قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت طلا 26/12/89
بهار آزادی طرح قدیم:     ۴۳۲۰۰۰
بهار آزادی طرح جدید:     ۳۸۶۰۰۰
نیم سکه بهار آزادی :     ۱۹۳۰۰۰
ربع سکه بهار آزادی :     ۱۰۶۰۰۰
سکه یک گرمی :     ۵۰۰۰۰

قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار:     ۱۶۴۹۰۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار:     ۱۷۵۴۳۰
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار:     ۳۸۰۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۱۹ عیار:     ۱۸۴۷۸۰
قیمت هر  گرم طلای ۱۹ عیار:     ۴۰۱۷۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۰ عیار:     ۱۹۴۸۴۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۰ عیار:     ۴۲۳۶۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۱ عیار:     ۲۰۴۶۶۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۱ عیار:     ۴۴۴۹۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۲ عیار:     ۲۱۴۲۵۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۲ عیار:     ۴۶۵۸۰
قیمت هر مثقال طلای ۲۴ عیار:     ۲۳۳۹۰۰
قیمت هر  گرم طلای ۲۴ عیار:     ۵۰۸۵۰

ادامه خواندن قیمت طلا ۲۶/۱۲/۸۹

قیمت سکه و طلا ۱۶/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا 16/9/92

 

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۳۱.۷
۲ طلا بازار تهران ۳۸۳۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۶۰۰۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۶۱۰۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۳۷۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۵۷۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۶۸۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۸۴۳۹۰
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۷۸۸۹۲
۱۰ نقره (دلار) ۱۹.۶۴
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۳۶۵
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۳۳

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۶/۹/۹۲

قیمت سکه و طلا ۲۸/۱۰/۹۲

قیمت سکه و طلا 28/10/92

شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا (دلار) ۱۲۵۵.۱
۲ طلا بازار تهران ۳۸۳۵۰۰۰
۳ سکه طرح قديم ۸۶۳۵۰۰۰
۴ سکه طرح جديد ۸۶۳۵۰۰۰
۵ نيم سکه ۴۳۵۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۷۰۰۰۰۰
۷ سکه گرمي ۱۷۰۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عيار ۸۸۴۶۲۱
۹ گرم ۲۴ عيار ۱۱۷۹۲۰۰
۱۰ نقره (دلار) ۲۰.۴۲
۱۱ پلاتينيوم (دلار) ۱۴۶۲
۱۲ پالاديوم (دلار) ۷۴۷

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۸/۱۰/۹۲

قیمت سکه و طلا ۱۱/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا 11/12/92

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۳۲۹٫۶ ۱۳۲۹٫۶
مظنه مثقال طلا ۴,۲۵۴,۰۰۰ ۴,۲۳۸,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۹۸۲,۰۴۰ ۹۷۸,۳۵۰

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۹,۷۲۰,۰۰۰ ۹,۶۹۰,۰۰۰
تمام سکه جدید ۹,۷۳۰,۰۰۰ ۹,۷۱۰,۰۰۰
نیم سکه ۴,۹۶۰,۰۰۰ ۴,۹۴۰,۰۰۰
ربع سکه ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۹۴۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۱/۱۲/۹۲

قیمت سکه و طلا ۳/۲/۹۳

قیمت سکه و طلا 3/2/93

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۲۸۴٫۵ ۱۲۸۴٫۲
مظنه مثقال طلا ۴,۴۴۵,۰۰۰ ۴,۴۰۵,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۱,۰۲۶,۱۰۰ ۱,۰۱۶,۹۰۰

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۱۰,۰۲۳,۰۰۰ ۹,۹۱۵,۰۰۰
تمام سکه جدید ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ ۹,۹۰۵,۰۰۰
نیم سکه ۵,۳۷۰,۰۰۰ ۵,۳۳۰,۰۰۰
ربع سکه ۳,۲۱۰,۰۰۰ ۳,۱۸۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۳/۲/۹۳

قیمت سکه و طلا ۱۲/۳/۹۳

قیمت سکه و طلا 12/3/93

قیمت طلا قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
اونس طلا جهان ۱۲۴۵ ۱۲۵۲
مظنه مثقال طلا ۴,۲۲۵,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰
گرم طلا ۱۸ عیار ۹۷۴,۸۸۳ ۹۷۹,۷۳۱

 

 

قیمت سکه قیمت آنلاین (ریال) قیمت روز گذشته
تمام سکه قدیم ۹,۵۱۰,۰۰۰ ۹,۵۷۰,۰۰۰
تمام سکه جدید ۹,۵۳۰,۰۰۰ ۹,۵۸۰,۰۰۰
نیم سکه ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۲۰,۰۰۰
ربع سکه ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۳۰,۰۰۰
سکه ۱ گرمی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۲/۳/۹۳

قیمت سکه و طلا ۲۳/۴/۹۳

قیمت سکه و طلا 23/4/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۶۴۰٬۰۰۰ ۹٬۶۴۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۶۶۰٬۰۰۰ ۹٬۶۸۰٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۸۳۰٬۰۰۰ ۴٬۸۳۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۹۰٬۰۰۰ ۱٬۷۹۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۳۱۸٬۷۰۰ ۱٬۳۳۹٬۰۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۲۷۵٬۰۰۰ ۴٬۲۷۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۸۶٬۹۰۰ ۹۸۶٬۹۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۴۱٬۶۰۰ ۱٬۰۴۱٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۹۶٬۵۰۰ ۱٬۰۹۶٬۵۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۲۰۶٬۲۰۰ ۱٬۲۰۶٬۲۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۳۱۵٬۹۰۰ ۱٬۳۱۵٬۹۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲۳/۴/۹۳

قیمت سکه و طلا ۸/۶/۹۳

قیمت سکه و طلا 8/6/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۴۹۰٬۰۰۰ ۹٬۴۷۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۴۹۳٬۰۰۰ ۹٬۴۸۵٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۶۰٬۰۰۰ ۴٬۷۵۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۱۰٬۰۰۰ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۸۷٬۷۰۰ ۱٬۲۸۶٬۹۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۲۱۵٬۰۰۰ ۴٬۲۰۵٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۳٬۰۰۰ ۹۷۰٬۷۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۲۷٬۰۰۰ ۱٬۰۲۴٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۸۱٬۱۰۰ ۱٬۰۷۸٬۵۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۸۹٬۳۰۰ ۱٬۱۸۶٬۵۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۹۷٬۴۰۰ ۱٬۲۹۴٬۳۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۸/۶/۹۳

قیمت سکه و طلا ۱۹/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا 19/7/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۳۸۰٬۰۰۰ ۹٬۳۸۰٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۳۸۵٬۰۰۰ ۹٬۳۸۵٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۷۲۰٬۰۰۰ ۴٬۷۲۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ ۲٬۶۸۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۷۲۰٬۰۰۰ ۱٬۷۲۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۲۳٬۹۰۰ ۱٬۲۲۳٬۹۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۱۷۰٬۰۰۰ ۴٬۱۷۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۲٬۶۰۰ ۹۶۲٬۶۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۱٬۰۱۶٬۰۰۰ ۱٬۰۱۶٬۰۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۶۹٬۶۰۰ ۱٬۰۶۹٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۷۶٬۶۰۰ ۱٬۱۷۶٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۸۳٬۵۰۰ ۱٬۲۸۳٬۵۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۱۹/۷/۹۳

قیمت سکه و طلا ۲/۰۹/۹۳

قیمت سکه و طلا 2/09/93

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
سکه طرح قدیم ۹٬۱۴۰٬۰۰۰ ۹٬۱۴۵٬۰۰۰
سکه طرح جدید ۹٬۱۴۰٬۰۰۰ ۹٬۱۴۵٬۰۰۰
نیم سکه ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ ۴٬۶۰۰٬۰۰۰
ربع سکه ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ ۲٬۶۳۰٬۰۰۰
سکه گرمی ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ ۱٬۶۸۰٬۰۰۰

 

عنوان قيمت بازار قیمت دیروز
اونس جهانی طلا ۱٬۲۰۱٬۱۰۰ ۱٬۲۰۱٬۱۰۰
یک مثقال طلای ۱۷ عیار ۴٬۰۵۵٬۰۰۰ ۴٬۰۶۰٬۰۰۰
یک گرم طلای ۱۸ عیار ۹۳۶٬۱۰۰ ۹۳۷٬۳۰۰
یک گرم طلای ۱۹ عیار ۹۸۸٬۰۰۰ ۹۸۹٬۲۰۰
یک گرم طلای ۲۰ عیار ۱٬۰۴۰٬۱۰۰ ۱٬۰۴۱٬۴۰۰
یک گرم طلای ۲۲ عیار ۱٬۱۴۴٬۲۰۰ ۱٬۱۴۵٬۶۰۰
یک گرم طلای ۲۴ عیار ۱٬۲۴۸٬۱۰۰ ۱٬۲۴۹٬۷۰۰

 

ادامه خواندن قیمت سکه و طلا ۲/۰۹/۹۳