قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 09/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۰     ۱۱۴۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۸۰
یورو     ۱۵۵۰     ۱۵۶۰
پوند انگلستان     ۱۸۲۵     ۱۸۴۵
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۷۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۰     ۱۲۱۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۹
کورون نروژ     ۱۹۴     ۲۰۱
کورون دانمارک     ۲۰۲     ۲۰۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۴۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۵     ۱۵۲
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۷۵
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۵
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۸۸۰
درهم امارات     ۳۰۵     ۳۱۵
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۸     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴٫۵     ۲۶٫۵
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۳     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۰٫۵     ۱۳٫۵

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۰۷     ۱۰۳۲۷
دلار استرالیا     ۱۰۴۷۷     ۱۰۵۱۷
دلار کانادا     ۱۰۵۴۴     ۱۰۵۸۴
یورو     ۱۴۱۸۰     ۱۴۲۰۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۲     ۱۶۶۵۷
فرانک سوئیس     ۱۱۱۲۴     ۱۱۱۶۹
یکصد ین ژاپن     ۱۲۶۲۲     ۱۲۶۷۲
دینار بحرین     ۲۷۳۳۷     ۲۷۴۰۷
درهم امارات     ۲۸۰۶     ۲۸۳۶
ریال عربستان     ۲۷۴۸     ۲۷۶۰
دینار کویت     ۳۶۹۹۴     ۳۷۰۶۴
کورون سوئد     ۱۶۰۷     ۱۶۱۹
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۰۱     ۱۹۱۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۲     ۱۳۳۷
ریال عمان     ۲۶۷۷۰     ۲۶۸۲۵
روبل روسیه     ۳۵۶     ۳۶۸
ریال قطر     ۲۸۳۰     ۲۸۶۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۳۸     ۹۱۶۸
لیرترکیه     ۶۴۵۲     ۶۴۸۷

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۹/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 08/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۵     ۱۱۱۵
دلار کانادا     ۱۱۵۲     ۱۱۶۲
یورو     ۱۵۴۵     ۱۵۵۵
پوند انگلستان     ۱۸۰۰     ۱۸۲۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۵     ۱۱۴۵
فرانک سوئیس     ۱۱۹۵     ۱۲۲۵
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۳     ۱۹۷
کورون دانمارک     ۲۰۴     ۲۰۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۰     ۷۲۰
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۰     ۳۰۴
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۰     ۲۳
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۹۶     ۱۰۴۱۶
دلار استرالیا     ۱۰۶۷۴     ۱۰۷۱۴
دلار کانادا     ۱۰۶۰۳     ۱۰۶۴۳
یورو     ۱۴۶۱۱     ۱۴۶۳۱
پوند انگلیس     ۱۶۶۴۸     ۱۶۷۰۳
فرانک سوئیس     ۱۱۲۸۰     ۱۱۳۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۲۷۱۶     ۱۲۷۶۶
دینار بحرین     ۲۷۵۷۸     ۲۷۶۴۸
درهم امارات     ۲۸۳۰     ۲۸۶۰
ریال عربستان     ۲۷۷۲     ۲۷۸۴
دینار کویت     ۳۷۴۹۲     ۳۷۵۶۲
کورون سوئد     ۱۶۲۴     ۱۶۳۶
کورون نروژ     ۱۸۵۰     ۱۸۶۲
کورون دانمارک     ۱۹۵۹     ۱۹۷۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۳     ۱۳۴۸
ریال عمان     ۲۷۰۳۷     ۲۷۰۹۲
روبل روسیه     ۳۶۶     ۳۷۸
ریال قطر     ۲۸۵۰     ۲۸۸۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۳۳۳     ۹۳۶۳
لیرترکیه     ۶۶۹۴     ۶۷۲۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 28/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۵     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۸۶     ۱۱۹۲
یورو     ۱۶۱۵     ۱۶۲۵
پوند انگلستان     ۱۸۲۷     ۱۸۳۵
دلار استرالیا     ۱۱۸۳     ۱۱۹۰
فرانک سوئیس     ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۲
کورون نروژ     ۲۰۵     ۲۰۸
کورون دانمارک     ۲۱۵     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۷۷۰     ۳۸۷۰
درهم امارات     ۳۰۴     ۳۰۸
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۷
روپیه هند     ۲۰     ۲۳
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۲۳     ۱۰۴۴۳
دلار استرالیا     ۱۱۰۱۹     ۱۱۰۵۹
دلار کانادا     ۱۰۸۶۳     ۱۰۹۰۳
یورو     ۱۵۰۴۰     ۱۵۰۶۰
پوند انگلیس     ۱۷۰۱۵     ۱۷۰۷۰
فرانک سوئیس     ۱۱۶۸۶     ۱۱۷۳۱
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۴۱     ۱۲۵۹۱
دینار بحرین     ۲۷۶۵۲     ۲۷۷۲۲
درهم امارات     ۲۸۳۸     ۲۸۶۸
ریال عربستان     ۲۷۷۹     ۲۷۹۱
دینار کویت     ۳۷۷۳۲     ۳۷۸۰۲
کورون سوئد     ۱۶۸۹     ۱۷۰۱
کورون نروژ     ۱۹۴۱     ۱۹۵۳
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۲۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۱     ۱۳۵۶
ریال عمان     ۲۷۰۷۵     ۲۷۱۴۵
روبل روسیه     ۳۶۸     ۳۸۰
ریال قطر     ۲۸۶۳     ۲۸۹۳
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۸۹     ۹۶۲۴
لیرترکیه     ۶۸۹۳     ۶۹۲۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۴۵     ۱۱۵۵
دلار کانادا     ۱۲۱۵     ۱۲۲۵
یورو     ۱۶۵۰     ۱۶۷۰
پوند انگلستان     ۱۸۹۰     ۱۹۱۰
دلار استرالیا     ۱۲۴۰     ۱۲۶۰
فرانک سوئیس     ۱۳۰۰     ۱۳۱۰
کورون سوئد     ۱۸۸     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۰۵     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۱۷     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۵     ۱۴۱۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۶۰
ریال عربستان     ۳۰۵     ۳۱۵
دینار کویت     ۳۸۲۰     ۳۹۲۰
درهم امارات     ۳۱۲     ۳۱۷
هزاردینار عراق     ۹۶۵     ۹۷۵
یوان چین     ۱۷۲     ۱۸۰
روپیه هند     ۲۳     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۳     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۷۳     ۱۰۴۹۳
دلار استرالیا     ۱۱۲۰۱     ۱۱۲۴۱
دلار کانادا     ۱۰۸۵۰     ۱۰۸۹۰
یورو     ۱۴۹۸۵     ۱۵۰۰۵
پوند انگلیس     ۱۷۱۴۷     ۱۷۲۰۲
فرانک سوئیس     ۱۱۹۲۴     ۱۱۹۶۹
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۹۰     ۱۳۰۴۰
دینار بحرین     ۲۷۷۸۶     ۲۷۸۵۶
درهم امارات     ۲۸۵۱     ۲۸۸۱
ریال عربستان     ۲۷۹۲     ۲۸۰۴
دینار کویت     ۳۸۲۴۶     ۳۸۳۱۶
کورون سوئد     ۱۶۶۰     ۱۶۷۲
کورون نروژ     ۱۸۹۳     ۱۹۰۵
کورون دانمارک     ۲۰۱۰     ۲۰۲۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۲۳۱     ۲۷۳۰۱
روبل روسیه     ۳۷۵     ۳۸۷
ریال قطر     ۲۸۷۶     ۲۹۰۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۵۲     ۹۶۸۷
لیرترکیه     ۶۷۷۸     ۶۸۱۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 07/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۵
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
یورو     ۱۶۷۵     ۱۶۸۵
پوند انگلستان     ۱۹۶۵     ۱۹۷۵
دلار استرالیا     ۱۲۷۵     ۱۲۸۵
فرانک سوئیس     ۱۳۷۵     ۱۳۸۵
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۱۲     ۲۱۷
کورون دانمارک     ۲۲۳     ۲۲۷
یکصد ین ژاپن     ۱۴۴۵     ۱۴۵۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۳۹
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۵۰     ۷۵۸
ریال عربستان     ۳۱۵     ۳۲۰
دینار کویت     ۳۸۵۰     ۳۹۵۰
درهم امارات     ۳۲۵     ۳۳۰
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۷۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۲۴     ۱۰۶۴۴
دلار استرالیا     ۱۱۳۷۴     ۱۱۴۱۴
دلار کانادا     ۱۰۸۸۰     ۱۰۹۲۰
یورو     ۱۵۲۱۴     ۱۵۲۳۴
پوند انگلیس     ۱۷۵۳۹     ۱۷۵۹۴
فرانک سوئیس     ۱۲۵۱۰     ۱۲۵۵۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۵۲     ۱۳۲۰۲
دینار بحرین     ۲۸۱۸۴     ۲۸۲۵۴
درهم امارات     ۲۸۹۲     ۲۹۲۲
ریال عربستان     ۲۸۳۳     ۲۸۴۵
دینار کویت     ۳۸۵۳۵     ۳۸۶۰۵
کورون سوئد     ۱۷۱۰     ۱۷۲۲
کورون نروژ     ۱۹۵۹     ۱۹۷۱
کورون دانمارک     ۲۰۴۱     ۲۰۵۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۵     ۱۳۸۰
ریال عمان     ۲۷۵۹۲     ۲۷۶۶۲
روبل روسیه     ۳۷۷     ۳۸۹
ریال قطر     ۲۹۱۸     ۲۹۴۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۱۷     ۹۸۵۲
لیرترکیه     ۶۶۲۹     ۶۶۶۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 29/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۹۳     ۱۲۰۵
دلار کانادا     ۱۲۵۵     ۱۲۶۵
یورو     ۱۷۳۰     ۱۷۴۰
پوند انگلستان     ۱۹۸۵     ۲۰۰۵
دلار استرالیا     ۱۲۸۵     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۴۵۵     ۱۴۷۵
کورون سوئد     ۱۹۴     ۲۰۰
کورون نروژ     ۲۱۵     ۲۲۲
کورون دانمارک     ۲۲۷     ۲۳۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۷۵     ۱۵۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۵     ۱۶۵
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۷۶۰     ۷۸۵
ریال عربستان     ۳۲۰     ۳۳۰
دینار کویت     ۳۹۵۰     ۴۲۰۰
درهم امارات     ۳۲۶     ۳۳۲
هزاردینار عراق     ۹۹۰     ۱۰۲۵
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۶
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۴۱۶     ۱۱۴۵۱
دلار استرالیا     ۱۲۱۵۹     ۱۲۱۹۸
دلار کانادا     ۱۱۶۷۶     ۱۱۷۱۳
یورو     ۱۶۳۳۵     ۱۶۳۸۵
پوند انگلیس     ۱۸۵۲۲     ۱۸۵۸۲
فرانک سوئیس     ۱۳۴۷۰     ۱۳۵۱۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۸۶     ۱۴۳۳۲
دینار بحرین     ۳۰۳۳۶     ۳۰۴۳۳
درهم امارات     ۳۱۱۲     ۳۱۲۲
ریال عربستان     ۳۰۵۰     ۳۰۶۰
دینار کویت     ۴۱۵۶۰     ۴۱۶۹۴
کورون سوئد     ۱۷۸۸     ۱۷۹۴
کورون نروژ     ۲۰۷۱     ۲۰۷۸
کورون دانمارک     ۲۱۹۴     ۲۲۰۱
دلار هنگ کنگ     ۱۴۶۹     ۱۴۷۴
ریال عمان     ۲۹۷۰۳     ۲۹۷۹۸
روبل روسیه     ۴۰۷     ۴۱۲
ریال قطر     ۳۱۴۱     ۳۱۵۱
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۵۳۱     ۱۰۵۶۵
لیرترکیه     ۷۱۶۳     ۷۱۸۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۹/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 19/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
دلار کانادا     ۱۲۲۰     ۱۲۳۰
یورو     ۱۶۵۰     ۱۶۶۰
پوند انگلستان     ۱۸۸۵     ۱۸۹۸
دلار استرالیا     ۱۲۵۰     ۱۲۶۵
فرانک سوئیس     ۱۳۹۰     ۱۴۱۵
کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۴     ۲۲۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۰     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۵
ریال عربستان     ۳۰۸     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۲۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۱۷
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۷۰
یوان چین     ۱۸۳     ۱۸۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۵۹     ۱۰۵۹۴
دلار استرالیا     ۱۱۳۷۸     ۱۱۴۱۷
دلار کانادا     ۱۱۰۰۳     ۱۱۰۴۰
یورو     ۱۵۰۶۵     ۱۵۱۱۵
پوند انگلیس     ۱۶۹۸۹     ۱۷۰۴۹
فرانک سوئیس     ۱۲۶۵۰     ۱۲۶۹۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۹     ۱۳۴۶۵
دینار بحرین     ۲۸۰۶۰     ۲۸۱۵۷
درهم امارات     ۲۸۷۹     ۲۸۸۹
ریال عربستان     ۲۸۲۱     ۲۸۳۱
دینار کویت     ۳۸۵۴۰     ۳۸۶۷۴
کورون سوئد     ۱۶۵۹     ۱۶۶۵
کورون نروژ     ۱۹۵۷     ۱۹۶۴
کورون دانمارک     ۲۰۲۴     ۲۰۳۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۰     ۱۳۶۵
ریال عمان     ۲۷۴۷۸     ۲۷۵۷۳
روبل روسیه     ۳۷۶     ۳۸۱
ریال قطر     ۲۹۰۶     ۲۹۱۶
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۰۹     ۱۰۰۴۳
لیرترکیه     ۶۵۰۰     ۶۵۲۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 08/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۷     ۱۱۳۵
دلار کانادا     ۱۲۱۲     ۱۲۲۵
یورو     ۱۶۳۵     ۱۶۴۳
پوند انگلستان     ۱۸۷۰     ۱۸۸۰
دلار استرالیا     ۱۲۶۰     ۱۲۶۸
فرانک سوئیس     ۱۴۱۳     ۱۴۲۰
کورون سوئد     ۱۸۱     ۱۸۴
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۹
کورون دانمارک     ۲۱۴     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۰     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۷۵     ۶۸۵
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۰۶
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۰۶     ۳۱۲
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۷۵     ۱۸۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۷     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۷     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۳۵۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۲۲     ۱۰۵۵۷
دلار استرالیا     ۱۱۵۹۱     ۱۱۶۳۰
دلار کانادا     ۱۱۰۳۵     ۱۱۰۷۲
یورو     ۱۵۱۴۴     ۱۵۱۹۴
پوند انگلیس     ۱۷۳۱۰     ۱۷۳۷۰
فرانک سوئیس     ۱۳۴۱۹     ۱۳۴۶۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۳۴     ۱۳۷۸۰
دینار بحرین     ۲۷۹۵۷     ۲۸۰۵۴
درهم امارات     ۲۸۶۸     ۲۸۷۸
ریال عربستان     ۲۸۱۱     ۲۸۲۱
دینار کویت     ۳۸۵۸۴     ۳۸۷۱۸
کورون سوئد     ۱۶۸۰     ۱۶۸۶
کورون نروژ     ۱۹۶۲     ۱۹۶۹
کورون دانمارک     ۲۰۳۹     ۲۰۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۳۷۷     ۲۷۴۷۲
روبل روسیه     ۳۸۰     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۸۹۵     ۲۹۰۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۹۹     ۱۰۰۳۳
لیرترکیه     ۶۲۴۳     ۶۲۶۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۸/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 02/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۱۸     ۱۲۲۸
دلار کانادا     ۱۲۲۵     ۱۲۳۵
یورو     ۱۷۶۰     ۱۷۷۰
پوند انگلستان     ۱۹۹۵     ۲۰۲۰
دلار استرالیا     ۱۲۶۰     ۱۲۸۰
فرانک سوئیس     ۱۵۵۰     ۱۵۶۰
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۱۶     ۲۲۰
کورون دانمارک     ۲۲۸     ۲۳۱
یکصد ین ژاپن     ۱۵۴۰     ۱۵۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۶۸۵     ۶۹۵
ریال عربستان     ۳۰۷     ۳۱۹
دینار کویت     ۴۰۵۰     ۴۴۵۰
درهم امارات     ۳۲۵     ۳۳۰
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۴     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۲     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۵۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۳     ۱۰۵۹۸
دلار استرالیا     ۱۱۰۹۹     ۱۱۱۳۸
دلار کانادا     ۱۰۷۰۴     ۱۰۷۴۱
یورو     ۱۵۲۲۳     ۱۵۲۷۳
پوند انگلیس     ۱۷۴۵۴     ۱۷۵۱۴
فرانک سوئیس     ۱۳۳۵۱     ۱۳۳۹۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۱۱     ۱۳۸۵۷
دینار بحرین     ۲۸۰۶۷     ۲۸۱۶۴
درهم امارات     ۲۸۸۰     ۲۸۹۰
ریال عربستان     ۲۸۲۲     ۲۸۳۲
دینار کویت     ۳۸۸۵۴     ۳۸۹۸۸
کورون سوئد     ۱۶۶۸     ۱۶۷۴
کورون نروژ     ۱۹۴۸     ۱۹۵۵
کورون دانمارک     ۲۰۴۸     ۲۰۵۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۸۰
روبل روسیه     ۳۶۴     ۳۶۹
ریال قطر     ۲۹۰۷     ۲۹۱۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۸۹     ۹۸۲۳
لیرترکیه     ۵۹۶۱     ۵۹۸۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 28/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۵۲     ۱۲۶۰
دلار کانادا     ۱۳۰۰     ۱۳۱۲
یورو     ۱۷۴۰     ۱۷۵۰
پوند انگلستان     ۲۰۰۰     ۲۰۱۵
دلار استرالیا     ۱۳۱۰     ۱۳۲۵
فرانک سوئیس     ۱۴۵۵     ۱۴۷۰
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۲۲     ۲۲۵
کورون دانمارک     ۲۳۰     ۲۳۴
یکصد ین ژاپن     ۱۶۲۰     ۱۶۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۴۱۵     ۴۳۰
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۰
ریال عربستان     ۳۲۴     ۳۳۵
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۴۰     ۳۴۵
هزاردینار عراق     ۱۰۰۰     ۱۰۴۵
یوان چین     ۱۹۰     ۲۰۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۸۰     ۱۵۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۷۰۰     ۱۰۷۳۵
دلار استرالیا     ۱۰۹۸۳     ۱۱۰۲۲
دلار کانادا     ۱۰۸۹۴     ۱۰۹۳۱
یورو     ۱۴۶۱۷     ۱۴۶۶۷
پوند انگلیس     ۱۶۸۳۱     ۱۶۸۹۱
فرانک سوئیس     ۱۲۱۴۷     ۱۲۱۹۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۴۲     ۱۳۹۸۸
دینار بحرین     ۲۸۴۳۸     ۲۸۵۳۵
درهم امارات     ۲۹۱۷     ۲۹۲۷
ریال عربستان     ۲۸۵۹     ۲۸۶۹
دینار کویت     ۳۸۹۱۷     ۳۹۰۵۱
کورون سوئد     ۱۶۰۳     ۱۶۰۹
کورون نروژ     ۱۹۰۴     ۱۹۱۱
کورون دانمارک     ۱۹۶۷     ۱۹۷۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۶     ۱۳۸۱
ریال عمان     ۲۷۸۲۷     ۲۷۹۲۲
روبل روسیه     ۳۴۹     ۳۵۴
ریال قطر     ۲۹۴۴     ۲۹۵۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۵۷     ۹۵۹۱
لیرترکیه     ۶۰۰۴     ۶۰۲۷

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 18/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۲۱     ۱۲۲۹
دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۱۵
یورو     ۱۶۶۰     ۱۶۷۰
پوند انگلستان     ۱۹۴۰     ۱۹۵۵
دلار استرالیا     ۱۲۳۵     ۱۲۵۰
فرانک سوئیس     ۱۳۷۰     ۱۴۰۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۹۰
کورون نروژ     ۲۰۵     ۲۱۶
کورون دانمارک     ۲۱۶     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۵۵۰     ۱۶۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۸۵
ریال عربستان     ۳۲۰     ۳۳۵
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۳۰     ۳۳۸
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۱۰۳۰
یوان چین     ۱۹۰     ۱۹۹
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۸۰     ۱۰۶۱۵
دلار استرالیا     ۱۰۴۲۵     ۱۰۴۶۴
دلار کانادا     ۱۰۲۶۲     ۱۰۲۹۹
یورو     ۱۴۲۵۵     ۱۴۳۰۵
پوند انگلیس     ۱۶۵۵۲     ۱۶۶۱۲
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۲     ۱۱۵۴۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۱۴     ۱۳۸۶۰
دینار بحرین     ۲۸۱۱۱     ۲۸۲۰۸
درهم امارات     ۲۸۸۴     ۲۸۹۴
ریال عربستان     ۲۸۲۷     ۲۸۳۷
دینار کویت     ۳۸۲۹۱     ۳۸۴۲۱
کورون سوئد     ۱۵۶۹     ۱۵۷۵
کورون نروژ     ۱۸۳۰     ۱۸۳۷
کورون دانمارک     ۱۹۱۹     ۱۹۲۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۲     ۱۳۶۷
ریال عمان     ۲۷۵۲۷     ۲۷۶۲۲
روبل روسیه     ۳۳۰     ۳۳۵
ریال قطر     ۲۹۱۱     ۲۹۲۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۰۴۵     ۹۰۷۹
لیرترکیه     ۵۷۴۹     ۵۷۷۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 07/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۸۶     ۱۲۹۶
دلار کانادا     ۱۲۹۰     ۱۳۱۰
یورو     ۱۸۱۵     ۱۸۳۰
پوند انگلستان     ۲۰۷۰     ۲۰۸۵
دلار استرالیا     ۱۳۷۰     ۱۳۸۵
فرانک سوئیس     ۱۴۸۰     ۱۵۰۰
کورون سوئد     ۱۹۴     ۲۰۰
کورون نروژ     ۲۳۳     ۲۳۸
کورون دانمارک     ۲۴۰     ۲۴۶
یکصد ین ژاپن     ۱۶۷۵     ۱۷۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۷۲۰     ۷۴۵
ریال عربستان     ۳۳۵     ۳۴۶
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۵۰۰
درهم امارات     ۳۵۱     ۳۵۶
هزاردینار عراق     ۱۰۰۰     ۱۰۸۰
یوان چین     ۲۰۲     ۲۱۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۹     ۴۴
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۵۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۸۰     ۱۰۷۱۵
دلار استرالیا     ۱۱۴۵۲     ۱۱۴۹۱
دلار کانادا     ۱۰۷۸۸     ۱۰۸۲۵
یورو     ۱۵۱۰۹     ۱۵۱۵۹
پوند انگلیس     ۱۷۲۵۰     ۱۷۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۲۳۹۶     ۱۲۴۴۰
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۱۳     ۱۴۱۵۹
دینار بحرین     ۲۸۳۸۴     ۲۸۴۸۱
درهم امارات     ۲۹۱۲     ۲۹۲۲
ریال عربستان     ۲۸۵۴     ۲۸۶۴
دینار کویت     ۳۹۰۷۱     ۳۹۲۰۵
کورون سوئد     ۱۶۷۶     ۱۶۸۲
کورون نروژ     ۱۹۷۱     ۱۹۷۸
کورون دانمارک     ۲۰۳۵     ۲۰۴۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۹     ۱۳۸۴
ریال عمان     ۲۷۷۹۱     ۲۷۸۸۶
روبل روسیه     ۳۵۸     ۳۶۳
ریال قطر     ۲۹۳۹     ۲۹۴۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۰۲     ۹۷۳۶
لیرترکیه     ۶۱۳۲     ۶۱۵۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۷/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 30/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۳۱۲     ۱۳۲۱
دلار کانادا     ۱۳۱۰     ۱۳۲۵
یورو     ۱۷۹۵     ۱۸۰۸
پوند انگلستان     ۲۱۲۵     ۲۱۴۵
دلار استرالیا     ۱۳۴۰     ۱۳۷۰
فرانک سوئیس     ۱۴۶۵     ۱۴۹۵
کورون سوئد     ۱۹۸     ۲۰۳
کورون نروژ     ۲۲۵     ۲۳۳
کورون دانمارک     ۲۳۶     ۲۴۴
یکصد ین ژاپن     ۱۷۰۰     ۱۷۲۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۴۱۵     ۴۳۵
لیر ترکیه     ۷۲۰     ۷۴۵
ریال عربستان     ۳۴۷     ۳۵۵
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۷۵۰
درهم امارات     ۳۵۷     ۳۶۵
هزاردینار عراق     ۱۰۶۰     ۱۱۱۰
یوان چین     ۲۱۱     ۲۲۰
روپیه هند     ۲۳     ۲۹
بات تایلند     ۴۱     ۴۶
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۵۸۰     ۱۶۸۰

قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۶۰     ۱۰۸۹۵
دلار استرالیا     ۱۰۸۶۵     ۱۰۹۰۴
دلار کانادا     ۱۰۵۷۷     ۱۰۶۱۴
یورو     ۱۴۶۸۵     ۱۴۷۳۵
پوند انگلیس     ۱۷۱۳۴     ۱۷۱۹۴
فرانک سوئیس     ۱۱۸۶۱     ۱۱۹۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۶۵     ۱۴۲۱۱
دینار بحرین     ۲۸۸۶۱     ۲۸۹۵۸
درهم امارات     ۲۹۶۱     ۲۹۷۱
ریال عربستان     ۲۹۰۲     ۲۹۱۲
دینار کویت     ۳۹۳۹۰     ۳۹۵۲۴
کورون سوئد     ۱۶۰۸     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۸۲     ۱۸۸۹
کورون دانمارک     ۱۹۷۸     ۱۹۸۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۷     ۱۴۰۲
ریال عمان     ۲۸۲۵۷     ۲۸۳۵۲
روبل روسیه     ۳۵۳     ۳۵۸
ریال قطر     ۲۹۸۹     ۲۹۹۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۵۱     ۹۵۸۵
لیرترکیه     ۵۹۵۳     ۵۹۷۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۰/۰۸/۹۰”