قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

۰۴/۱۰/۹۰

04/10/90 

قیمت ارز در بازار ایران(تومان) 
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۴۱۰     ۱۴۶۵
دلار کانادا     ۱۴۲۰     ۱۴۶۰
یورو     ۱۸۴۰     ۱۸۸۵
پوند انگلستان     ۲۲۰۰     ۲۳۰۰
دلار استرالیا     ۱۴۴۰     ۱۴۹۰
فرانک سوئیس     ۱۵۰۰     ۱۵۷۰
کورون سوئد     ۲۰۵     ۲۱۳
کورون نروژ     ۲۳۰     ۲۴۰
کورون دانمارک     ۲۳۹     ۲۴۹
یکصد ین ژاپن     ۱۸۰۰     ۱۸۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۷۰     ۱۸۰
رینگیت مالزی     ۴۴۰     ۴۶۵
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۹۰
ریال عربستان     ۳۷۵     ۳۸۵
دینار کویت     ۴۳۰۰     ۴۹۰۰
درهم امارات     ۳۸۵     ۴۰۰
هزاردینار عراق     ۱۲۰۰     ۱۲۵۰
یوان چین     ۲۱۲     ۲۳۲
روپیه هند     ۲۴     ۲۹
بات تایلند     ۴۳     ۵۰
افغانی افغانستان     ۲۳     ۳۰
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۰     ۲۸
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۹
منات آذربایجان     ۱۶۷۰     ۱۷۷۰

 قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۸۰     ۱۱۱۱۵
دلار استرالیا     ۱۱۲۶۰     ۱۱۲۹۹
دلار کانادا     ۱۰۸۷۸     ۱۰۹۱۵
یورو     ۱۴۴۵۲     ۱۴۵۰۲
پوند انگلیس     ۱۷۳۰۸     ۱۷۳۶۸
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵۰     ۱۱۸۹۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۱۵     ۱۴۲۶۱
دینار بحرین     ۲۹۴۴۳     ۲۹۵۴۰
درهم امارات     ۳۰۲۱     ۳۰۳۱
ریال عربستان     ۲۹۶۰     ۲۹۷۰
دینار کویت     ۳۹۸۸۸     ۴۰۰۲۲
کورون سوئد     ۱۶۱۴     ۱۶۲۰
کورون نروژ     ۱۸۵۸     ۱۸۶۵
کورون دانمارک     ۱۹۴۹     ۱۹۵۶
دلار هنگ کنگ     ۱۴۲۸     ۱۴۳۳
ریال عمان     ۲۸۸۲۸     ۲۸۹۲۳
روبل روسیه     ۳۵۶     ۳۶۴
ریال قطر     ۳۰۵۱     ۳۰۶۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۵۷     ۹۶۹۱
لیرترکیه     ۵۸۴۴     ۵۸۶۷

ادامه خواندن ۰۴/۱۰/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۱۲/۸۹

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  18/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۰۷
دلار کانادا     ۱۱۶۵     ۱۱۷۵
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۳۵
پوند انگلستان     ۱۸۱۵     ۱۸۳۵
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۷۰     ۱۱۹۵
کورون سوئد     ۱۷۱     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۴     ۱۹۹
کورون دانمارک     ۲۰۳     ۲۰۷
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۵     ۱۳۴۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۷۵
لیر ترکیه     ۷۰۰     ۷۱۰
ریال عربستان     ۲۹۵     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۴
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۲۵
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۳     ۳٫۳
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۱۰     ۱۰۳۳۰
دلار استرالیا     ۱۰۳۸۸     ۱۰۴۲۸
دلار کانادا     ۱۰۶۱۹     ۱۰۶۵۹
یورو     ۱۴۳۱۸     ۱۴۳۳۸
پوند انگلیس     ۱۶۶۵۲     ۱۶۷۰۷
فرانک سوئیس     ۱۱۰۱۲     ۱۱۰۵۷
یکصد ین ژاپن     ۱۲۴۴۳     ۱۲۴۹۳
دینار بحرین     ۲۷۳۴۵     ۲۷۴۱۵
درهم امارات     ۲۸۰۷     ۲۸۳۷
ریال عربستان     ۲۷۴۹     ۲۷۶۱
دینار کویت     ۳۷۰۳۵     ۳۷۱۰۵
کورون سوئد     ۱۶۱۸     ۱۶۳۰
کورون نروژ     ۱۸۴۵     ۱۸۵۷
کورون دانمارک     ۱۹۲۰     ۱۹۳۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۴     ۱۳۳۹
ریال عمان     ۲۶۷۸۳     ۲۶۸۳۸
روبل روسیه     ۳۶۳     ۳۷۵
ریال قطر     ۲۸۳۱     ۲۸۶۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۲۴۱     ۹۲۷۱
لیرترکیه     ۶۴۹۸     ۶۵۳۳

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۸/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۶/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  16/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۰     ۱۱۲۵
دلار کانادا     ۱۱۶۵     ۱۱۷۵
یورو     ۱۵۷۰     ۱۵۸۰
پوند انگلستان     ۱۸۰۸     ۱۸۲۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۵     ۱۱۵۳
فرانک سوئیس     ۱۲۰۰     ۱۲۱۵
کورون سوئد     ۱۷۵     ۱۷۷
کورون نروژ     ۱۹۸     ۲۰۱
کورون دانمارک     ۲۰۷     ۲۱۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۰     ۱۳۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۷۵
لیر ترکیه     ۷۲۰     ۷۳۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۱     ۳۰۴
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۳۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۱۳     ۱۰۴۳۳
دلار استرالیا     ۱۰۷۵۶     ۱۰۷۹۶
دلار کانادا     ۱۰۷۶۲     ۱۰۸۰۲
یورو     ۱۴۷۷۸     ۱۴۷۹۸
پوند انگلیس     ۱۶۷۹۱     ۱۶۸۴۶
فرانک سوئیس     ۱۱۲۷۱     ۱۱۳۱۶
یکصد ین ژاپن     ۱۲۳۴۲     ۱۲۳۹۲
دینار بحرین     ۲۷۶۱۷     ۲۷۶۸۷
درهم امارات     ۲۸۳۴     ۲۸۶۴
ریال عربستان     ۲۷۷۶     ۲۷۸۸
دینار کویت     ۳۷۶۷۹     ۳۷۷۴۹
کورون سوئد     ۱۶۴۱     ۱۶۵۳
کورون نروژ     ۱۸۹۳     ۱۹۰۵
کورون دانمارک     ۱۹۸۱     ۱۹۹۳
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۹     ۱۳۵۴
ریال عمان     ۲۷۰۵۶     ۲۷۱۲۶
روبل روسیه     ۳۶۸     ۳۸۰
ریال قطر     ۲۸۶۰     ۲۸۹۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۵۵     ۹۵۹۰
لیرترکیه     ۶۷۹۳     ۶۸۲۸

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۶/۰۱/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۲/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  05/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۱۵     ۱۱۲۷
دلار کانادا     ۱۱۹۱     ۱۱۹۶
یورو     ۱۶۲۰     ۱۶۳۰
پوند انگلستان     ۱۸۳۸     ۱۸۴۷
دلار استرالیا     ۱۲۰۰     ۱۲۰۸
فرانک سوئیس     ۱۲۵۵     ۱۲۶۴
کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۶     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۵     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۴۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۲
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۷     ۳۰۲
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۳۹۰۰
درهم امارات     ۳۰۴     ۳۰۸
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۴۷     ۱۰۴۶۷
دلار استرالیا     ۱۱۲۱۱     ۱۱۲۵۱
دلار کانادا     ۱۰۹۶۲     ۱۱۰۰۲
یورو     ۱۵۱۹۹     ۱۵۲۱۹
پوند انگلیس     ۱۷۲۴۰     ۱۷۲۹۵
فرانک سوئیس     ۱۱۷۹۱     ۱۱۸۳۶
یکصد ین ژاپن     ۱۲۷۰۵     ۱۲۷۵۵
دینار بحرین     ۲۷۷۱۵     ۲۷۷۸۵
درهم امارات     ۲۸۴۴     ۲۸۷۴
ریال عربستان     ۲۷۸۶     ۲۷۹۸
دینار کویت     ۳۸۰۷۳     ۳۸۱۴۳
کورون سوئد     ۱۷۱۴     ۱۷۲۶
کورون نروژ     ۱۹۴۷     ۱۹۵۹
کورون دانمارک     ۲۰۳۸     ۲۰۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۴     ۱۳۵۹
ریال عمان     ۲۷۱۳۹     ۲۷۲۰۶
روبل روسیه     ۳۷۳     ۳۸۵
ریال قطر     ۲۸۷۰     ۲۹۰۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۵۷     ۹۶۹۲
لیرترکیه     ۶۸۹۷     ۶۹۳۲

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 25/02/90
قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۰     ۱۱۸۰
دلار کانادا     ۱۲۴۳     ۱۲۵۵
یورو     ۱۶۶۰     ۱۶۷۰
پوند انگلستان     ۱۹۳۰     ۱۹۵۰
دلار استرالیا     ۱۲۸۰     ۱۲۹۵
فرانک سوئیس     ۱۳۴۵     ۱۳۶۰
کورون سوئد     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون نروژ     ۲۰۷     ۲۱۳
کورون دانمارک     ۲۱۷     ۲۲۲
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۷     ۱۴۳۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۵
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۱۵
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۹۳۰
درهم امارات     ۳۱۸     ۳۲۳
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۷۰
یوان چین     ۱۷۸     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۳     ۲۷
بات تایلند     ۳۸     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۸
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۳     ۲۸
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۰     ۱۰۵۸۰
دلار استرالیا     ۱۱۱۶۷     ۱۱۲۰۷
دلار کانادا     ۱۰۸۷۳     ۱۰۹۱۳
یورو     ۱۴۹۰۹     ۱۴۹۲۹
پوند انگلیس     ۱۷۱۲۱     ۱۷۱۷۶
فرانک سوئیس     ۱۱۸۳۳     ۱۱۸۷۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۷۳     ۱۳۱۲۳
دینار بحرین     ۲۸۰۱۹     ۲۸۰۸۹
درهم امارات     ۲۸۷۵     ۲۹۰۵
ریال عربستان     ۲۸۱۵     ۲۸۲۷
دینار کویت     ۳۸۳۴۶     ۳۸۴۱۶
کورون سوئد     ۱۶۵۲     ۱۶۶۴
کورون نروژ     ۱۸۹۷     ۱۹۰۹
کورون دانمارک     ۱۹۹۹     ۲۰۱۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۱     ۱۳۷۶
ریال عمان     ۲۷۴۳۱     ۲۷۵۰۱
روبل روسیه     ۳۷۵     ۳۸۷
ریال قطر     ۲۹۰۰     ۲۹۳۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۱۷     ۹۷۵۲
لیرترکیه     ۶۶۱۶     ۶۶۵۱

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۶/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 16/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز خرید  فروش
دلار آمریکا ۱۱۷۵  ۱۱۸۵
دلار کانادا ۱۲۲۰  ۱۲۳۵
یورو ۱۷۱۵  ۱۷۲۵
پوند انگلستان ۱۹۶۰  ۱۹۸۰
دلار استرالیا ۱۲۶۵  ۱۲۸۰
فرانک سوئیس ۱۳۸۵  ۱۳۹۵
کورون سوئد ۱۹۱  ۱۹۵
کورون نروژ ۲۱۱  ۲۱۵
کورون دانمارک ۲۲۰  ۲۲۳
یکصد ین ژاپن ۱۴۴۰  ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ ۱۳۵  ۱۴۵
رینگیت مالزی  ۳۹۵  ۴۰۵
لیر ترکیه ۷۴۸  ۷۶۰
ریال عربستان ۳۱۲  ۳۱۸
دینار کویت ۳۹۵۰  ۴۱۵۰
درهم امارات ۳۲۰  ۳۲۵
هزاردینار عراق ۹۵۰  ۹۷۰
یوان چین ۱۸۰  ۱۸۶
روپیه هند ۲۲  ۲۵
بات تایلند ۳۹  ۴۲
افغانی افغانستان ۲۴  ۲۶
درام ارمنستان ۲٫۸  ۳٫۸
لیره سوریه ۲۲  ۲۶
روپیه پاکستان ۱۲  ۱۵
منات آذربایجان ۱۳۸۰  ۱۴۸۰

 قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز خرید  فروش
دلار آمریکا ۱۰۵۸۱  ۱۰۶۰۱
دلار استرالیا ۱۱۳۶۷  ۱۱۴۰۷
دلار کانادا ۱۰۸۱۵  ۱۰۸۵۵
یورو ۱۵۴۸۵  ۱۵۵۰۵
پوند انگلیس ۱۷۳۹۶  ۱۷۴۵۱
فرانک سوئیس ۱۲۶۸۱  ۱۲۷۲۶
یکصد ین ژاپن ۱۳۱۸۰  ۱۳۲۳۰
دینار بحرین ۲۸۰۸۳  ۲۸۱۵۳
درهم امارات ۲۸۸۰  ۲۹۱۰
ریال عربستان ۲۸۲۱  ۲۸۳۳
دینار کویت ۳۸۷۹۹  ۳۸۸۶۹
کورون سوئد ۱۷۲۴  ۱۷۳۶
کورون نروژ ۱۹۸۳  ۱۹۹۵
کورون دانمارک ۲۰۷۷  ۲۰۸۹
دلار هنگ کنگ ۱۳۶۱  ۱۳۷۶
ریال عمان ۲۷۸۹۶  ۲۷۹۶۶
روبل روسیه ۳۸۱  ۳۹۳
ریال قطر ۲۹۰۶  ۲۹۳۶
هزاروون کره جنوبی ۹۹۸۲  ۱۰۰۱۷
لیرترکیه ۶۷۳۱  ۶۷۶۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۶/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 05/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۷     ۱۱۴۲
دلار کانادا     ۱۲۰۰     ۱۲۲۰
یورو     ۱۶۳۰     ۱۶۳۸
پوند انگلستان     ۱۸۷۰     ۱۸۹۰
دلار استرالیا     ۱۲۲۰     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۴۰۰     ۱۴۴۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۸
کورون نروژ     ۲۰۰     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۰     ۲۲۰
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۰     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰     ۱۶۰
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۲
لیر ترکیه     ۷۰۰     ۷۳۵
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۲۰
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۴۰۸۰
درهم امارات     ۳۰۵     ۳۱۵
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۷۰
یوان چین     ۱۸۰     ۱۸۵
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۸     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۱۸     ۱۰۸۵۳
دلار استرالیا     ۱۱۳۷۹     ۱۱۴۱۸
دلار کانادا     ۱۰۹۶۶     ۱۱۰۰۳
یورو     ۱۵۳۵۱     ۱۵۴۰۱
پوند انگلیس     ۱۷۲۹۷     ۱۷۳۵۷
فرانک سوئیس     ۱۳۰۰۴     ۱۳۰۴۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۴۷۵     ۱۳۵۲۱
دینار بحرین     ۲۸۷۴۷     ۲۸۸۴۴
درهم امارات     ۲۹۴۹     ۲۹۵۹
ریال عربستان     ۲۸۹۰     ۲۹۰۰
دینار کویت     ۳۹۳۷۱     ۳۹۵۰۵
کورون سوئد     ۱۶۶۸     ۱۶۷۴
کورون نروژ     ۱۹۷۶     ۱۹۸۳
کورون دانمارک     ۲۰۶۳     ۲۰۷۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۲     ۱۳۹۷
ریال عمان     ۲۸۱۴۷     ۲۸۲۴۲
روبل روسیه     ۳۸۳     ۳۸۸
ریال قطر     ۲۹۷۷     ۲۹۸۷
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۴۶     ۱۰۰۸۰
لیرترکیه     ۶۶۲۳     ۶۶۴۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 27/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۵     ۱۱۴۵
دلار کانادا     ۱۲۰۵     ۱۲۱۵
یورو     ۱۶۲۰     ۱۶۳۰
پوند انگلستان     ۱۸۴۵     ۱۸۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۳۵     ۱۲۴۵
فرانک سوئیس     ۱۳۸۰     ۱۴۰۰
کورون سوئد     ۱۸۰     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۰     ۲۰۵
کورون دانمارک     ۲۰۷     ۲۱۳
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۰     ۱۴۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۹۵     ۷۰۵
ریال عربستان     ۳۰۲     ۳۱۰
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۲۰
درهم امارات     ۳۱۱     ۳۱۵
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۷۰
یوان چین     ۱۸۲     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۵     ۳۹
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۳۴     ۱۰۵۶۹
دلار استرالیا     ۱۱۱۸۳     ۱۱۲۲۲
دلار کانادا     ۱۱۰۱۹     ۱۱۰۵۶
یورو     ۱۴۸۱۶     ۱۴۸۶۶
پوند انگلیس     ۱۶۹۸۸     ۱۷۰۴۸
فرانک سوئیس     ۱۲۹۸۴     ۱۳۰۲۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۷۵     ۱۳۴۰۳
دینار بحرین     ۲۷۹۹۳     ۲۸۰۹۰
درهم امارات     ۲۸۷۲     ۲۸۸۲
ریال عربستان     ۲۸۱۵     ۲۸۲۵
دینار کویت     ۳۸۳۳۵     ۳۸۴۶۹
کورون سوئد     ۱۶۰۷     ۱۶۱۳
کورون نروژ     ۱۸۸۸     ۱۸۹۵
کورون دانمارک     ۱۹۹۲     ۱۹۹۹
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۵     ۱۳۶۰
ریال عمان     ۲۷۳۳۸     ۲۷۴۳۳
روبل روسیه     ۳۷۴     ۳۷۹
ریال قطر     ۲۸۹۹     ۲۹۰۹
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۴۲     ۹۹۷۶
لیرترکیه     ۶۳۶۳     ۶۳۸۶

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۶/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 16/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۴۲     ۱۱۵۲
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۲۰۰
یورو     ۱۶۴۰     ۱۶۴۵
پوند انگلستان     ۱۸۹۰     ۱۹۰۰
دلار استرالیا     ۱۲۴۰     ۱۲۵۰
فرانک سوئیس     ۱۴۷۰     ۱۴۸۰
کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۰۸
کورون دانمارک     ۲۱۵     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۴۲۵     ۱۴۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۰     ۳۹۰
لیر ترکیه     ۶۶۵     ۶۷۵
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۵
دینار کویت     ۳۸۰۰     ۴۱۰۰
درهم امارات     ۳۰۸     ۳۱۵
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۵
یوان چین     ۱۷۷     ۱۸۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۴
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۴۳     ۱۰۵۷۸
دلار استرالیا     ۱۱۰۳۰     ۱۱۰۶۹
دلار کانادا     ۱۰۷۶۳     ۱۰۸۰۰
یورو     ۱۵۰۵۴     ۱۵۱۰۴
پوند انگلیس     ۱۷۳۱۴     ۱۷۳۷۴
فرانک سوئیس     ۱۳۷۶۰     ۱۳۸۰۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۴۷۲     ۱۳۵۱۸
دینار بحرین     ۲۸۰۱۹     ۲۸۱۱۶
درهم امارات     ۲۸۷۴     ۲۸۸۴
ریال عربستان     ۲۸۱۷     ۲۸۲۷
دینار کویت     ۳۸۶۳۰     ۳۸۷۶۴
کورون سوئد     ۱۶۳۵     ۱۶۴۱
کورون نروژ     ۱۹۳۱     ۱۹۳۸
کورون دانمارک     ۲۰۲۹     ۲۰۳۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۴۳۳     ۲۷۵۲۸
روبل روسیه     ۳۷۵     ۳۸۰
ریال قطر     ۲۹۰۱     ۲۹۱۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۹۶     ۹۹۳۰
لیرترکیه     ۶۰۵۲     ۶۰۷۵

ادامه خواندن قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۶/۰۵/۹۰