قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۱۲/۸۹

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  14/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۷۵     ۱۱۹۳
یورو     ۱۵۳۰     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۸۵۰     ۱۸۶۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۵     ۱۱۶۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۰     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۴     ۱۷۹
کورون نروژ     ۱۹۶     ۲۰۱
کورون دانمارک     ۲۰۳     ۲۰۹
یکصد ین ژاپن     ۱۳۵۰     ۱۳۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۵     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۰
ریال عربستان     ۲۹۵     ۳۰۵
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۸۵۰
درهم امارات     ۳۰۴     ۳۱۰
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۲۸۲     ۱۰۳۰۲
دلار استرالیا     ۱۰۴۲۸     ۱۰۴۶۸
دلار کانادا     ۱۰۵۶۹     ۱۰۶۰۹
یورو     ۱۴۳۷۴     ۱۴۳۹۴
پوند انگلیس     ۱۶۷۳۵     ۱۶۷۹۰
فرانک سوئیس     ۱۱۱۱۳     ۱۱۱۵۸
یکصد ین ژاپن     ۱۲۴۹۱     ۱۲۵۴۱
دینار بحرین     ۲۷۲۷۵     ۲۷۳۴۵
درهم امارات     ۲۷۹۹     ۲۸۲۹
ریال عربستان     ۲۷۴۲     ۲۷۵۴
دینار کویت     ۳۷۰۲۷     ۳۷۰۹۷
کورون سوئد     ۱۶۱۹     ۱۶۳۱
کورون نروژ     ۱۸۴۶     ۱۸۵۸
کورون دانمارک     ۱۹۲۸     ۱۹۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۱     ۱۳۳۶
ریال عمان     ۲۶۷۰۸     ۲۶۷۶۳
روبل روسیه     ۳۶۵     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۸۲۶     ۲۸۵۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۲۰۰     ۹۲۳۰
لیرترکیه     ۶۴۳۰     ۶۴۶۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  11/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۸     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۵۲     ۱۱۶۲
یورو     ۱۵۶۰     ۱۵۷۰
پوند انگلستان     ۱۸۰۰     ۱۸۳۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۵     ۱۱۴۵
فرانک سوئیس     ۱۱۹۵     ۱۲۲۵
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۳     ۱۹۷
کورون دانمارک     ۲۰۴     ۲۰۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۱۰     ۷۲۵
ریال عربستان     ۲۹۵     ۲۹۹
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۲     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۶
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۰     ۲۳
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۹۸     ۱۰۴۱۸
دلار استرالیا     ۱۰۷۲۷     ۱۰۷۶۷
دلار کانادا     ۱۰۷۰۱     ۱۰۷۴۱
یورو     ۱۴۶۹۷     ۱۴۷۱۷
پوند انگلیس     ۱۶۷۲۹     ۱۶۷۸۴
فرانک سوئیس     ۱۱۳۳۲     ۱۱۳۷۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۸۷     ۱۲۶۳۷
دینار بحرین     ۲۷۵۷۹     ۲۷۶۴۹
درهم امارات     ۲۸۳۱     ۲۸۶۱
ریال عربستان     ۲۷۷۲     ۲۷۸۴
دینار کویت     ۳۷۵۲۱     ۳۷۵۹۱
کورون سوئد     ۱۶۴۵     ۱۶۵۷
کورون نروژ     ۱۸۶۷     ۱۸۷۹
کورون دانمارک     ۱۹۷۰     ۱۹۸۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۵     ۱۳۵۰
ریال عمان     ۲۷۰۰۷     ۲۷۰۶۲
روبل روسیه     ۳۶۵     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۸۶۴     ۲۸۹۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۴۴۲     ۹۴۷۲
لیرترکیه     ۶۷۱۲     ۶۷۴۷

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  31/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۵     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۷۴     ۱۱۹۰
یورو     ۱۶۰۰     ۱۶۱۰

پوند انگلستان     ۱۸۱۰     ۱۸۳۰

دلار استرالیا     ۱۱۸۷     ۱۱۹۳
فرانک سوئیس     ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۲
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۰۶
کورون دانمارک     ۲۱۳     ۲۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۲     ۱۳۴۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۳۰     ۷۴۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۱
دینار کویت     ۳۷۸۰     ۳۸۸۰
درهم امارات     ۳۰۳     ۳۰۶
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۸
روپیه هند     ۲۰     ۲۳
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۴۵     ۱۰۴۶۵
دلار استرالیا     ۱۱۰۶۳     ۱۱۱۰۳
دلار کانادا     ۱۰۹۴۵     ۱۰۹۸۵
یورو     ۱۵۰۳۷     ۱۵۰۵۷
پوند انگلیس     ۱۷۰۶۲     ۱۷۱۱۷
فرانک سوئیس     ۱۱۶۲۷     ۱۱۶۷۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۵۷۳     ۱۲۶۲۳
دینار بحرین     ۲۷۷۰۳     ۲۷۷۷۷
درهم امارات     ۲۸۴۳     ۲۸۷۳
ریال عربستان     ۲۷۸۵     ۲۷۹۷
دینار کویت     ۳۷۸۳۸     ۳۷۹۰۸
کورون سوئد     ۱۶۸۵     ۱۶۹۷
کورون نروژ     ۱۹۳۵     ۱۹۴۷
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۲۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۱۴۷     ۲۷۲۱۷
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۸۴
ریال قطر     ۲۸۶۸     ۲۸۹۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۴۳     ۹۶۷۸
لیرترکیه     ۶۸۴۸     ۶۸۸۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 21/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۸۰     ۱۱۸۸
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۶۰
یورو     ۱۶۹۷     ۱۷۰۷
پوند انگلستان     ۱۹۴۰     ۱۹۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۵     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۳۳۵     ۱۳۵۰
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۷
کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۰     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۶۵     ۷۷۵
ریال عربستان     ۳۰۸     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۱۸     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۳     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۸۰     ۱۰۵۰۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۸۰     ۱۱۴۲۰
دلار کانادا     ۱۰۹۶۷     ۱۱۰۰۷
یورو     ۱۵۰۹۳     ۱۵۱۱۳
پوند انگلیس     ۱۷۱۵۵     ۱۷۲۱۰
فرانک سوئیس     ۱۱۹۱۰     ۱۱۹۵۵
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۵۴     ۱۳۰۰۴
دینار بحرین     ۲۷۷۸۵     ۲۷۸۵۵
درهم امارات     ۲۸۵۳     ۲۸۸۳
ریال عربستان     ۲۷۹۵     ۲۸۰۷
دینار کویت     ۳۸۰۶۵     ۳۸۱۳۵
کورون سوئد     ۱۶۸۴     ۱۶۹۶
کورون نروژ     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
کورون دانمارک     ۲۰۲۴     ۲۰۳۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۲۱۹     ۲۷۲۸۹
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۹۰
ریال قطر     ۲۸۷۸     ۲۹۰۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۴۶     ۹۷۸۱
لیرترکیه     ۶۷۲۴     ۶۷۵۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 10/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۵     ۱۱۶۵
دلار کانادا     ۱۲۱۰     ۱۲۳۰
یورو     ۱۶۵۰     ۱۶۶۰
پوند انگلستان     ۱۹۲۰     ۱۹۵۰
دلار استرالیا     ۱۲۶۵     ۱۲۷۵
فرانک سوئیس     ۱۳۵۰     ۱۳۷۰
کورون سوئد     ۱۸۸     ۱۹۳
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۱۸     ۲۲۳
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۲     ۱۴۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۳۹
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۳۵     ۷۵۵
ریال عربستان     ۳۰۸     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۹۵۰     ۴۰۷۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۲۳
هزاردینار عراق     ۹۵۵     ۹۷۵
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۷۶     ۱۰۵۹۶
دلار استرالیا     ۱۱۳۳۲     ۱۱۳۷۲
دلار کانادا     ۱۰۸۶۸     ۱۰۹۰۸
یورو     ۱۵۲۰۶     ۱۵۲۲۶
پوند انگلیس     ۱۷۴۹۴     ۱۷۵۴۹
فرانک سوئیس     ۱۲۴۶۵     ۱۲۵۱۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۱۶     ۱۳۰۶۶
دینار بحرین     ۲۸۰۵۵     ۲۸۱۲۵
درهم امارات     ۲۸۷۹     ۲۹۰۹
ریال عربستان     ۲۸۲۰     ۲۸۳۲
دینار کویت     ۳۸۴۸۶     ۳۸۵۵۶
کورون سوئد     ۱۷۱۰     ۱۷۲۲
کورون نروژ     ۱۹۶۱     ۱۹۷۳
کورون دانمارک     ۲۰۳۹     ۲۰۵۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۰     ۱۳۷۵
ریال عمان     ۲۷۴۷۷     ۲۷۵۴۷
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۹۰
ریال قطر     ۲۹۰۵     ۲۹۳۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۱۷     ۹۸۵۲
لیرترکیه     ۶۶۲۷     ۶۶۶۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 01/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۵۵     ۱۱۶۸
دلار کانادا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
یورو     ۱۶۷۲     ۱۶۸۲
پوند انگلستان     ۱۹۵۵     ۱۹۸۰
دلار استرالیا     ۱۲۷۰     ۱۲۹۰
فرانک سوئیس     ۱۴۳۵     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۹۰     ۱۹۶
کورون نروژ     ۲۰۸     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۵     ۱۴۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۵     ۱۶۵
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۷۳۵     ۷۵۰
ریال عربستان     ۳۱۵     ۳۲۲
دینار کویت     ۳۹۰۰     ۴۱۵۰
درهم امارات     ۳۲۰     ۳۲۵
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۸۰
یوان چین     ۱۸۸     ۱۹۴
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۹     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۴۰     ۱۰۹۷۵
دلار استرالیا     ۱۱۵۹۴     ۱۱۶۳۳
دلار کانادا     ۱۱۲۵۸     ۱۱۲۹۵
یورو     ۱۵۷۱۲     ۱۵۷۶۲
پوند انگلیس     ۱۷۷۷۳     ۱۷۸۳۳
فرانک سوئیس     ۱۳۰۰۷     ۱۳۰۵۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۵۶     ۱۳۷۰۲
دینار بحرین     ۲۹۰۷۳     ۲۹۱۷۰
درهم امارات     ۲۹۸۳     ۲۹۹۳
ریال عربستان     ۲۹۲۳     ۲۹۳۳
دینار کویت     ۳۹۹۲۷     ۴۰۰۶۱
کورون سوئد     ۱۷۱۹     ۱۷۲۵
کورون نروژ     ۱۹۹۱     ۱۹۹۸
کورون دانمارک     ۲۱۱۱     ۲۱۱۸
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰۸     ۱۴۱۳
ریال عمان     ۲۸۴۶۹     ۲۸۵۶۴
روبل روسیه     ۳۹۰     ۳۹۵
ریال قطر     ۳۰۱۱     ۳۰۲۱
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۱۹۰     ۱۰۲۲۴
لیرترکیه     ۶۷۹۴     ۶۸۱۷

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 22/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۰     ۱۱۴۰
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۲۱۰
یورو     ۱۶۱۰     ۱۶۲۴
پوند انگلستان     ۱۸۲۵     ۱۸۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۵     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۳۶۵     ۱۴۰۰
کورون سوئد     ۱۷۷     ۱۸۴
کورون نروژ     ۱۹۸     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۰۵     ۲۱۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۰     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۱۲
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۰۰
درهم امارات     ۳۰۸     ۳۱۶
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۱۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۴۲     ۱۰۵۷۷
دلار استرالیا     ۱۱۲۲۹     ۱۱۲۶۸
دلار کانادا     ۱۰۹۶۸     ۱۱۰۰۵
یورو     ۱۴۷۶۵     ۱۴۸۱۵
پوند انگلیس     ۱۶۸۳۱     ۱۶۸۹۱
فرانک سوئیس     ۱۲۷۰۱     ۱۲۷۴۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰۱     ۱۳۳۴۷
دینار بحرین     ۲۸۰۱۳     ۲۸۱۱۰
درهم امارات     ۲۸۷۴     ۲۸۸۴
ریال عربستان     ۲۸۱۷     ۲۸۲۷
دینار کویت     ۳۸۳۷۲     ۳۸۵۰۶
کورون سوئد     ۱۶۰۹     ۱۶۱۵
کورون نروژ     ۱۸۹۳     ۱۹۰۰
کورون دانمارک     ۱۹۸۴     ۱۹۹۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۶     ۱۳۶۱
ریال عمان     ۲۷۳۵۵     ۲۷۴۵۰
روبل روسیه     ۳۷۲     ۳۷۷
ریال قطر     ۲۹۰۱     ۲۹۱۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۴۹     ۹۹۸۳
لیرترکیه     ۶۴۰۲     ۶۴۲۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۲/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 11/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۵     ۱۱۳۴
دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۰۸
یورو     ۱۶۲۸     ۱۶۳۵
پوند انگلستان     ۱۸۵۵     ۱۸۷۵
دلار استرالیا     ۱۲۵۰     ۱۲۶۰
فرانک سوئیس     ۱۴۱۵     ۱۴۲۸
کورون سوئد     ۱۸۱     ۱۸۴
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۰۸
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۸۵
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۴
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۰۷     ۳۱۱
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۷۵     ۱۸۳
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۴۳۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۱۷     ۱۰۵۵۲
دلار استرالیا     ۱۱۵۱۹     ۱۱۵۵۸
دلار کانادا     ۱۱۰۳۱     ۱۱۰۶۸
یورو     ۱۴۹۹۳     ۱۵۰۴۳
پوند انگلیس     ۱۷۱۹۸     ۱۷۲۵۸
فرانک سوئیس     ۱۳۴۸۲     ۱۳۵۲۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۰۸     ۱۳۶۵۴
دینار بحرین     ۲۷۹۴۷     ۲۸۰۴۴
درهم امارات     ۲۸۶۷     ۲۸۷۷
ریال عربستان     ۲۸۱۰     ۲۸۲۰
دینار کویت     ۳۸۵۴۳     ۳۸۶۷۷
کورون سوئد     ۱۶۶۸     ۱۶۷۴
کورون نروژ     ۱۹۶۰     ۱۹۶۷
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۲۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۳۶۷     ۲۷۴۶۲
روبل روسیه     ۳۷۸     ۳۸۳
ریال قطر     ۲۸۹۴     ۲۹۰۴
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۲۱     ۱۰۰۵۵
لیرترکیه     ۶۲۳۱     ۶۲۵۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۱/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۶/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 06/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۹۳     ۱۲۰۰
دلار کانادا     ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
یورو     ۱۷۶۰     ۱۷۷۰
پوند انگلستان     ۲۰۰۵     ۲۰۱۵
دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۸۰
فرانک سوئیس     ۱۵۴۰     ۱۵۵۰
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۲۰     ۲۲۵
کورون دانمارک     ۲۳۱     ۲۳۴
یکصد ین ژاپن     ۱۵۴۰     ۱۵۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۶۹۰     ۷۰۰
ریال عربستان     ۳۱۴     ۳۲۱
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۲۰۰
درهم امارات     ۳۲۵     ۳۳۰
هزاردینار عراق     ۹۶۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۷     ۱۹۳
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۳     ۱۰۵۹۸
دلار استرالیا     ۱۱۱۸۹     ۱۱۲۲۸
دلار کانادا     ۱۰۷۸۶     ۱۰۸۲۳
یورو     ۱۵۳۱۳     ۱۵۳۶۳
پوند انگلیس     ۱۷۳۲۷     ۱۷۳۸۷
فرانک سوئیس     ۱۳۱۲۶     ۱۳۱۷۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۱۱     ۱۳۸۵۷
دینار بحرین     ۲۸۰۶۷     ۲۸۱۶۴
درهم امارات     ۲۸۸۰     ۲۸۹۰
ریال عربستان     ۲۸۲۲     ۲۸۳۲
دینار کویت     ۳۸۸۲۶     ۳۸۹۶۰
کورون سوئد     ۱۶۸۲     ۱۶۸۸
کورون نروژ     ۱۹۷۲     ۱۹۷۹
کورون دانمارک     ۲۰۶۰     ۲۰۶۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۴۸۹     ۲۷۵۸۴
روبل روسیه     ۳۶۶     ۳۷۱
ریال قطر     ۲۹۰۷     ۲۹۱۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۹۹     ۹۸۳۳
لیرترکیه     ۶۰۴۶     ۶۰۶۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۶/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 31/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۵۲     ۱۲۵۷
دلار کانادا     ۱۲۸۰     ۱۲۹۵
یورو     ۱۷۲۲     ۱۷۳۴
پوند انگلستان     ۱۹۹۵     ۲۰۱۰
دلار استرالیا     ۱۲۹۰     ۱۳۱۰
فرانک سوئیس     ۱۴۲۰     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۸۹     ۱۹۴
کورون نروژ     ۲۱۷     ۲۲۴
کورون دانمارک     ۲۲۶     ۲۳۳
یکصد ین ژاپن     ۱۶۲۲     ۱۶۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۴۱۰     ۴۳۰
لیر ترکیه     ۷۰۲     ۷۱۴
ریال عربستان     ۳۲۷     ۳۳۸
دینار کویت     ۴۱۵۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۴۰     ۳۴۵
هزاردینار عراق     ۹۹۰     ۱۰۳۵
یوان چین     ۱۹۵     ۲۰۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۶     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۷۵۱     ۱۰۷۸۶
دلار استرالیا     ۱۰۷۹۴     ۱۰۸۳۳
دلار کانادا     ۱۰۶۴۷     ۱۰۶۸۴
یورو     ۱۴۵۵۲     ۱۴۶۰۲
پوند انگلیس     ۱۶۶۵۰     ۱۶۷۱۰
فرانک سوئیس     ۱۱۹۴۲     ۱۱۹۸۶
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۲۵     ۱۴۰۷۱
دینار بحرین     ۲۸۵۶۷     ۲۸۶۶۴
درهم امارات     ۲۹۳۱     ۲۹۴۱
ریال عربستان     ۲۸۷۲     ۲۸۸۲
دینار کویت     ۳۹۰۰۳     ۳۹۱۳۷
کورون سوئد     ۱۵۸۳     ۱۵۸۹
کورون نروژ     ۱۸۷۲     ۱۸۷۹
کورون دانمارک     ۱۹۵۹     ۱۹۶۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸۲     ۱۳۸۷
ریال عمان     ۲۷۹۷۵     ۲۸۰۷۰
روبل روسیه     ۳۴۱     ۳۴۶
ریال قطر     ۲۹۵۸     ۲۹۶۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۳۵     ۹۱۶۹
لیرترکیه     ۵۹۰۶     ۵۹۲۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۳۱/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 21/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۳۰     ۱۲۳۶
دلار کانادا     ۱۲۱۳     ۱۲۲۴
یورو     ۱۶۹۸     ۱۷۰۵
پوند انگلستان     ۱۹۴۵     ۱۹۵۵
دلار استرالیا     ۱۲۳۵     ۱۲۶۰
فرانک سوئیس     ۱۳۶۰     ۱۳۸۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۹۰
کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۲۰
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۹
یکصد ین ژاپن     ۱۵۵۰     ۱۶۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۰۰     ۴۱۰
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۸۵
ریال عربستان     ۳۳۰     ۳۳۷
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۳۳     ۳۴۰
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۴۰
یوان چین     ۱۹۰     ۲۰۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۰۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۳۱     ۱۰۵۶۶
دلار استرالیا     ۱۰۷۶۴     ۱۰۸۰۳
دلار کانادا     ۱۰۳۶۴     ۱۰۴۰۱
یورو     ۱۴۵۲۹     ۱۴۵۷۹
پوند انگلیس     ۱۶۶۲۰     ۱۶۶۸۰
فرانک سوئیس     ۱۱۷۷۳     ۱۱۸۱۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۶۸۷     ۱۳۷۳۳
دینار بحرین     ۲۷۹۷۹     ۲۸۰۷۶
درهم امارات     ۲۸۷۱     ۲۸۸۱
ریال عربستان     ۲۸۱۳     ۲۸۲۳
دینار کویت     ۳۸۲۶۶     ۳۸۴۰۰
کورون سوئد     ۱۵۹۷     ۱۶۰۳
کورون نروژ     ۱۸۷۷     ۱۸۸۴
کورون دانمارک     ۱۹۵۶     ۱۹۶۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۷     ۱۳۶۲
ریال عمان     ۲۷۴۰۰     ۲۷۴۹۵
روبل روسیه     ۳۳۸     ۳۴۳
ریال قطر     ۲۸۹۸     ۲۹۰۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۷     ۹۱۵۱
لیرترکیه     ۵۷۹۵     ۵۸۱۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۱/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 10/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۳۰۰     ۱۳۰۸
دلار کانادا     ۱۳۰۰     ۱۳۱۵
یورو     ۱۸۲۵     ۱۸۳۷
پوند انگلستان     ۲۰۷۵     ۲۰۹۰
دلار استرالیا     ۱۳۷۰     ۱۳۸۰
فرانک سوئیس     ۱۴۷۰     ۱۵۰۰
کورون سوئد     ۱۹۷     ۲۰۲
کورون نروژ     ۲۳۲     ۲۳۹
کورون دانمارک     ۲۳۸     ۲۴۵
یکصد ین ژاپن     ۱۶۲۰     ۱۶۸۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۴۰۵     ۴۲۵
لیر ترکیه     ۷۲۸     ۷۴۸
ریال عربستان     ۳۴۲     ۳۴۷
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۶۰۰
درهم امارات     ۳۵۴     ۳۵۸
هزاردینار عراق     ۱۰۶۰     ۱۰۹۰
یوان چین     ۲۰۲     ۲۱۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۴۰     ۴۵
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۵۰     ۱۶۲۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۳۳     ۱۰۸۶۸
دلار استرالیا     ۱۱۳۶۲     ۱۱۴۰۱
دلار کانادا     ۱۰۸۴۵     ۱۰۸۸۲
یورو     ۱۴۹۷۴     ۱۵۰۲۴
پوند انگلیس     ۱۷۴۲۴     ۱۷۴۸۴
فرانک سوئیس     ۱۲۳۴۲     ۱۲۳۸۶
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۸۰     ۱۳۹۲۶
دینار بحرین     ۲۸۷۸۴     ۲۸۸۸۱
درهم امارات     ۲۹۵۳     ۲۹۶۳
ریال عربستان     ۲۸۹۴     ۲۹۰۴
دینار کویت     ۳۹۴۴۶     ۳۹۵۸۰
کورون سوئد     ۱۶۶۲     ۱۶۶۸
کورون نروژ     ۱۹۴۶     ۱۹۵۳
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۲۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۸     ۱۴۰۳
ریال عمان     ۲۸۱۸۴     ۲۸۲۷۹
روبل روسیه     ۳۵۷     ۳۶۲
ریال قطر     ۲۹۸۱     ۲۹۹۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۴۷     ۹۷۸۱
لیرترکیه     ۶۱۲۶     ۶۱۴۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۰/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۱۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 01/11/90
    قیمت بازار(تومان)     قیمت حقیقی(تومان)
دلار آمریکا     ۱۹۰۰       ۱۹۳۳٫۲
دلار کانادا     ۱۹۰۰       ۱۸۷۶٫۵
یورو     ۲۵۰۰       ۲۴۵۷٫۱
پوند انگلستان     ۳۰۰۰       ۲۹۵۸٫۳
دلار استرالیا     ۱۹۸۰       ۱۹۹۲٫۳
فرانک سوئیس     ۲۰۰۰       ۲۰۳۴٫۵
کورون سوئد     ۲۷۵       ۲۸۰٫۲
کورون نروژ     ۳۰۲       ۳۲۰٫۵
کورون دانمارک     ۳۱۰       ۳۳۰٫۵
یکصد ین ژاپن     ۲۳۳۰       ۲۴۶۹٫۸
دلار هنگ کنگ     ۲۱۵       ۲۴۴٫۹
لیر ترکیه     ۱۰۰۵       ۱۰۳۸٫۹
یوان چین     ۲۹۵       ۳۰۰٫۸
رینگیت مالزی     ۵۹۵       ۶۱۱٫۹
دینار عراق     ۱۵۶۰       ۱۶۳۳٫۶
روپیه هند     ۳۸       ۳۷٫۸
درهم امارات     ۵۲۰       ۵۱۷٫۳

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۱/۱۱/۹۰”