸۹۸
کورون سوئد     ۱۶۹۷     ۱۷۰۳
کورون نروژ     ۱۹۸۲     ۱۹۸۹
کورون دانمارک     ۲۰۷۱     ۲۰۷۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۸     ۱۳۷۳
ریال عمان     ۲۷۶۲۶     ۲۷۷۲۱
روبل روسیه     ۳۸۱     ۳۸۶
ریال قطر     ۲۹۲۲     ۲۹۳۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۸۶     ۱۰۰۲۰
لیرترکیه     ۶۶۱۸     ۶۶۴۱

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 30/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۵     ۱۱۳۴
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
یورو     ۱۶۳۵     ۱۶۴۵
پوند انگلستان     ۱۸۸۰     ۱۹۰۰
دلار استرالیا     ۱۲۴۳     ۱۲۵۳
فرانک سوئیس     ۱۴۱۲     ۱۴۲۵
کورون سوئد     ۱۸۱     ۱۸۴
کورون نروژ     ۲۰۲     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۱     ۲۱۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۰۰     ۷۱۰
ریال عربستان     ۳۰۲     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۱۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۱۶
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۷۵     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۷     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۱۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۲۳     ۱۰۵۵۸
دلار استرالیا     ۱۱۲۹۴     ۱۱۳۳۳
دلار کانادا     ۱۱۱۳۶     ۱۱۱۷۳
یورو     ۱۴۹۹۸     ۱۵۰۴۸
پوند انگلیس     ۱۷۰۳۴     ۱۷۰۹۴
فرانک سوئیس     ۱۲۸۳۵     ۱۲۸۷۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۹۸     ۱۳۴۴۴
دینار بحرین     ۲۷۹۶۷     ۲۸۰۶۴
درهم امارات     ۲۸۶۹     ۲۸۷۹
ریال عربستان     ۲۸۱۲     ۲۸۲۲
دینار کویت     ۳۸۴۷۷     ۳۸۶۱۱
کورون سوئد     ۱۶۴۷     ۱۶۵۳
کورون نروژ     ۱۹۲۹     ۱۹۳۶
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۲۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۳۶۱     ۲۷۴۵۶
روبل روسیه     ۳۷۴     ۳۷۹
ریال قطر     ۲۸۹۶     ۲۹۰۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۸۶     ۱۰۰۲۰
لیرترکیه     ۶۳۳۸     ۶۳۶۱

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 19/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۲     ۱۱۹۲
دلار کانادا     ۱۲۰۵     ۱۲۲۰
یورو     ۱۶۹۵     ۱۷۰۸
پوند انگلستان     ۱۹۲۵     ۱۹۴۰
دلار استرالیا     ۱۲۳۵     ۱۲۵۰
فرانک سوئیس     ۱۵۱۵     ۱۵۳۰
کورون سوئد     ۱۸۴     ۱۸۸
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۱۸     ۲۲۲
یکصد ین ژاپن     ۱۴۹۰     ۱۵۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۰     ۳۹۰
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۷۷
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۸۵۰     ۴۲۰۰
درهم امارات     ۳۱۷     ۳۲۳
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۷     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۳۷     ۱۰۵۷۲
دلار استرالیا     ۱۰۸۹۸     ۱۰۹۳۷
دلار کانادا     ۱۰۷۴۵     ۱۰۷۸۲
یورو     ۱۵۱۱۷     ۱۵۱۶۷
پوند انگلیس     ۱۷۱۸۵     ۱۷۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۴۵۷۴     ۱۴۶۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۲۶     ۱۳۷۷۲
دینار بحرین     ۲۸۰۰۰     ۲۸۰۹۷
درهم امارات     ۲۸۷۳     ۲۸۸۳
ریال عربستان     ۲۸۱۶     ۲۸۲۶
دینار کویت     ۳۸۳۶۰     ۳۸۴۹۴
کورون سوئد     ۱۶۳۹     ۱۶۴۵
کورون نروژ     ۱۹۳۵     ۱۹۴۲
کورون دانمارک     ۲۰۳۴     ۲۰۴۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۴۱۸     ۲۷۵۱۳
روبل روسیه     ۳۵۵     ۳۶۰
ریال قطر     ۲۹۰۰     ۲۹۱۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۶۵     ۹۷۹۹
لیرترکیه     ۶۰۱۵     ۶۰۳۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 19/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۲۸     ۱۲۳۵
دلار کانادا     ۱۲۶۵     ۱۲۷۵
یورو     ۱۷۲۰     ۱۷۳۰
پوند انگلستان     ۱۹۹۵     ۲۰۱۵
دلار استرالیا     ۱۳۱۰     ۱۳۲۵
فرانک سوئیس     ۱۴۸۰     ۱۵۱۰
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۲۵     ۲۳۳
کورون دانمارک     ۲۲۵     ۲۳۳
یکصد ین ژاپن     ۱۵۸۰     ۱۶۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۰۵     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۳۲۳     ۳۲۹
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۳۰۰
درهم امارات     ۳۳۵     ۳۴۲
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۱۰۰۰
یوان چین     ۱۹۰     ۱۹۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۷
منات آذربایجان     ۱۴۴۰     ۱۵۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۱۸     ۱۰۶۵۳
دلار استرالیا     ۱۱۱۴۴     ۱۱۱۸۳
دلار کانادا     ۱۰۶۷۰     ۱۰۷۰۷
یورو     ۱۴۴۹۳     ۱۴۵۴۳
پوند انگلیس     ۱۶۸۹۵     ۱۶۹۵۵
فرانک سوئیس     ۱۲۰۳۷     ۱۲۰۸۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۱۳     ۱۳۷۵۹
دینار بحرین     ۲۸۲۱۹     ۲۸۳۱۶
درهم امارات     ۲۸۹۵     ۲۹۰۵
ریال عربستان     ۲۸۳۷     ۲۸۴۷
دینار کویت     ۳۸۶۵۹     ۳۸۷۹۳
کورون سوئد     ۱۶۲۶     ۱۶۳۲
کورون نروژ     ۱۹۱۴     ۱۹۲۱
کورون دانمارک     ۱۹۵۱     ۱۹۵۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۵     ۱۳۷۰
ریال عمان     ۲۷۶۳۴     ۲۷۷۲۹
روبل روسیه     ۳۵۱     ۳۵۶
ریال قطر     ۲۹۲۲     ۲۹۳۲
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۷۳     ۹۹۰۷
لیرترکیه     ۵۹۳۹     ۵۹۶۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 10/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)  
ارز خرید  فروش
دلار آمریکا ۱۲۲۵  ۱۲۳۵
دلار کانادا ۱۲۳۰  ۱۲۴۰
یورو ۱۶۹۰  ۱۷۰۵
پوند انگلستان ۱۹۹۰  ۲۰۰۰
دلار استرالیا ۱۲۴۰  ۱۲۵۵
فرانک سوئیس ۱۴۳۰  ۱۴۴۵
کورون سوئد ۱۸۹  ۱۹۳
کورون نروژ ۲۱۷  ۲۲۲
کورون دانمارک ۲۲۷  ۲۳۲
یکصد ین ژاپن ۱۶۴۰  ۱۶۶۰
دلار هنگ کنگ ۱۳۸  ۱۵۸
رینگیت مالزی  ۴۰۰  ۴۲۰
لیر ترکیه ۶۸۵  ۶۹۵
ریال عربستان ۳۳۰  ۳۴۰
دینار کویت ۴۱۰۰  ۴۳۰۰
درهم امارات ۳۴۰  ۳۴۵
هزاردینار عراق ۹۷۰  ۱۰۲۰
یوان چین ۱۹۵  ۲۰۲
روپیه هند ۲۲  ۲۸
بات تایلند ۳۸  ۴۳
افغانی افغانستان ۲۲  ۲۸
درام ارمنستان ۲٫۸  ۳٫۸
لیره سوریه ۲۱  ۲۵
روپیه پاکستان ۱۱  ۱۴
منات آذربایجان ۱۵۲۰  ۱۶۲۰

 قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال) 
ارز خرید  فروش
دلار آمریکا ۱۰۷۱۰  ۱۰۷۴۵
دلار استرالیا ۱۰۳۶۹  ۱۰۴۰۸
دلار کانادا ۱۰۲۲۲  ۱۰۲۵۹
یورو ۱۴۳۳۲  ۱۴۳۸۲
پوند انگلیس ۱۶۷۲۱  ۱۶۷۸۱
فرانک سوئیس ۱۱۸۱۶  ۱۱۸۶۰
یکصد ین ژاپن ۱۳۹۲۴  ۱۳۹۷۰
دینار بحرین ۲۸۴۵۹  ۲۸۵۵۶
درهم امارات ۲۹۲۰  ۲۹۳۰
ریال عربستان ۲۸۶۱  ۲۸۷۱
دینار کویت ۳۸۷۴۶  ۳۸۸۸۰
کورون سوئد ۱۵۶۳  ۱۵۶۹
کورون نروژ ۱۸۳۰  ۱۸۳۷
کورون دانمارک ۱۹۳۱  ۱۹۳۸
دلار هنگ کنگ ۱۳۷۹  ۱۳۸۴
ریال عمان ۲۷۸۶۸  ۲۷۹۶۳
روبل روسیه ۳۳۲  ۳۳۷
ریال قطر ۲۹۴۷  ۲۹۵۷
هزاروون کره جنوبی ۹۰۸۵  ۹۱۱۹
لیرترکیه ۵۷۷۰  ۵۷۹۳ 
 

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 28/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۵۰     ۱۲۵۸
دلار کانادا     ۱۲۴۵     ۱۲۵۵
یورو     ۱۷۲۵     ۱۷۳۵
پوند انگلستان     ۱۹۸۵     ۲۰۰۵
دلار استرالیا     ۱۲۸۵     ۱۳۰۵
فرانک سوئیس     ۱۳۸۰     ۱۴۱۰
کورون سوئد     ۱۸۷     ۱۹۲
کورون نروژ     ۲۱۹     ۲۲۴
کورون دانمارک     ۲۲۸     ۲۳۳
یکصد ین ژاپن     ۱۶۱۰     ۱۶۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۸
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۶۷۰     ۶۸۵
ریال عربستان     ۳۳۰     ۳۳۸
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۳۸     ۳۴۷
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۴۰
یوان چین     ۱۹۸     ۲۰۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۴۹۰     ۱۵۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۸۰     ۱۰۷۱۵
دلار استرالیا     ۱۰۹۰۳     ۱۰۹۴۲
دلار کانادا     ۱۰۴۵۸     ۱۰۴۹۵
یورو     ۱۴۶۵۳     ۱۴۷۰۳
پوند انگلیس     ۱۶۸۴۸     ۱۶۹۰۸
فرانک سوئیس     ۱۱۸۰۳     ۱۱۸۴۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۴۸     ۱۳۹۹۴
دینار بحرین     ۲۸۳۸۱     ۲۸۴۷۸
درهم امارات     ۲۹۱۲     ۲۹۲۲
ریال عربستان     ۲۸۵۴     ۲۸۶۴
دینار کویت     ۳۸۷۷۵     ۳۸۹۰۹
کورون سوئد     ۱۶۰۹     ۱۶۱۵
کورون نروژ     ۱۹۰۰     ۱۹۰۷
کورون دانمارک     ۱۹۷۳     ۱۹۸۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۶     ۱۳۸۱
ریال عمان     ۲۷۷۹۰     ۲۷۸۸۵
روبل روسیه     ۳۴۳     ۳۴۸
ریال قطر     ۲۹۳۹     ۲۹۴۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۳۷۵     ۹۴۰۹
لیرترکیه     ۵۷۲۷     ۵۷۵۰

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۳۳۰     ۱۳۳۸
دلار کانادا     ۱۳۴۵     ۱۳۵۵
یورو     ۱۸۴۷     ۱۸۵۷
پوند انگلستان     ۲۱۵۵     ۲۱۷۰
دلار استرالیا     ۱۳۸۵     ۱۳۹۵
فرانک سوئیس     ۱۴۹۰     ۱۵۰۸
کورون سوئد     ۱۹۹     ۲۰۵
کورون نروژ     ۲۲۸     ۲۳۳
کورون دانمارک     ۲۳۸     ۲۴۴
یکصد ین ژاپن     ۱۶۶۰     ۱۶۹۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۱۵     ۴۳۵
لیر ترکیه     ۷۴۵     ۷۶۰
ریال عربستان     ۳۴۵     ۳۵۵
دینار کویت     ۴۲۵۰     ۴۷۵۰
درهم امارات     ۳۶۲     ۳۶۸
هزاردینار عراق     ۱۰۷۰     ۱۱۰۰
یوان چین     ۲۱۳     ۲۲۳
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۴۰     ۴۵
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۵۰     ۱۶۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۰۰     ۱۰۸۳۵
دلار استرالیا     ۱۱۲۰۱     ۱۱۲۴۰
دلار کانادا     ۱۰۷۰۴     ۱۰۷۴۱
یورو     ۱۴۹۲۹     ۱۴۹۷۹
پوند انگلیس     ۱۷۴۱۰     ۱۷۴۷۰
فرانک سوئیس     ۱۲۰۸۱     ۱۲۱۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۴۸     ۱۳۹۹۴
دینار بحرین     ۲۸۷۰۳     ۲۸۸۰۰
درهم امارات     ۲۹۴۵     ۲۹۵۵
ریال عربستان     ۲۸۸۶     ۲۸۹۶
دینار کویت     ۳۹۲۹۷     ۳۹۴۳۱
کورون سوئد     ۱۶۵۶     ۱۶۶۲
کورون نروژ     ۱۹۳۳     ۱۹۴۰
کورون دانمارک     ۲۰۱۰     ۲۰۱۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۴     ۱۳۹۹
ریال عمان     ۲۸۱۱۰     ۲۸۲۰۵
روبل روسیه     ۳۵۶     ۳۶۱
ریال قطر     ۲۹۷۳     ۲۹۸۳
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۷۳     ۹۷۰۷
لیرترکیه     ۶۱۲۱     ۶۱۴۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۵/۱۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 15/11/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز خرید فروش
دلار آمریکا ۱۶۹۲ ۱۷۵۱
دلار کانادا ۱۷۴۷ ۱۸۰۱
یورو ۲۱۵۰ ۲۳۰۰
پوند انگلستان ۲۵۹۷ ۲۷۶۰
دلار استرالیا ۱۶۹۰ ۱۸۶۰
فرانک سوئیس ۱۶۹۰ ۱۸۸۰
کورون سوئد ۲۲۰ ۲۴۰
کورون نروژ ۲۶۵ ۲۸۲
کورون دانمارک ۲۸۶ ۳۰۱
یکصد ین ژاپن ۱۸۷۰ ۲۰۵۸
دلار هنگ کنگ ۱۹۰ ۲۱۵
رینگیت مالزی ۵۴۰ ۶۲۰
لیر ترکیه ۹۲۰ ۹۸۰
ریال عربستان ۴۳۰ ۴۶۲
دینار کویت ۵۹۰۰ ۶۷۰۰
درهم امارات ۴۲۰ ۴۸۵
هزاردینار عراق ۱۴۵۰ ۱۵۵۰
یوان چین ۳۰۰ ۳۳۰
روپیه هند ۲۹ ۳۸
بات تایلند ۵۱ ۵۹
افغانی افغانستان ۲۶ ۳۴
درام ارمنستان ۴٫۵ ۵٫۵
لیره سوریه ۲۳ ۳۰
روپیه پاکستان ۱۶ ۲۱
منات آذربایجان ۱۹۰۰ ۲۰۳۰

قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز خرید فروش
دلار آمریکا ۱۲۲۵۳ ۱۲۲۶۰
دلار استرالیا ۱۳۲۰۶ ۱۳۲۴۵
دلار کانادا ۱۲۳۳۷ ۱۲۳۷۴
یورو ۱۶۱۱۴ ۱۶۱۶۴
پوند انگلیس ۱۹۹۳۴ ۱۹۴۵۴
فرانک سوئیس ۱۳۳۵۰ ۱۳۳۹۴
یکصد ین ژاپن ۱۶۰۰۷ ۱۶۰۵۳
دینار بحرین ۳۲۵۱۷ ۳۲۵۲۱
درهم امارات ۳۳۳۶ ۳۳۵۱
ریال عربستان ۳۲۷۰ ۳۲۷۰
دینار کویت ۴۴۱۹۵ ۴۴۱۲۹
کورون سوئد ۱۸۳۶ ۱۸۴۲
کورون نروژ ۲۱۱۴ ۲۱۲۱
کورون دانمارک ۲۱۶۸ ۲۱۷۵
دلار هنگ کنگ ۱۵۸۲ ۱۵۸۷
ریال عمان ۳۱۸۴۶ ۳۱۹۴۱
روبل روسیه ۴۰۷ ۴۱۱
ریال قطر ۳۳۶۷ ۳۳۷۷
هزاروون کره جنوبی ۱۰۹۷۶ ۱۱۰۱۰
لیرترکیه ۶۹۹۴ ۷۰۱۷

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۵/۱۱/۹۰”