قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 26/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۰۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۵۵     ۱۱۷۰
یورو     ۱۵۲۵     ۱۵۴۰
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۱۰
دلار استرالیا     ۱۱۴۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۵     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۲     ۱۷۶
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۱۵
ریال عربستان     ۲۹۳     ۲۹۸
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۲۹۸     ۳۰۳
هزاردینار عراق     ۹۱۵     ۹۳۰
یوان چین     ۱۶۵     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۶۱     ۱۰۳۸۱
دلار استرالیا     ۱۰۱۵۰     ۱۰۱۹۰
دلار کانادا     ۱۰۴۳۸     ۱۰۴۷۸
یورو     ۱۴۴۳۰     ۱۴۴۵۰
پوند انگلیس     ۱۶۶۰۹     ۱۶۶۶۴
فرانک سوئیس     ۱۱۵۰۹     ۱۱۵۵۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۱۱     ۱۳۱۶۱
دینار بحرین     ۲۷۴۸۵     ۲۷۵۵۵
درهم امارات     ۲۸۲۰     ۲۸۵۰
ریال عربستان     ۲۷۶۲     ۲۷۷۴
دینار کویت     ۳۷۳۶۴     ۳۷۴۳۴
کورون سوئد     ۱۶۰۲     ۱۶۱۴
کورون نروژ     ۱۸۲۷     ۱۸۳۹
کورون دانمارک     ۱۹۳۴     ۱۹۴۶
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۸     ۱۳۴۳
ریال عمان     ۲۶۹۲۲     ۲۶۹۷۷
روبل روسیه     ۳۶۰     ۳۷۲
ریال قطر     ۲۸۴۶     ۲۸۷۶
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۱۰     ۹۱۴۰
لیرترکیه     ۶۵۱۱     ۶۵۴۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۱۲/۸۹

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  05/12/89

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۵     ۱۱۰۰
دلار کانادا     ۱۱۲۴     ۱۱۳۰
یورو     ۱۴۹۵     ۱۵۰۵
پوند انگلستان     ۱۷۹۰     ۱۸۰۰
دلار استرالیا     ۱۱۱۷     ۱۱۲۳
فرانک سوئیس     ۱۱۶۱     ۱۱۷۰
کورون سوئد     ۱۶۸     ۱۷۱
کورون نروژ     ۱۹۰     ۱۹۳
کورون دانمارک     ۱۹۸     ۲۰۲
یکصد ین ژاپن     ۱۳۱۳     ۱۳۲۸
دلار هنگ کنگ     ۱۴۰     ۱۴۵
رینگیت مالزی     ۳۶۵     ۳۷۵
لیر ترکیه     ۶۹۷     ۷۰۵
ریال عربستان     ۲۹۰     ۲۹۵
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۳۷۵۰
درهم امارات     ۲۹۹     ۳۰۲
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۲۰
یوان چین     ۱۶۳     ۱۷۰
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۵٫۵     ۳۷٫۵
افغانی افغانستان     ۲۲٫۵     ۲۴٫۵
درام ارمنستان     ۲٫۳     ۳٫۳
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۱۰     ۱۰۳۳۰
دلار استرالیا     ۱۰۵۰۰     ۱۰۵۴۰
دلار کانادا     ۱۰۵۵۰     ۱۰۵۹۰
یورو     ۱۴۱۷۹     ۱۴۱۹۹
پوند انگلیس     ۱۶۶۲۰     ۱۶۶۷۵
فرانک سوئیس     ۱۱۱۱۱     ۱۱۱۵۶
یکصد ین ژاپن     ۱۲۶۲۲     ۱۲۶۷۲
دینار بحرین     ۲۷۶۴۵     ۲۷۴۱۶
درهم امارات     ۲۸۰۷     ۲۸۳۷
ریال عربستان     ۲۷۵۰     ۲۷۶۲
دینار کویت     ۳۶۹۷۲     ۳۷۰۴۲
کورون سوئد     ۱۶۰۶     ۱۶۱۸
کورون نروژ     ۱۸۳۰     ۱۸۴۲
کورون دانمارک     ۱۹۰۲     ۱۹۱۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲۳     ۱۳۳۸
ریال عمان     ۲۶۷۸۳     ۲۶۸۳۸
روبل روسیه     ۳۵۴     ۳۶۶
ریال قطر     ۲۸۳۱     ۲۸۶۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۱۵۶     ۹۱۸۶
لیرترکیه     ۶۴۵۶     ۶۴۹۱

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۱۲/۸۹”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۶/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  06/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۹۰     ۱۱۱۰
دلار کانادا     ۱۱۶۰     ۱۱۷۵
یورو     ۱۵۳۰     ۱۵۵۰
پوند انگلستان     ۱۸۱۰     ۱۸۳۰
دلار استرالیا     ۱۱۳۰     ۱۱۵۰
فرانک سوئیس     ۱۱۸۰     ۱۲۰۰
کورون سوئد     ۱۷۰     ۱۷۵
کورون نروژ     ۱۹۲     ۱۹۶
کورون دانمارک     ۲۰۱     ۲۰۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۳۰     ۱۳۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۴۰
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۰
لیر ترکیه     ۷۰۰     ۷۳۰
ریال عربستان     ۲۹۰     ۳۰۰
دینار کویت     ۳۸۳۰     ۳۸۹۰
درهم امارات     ۳۰۰     ۳۰۵
هزاردینار عراق     ۹۰۰     ۹۳۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۶
بات تایلند     ۳۶     ۳۸
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۴
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۳۸۶     ۱۰۴۰۶
دلار استرالیا     ۱۰۶۵۹     ۱۰۶۹۹
دلار کانادا     ۱۰۵۹۳     ۱۰۶۳۳
یورو     ۱۴۶۲۴     ۱۴۶۴۴
پوند انگلیس     ۱۶۶۶۷     ۱۶۷۲۲
فرانک سوئیس     ۱۱۲۹۷     ۱۱۳۴۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۷۷۳     ۱۲۸۲۳
دینار بحرین     ۲۷۵۵۰     ۲۷۶۲۰
درهم امارات     ۲۸۲۸     ۲۸۵۷
ریال عربستان     ۲۷۶۹     ۲۷۸۱
دینار کویت     ۳۷۵۱۶     ۳۷۵۸۶
کورون سوئد     ۱۶۲۴     ۱۶۳۶
کورون نروژ     ۱۸۵۲     ۱۸۶۴
کورون دانمارک     ۱۹۶۰     ۱۹۷۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۲     ۱۳۴۷
ریال عمان     ۲۷۰۱۱     ۲۷۰۶۶
روبل روسیه     ۳۶۷     ۳۷۹
ریال قطر     ۲۸۵۴     ۲۸۸۴
هزاروون کره جنوبی     ۹۳۵۱     ۹۳۸۱
لیرترکیه     ۶۶۷۹     ۶۷۱۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۶/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۱/۹۰

قیمت ارز   دلار - پوند - یورو ...  25/01/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۷     ۱۱۳۵
دلار کانادا     ۱۱۹۰     ۱۱۹۸
یورو     ۱۶۲۸     ۱۶۳۵
پوند انگلستان     ۱۸۳۲     ۱۸۴۲
دلار استرالیا     ۱۱۸۰     ۱۱۹۰
فرانک سوئیس     ۱۲۳۰     ۱۲۴۰
کورون سوئد     ۱۷۸     ۱۸۱
کورون نروژ     ۲۰۴     ۲۰۷
کورون دانمارک     ۲۱۴     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۲۲     ۱۳۳۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۲     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۷۰     ۳۸۵
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۵۰
ریال عربستان     ۲۹۸     ۳۰۳
دینار کویت     ۳۷۷۰     ۳۸۷۰
درهم امارات     ۳۰۵     ۳۰۹
هزاردینار عراق     ۹۲۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۷۰     ۱۷۷
روپیه هند     ۲۳     ۲۵
بات تایلند     ۳۴     ۳۷
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۰     ۱۳

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۰۸     ۱۰۴۲۸
دلار استرالیا     ۱۰۹۳۴     ۱۰۹۷۴
دلار کانادا     ۱۰۸۲۷     ۱۰۸۶۷
یورو     ۱۵۰۵۷     ۱۵۰۷۷
پوند انگلیس     ۱۶۹۶۷     ۱۷۰۲۲
فرانک سوئیس     ۱۱۶۲۷     ۱۱۶۷۲
یکصد ین ژاپن     ۱۲۴۶۴     ۱۲۵۱۴
دینار بحرین     ۲۷۶۲۷     ۲۷۶۹۷
درهم امارات     ۲۸۳۵     ۲۸۶۵
ریال عربستان     ۲۷۷۷     ۲۷۸۹
دینار کویت     ۳۷۶۸۹     ۳۷۷۵۹
کورون سوئد     ۱۶۶۶     ۱۶۷۸
کورون نروژ     ۱۹۱۲     ۱۹۲۴
کورون دانمارک     ۲۰۱۷     ۲۰۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳۹     ۱۳۵۴
ریال عمان     ۲۷۰۶۶     ۲۷۱۳۶
روبل روسیه     ۳۶۹     ۳۸۱
ریال قطر     ۲۸۶۱     ۲۸۹۱
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۵۶     ۹۵۹۱
لیرترکیه     ۶۸۵۰     ۶۸۸۵

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۱/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۰۲/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 14/02/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۳۵     ۱۱۴۵
دلار کانادا     ۱۲۲۰     ۱۲۳۰
یورو     ۱۶۹۰     ۱۷۰۰
پوند انگلستان     ۱۹۱۳     ۱۹۲۸
دلار استرالیا     ۱۲۷۵     ۱۲۸۳
فرانک سوئیس     ۱۳۱۷     ۱۳۳۰
کورون سوئد     ۱۹۳     ۱۹۶
کورون نروژ     ۲۱۵     ۲۱۹
کورون دانمارک     ۲۲۴     ۲۲۸
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۰     ۱۴۰۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۳     ۱۳۷
رینگیت مالزی     ۳۸۰     ۳۹۲
لیر ترکیه     ۷۵۵     ۷۷۰
ریال عربستان     ۳۰۳     ۳۰۸
دینار کویت     ۳۸۲۵     ۳۹۲۵
درهم امارات     ۳۱۱     ۳۱۶
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۹۵۰
یوان چین     ۱۷۲     ۱۸۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۶     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۳۰     ۱۳۶۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۴۶۶     ۱۰۴۸۶
دلار استرالیا     ۱۱۴۱۸     ۱۱۴۵۸
دلار کانادا     ۱۱۰۵۳     ۱۱۰۹۳
یورو     ۱۵۴۸۴     ۱۵۵۰۴
پوند انگلیس     ۱۷۳۸۹     ۱۷۴۴۴
فرانک سوئیس     ۱۲۰۸۹     ۱۲۱۳۴
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۱۱     ۱۲۹۶۱
دینار بحرین     ۲۷۷۷۳     ۲۷۸۴۳
درهم امارات     ۲۸۴۹     ۲۸۷۹
ریال عربستان     ۲۷۹۱     ۲۸۰۳
دینار کویت     ۳۸۲۷۹     ۳۸۳۴۹
کورون سوئد     ۱۷۳۵     ۱۷۴۷
کورون نروژ     ۱۹۹۲     ۲۰۰۴
کورون دانمارک     ۲۰۷۶     ۲۰۸۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۴۸     ۱۳۶۳
ریال عمان     ۲۷۲۱۷     ۲۷۲۸۷
روبل روسیه     ۳۸۲     ۳۹۴
ریال قطر     ۲۸۷۵     ۲۹۰۵
هزاروون کره جنوبی     ۹۷۷۵     ۹۸۱۰
لیرترکیه     ۶۸۷۳     ۶۹۰۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۰۲/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 04/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۹۷     ۱۲۰۸
دلار کانادا     ۱۲۴۲     ۱۲۴۸
یورو     ۱۶۸۵     ۱۶۹۵
پوند انگلستان     ۱۹۴۸     ۱۹۵۸
دلار استرالیا     ۱۲۷۵     ۱۲۸۵
فرانک سوئیس     ۱۳۵۴     ۱۳۶۵
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۱۰     ۲۱۴
کورون دانمارک     ۲۲۰     ۲۲۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۷     ۱۴۴۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۳۹
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۰۵
لیر ترکیه     ۷۵۲     ۷۶۲
ریال عربستان     ۳۱۵     ۳۲۰
دینار کویت     ۳۸۴۵     ۳۹۴۵
درهم امارات     ۳۲۸     ۳۳۲
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۲     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۳     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۴۹۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۳۲     ۱۰۶۵۲
دلار استرالیا     ۱۱۱۵۶     ۱۱۱۹۶
دلار کانادا     ۱۰۸۵۸     ۱۰۸۹۸
یورو     ۱۴۹۳۲     ۱۴۹۵۲
پوند انگلیس     ۱۷۱۹۴     ۱۷۲۴۹
فرانک سوئیس     ۱۲۰۹۱     ۱۲۱۳۶
یکصد ین ژاپن     ۱۲۹۶۷     ۱۳۰۱۷
دینار بحرین     ۲۸۲۰۰     ۲۸۲۷۰
درهم امارات     ۲۸۹۴     ۲۹۲۴
ریال عربستان     ۲۸۳۵     ۲۸۴۷
دینار کویت     ۳۸۴۶۴     ۳۸۵۳۴
کورون سوئد     ۱۶۷۰     ۱۶۸۲
کورون نروژ     ۱۹۰۳     ۱۹۱۵
کورون دانمارک     ۲۰۰۲     ۲۰۱۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۷     ۱۳۸۲
ریال عمان     ۲۷۶۱۱     ۲۷۶۸۱
روبل روسیه     ۳۷۴     ۳۸۶
ریال قطر     ۲۹۲۰     ۲۹۵۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۶۹۲     ۹۷۲۷
لیرترکیه     ۶۶۴۱     ۶۶۷۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۳/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 25/03/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۰۰     ۱۲۱۸
دلار کانادا     ۱۲۶۵     ۱۲۸۰
یورو     ۱۷۵۰     ۱۷۷۵
پوند انگلستان     ۲۰۱۰     ۲۰۲۰
دلار استرالیا     ۱۳۰۵     ۱۳۲۰
فرانک سوئیس     ۱۴۶۰     ۱۴۸۰
کورون سوئد     ۱۹۵     ۲۰۴
کورون نروژ     ۲۱۵     ۲۲۳
کورون دانمارک     ۲۲۶     ۲۳۴
یکصد ین ژاپن     ۱۴۸۰     ۱۵۱۰
دلار هنگ کنگ     ۱۴۵     ۱۶۵
رینگیت مالزی     ۳۹۵     ۴۱۵
لیر ترکیه     ۷۸۰     ۸۰۰
ریال عربستان     ۳۲۲     ۳۲۹
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۲۰۰
درهم امارات     ۳۲۶     ۳۳۳
هزاردینار عراق     ۹۷۰     ۱۰۰۰
یوان چین     ۱۸۵     ۱۹۵
روپیه هند     ۲۴     ۲۷
بات تایلند     ۳۷     ۴۲
افغانی افغانستان     ۲۴     ۲۷
درام ارمنستان     ۳     ۴
لیره سوریه     ۲۲     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۲     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۰۰     ۱۵۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۴۸۱     ۱۱۵۱۶
دلار استرالیا     ۱۲۲۹۸     ۱۲۳۳۷
دلار کانادا     ۱۱۸۶۴     ۱۱۹۰۱
یورو     ۱۶۵۴۳     ۱۶۵۹۳
پوند انگلیس     ۱۸۸۲۲     ۱۸۸۸۲
فرانک سوئیس     ۱۳۶۱۸     ۱۳۶۶۲
یکصد ین ژاپن     ۱۴۳۶۳     ۱۴۴۰۹
دینار بحرین     ۳۰۵۰۷     ۳۰۶۰۴
درهم امارات     ۳۱۳۰     ۳۱۴۰
ریال عربستان     ۳۰۶۷     ۳۰۷۷
دینار کویت     ۴۱۹۷۱     ۴۲۱۰۵
کورون سوئد     ۱۸۱۲     ۱۸۱۸
کورون نروژ     ۲۱۲۴     ۲۱۳۱
کورون دانمارک     ۲۲۲۲     ۲۲۲۹
دلار هنگ کنگ     ۱۴۷۸     ۱۴۸۳
ریال عمان     ۲۹۸۶۹     ۲۹۹۶۴
روبل روسیه     ۴۱۱     ۴۱۶
ریال قطر     ۳۱۵۹     ۳۱۶۹
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۶۰۸     ۱۰۶۴۲
لیرترکیه     ۷۲۵۱     ۷۲۷۴

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۵/۰۳/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۶/۰۴/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 16/04/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۴۸     ۱۱۵۶
دلار کانادا     ۱۲۳۰     ۱۲۴۰
یورو     ۱۶۶۵     ۱۶۷۲
پوند انگلستان     ۱۹۰۰     ۱۹۲۰
دلار استرالیا     ۱۲۵۵     ۱۲۷۰
فرانک سوئیس     ۱۴۱۰     ۱۴۳۰
کورون سوئد     ۱۸۳     ۱۸۸
کورون نروژ     ۲۰۵     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۱۶     ۲۲۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۰     ۱۴۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۷۲۰     ۷۳۵
ریال عربستان     ۳۱۰     ۳۱۸
دینار کویت     ۳۷۰۰     ۴۰۰۰
درهم امارات     ۳۱۳     ۳۲۰
هزاردینار عراق     ۹۵۰     ۹۹۰
یوان چین     ۱۸۳     ۱۹۰
روپیه هند     ۲۲     ۲۵
بات تایلند     ۳۵     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۲۰     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۸۰     ۱۴۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۷۳     ۱۰۶۰۸
دلار استرالیا     ۱۱۳۸۱     ۱۱۴۲۰
دلار کانادا     ۱۰۹۷۷     ۱۱۰۱۴
یورو     ۱۵۱۴۵     ۱۵۱۹۵
پوند انگلیس     ۱۶۹۴۹     ۱۷۰۰۹
فرانک سوئیس     ۱۲۶۲۰     ۱۲۶۶۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۰۸۹     ۱۳۱۳۵
دینار بحرین     ۲۸۰۹۹     ۲۸۱۹۶
درهم امارات     ۲۸۸۳     ۲۸۹۳
ریال عربستان     ۲۸۲۵     ۲۸۳۵
دینار کویت     ۳۸۵۸۷     ۳۸۷۲۱
کورون سوئد     ۱۶۷۰     ۱۶۷۶
کورون نروژ     ۱۹۵۸     ۱۹۶۵
کورون دانمارک     ۱۹۶۰     ۱۹۶۷
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۲     ۱۳۶۷
ریال عمان     ۲۷۵۱۳     ۲۷۶۰۸
روبل روسیه     ۳۷۷     ۳۸۲
ریال قطر     ۲۹۱۰     ۲۹۲۰
هزاروون کره جنوبی     ۹۹۵۶     ۹۹۹۰
لیرترکیه     ۶۴۸۸     ۶۵۱۱

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۶/۰۴/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 05/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۲۳     ۱۱۳۰
دلار کانادا     ۱۲۱۵     ۱۲۲۵
یورو     ۱۶۳۸     ۱۶۴۵
پوند انگلستان     ۱۸۷۰     ۱۸۸۰
دلار استرالیا     ۱۲۴۵     ۱۲۶۰
فرانک سوئیس     ۱۴۰۵     ۱۴۱۵
کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۸۵
کورون نروژ     ۲۰۳     ۲۱۰
کورون دانمارک     ۲۱۴     ۲۱۸
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۰     ۱۴۲۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۳۸۵     ۳۹۵
لیر ترکیه     ۶۸۵     ۶۹۵
ریال عربستان     ۳۰۰     ۳۰۷
دینار کویت     ۳۷۵۰     ۴۰۵۰
درهم امارات     ۳۰۸     ۳۱۳
هزاردینار عراق     ۹۱۰     ۹۴۰
یوان چین     ۱۷۵     ۱۸۲
روپیه هند     ۲۲     ۲۶
بات تایلند     ۳۷     ۴۰
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۷     ۲۳
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۳۲۰     ۱۳۸۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۲۰     ۱۰۵۵۵
دلار استرالیا     ۱۱۶۳۱     ۱۱۶۷۰
دلار کانادا     ۱۱۱۰۵     ۱۱۱۴۲
یورو     ۱۵۱۰۲     ۱۵۱۵۲
پوند انگلیس     ۱۷۲۱۷     ۱۷۲۷۷
فرانک سوئیس     ۱۳۱۴۰     ۱۳۱۸۴
یکصد ین ژاپن     ۱۳۵۳۷     ۱۳۵۸۳
دینار بحرین     ۲۷۹۵۷     ۲۸۰۵۴
درهم امارات     ۲۸۶۸     ۲۸۷۸
ریال عربستان     ۲۸۱۱     ۲۸۲۱
دینار کویت     ۳۸۵۶۶     ۳۸۷۰۰
کورون سوئد     ۱۶۵۸     ۱۶۶۴
کورون نروژ     ۱۹۵۰     ۱۹۵۷
کورون دانمارک     ۲۰۳۱     ۲۰۳۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۳     ۱۳۵۸
ریال عمان     ۲۷۳۰۲     ۲۷۳۹۷
روبل روسیه     ۳۸۲     ۳۸۷
ریال قطر     ۲۸۹۵     ۲۹۰۵
هزاروون کره جنوبی     ۱۰۰۱۳     ۱۰۰۴۷
لیرترکیه     ۶۲۲۵     ۶۲۴۸

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۵/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۵/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 27/05/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۱۷۷     ۱۱۸۷
دلار کانادا     ۱۲۱۰     ۱۲۲۰
یورو     ۱۷۰۵     ۱۷۱۵
پوند انگلستان     ۱۹۵۰     ۱۹۶۰
دلار استرالیا     ۱۲۳۵     ۱۲۵۰
فرانک سوئیس     ۱۵۱۵     ۱۵۳۵
کورون سوئد     ۱۸۷     ۱۹۱
کورون نروژ     ۲۱۲     ۲۱۷
کورون دانمارک     ۲۲۳     ۲۲۸
یکصد ین ژاپن     ۱۵۱۴     ۱۵۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۶
رینگیت مالزی     ۳۹۰     ۴۰۰
لیر ترکیه     ۶۶۸     ۶۸۰
ریال عربستان     ۳۰۸     ۳۱۷
دینار کویت     ۴۰۰۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۱۸     ۳۲۳
هزاردینار عراق     ۹۳۰     ۹۶۰
یوان چین     ۱۷۷     ۱۸۶
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۱
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۶
درام ارمنستان     ۲٫۵     ۳٫۵
لیره سوریه     ۱۹     ۲۴
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۳۵۰     ۱۴۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۵۶۴     ۱۰۵۹۹
دلار استرالیا     ۱۱۰۹۷     ۱۱۱۳۶
دلار کانادا     ۱۰۷۶۸     ۱۰۸۰۵
یورو     ۱۵۱۹۹     ۱۵۲۴۹
پوند انگلیس     ۱۷۴۷۶     ۱۷۵۳۶
فرانک سوئیس     ۱۳۳۷۷     ۱۳۴۲۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۰۰     ۱۳۸۴۶
دینار بحرین     ۲۸۰۷۴     ۲۸۱۷۱
درهم امارات     ۲۸۸۰     ۲۸۹۰
ریال عربستان     ۲۸۲۳     ۲۸۳۳
دینار کویت     ۳۸۸۴۳     ۳۸۹۷۷
کورون سوئد     ۱۶۶۶     ۱۶۷۲
کورون نروژ     ۱۹۶۰     ۱۹۶۷
کورون دانمارک     ۲۰۴۵     ۲۰۵۲
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵۹     ۱۳۶۴
ریال عمان     ۲۷۴۹۱     ۲۷۵۸۶
روبل روسیه     ۳۶۶     ۳۷۱
ریال قطر     ۲۹۰۷     ۲۹۱۷
هزاروون کره جنوبی     ۹۸۵۵     ۹۸۸۹
لیرترکیه     ۵۹۶۶     ۵۹۸۹

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۷/۰۵/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۶/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 24/06/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۵۰     ۱۲۶۰
دلار کانادا     ۱۲۷۵     ۱۲۸۵
یورو     ۱۷۴۰     ۱۷۵۰
پوند انگلستان     ۲۰۰۰     ۲۰۱۵
دلار استرالیا     ۱۳۰۰     ۱۳۲۰
فرانک سوئیس     ۱۴۳۰     ۱۴۵۰
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۴
کورون نروژ     ۲۱۸     ۲۲۳
کورون دانمارک     ۲۲۴     ۲۲۷
یکصد ین ژاپن     ۱۵۹۸     ۱۶۲۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۸
رینگیت مالزی     ۴۱۰     ۴۲۵
لیر ترکیه     ۷۰۵     ۷۲۰
ریال عربستان     ۳۲۳     ۳۳۰
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۳۵۰
درهم امارات     ۳۳۷     ۳۴۴
هزاردینار عراق     ۹۸۰     ۱۰۲۰
یوان چین     ۱۹۰     ۱۹۸
روپیه هند     ۲۲     ۲۷
بات تایلند     ۳۶     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۱     ۲۵
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۲     ۲۶
روپیه پاکستان     ۱۳     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۴۴۰     ۱۵۵۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۶۶     ۱۰۷۰۱
دلار استرالیا     ۱۰۹۱۳     ۱۰۹۵۲
دلار کانادا     ۱۰۷۵۶     ۱۰۷۹۳
یورو     ۱۴۶۴۵     ۱۴۶۹۵
پوند انگلیس     ۱۶۸۶۰     ۱۶۹۲۰
فرانک سوئیس     ۱۲۱۶۷     ۱۲۲۱۱
یکصد ین ژاپن     ۱۳۹۵۰     ۱۳۹۹۶
دینار بحرین     ۲۸۳۷۱     ۲۸۴۶۸
درهم امارات     ۲۹۱۰     ۲۹۲۰
ریال عربستان     ۲۸۵۲     ۲۸۶۲
دینار کویت     ۳۸۸۴۶     ۳۸۹۸۰
کورون سوئد     ۱۵۹۱     ۱۵۹۷
کورون نروژ     ۱۸۸۶     ۱۸۹۳
کورون دانمارک     ۱۹۷۱     ۱۹۷۸
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۲     ۱۳۷۷
ریال عمان     ۲۷۷۸۰     ۲۷۸۷۵
روبل روسیه     ۳۵۰     ۳۵۵
ریال قطر     ۲۹۳۸     ۲۹۴۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۸۱     ۹۶۱۵
لیرترکیه     ۶۰۱۹     ۶۰۴۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۴/۰۶/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۰۷/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 14/07/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۴۳     ۱۲۵۸
دلار کانادا     ۱۲۱۰     ۱۲۳۵
یورو     ۱۶۷۰     ۱۶۹۰
پوند انگلستان     ۱۹۶۰     ۱۹۹۰
دلار استرالیا     ۱۲۳۰     ۱۲۶۵
فرانک سوئیس     ۱۳۶۰     ۱۳۸۰
کورون سوئد     ۱۸۲     ۱۹۰
کورون نروژ     ۱۹۸     ۲۱۵
کورون دانمارک     ۲۱۲     ۲۲۸
یکصد ین ژاپن     ۱۵۵۰     ۱۶۵۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۱۰     ۴۲۵
لیر ترکیه     ۶۶۰     ۶۹۰
ریال عربستان     ۳۲۳     ۳۳۳
دینار کویت     ۴۱۰۰     ۴۴۰۰
درهم امارات     ۳۴۰     ۳۵۰
هزاردینار عراق     ۹۴۰     ۱۰۳۰
یوان چین     ۱۸۸     ۱۹۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸     ۴۳
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۴٫۵
منات آذربایجان     ۱۵۲۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۳۱     ۱۰۶۶۶
دلار استرالیا     ۱۰۲۶۹     ۱۰۳۰۸
دلار کانادا     ۱۰۲۱۳     ۱۰۲۵۰
یورو     ۱۴۱۶۲     ۱۴۲۱۲
پوند انگلیس     ۱۶۴۲۰     ۱۶۴۸۰
فرانک سوئیس     ۱۱۵۲۱     ۱۱۵۶۵
یکصد ین ژاپن     ۱۳۸۷۶     ۱۳۹۲۲
دینار بحرین     ۲۸۲۵۱     ۲۸۳۴۸
درهم امارات     ۲۸۹۸     ۲۹۰۸
ریال عربستان     ۲۸۴۰     ۲۸۵۰
دینار کویت     ۳۸۳۸۱     ۳۸۵۱۵
کورون سوئد     ۱۵۵۱     ۱۵۵۷
کورون نروژ     ۱۸۱۶     ۱۸۲۳
کورون دانمارک     ۱۹۰۷     ۱۹۱۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۶۹     ۱۳۷۴
ریال عمان     ۲۷۶۶۲     ۲۷۷۵۷
روبل روسیه     ۳۲۶     ۳۳۱
ریال قطر     ۲۹۲۵     ۲۹۳۵
هزاروون کره جنوبی     ۸۹۶۲     ۸۹۹۶
لیرترکیه     ۵۶۸۹     ۵۷۱۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۱۴/۰۷/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 04/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۲۸۰     ۱۲۹۰
دلار کانادا     ۱۲۸۰     ۱۲۹۰
یورو     ۱۷۸۰     ۱۷۹۰
پوند انگلستان     ۲۰۴۵     ۲۰۶۰
دلار استرالیا     ۱۳۲۸     ۱۳۳۸
فرانک سوئیس     ۱۴۴۵     ۱۴۵۵
کورون سوئد     ۱۹۱     ۱۹۵
کورون نروژ     ۲۲۷     ۲۳۲
کورون دانمارک     ۲۳۵     ۲۴۰
یکصد ین ژاپن     ۱۶۵۵     ۱۶۷۵
دلار هنگ کنگ     ۱۳۵     ۱۵۰
رینگیت مالزی     ۴۱۰     ۴۳۰
لیر ترکیه     ۷۰۰     ۷۲۰
ریال عربستان     ۳۳۵     ۳۴۳
دینار کویت     ۴۰۵۰     ۴۴۵۰
درهم امارات     ۳۵۰     ۳۵۴
هزاردینار عراق     ۱۰۰۰     ۱۰۷۰
یوان چین     ۲۰۰     ۲۰۷
روپیه هند     ۲۲     ۲۸
بات تایلند     ۳۸٫۵     ۴۳٫۵
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۰     ۲۵
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۵
منات آذربایجان     ۱۵۵۰     ۱۶۰۰

قیمت ارز در بانک مرکزی(ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۶۹۵     ۱۰۷۳۰
دلار استرالیا     ۱۱۱۲۱     ۱۱۱۶۰
دلار کانادا     ۱۰۵۶۳     ۱۰۶۰۰
یورو     ۱۴۸۸۵     ۱۴۹۳۵
پوند انگلیس     ۱۷۱۸۱     ۱۷۲۴۱
فرانک سوئیس     ۱۲۲۰۱     ۱۲۲۴۵
یکصد ین ژاپن     ۱۴۰۹۵     ۱۴۱۴۱
دینار بحرین     ۲۸۴۱۷     ۲۸۵۱۴
درهم امارات     ۲۹۱۶     ۲۹۲۶
ریال عربستان     ۲۸۵۷     ۲۸۶۷
دینار کویت     ۳۸۹۸۶     ۳۹۱۲۰
کورون سوئد     ۱۶۳۷     ۱۶۴۳
کورون نروژ     ۱۹۳۹     ۱۹۴۶
کورون دانمارک     ۲۰۰۴     ۲۰۱۱
دلار هنگ کنگ     ۱۳۷۹     ۱۳۸۴
ریال عمان     ۲۷۸۲۹     ۲۷۹۲۴
روبل روسیه     ۳۴۹     ۳۵۴
ریال قطر     ۲۹۴۳     ۲۹۵۳
هزاروون کره جنوبی     ۹۴۸۵     ۹۵۱۹
لیرترکیه     ۶۰۲۹     ۶۰۵۲

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۰۴/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۸/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 28/08/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۳۳۰     ۱۳۳۷
دلار کانادا     ۱۳۲۶     ۱۳۳۲
یورو     ۱۸۲۳     ۱۸۳۰
پوند انگلستان     ۲۱۵۰     ۲۱۶۰
دلار استرالیا     ۱۳۷۰     ۱۳۸۰
فرانک سوئیس     ۱۴۸۸     ۱۵۰۰
کورون سوئد     ۲۰۱     ۲۰۴
کورون نروژ     ۲۲۹     ۲۳۳
کورون دانمارک     ۲۳۸     ۲۴۵
یکصد ین ژاپن     ۱۷۲۰     ۱۷۳۰
دلار هنگ کنگ     ۱۳۸     ۱۵۵
رینگیت مالزی     ۴۲۰     ۴۴۰
لیر ترکیه     ۷۴۰     ۷۶۰
ریال عربستان     ۳۴۷     ۳۵۵
دینار کویت     ۴۲۰۰     ۴۸۰۰
درهم امارات     ۳۶۴     ۳۶۸
هزاردینار عراق     ۱۰۸۰     ۱۱۲۰
یوان چین     ۲۱۲     ۲۲۳
روپیه هند     ۲۳     ۲۹
بات تایلند     ۴۱     ۴۶
افغانی افغانستان     ۲۲     ۲۷
درام ارمنستان     ۲٫۸     ۳٫۸
لیره سوریه     ۲۱     ۲۷
روپیه پاکستان     ۱۱     ۱۶
منات آذربایجان     ۱۶۰۰     ۱۷۰۰

قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز     خرید     فروش
دلار آمریکا     ۱۰۸۶۰     ۱۰۸۹۵
دلار استرالیا     ۱۰۸۹۲     ۱۰۹۳۱
دلار کانادا     ۱۰۵۸۹     ۱۰۶۲۶
یورو     ۱۴۶۸۳     ۱۴۷۳۳
پوند انگلیس     ۱۷۱۸۶     ۱۷۲۴۶
فرانک سوئیس     ۱۱۸۶۵     ۱۱۹۰۹
یکصد ین ژاپن     ۱۴۱۵۰     ۱۴۱۹۶
دینار بحرین     ۲۸۸۶۳     ۲۸۹۶۰
درهم امارات     ۲۹۶۱     ۲۹۷۱
ریال عربستان     ۲۹۰۲     ۲۹۱۲
دینار کویت     ۳۹۴۱۷     ۳۹۵۵۱
کورون سوئد     ۱۶۰۴     ۱۶۱۰
کورون نروژ     ۱۸۷۹     ۱۸۸۶
کورون دانمارک     ۱۹۷۷     ۱۹۸۴
دلار هنگ کنگ     ۱۳۹۷     ۱۴۰۲
ریال عمان     ۲۸۲۵۹     ۲۸۳۵۴
روبل روسیه     ۳۵۱     ۳۵۶
ریال قطر     ۲۹۸۸     ۲۹۹۸
هزاروون کره جنوبی     ۹۵۵۱     ۹۵۸۵
لیرترکیه     ۵۹۴۳     ۵۹۶۶

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۸/۰۸/۹۰”

قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۱۱/۹۰

قیمت ارز دلار - پوند - یورو ... 23/11/90

قیمت ارز در بازار ایران(تومان)
ارز خرید  فروش
دلار آمریکا ۱۸۱۰  ۱۸۸۰ 
دلار کانادا ۱۸۲۰  ۱۹۰۰ 
یورو ۲۴۸۰  ۲۵۲۰ 
پوند انگلستان ۲۹۴۰  ۲۹۹۰ 
دلار استرالیا ۱۹۲۰  ۲۰۰۰ 
فرانک سوئیس ۱۹۰۰  ۱۹۹۰ 
کورون سوئد ۲۶۰  ۲۷۰ 
کورون نروژ ۲۹۸  ۳۲۰ 
کورون دانمارک ۲۷۵  ۳۲۵ 
یکصد ین ژاپن ۲۳۰۰  ۲۳۳۵ 
دلار هنگ کنگ ۱۹۰  ۲۱۵ 
رینگیت مالزی  ۶۰۰  ۶۳۰ 
لیر ترکیه ۱۰۱۰  ۱۰۸۰ 
ریال عربستان ۴۷۵  ۵۰۵ 
دینار کویت ۶۲۳۰  ۶۸۵۰ 
درهم امارات ۴۸۰  ۵۳۰ 
هزاردینار عراق ۱۴۱۰  ۱۵۰۰ 
یوان چین ۳۰۰  ۳۳۰ 
روپیه هند ۳۷  ۴۰ 
بات تایلند ۶۲  ۶۸ 
افغانی افغانستان ۲۶  ۳۴ 
درام ارمنستان ۴٫۵  ۵٫۵ 
لیره سوریه ۲۳  ۳۰ 
روپیه پاکستان ۳۲  ۳۹ 
منات آذربایجان ۱۹۰۰  ۲۰۳۰ 

 قیمت ارز در بانک (ریال)
ارز خرید  فروش
دلار آمریکا ۱۲۲۵۳  ۱۲۲۶۰ 
دلار استرالیا ۱۳۲۳۰  ۱۳۲۶۹ 
دلار کانادا ۱۲۳۱۱  ۱۲۳۴۸ 
یورو ۱۶۲۳۰  ۱۶۲۸۰ 
پوند انگلیس ۱۹۴۸۷  ۱۹۵۴۷ 
فرانک سوئیس ۱۳۴۲۸  ۱۳۴۷۲ 
یکصد ین ژاپن ۱۵۹۱۲  ۱۵۹۵۸ 
دینار بحرین ۳۲۵۱۶  ۳۲۶۱۳ 
درهم امارات ۳۳۳۶  ۳۳۵۱ 
ریال عربستان ۳۲۶۹  ۳۲۷۹ 
دینار کویت ۴۴۱۸۶  ۴۴۳۲۰ 
کورون سوئد ۱۸۳۸  ۱۸۴۴ 
کورون نروژ ۲۱۲۲  ۲۱۲۹ 
کورون دانمارک ۲۱۸۵  ۲۱۹۲ 
دلار هنگ کنگ ۱۵۸۲  ۱۵۸۷ 
ریال عمان ۳۱۸۴۳  ۳۱۹۳۸ 
روبل روسیه ۴۱۲  ۴۱۶ 
ریال قطر ۳۳۶۷  ۳۳۷۷ 
هزاروون کره جنوبی ۱۰۹۸۱  ۱۱۰۱۵ 
لیرترکیه ۷۰۱۰  ۷۰۳۳ 
 

ادامه خواندن “قیمت ارز دلار – پوند – یورو … ۲۳/۱۱/۹۰”