قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 01/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۵     ۱۰۹۰
دلار کانادا     ۱۱۲۳     ۱۱۳۰
یورو     ۱۴۸۰     ۱۴۸۵
پوند انگلستان     ۱۷۸۰     ۱۷۹۰
دلار استرالیا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰     ۱۱۵۵
کورون سوئد     ۱۶۸     ۱۷۰
کورون نروژ     ۱۸۹     ۱۹۲
کورون دانمارک     ۱۹۸     ۲۰۱
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۰     ۱۳۱۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۰     ۳۷۰
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۵
ریال عربستان     ۲۹۰     ۲۹۵
دینار کویت     ۳۶۸۰     ۳۷۴۰
درهم امارات     ۲۹۹     ۳۰۲
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۱۰
یوان چین     ۱۶۳     ۱۶۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 23/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۵     ۱۱۲۷
دلار کانادا     ۱۱۸۷     ۱۱۹۵
یورو     ۱۶۰۵     ۱۶۲۰
پوند انگلستان     ۱۸۳۰     ۱۸۳۷
دلار استرالیا     ۱۱۷۵     ۱۱۸۲
فرانک سوئیس     ۱۲۲۵     ۱۲۳۰
کورون سوئد     ۱۷۹     ۱۸۱
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۶
کورون دانمارک     ۲۱۴     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۳     ۱۳۲۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۳۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۴     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۶۸     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۱۰     ۱۰۴۳۰
دلار استرالیا     ۱۰۸۵۶     ۱۰۸۹۶
دلار کانادا     ۱۰۸۲۵     ۱۰۸۶۵
یورو     ۱۴۹۸۱     ۱۵۰۰۱
پوند انگلیس     ۱۶۹۶۴     ۱۷۰۱۹
فرانک سوئیس     ۱۱۵۱۹     ۱۱۵۶۴
یکصد ین ژاپن     ۱۲۴۱۱     ۱۲۴۶۱
دینار بحرین     ۲۷۶۲۴     ۲۷۶۹۴
درهم امارات     ۲۸۳۴     ۲۸۶۴
ریال عربستان     ۲۷۷۶     ۲۷۸۸
دینار کویت     ۳۷۶۷۸     ۳۷۷۴۸
کورون سوئد     ۱۶۴۸     ۱۶۶۰
کورون نروژ     ۱۸۹۴     ۱۹۰۶
کورون دانمارک     ۲۰۰۸     ۲۰۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۹     ۱۳۵۴
ریال عمان     ۲۷۰۵۱     ۲۷۱۲۱
روبل روسیه     ۳۷۰     ۳۸۲
ریال قطر     ۲۸۶۰     ۲۸۹۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۳۲     ۹۵۶۷
لیرترکیه     ۶۸۶۴     ۶۸۹۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 12/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۸     ۱۱۴۸
دلار کانادا     ۱۲۲۵     ۱۲۳۲
یورو     ۱۶۸۸     ۱۶۹۸
پوند انگلستان     ۱۸۹۵     ۱۹۰۸
دلار استرالیا     ۱۲۶۵     ۱۲۷۵
فرانک سوئیس     ۱۳۰۵     ۱۳۱۵
کورون سوئد     ۱۸۹     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۱۲     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۲۲     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۸     ۱۳۹۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۵۴     ۷۶۴
ریال عربستان     ۳۰۲     ۳۰۷
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۳۰
درهم امارات     ۳۱۰     ۳۱۴
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۶۵
یوان چین     ۱۷۲     ۱۸۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۳۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۶۰     ۱۰۴۸۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۴۲     ۱۱۴۸۲
دلار کانادا     ۱۱۰۳۰     ۱۱۰۷۰
یورو     ۱۵۴۷۲     ۱۵۴۹۲
پوند انگلیس     ۱۷۴۴۱     ۱۷۴۹۶
فرانک سوئیس     ۱۲۰۴۹     ۱۲۰۹۴
یکصد ین ژاپن     ۱۲۸۴۷     ۱۲۸۹۷
دینار بحرین     ۲۷۷۴۷     ۲۷۸۱۷
درهم امارات     ۲۸۴۷     ۲۸۷۷
ریال عربستان     ۲۷۸۹     ۲۸۰۱
دینار کویت     ۳۸۲۶۸     ۳۸۳۳۸
کورون سوئد     ۱۷۲۹     ۱۷۴۱
کورون نروژ     ۱۹۹۰     ۲۰۰۲
کورون دانمارک     ۲۰۷۴     ۲۰۸۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۷     ۱۳۶۲
ریال عمان     ۲۷۱۹۶     ۲۷۲۶۶
روبل روسیه     ۳۸۲     ۳۹۴
ریال قطر     ۲۸۷۳     ۲۹۰۳
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۰۲     ۹۸۳۷
لیرترکیه     ۶۸۸۴     ۶۹۱۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۲/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 02/03/90
قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۹۰     ۱۲۰۰
دلار کانادا     ۱۲۳۸     ۱۲۴۵
یورو     ۱۶۸۰     ۱۶۹۰
پوند انگلستان     ۱۹۴۲     ۱۹۵۲
دلار استرالیا     ۱۲۷۸     ۱۲۸۳
فرانک سوئیس     ۱۳۵۰     ۱۳۵۸
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۰۹     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۲
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۷۵۰     ۷۶۵
ریال عربستان     ۳۱۲     ۳۱۶
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۳۰
درهم امارات     ۳۲۵     ۳۳۰
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۲     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۸
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۱۳     ۱۰۶۳۳
دلار استرالیا     ۱۱۱۹۱     ۱۱۲۳۱
دلار کانادا     ۱۰۸۷۰     ۱۰۹۱۰
یورو     ۱۴۹۱۵     ۱۴۹۳۵
پوند انگلیس     ۱۷۰۹۶     ۱۷۱۵۱
فرانک سوئیس     ۱۱۹۸۱     ۱۲۰۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۷۶     ۱۳۰۲۶
دینار بحرین     ۲۸۱۴۶     ۲۸۲۱۶
درهم امارات     ۲۸۸۹     ۲۹۱۹
ریال عربستان     ۲۸۲۹     ۲۸۴۱
دینار کویت     ۳۸۳۸۱     ۳۸۴۵۱
کورون سوئد     ۱۶۶۷     ۱۶۷۹
کورون نروژ     ۱۹۰۰     ۱۹۱۲
کورون دانمارک     ۲۰۰۰     ۲۰۱۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۵     ۱۳۸۰
ریال عمان     ۲۷۵۵۴     ۲۷۶۲۴
روبل روسیه     ۳۷۳     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۹۱۴     ۲۹۴۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۰۰     ۹۷۳۵
لیرترکیه     ۶۶۲۲     ۶۶۵۷

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 23/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۳۵     ۱۲۵۰
دلار کانادا     ۱۲۶۰     ۱۲۸۰
یورو     ۱۷۸۰     ۱۸۰۰
پوند انگلستان     ۲۰۱۰     ۲۰۲۵
دلار استرالیا     ۱۳۱۰     ۱۳۳۰
فرانک سوئیس     ۱۴۵۰     ۱۴۷۰
کورون سوئد     ۱۹۷     ۲۰۱
کورون نروژ     ۲۱۸     ۲۲۵
کورون دانمارک     ۲۲۸     ۲۳۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۹۰     ۱۵۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۵     ۱۶۵
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۷۰     ۷۹۰
ریال عربستان     ۳۲۰     ۳۳۰
دینار کویت     ۴۳۵۰     ۴۵۰۰
درهم امارات     ۳۳۰     ۳۴۰
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۷
بات تایلند     ۳۹     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۴     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۰۵     ۱۱۷۴۰
دلار استرالیا     ۱۲۳۵۵     ۱۲۳۹۴
دلار کانادا     ۱۲۰۰۰     ۱۲۰۳۷
یورو     ۱۶۷۷۶     ۱۶۸۲۶
پوند انگلیس     ۱۹۰۲۴     ۱۹۰۸۴
فرانک سوئیس     ۱۳۸۴۹     ۱۳۸۹۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۵۶۶     ۱۴۶۱۲
دینار بحرین     ۳۱۱۰۲     ۳۱۱۹۹
درهم امارات     ۳۱۹۱     ۳۲۰۱
ریال عربستان     ۳۱۲۷     ۳۱۳۷
دینار کویت     ۴۲۶۸۰     ۴۲۸۱۴
کورون سوئد     ۱۸۴۹     ۱۸۵۵
کورون نروژ     ۲۱۳۳     ۲۱۴۰
کورون دانمارک     ۲۲۵۴     ۲۲۶۱
دلار هنگ کنگ     ۱۵۰۷     ۱۵۱۲
ریال عمان     ۳۰۴۵۳     ۳۰۵۴۸
روبل روسیه     ۴۱۷     ۴۲۲
ریال قطر     ۳۲۲۱     ۳۲۳۱
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۷۹۹     ۱۰۸۳۳
لیرترکیه     ۷۴۵۹     ۷۴۸۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 14/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۶۰     ۱۱۷۰
دلار کانادا     ۱۲۵۰     ۱۲۵۵
یورو     ۱۶۹۵     ۱۷۰۵
پوند انگلستان     ۱۹۳۵     ۱۹۴۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۰     ۱۲۸۸
فرانک سوئیس     ۱۴۲۰     ۱۴۳۵
کورون سوئد     ۱۸۶     ۱۹۰
کورون نروژ     ۲۱۲     ۲۱۷
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۵     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۲     ۴۰۲
لیر ترکیه     ۷۳۵     ۷۵۰
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۲۰
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۱۸     ۳۲۳
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۳     ۱۹۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۵۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۸۹     ۱۰۶۲۴
دلار استرالیا     ۱۱۳۵۴     ۱۱۳۹۳
دلار کانادا     ۱۱۰۳۴     ۱۱۰۷۱
یورو     ۱۵۳۳۴     ۱۵۳۸۴
پوند انگلیس     ۱۷۰۲۴     ۱۷۰۸۴
فرانک سوئیس     ۱۲۵۰۵     ۱۲۵۴۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۹۹     ۱۳۱۴۵
دینار بحرین     ۲۸۱۳۶     ۲۸۲۳۳
درهم امارات     ۲۸۸۷     ۲۸۹۷
ریال عربستان     ۲۸۲۹     ۲۸۳۹
دینار کویت     ۳۸۷۸۱     ۳۸۹۱۵
کورون سوئد     ۱۶۹۱     ۱۶۹۷
کورون نروژ     ۱۹۸۱     ۱۹۸۸
کورون دانمارک     ۲۰۶۰     ۲۰۶۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۴     ۱۳۶۹
ریال عمان     ۲۷۵۵۱     ۲۷۶۴۶
روبل روسیه     ۳۷۹     ۳۸۴
ریال قطر     ۲۹۱۴     ۲۹۲۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۵۳     ۹۹۸۷
لیرترکیه     ۶۵۶۰     ۶۵۸۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۳/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 03/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۵     ۱۱۳۵
دلار کانادا     ۱۲۱۵     ۱۲۲۵
یورو     ۱۶۳۰     ۱۶۴۰
پوند انگلستان     ۱۸۶۵     ۱۸۷۵
دلار استرالیا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۵
فرانک سوئیس     ۱۳۹۵     ۱۴۱۲
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۴
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۰     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۹۰     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۰۲     ۳۰۸
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۱۰     ۳۱۵
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۳۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۸۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۷     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۱۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۱۸     ۱۰۵۵۳
دلار استرالیا     ۱۱۴۰۷     ۱۱۴۴۶
دلار کانادا     ۱۱۰۷۵     ۱۱۱۱۲
یورو     ۱۵۱۲۲     ۱۵۱۷۲
پوند انگلیس     ۱۷۱۷۷     ۱۷۲۳۷
فرانک سوئیس     ۱۲۹۶۷     ۱۳۰۱۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۴۴۵     ۱۳۴۹۱
دینار بحرین     ۲۷۹۵۳     ۲۸۰۵۰
درهم امارات     ۲۸۶۸     ۲۸۷۸
ریال عربستان     ۲۸۱۱     ۲۸۲۱
دینار کویت     ۳۸۵۰۹     ۳۸۶۴۳
کورون سوئد     ۱۶۶۴     ۱۶۷۰
کورون نروژ     ۱۹۴۸     ۱۹۵۵
کورون دانمارک     ۲۰۳۳     ۲۰۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۲۹۸     ۲۷۳۹۳
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۸۳
ریال قطر     ۲۸۹۴     ۲۹۰۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۹۰     ۱۰۰۲۴
لیرترکیه     ۶۱۹۱     ۶۲۱۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۳/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 25/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۶۵     ۱۱۷۲
دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۰۷
یورو     ۱۶۷۸     ۱۶۸۴
پوند انگلستان     ۱۹۲۰     ۱۹۳۸
دلار استرالیا     ۱۲۲۲     ۱۲۳۹
فرانک سوئیس     ۱۵۳۰     ۱۵۵۰
کورون سوئد     ۱۸۴     ۱۸۷
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۲
کورون دانمارک     ۲۱۹     ۲۲۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۹۵     ۱۵۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۸     ۳۹۸
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۷۵
ریال عربستان     ۳۰۵     ۳۱۲
دینار کویت     ۳۹۰۰     ۴۲۵۰
درهم امارات     ۳۱۵     ۳۲۰
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۷     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۴     ۱۷
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۵۶     ۱۰۵۹۱
دلار استرالیا     ۱۱۰۹۱     ۱۱۱۳۰
دلار کانادا     ۱۰۷۸۸     ۱۰۸۲۵
یورو     ۱۵۲۲۹     ۱۵۲۷۹
پوند انگلیس     ۱۷۳۱۲     ۱۷۳۷۲
فرانک سوئیس     ۱۳۵۱۸     ۱۳۵۶۲
یکصد ین ژاپن     ۱۳۷۵۸     ۱۳۸۰۴
دینار بحرین     ۲۸۰۵۲     ۲۸۱۴۹
درهم امارات     ۲۸۷۸     ۲۸۸۸
ریال عربستان     ۲۸۲۱     ۲۸۳۱
دینار کویت     ۳۸۸۳۰     ۳۸۹۶۴
کورون سوئد     ۱۶۵۳     ۱۶۵۹
کورون نروژ     ۱۹۴۶     ۱۹۵۳
کورون دانمارک     ۲۰۴۹     ۲۰۵۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۴۶۶     ۲۷۵۶۱
روبل روسیه     ۳۶۷     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۹۰۵     ۲۹۱۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۸۲     ۹۹۱۶
لیرترکیه     ۵۹۸۹     ۶۰۱۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 22/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۴۲     ۱۲۵۰
دلار کانادا     ۱۲۵۵     ۱۲۷۰
یورو     ۱۷۱۵     ۱۷۲۵
پوند انگلستان     ۱۹۸۵     ۲۰۰۵
دلار استرالیا     ۱۲۸۵     ۱۳۰۰
فرانک سوئیس     ۱۴۴۰     ۱۴۶۵
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۲۰     ۲۲۵
کورون دانمارک     ۲۲۲     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۵۷۵     ۱۵۹۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۰۵     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۲۰     ۳۳۰
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۳۶     ۳۴۰
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۰۰
یوان چین     ۱۹۰     ۱۹۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۴۰     ۱۵۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۴۵     ۱۰۶۸۰
دلار استرالیا     ۱۱۰۵۱     ۱۱۰۹۰
دلار کانادا     ۱۰۷۵۸     ۱۰۷۹۵
یورو     ۱۴۵۶۵     ۱۴۶۱۵
پوند انگلیس     ۱۶۹۱۹     ۱۶۹۷۹
فرانک سوئیس     ۱۲۱۲۴     ۱۲۱۶۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۵۳     ۱۳۸۹۹
دینار بحرین     ۲۸۲۸۷     ۲۸۳۸۴
درهم امارات     ۲۹۰۲     ۲۹۱۲
ریال عربستان     ۲۸۴۴     ۲۸۵۴
دینار کویت     ۳۸۶۸۶     ۳۸۸۲۰
کورون سوئد     ۱۵۹۶     ۱۶۰۲
کورون نروژ     ۱۸۹۶     ۱۹۰۳
کورون دانمارک     ۱۹۶۰     ۱۹۶۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۸     ۱۳۷۳
ریال عمان     ۲۷۶۹۷     ۲۷۷۹۲
روبل روسیه     ۳۵۱     ۳۵۶
ریال قطر     ۲۹۲۹     ۲۹۳۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۰۰     ۹۹۳۴
لیرترکیه     ۵۹۶۹     ۵۹۹۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 13/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۲۰     ۱۲۴۵
دلار کانادا     ۱۱۸۰     ۱۲۱۰
یورو     ۱۶۵۰     ۱۶۶۸
پوند انگلستان     ۱۹۲۰     ۱۹۷۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۰     ۱۲۷۰
فرانک سوئیس     ۱۳۴۰     ۱۳۹۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۸
کورون نروژ     ۱۹۸     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۵۲۰     ۱۵۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۵     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۶۵۵     ۶۸۰
ریال عربستان     ۳۲۰     ۳۳۰
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۳۰۰
درهم امارات     ۳۳۰     ۳۴۳
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۱۰۳۰
یوان چین     ۱۸۸     ۱۹۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴٫۵
منات آذربایجان     ۱۵۲۰     ۱۵۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۴۱     ۱۰۶۷۶
دلار استرالیا     ۱۰۱۶۷     ۱۰۲۰۶
دلار کانادا     ۱۰۱۱۳     ۱۰۱۵۰
یورو     ۱۴۱۴۷     ۱۴۱۹۷
پوند انگلیس     ۱۶۴۶۰     ۱۶۵۲۰
فرانک سوئیس     ۱۱۵۵۹     ۱۱۶۰۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۱۰     ۱۳۹۵۶
دینار بحرین     ۲۸۲۸۳     ۲۸۳۸۰
درهم امارات     ۲۹۰۱     ۲۹۱۱
ریال عربستان     ۲۸۴۳     ۲۸۵۳
دینار کویت     ۳۸۴۱۳     ۳۸۵۴۷
کورون سوئد     ۱۵۴۸     ۱۵۵۴
کورون نروژ     ۱۸۰۷     ۱۸۱۴
کورون دانمارک     ۱۹۰۶     ۱۹۱۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۰     ۱۳۷۵
ریال عمان     ۲۷۶۹۲     ۲۷۷۸۷
روبل روسیه     ۳۲۵     ۳۳۰
ریال قطر     ۲۹۲۸     ۲۹۳۸
هزاروون کره جنوبی     ۸۹۳۵     ۸۹۶۹
لیرترکیه     ۵۶۳۶     ۵۶۵۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۳/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 02/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۷۵     ۱۲۸۵
دلار کانادا     ۱۲۶۵     ۱۲۸۰
یورو     ۱۷۶۵     ۱۷۷۵
پوند انگلستان     ۲۰۲۰     ۲۰۴۰
دلار استرالیا     ۱۳۱۰     ۱۳۳۰
فرانک سوئیس     ۱۴۲۰     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۸۹     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۲۴     ۲۲۸
کورون دانمارک     ۲۳۲     ۲۳۸
یکصد ین ژاپن     ۱۶۱۰     ۱۶۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۲۰
لیر ترکیه     ۶۸۵     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۳۴     ۳۴۰
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۴۵     ۳۵۰
هزاردینار عراق     ۹۸۰     ۱۰۵۰
یوان چین     ۱۹۸     ۲۰۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۹۶     ۱۰۷۳۱
دلار استرالیا     ۱۱۱۳۳     ۱۱۱۷۲
دلار کانادا     ۱۰۶۵۲     ۱۰۶۸۹
یورو     ۱۴۸۴۷     ۱۴۸۹۷
پوند انگلیس     ۱۷۱۰۴     ۱۷۱۶۴
فرانک سوئیس     ۱۲۱۰۷     ۱۲۱۵۱
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۵۶     ۱۴۱۰۲
دینار بحرین     ۲۸۴۲۱     ۲۸۵۱۸
درهم امارات     ۲۹۱۶     ۲۹۲۶
ریال عربستان     ۲۸۵۸     ۲۸۶۸
دینار کویت     ۳۸۹۴۸     ۳۹۰۸۲
کورون سوئد     ۱۶۳۳     ۱۶۳۹
کورون نروژ     ۱۹۳۰     ۱۹۳۷
کورون دانمارک     ۱۹۹۹     ۲۰۰۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۸     ۱۳۸۳
ریال عمان     ۲۷۸۳۱     ۲۸۹۲۶
روبل روسیه     ۳۴۳     ۳۴۸
ریال قطر     ۲۹۴۳     ۲۹۵۳
هزاروون کره جنوبی     ۹۴۳۵     ۹۴۶۹
لیرترکیه     ۵۸۲۳     ۵۸۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۲/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 23/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۳۲۸     ۱۳۳۶
دلار کانادا     ۱۳۳۵     ۱۳۴۶
یورو     ۱۸۴۸     ۱۸۵۸
پوند انگلستان     ۲۱۷۵     ۲۱۹۰
دلار استرالیا     ۱۳۸۵     ۱۳۹۵
فرانک سوئیس     ۱۵۰۰     ۱۵۱۷
کورون سوئد     ۲۰۰     ۲۰۴
کورون نروژ     ۲۳۲     ۲۳۶
کورون دانمارک     ۲۴۲     ۲۴۷
یکصد ین ژاپن     ۱۷۰۸     ۱۷۲۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۴۲۵     ۴۴۵
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۶۰
ریال عربستان     ۳۴۸     ۳۵۶
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۸۰۰
درهم امارات     ۳۶۰     ۳۶۵
هزاردینار عراق     ۱۰۸۰     ۱۱۲۰
یوان چین     ۲۱۴     ۲۲۳
روپیه هند     ۲۳     ۲۹
بات تایلند     ۴۰     ۴۵
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۵۷۰     ۱۶۷۰

قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۷۹۵     ۱۰۸۳۰
دلار استرالیا     ۱۱۱۴۰     ۱۱۱۷۹
دلار کانادا     ۱۰۶۶۲     ۱۰۶۹۹
یورو     ۱۴۸۶۵     ۱۴۹۱۵
پوند انگلیس     ۱۷۳۷۲     ۱۷۴۳۲
فرانک سوئیس     ۱۲۰۱۶     ۱۲۰۶۰
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۲۳     ۱۴۰۶۹
دینار بحرین     ۲۸۶۸۵     ۲۸۷۸۲
درهم امارات     ۲۹۴۳     ۲۹۵۳
ریال عربستان     ۲۸۸۴     ۲۸۹۴
دینار کویت     ۳۹۲۳۱     ۳۹۳۶۵
کورون سوئد     ۱۶۳۹     ۱۶۴۵
کورون نروژ     ۱۹۲۴     ۱۹۳۱
کورون دانمارک     ۲۰۰۲     ۲۰۰۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۱     ۱۳۹۶
ریال عمان     ۲۸۰۹۰     ۲۸۱۸۵
روبل روسیه     ۳۵۵     ۳۶۰
ریال قطر     ۲۹۷۱     ۲۹۸۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۶۴     ۹۶۹۸
لیرترکیه     ۶۰۹۷     ۶۱۲۰

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۱۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 19/11/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز خرید فروش
دلار آمریکا ۱۸۲۰ ۱۸۹۵
دلار کانادا ۱۸۴۰ ۱۹۰۰
یورو ۲۵۰۰ ۲۵۶۰
پوند انگلستان ۲۹۵۰ ۳۰۰۰
دلار استرالیا ۱۹۱۰ ۱۹۵۰
فرانک سوئیس ۱۹۰۰ ۱۹۹۰
کورون سوئد ۲۶۰ ۲۷۰
کورون نروژ ۲۹۸ ۳۲۰
کورون دانمارک ۲۷۵ ۳۲۵
یکصد ین ژاپن ۲۳۰۰ ۲۳۳۵
دلار هنگ کنگ ۱۹۰ ۲۱۵
رینگیت مالزی ۳۳۰ ۳۶۰
لیر ترکیه ۱۰۱۰ ۱۰۸۰
ریال عربستان ۴۷۵ ۵۰۵
دینار کویت ۶۲۳۰ ۶۸۵۰
درهم امارات ۴۷۰ ۵۲۰
هزاردینار عراق ۱۴۱۰ ۱۵۰۰
یوان چین ۳۰۰ ۳۳۰
روپیه هند ۳۳ ۳۸
بات تایلند ۶۲ ۶۸
افغانی افغانستان ۲۶ ۳۴
درام ارمنستان ۴٫۵ ۵٫۵
لیره سوریه ۲۳ ۳۰
روپیه پاکستان ۳۲ ۳۹
منات آذربایجان ۱۹۰۰ ۲۰۳۰

قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز خرید فروش
دلار آمریکا ۱۲۲۵۳ ۱۲۲۶۰
دلار استرالیا ۱۳۲۳۰ ۱۳۲۶۹
دلار کانادا ۱۲۳۱۱ ۱۲۳۴۸
یورو ۱۶۲۳۰ ۱۶۲۸۰
پوند انگلیس ۱۹۴۸۷ ۱۹۵۴۷
فرانک سوئیس ۱۳۴۲۸ ۱۳۴۷۲
یکصد ین ژاپن ۱۵۹۱۲ ۱۵۹۵۸
دینار بحرین ۳۲۵۱۶ ۳۲۶۱۳
درهم امارات ۳۳۳۶ ۳۳۵۱
ریال عربستان ۳۲۶۹ ۳۲۷۹
دینار کویت ۴۴۱۸۶ ۴۴۳۲۰
کورون سوئد ۱۸۳۸ ۱۸۴۴
کورون نروژ ۲۱۲۲ ۲۱۲۹
کورون دانمارک ۲۱۸۵ ۲۱۹۲
دلار هنگ کنگ ۱۵۸۲ ۱۵۸۷
ریال عمان ۳۱۸۴۳ ۳۱۹۳۸
روبل روسیه ۴۱۲ ۴۱۶
ریال قطر ۳۳۶۷ ۳۳۷۷
هزاروون کره جنوبی ۱۰۹۸۱ ۱۱۰۱۵
لیرترکیه ۷۰۱۰ ۷۰۳۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۹/۱۱/۹۰”