قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن “قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹”

قیمت سکه و طلا ۱۵/۸/۹۲

قیمت سکه و طلا 15/8/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۳۱۷.۷
۲ طلا بازار تهران ۴۱۹۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۹۴۴۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۹۴۵۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۸۶۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۸۶۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۹۰۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۹۶۷۲۶۵
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۲۸۹۳۶۵
۱۰ نقره (دلار) ۲۲.۰۳
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۶۵
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۶۱

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۱۵/۸/۹۲”

قیمت سکه و طلا ۹/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا 9/9/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۵۵.۱
۲ طلا بازار تهران ۳۸۸۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۷۰۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۷۱۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۴۲۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۰۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۶۸۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۹۵۷۰۲
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۹۳۹۷۱
۱۰ نقره (دلار) ۲۰.۰۴
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۶۸
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۱۹

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۹/۹/۹۲”

قیمت سکه و طلا ۲۷/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا 27/9/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۳۲.۳
۲ طلا بازار تهران ۳۸۶۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۷۱۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۷۱۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۳۹۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۴۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۰۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۹۱۷۷۷
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۸۸۷۳۹
۱۰ نقره (دلار) ۱۹.۹۹
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۵۹
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۰۳

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۲۷/۹/۹۲”

قیمت سکه و طلا ۱۹/۱۰/۹۲

قیمت سکه و طلا 19/10/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۳۱.۹
۲ طلا بازار تهران ۳۸۸۰۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۷۵۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۷۵۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۴۲۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۸۴۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۷۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۹۵۴۷۱
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۹۳۶۶۳
۱۰ نقره (دلار) ۱۹.۷
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۲۷
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۳۶

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۱۹/۱۰/۹۲”

قیمت سکه و طلا ۱۴/۱۱/۹۲

قیمت سکه و طلا 14/11/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۴۴.۲
۲ طلا بازار تهران ۳۸۷۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۷۳۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۷۳۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۴۰۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۱۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۱۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۹۴۰۸۶
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۹۱۸۱۷
۱۰ نقره (دلار) ۱۹.۲۳
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۹۰
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۰۶

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۱۴/۱۱/۹۲”

قیمت سکه و طلا ۴/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا 4/12/92

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۳۲۷٫۱ ۱۳۲۷٫۱
مظنه مثقال طلا ۴,۱۴۵,۰۰۰ ۴,۱۴۵,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۹۵۶,۸۸۰ ۹۵۶,۸۸۰

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۹,۴۲۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
تمام سکه جدید ۹,۴۱۸,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
نیم سکه ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۴,۸۱۰,۰۰۰
ربع سکه ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۸۱۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۴/۱۲/۹۲”

قیمت سکه و طلا ۲۲/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا 22/12/92

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۳۷۴٫۳ ۱۳۶۷٫۵
مظنه مثقال طلا ۴,۳۳۴,۰۰۰ ۴,۳۰۵,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۰۰,۵۰۰ ۹۹۳,۸۱۰

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۹,۷۷۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰
تمام سکه جدید ۹,۷۹۵,۰۰۰ ۹,۷۸۵,۰۰۰
نیم سکه ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۵,۰۵۰,۰۰۰
ربع سکه ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۹۳۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۲۲/۱۲/۹۲”

قیمت سکه و طلا ۲۷/۱/۹۳

قیمت سکه و طلا 27/1/93

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۳۰۰٫۶ ۱۳۰۴٫۴
مظنه مثقال طلا ۴,۳۶۰,۰۰۰ ۴,۳۴۰,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۰۶,۵۰۰ ۱,۰۰۱,۹۰۰

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۹,۸۲۰,۰۰۰ ۹,۷۸۰,۰۰۰
تمام سکه جدید ۹,۸۳۵,۰۰۰ ۹,۸۱۷,۰۰۰
نیم سکه ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰
ربع سکه ۳,۱۶۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۲,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۲۷/۱/۹۳”

قیمت سکه و طلا ۱۵/۲/۹۳

قیمت سکه و طلا 15/2/93

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۳۰۹ ۱۳۰۲
مظنه مثقال طلا ۴,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۴۹۵,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۳۷,۶۷۵ ۱,۰۳۷,۶۷۵

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ ۱۰,۱۳۰,۰۰۰
تمام سکه جدید ۱۰,۱۳۵,۰۰۰ ۱۰,۱۳۰,۰۰۰
نیم سکه ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۵,۳۱۰,۰۰۰
ربع سکه ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۳,۲۱۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۲,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۱۱۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۱۵/۲/۹۳”

قیمت سکه و طلا ۴/۳/۹۳

قیمت سکه و طلا 4/3/93

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۲۹۴ ۱۲۹۴
مظنه مثقال طلا ۴,۳۶۰,۰۰۰ ۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۰۶,۲۷۹ ۰

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۰
تمام سکه جدید ۹,۸۷۵,۰۰۰ ۰
نیم سکه ۴,۹۶۰,۰۰۰ ۰
ربع سکه ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۰
سکه ۱ گرمی ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۰

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۴/۳/۹۳”

قیمت سکه و طلا ۲۸/۳/۹۳

قیمت سکه و طلا 28/3/93

قیمت سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
سکه بهار آزادی ۹,۵۷۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ (۰.۱۶%) ۹,۵۳۰,۰۰۰ ۹,۵۸۵,۰۰۰
سکه امامی ۹,۶۱۲,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ (۰.۱%) ۹,۵۵۷,۰۰۰ ۹,۶۲۲,۰۰۰
نیم سکه ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ (۰.۲۱%) ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۲۰,۰۰۰
ربع سکه ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ (۰.۷۱%) ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۲,۸۳۰,۰۰۰
سکه گرمی ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ (۰.۵۵%) ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰

 

 

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
انس طلا (دلار) ۱,۲۷۶.۹۰ ۰ (۰%) ۱,۲۷۶.۹۰ ۱,۲۷۶.۹۰
مثقال طلا ۴,۲۴۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ (۰.۱۲%) ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰
گرم طلای ۱۸ ۹۷۸,۱۲۰ ۱,۸۴۰ (۰.۱۹%) ۹۷۳,۲۷۰ ۹۷۹,۹۶۰
گرم طلای ۲۴ ۱,۳۰۳,۸۳۰ ۲,۴۶۰ (۰.۱۹%) ۱,۲۹۷,۳۷۰ ۱,۳۰۶,۲۹۰
انس نقره (دلار) ۱۹.۷۷ ۰ (۰%) ۱۹.۷۷ ۱۹.۷۷

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۲۸/۳/۹۳”

قیمت سکه و طلا ۱۶/۴/۹۳

قیمت سکه و طلا 16/4/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۴۷۰٬۰۰۰ ۹٬۴۷۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۴۹۵٬۰۰۰ ۹٬۴۹۵٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۶۰٬۰۰۰ ۴٬۷۶۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۶۰٬۰۰۰ ۲٬۶۶۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۸۰٬۰۰۰ ۱٬۷۸۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۳۱۷٬۴۰۰ ۱٬۳۱۷٬۵۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۹۵٬۰۰۰ ۴٬۱۹۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۸٬۴۰۰ ۹۶۸٬۴۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۲۲٬۱۰۰ ۱٬۰۲۲٬۱۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۷۶٬۰۰۰ ۱٬۰۷۶٬۰۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۸۳٬۷۰۰ ۱٬۱۸۳٬۷۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۹۱٬۲۰۰ ۱٬۲۹۱٬۲۰۰

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۱۶/۴/۹۳”

قیمت سکه و طلا ۵/۵/۹۳

قیمت سکه و طلا 5/5/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۵۲۰٬۰۰۰ ۹٬۵۱۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۵۵۲٬۰۰۰ ۹٬۵۳۵٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۸۰٬۰۰۰ ۴٬۷۸۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ ۲٬۷۹۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۶۰٬۰۰۰ ۱٬۷۶۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۳۰۷٬۴۰۰ ۱٬۳۰۷٬۴۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۲۲۵٬۰۰۰ ۴٬۲۲۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۵٬۳۰۰ ۹۷۴٬۲۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۲۹٬۴۰۰ ۱٬۰۲۸٬۲۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۸۳٬۷۰۰ ۱٬۰۸۲٬۴۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۹۲٬۱۰۰ ۱٬۱۹۰٬۷۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۳۰۰٬۵۰۰ ۱٬۲۹۸٬۹۰۰

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۵/۵/۹۳”

قیمت سکه و طلا ۳۰/۵/۹۳

قیمت سکه و طلا 30/5/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۳۴۰٬۰۰۰ ۹٬۴۱۸٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۳۴۸٬۰۰۰ ۹٬۴۲۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۶۹۰٬۰۰۰ ۴٬۷۳۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۵۶۰٬۰۰۰ ۲٬۵۹۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۷۹٬۷۰۰ ۱٬۲۹۰٬۴۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۵۰٬۰۰۰ ۴٬۱۸۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۵۸٬۰۰۰ ۹۶۶٬۱۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۱٬۲۰۰ ۱٬۰۱۹٬۷۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۶۴٬۴۰۰ ۱٬۰۷۳٬۴۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۱٬۰۰۰ ۱٬۱۸۰٬۸۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۷۷٬۴۰۰ ۱٬۲۸۸٬۱۰۰

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۳۰/۵/۹۳”

قیمت سکه و طلا ۱۹/۶/۹۳

قیمت سکه و طلا 19/6/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۴۰۵٬۰۰۰ ۹٬۴۰۵٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۴۰۴٬۰۰۰ ۹٬۴۰۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۲۰٬۰۰۰ ۴٬۷۲۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ ۲٬۶۳۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۵۶٬۲۰۰ ۱٬۲۴۹٬۶۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۸۰٬۰۰۰ ۴٬۱۸۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۵٬۰۰۰ ۹۶۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۸٬۵۰۰ ۱٬۰۱۸٬۵۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۷۲٬۱۰۰ ۱٬۰۷۲٬۱۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۹٬۴۰۰ ۱٬۱۷۹٬۴۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۸۶٬۶۰۰ ۱٬۲۸۶٬۶۰۰

 

ادامه خواندن “قیمت سکه و طلا ۱۹/۶/۹۳”