قیمت تبلت ۱۰/۱۱/۹۲

قیمت تبلت 10/11/92

Samsung
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311     ۱۶     ۸     ۱,۰۴۰,۰۰۰        
        Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211     ۸     ۷     ۷۹۹,۰۰۰        
        Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211     ۱۶     ۷     ۹۲۹,۰۰۰        
        Galaxy Note 10.1 2014 Edition     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۹۵۰,۰۰۰        
        Galaxy Note 10.1 N8000 16GB     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۳۷۰,۰۰۰        
        Galaxy Note 10.1 N8000 32GB     ۳۲     ۱۰٫۱     ۱,۵۴۹,۰۰۰        
        Galaxy Note 10.1 N8000 64GB     ۶۴     ۱۰٫۱     ۱,۷۰۰,۰۰۰        
        Galaxy Note 8 N5100     ۱۶     ۸٫۰     ۱,۱۷۵,۰۰۰        
        Galaxy Note 8 N5110     ۱۶     ۸     ۱,۰۴۰,۰۰۰        
        Galaxy Tab 3 P3200     ۸     ۷٫۰     ۷۹۹,۰۰۰        
        Galaxy Tab 3 P3200     ۱۶     ۷٫۰     ۹۲۹,۰۰۰        
        Galaxy Tab 3 P5200     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۱۹۹,۰۰۰        
        Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210     ۸     ۷     —        
        Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 3G     ۱۶     ۸٫۰     —        
        Galaxy Tab 2 P3100     ۸     ۷٫۰     ۸۰۰,۰۰۰        
        Galaxy Tab 2 P3100     ۱۶     ۷٫۰     —        
        Galaxy Tab 2 P3100     ۳۲     ۷٫۰     —        
        Galaxy Tab 2 P3110     ۸     ۷٫۰     —        
        Galaxy Tab 2 P5100     ۱۶     ۱۰٫۱     —        
        Galaxy Tab 2 P5100     ۳۲     ۱۰٫۱     —        
        ATIV Smart PC 500T     ۶۴     ۱۱٫۶     —        
        Tablet PC Slate XE700T1A-A01US     ۶۴     ۱۱٫۶     —        
        Galaxy Tab P6800     ۱۶     ۷٫۷     —        
        Galaxy Tab P6800     ۳۲     ۷٫۷     —        
        Galaxy Tab P7500     ۱۶     ۱۰٫۱     —        
        Galaxy Tab P7500     ۳۲     ۱۰٫۱     —        

Apple
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        iPad mini 2 WiFi     ۱۶     ۷٫۹     ۱,۳۰۰,۰۰۰        
        iPad mini 2 WiFi     ۳۲     ۷٫۹     ۱,۶۰۰,۰۰۰        
        iPad mini 2 WiFi     ۶۴     ۷٫۹     ۲,۰۰۰,۰۰۰        
        iPad mini 2 WiFi + 4G     ۱۶     ۷٫۹     ۱,۷۲۰,۰۰۰        
        iPad mini 2 WiFi + 4G     ۳۲     ۷٫۹     ۱,۹۵۰,۰۰۰        
        iPad mini 2 WiFi + 4G     ۶۴     ۷٫۹     ۲,۲۵۰,۰۰۰        
        Apple iPad Air + 4g     ۶۴     ۹٫۷     ۲,۵۵۰,۰۰۰        
        Apple iPad Air + 4g     ۳۲     ۹٫۷     ۲,۲۷۰,۰۰۰        
        Apple iPad Air + 4g     ۱۶     ۹٫۷     ۱,۹۵۰,۰۰۰        
        Apple iPad Air     ۱۶     ۹٫۷     ۱,۵۵۰,۰۰۰        
        Apple iPad Air     ۳۲     ۹٫۷     ۱,۹۰۰,۰۰۰        
        Apple iPad Air     ۶۴     ۹٫۷     ۲,۲۰۰,۰۰۰        
        iPad (4th Gen.) Wi-Fi     ۱۶     ۹٫۷     ۱,۵۰۰,۰۰۰        
        iPad (4th Gen.) Wi-Fi     ۳۲     ۹٫۷     ۱,۷۴۰,۰۰۰        
        iPad (4th Gen.) Wi-Fi     ۶۴     ۹٫۷     ۱,۹۵۰,۰۰۰        
        iPad (4th Gen.) Wi-Fi     ۱۲۸     ۹٫۷     ۲,۵۵۰,۰۰۰        
        iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G     ۱۶     ۹٫۷     ۱,۹۴۰,۰۰۰        
        iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G     ۳۲     ۹٫۷     ۲,۳۵۰,۰۰۰        
        iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G     ۶۴     ۹٫۷     ۲,۶۰۰,۰۰۰        
        iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G     ۱۲۸     ۹٫۷     ۲,۸۵۰,۰۰۰        
        iPad mini WiFi     ۱۶     ۷٫۹     ۱,۰۲۰,۰۰۰        
        iPad mini WiFi     ۳۲     ۷٫۹     ۱,۳۸۰,۰۰۰        
        iPad mini WiFi     ۶۴     ۷٫۹     ۱,۵۸۰,۰۰۰        
        iPad mini WiFi + 4G     ۱۶     ۷٫۹     ۱,۵۰۰,۰۰۰        
        iPad mini WiFi + 4G     ۳۲     ۷٫۹     ۱,۸۴۰,۰۰۰        
        iPad mini WiFi + 4G     ۶۴     ۷٫۹     ۲,۱۰۰,۰۰۰        
        iPad (3rd Gen.) Wi-Fi     ۱۶     ۹٫۷     —        
        iPad (3rd Gen.) Wi-Fi     ۳۲     ۹٫۷     —        
        iPad (3rd Gen.) Wi-Fi     ۶۴     ۹٫۷     —        
        iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G     ۶۴     ۹٫۷     —        
        iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G     ۳۲     ۹٫۷     —        
        iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G     ۱۶     ۹٫۷     —        

Asus
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Memo Pad HD7     ۱۶     ۷٫۰     ۵۳۹,۰۰۰        
        Fonepad ME371     ۸     ۷٫۰     —        
        Fonepad ME371     ۱۶     ۷٫۰     —        
        Fonepad ME371     ۳۲     ۷٫۰     —        
        Google Nexus 7     ۸     ۷     —        
        Google Nexus 7     ۱۶     ۷     —        
        Google Nexus 7     ۳۲     ۷     ۶۷۵,۰۰۰        
        Google Nexus 7 3G     ۳۲     ۷     —        
        Memo Pad ME172V     ۸     ۷٫۰     ۴۳۰,۰۰۰        
        Memo Pad ME172V     ۱۶     ۷٫۰     ۵۰۰,۰۰۰        
        Eee Pad Transformer TF300T     ۳۲     ۱۰٫۱     ۱,۵۰۰,۰۰۰        
        Eee Pad Transformer TF300T + Dock     ۳۲     ۱۰٫۱     ۲,۱۰۰,۰۰۰        
        Eee Pad Transformer TF300TG     ۳۲     ۱۰٫۱     ۱,۷۳۰,۰۰۰        
        Eee Pad Transformer TF300TG + Dock     ۳۲     ۱۰٫۱     ۱,۹۵۰,۰۰۰        
        Eee Pad Transformer TF101 + Dock     ۳۲     ۱۰٫۱     ۱,۴۵۰,۰۰۰        
        Eee Pad Slider     ۳۲     ۱۰٫۱     ۱,۲۷۰,۰۰۰        
        PadFone 2     ۳۲     ۱۰٫۱     ۱,۸۵۰,۰۰۰        
        PadFone Infinity     ۳۲     ۱۰٫۱     ۲,۵۹۰,۰۰۰        
        Transformer Pad Infinity TF700T     ۶۴     ۱۰٫۱     ۲,۷۵۰,۰۰۰        
        Transformer Book TX300     ۱۲۸     ۱۳٫۳     ۵,۰۰۰,۰۰۰        
        Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۶۲۰,۰۰۰        
        Memo Pad Smart 10     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۲۸۰,۰۰۰        
        Eee Slate B121     ۶۴     ۱۲٫۱     ۳,۵۵۰,۰۰۰        
        VivoTab Smart ME400C     ۶۴     ۱۰٫۱     ۱,۵۷۰,۰۰۰        
        VivoTab Smart ME400CL     ۶۴     ۱۰٫۱     ۱,۸۹۹,۰۰۰        
        VivoTab RT TF600T     ۳۲     ۱۰٫۱     ۲,۴۶۰,۰۰۰        
        VivoTab TF810C     ۶۴     ۱۱٫۶     ۳,۳۰۰,۰۰۰        

Innovel
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Innovel I971W     ۱۶     ۹٫۰     ۸۸۰,۰۰۰        
        Innovel I972S     ۸     ۹٫۷     ۹۰۰,۰۰۰        
        Innovel I801B     ۸     ۸٫۰     ۷۰۰,۰۰۰        
        Innovel i703W     ۸     ۷٫۰     ۴۷۵,۰۰۰        
        Innovel i702B     ۴     ۷٫۰     ۴۶۰,۰۰۰        
        Innovel I701S     ۴     ۷٫۰     ۴۰۰,۰۰۰        
MSI
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        WindPad Enjoy     ۸     ۷٫۰     ۱,۱۰۰,۰۰۰        
        WindPad Enjoy 10 plus     ۸     ۱۰٫۱     ۱,۱۵۰,۰۰۰        
        WindPad 110W 3G     ۸     ۱۰٫۱     ۱,۵۸۰,۰۰۰        
Energy
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Sistem Multimedia Color Book 3074 Touch     —     ۷٫۰     ۳۷۰,۰۰۰        
        Sistem Tablet s7 Dark Iron     ۸     ۷٫۰     ۵۸۰,۰۰۰        
        Sistem Energy Tablet i828 HD     ۸     ۸٫۰     ۷۹۰,۰۰۰        
        Sistem Tablet i10     ۱۶     ۹٫۷     ۱,۰۵۰,۰۰۰        
        Sistem Color eReader C7+ Touch Titanium     ۴     ۷٫۰     ۳۶۰,۰۰۰        
        Sistem Color eReader C4+ Touch Titanium     ۴     ۴٫۳     ۳۰۰,۰۰۰        
        Sistem Tablet s7 Deep Black     ۴     ۷٫۰     ۴۹۰,۰۰۰        
        Multimedia Color Book 2074 Rubber Black     —     ۷٫۰     ۳۲۰,۰۰۰        
        Sistem Energy E-ink eReader 1162     ۲     ۶٫۰     ۷۰۰,۰۰۰        
Archos
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Archos 80 G9     ۲۵۰     ۸     ۱,۱۰۰,۰۰۰        
        Archos 80 G9     ۸     ۸     ۹۵۰,۰۰۰        
        Archos 80 G9     ۱۶     ۸     ۸۳۰,۰۰۰        
        Archos 101 XS     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۴۰۰,۰۰۰        
Hyundai
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        T7s 3G     ۱۶     ۷٫۰     ۱,۰۵۰,۰۰۰        
        TB1000 Wi-Fi + 3G     ۴     ۹٫۱     ۸۷۰,۰۰۰        
        Lotus TS3 II turbo plus Wi-Fi+3G     ۸     ۷٫۰     ۱,۰۴۰,۰۰۰        
        TB1000 Wi-Fi + 3G Turbu     ۸     ۱۰٫۱     ۱,۰۳۰,۰۰۰        
        HY731 Wi-Fi     ۸     ۷٫۰     ۵۰۰,۰۰۰        
        P700 3G     ۸     ۷٫۰     ۶۰۹,۰۰۰        
        T7 Wi-Fi     ۸     ۷٫۰     ۶۳۹,۰۰۰        
        T10 Wi-Fi + 3G     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۲۲۵,۰۰۰        
        T10 3G New     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۲۲۵,۰۰۰        
        Rock X     ۱۶     ۸٫۰     ۷۹۹,۰۰۰        
        Cute X     ۷     ۷٫۰     ۷۰۰,۰۰۰        
        Play X     ۱۶     ۹٫۷     ۱,۱۹۸,۰۰۰        
        Hold X     ۸     ۷٫۰     —        
        Lotus TS3 II Wi-Fi+3G     ۸     ۷     ۵۷۵,۰۰۰        
        TS1 Wi-Fi 4GB     ۴     ۷٫۰     ۲۹۰,۰۰۰        
Marshal
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        ME-702     ۸     ۷٫۰     ۲۶۵,۰۰۰        
        ME-700B     ۴     ۷٫۰     ۴۴۰,۰۰۰        
        ME-700A     ۴     ۷٫۰     ۴۰۰,۰۰۰        
Axtrom
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Axpad V1     ۸     ۷٫۰     ۴۰۰,۰۰۰        
        Axpad 8P01     ۸     ۸٫۰     ۶۹۵,۰۰۰        
        Axpad 7I02     ۸     ۷٫۰     ۵۰۰,۰۰۰        
Dimo
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Dimo 900 Plus     ۸     ۹٫۷     ۹۳۰,۰۰۰        
        DIMO 900     ۸     ۹٫۷     ۶۵۰,۰۰۰        
        DIMO 700     ۴     ۷٫۰     ۲۰۰,۰۰۰        
        Dimo 500     ۴     ۷     ۱۷۵,۰۰۰        
Huawei
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        MediaPad FHD WiFi + 3G     ۸     ۱۰     ۱,۳۰۰,۰۰۰        
        MediaPad 10 FHD     ۸     ۱۰٫۱     ۱,۱۵۰,۰۰۰        
        MediaPad 10 FHD     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۲۴۰,۰۰۰        
        MediaPad 10 FHD With Dock     ۱۶     ۱۰٫۱     —        
        MediaPad 7 Vogue 3G     ۸     ۷٫۰     ۷۰۷,۰۰۰        
        Keyboard Dock     —     —     ۲۹۵,۰۰۰        
        MediaPad 7 Lite     ۸     ۷٫۰     ۵۷۵,۰۰۰        
        MediaPad 10 Link     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۰۵۰,۰۰۰        
ViewSonic
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        ViewPad 97a K1     ۱۶     ۹٫۷     —        
        ViewPad 10S – Wi-Fi + 3G     —     ۱۰     —        
        Viewpad 70N Pro     ۱۶     ۷٫۰     ۴۸۰,۰۰۰        
        Viewpad VB71     ۸     ۷٫۰     —        
        Tablet PC VB737     ۸     ۷٫۰     —        
        VB100a Pro     ۱۶     ۱۰٫۱     ۹۸۰,۰۰۰        
        Viewpad VB71     ۸     ۷٫۰     ۴۷۰,۰۰۰        
        ViewPad 10     ۳۲     ۱۰٫۱     —        
        VB737     ۸     ۷٫۰     ۷۶۰,۰۰۰        
        ViewPad 10     ۱۶     ۱۰٫۱     —        
        ViewPad 10S – Wi-Fi     —     ۱۰     —        
        ViewBook 730     ۸     ۷٫۰     —        
Microsoft
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Surface RT     ۱۶     ۱۰٫۶     ۲,۵۰۰,۰۰۰        
        Surface RT     ۳۲     ۱۰٫۶     ۲,۸۵۰,۰۰۰        
        Surface RT + Keyboard     ۳۲     ۱۰٫۶     ۳,۲۰۰,۰۰۰        
        Surface RT + Keyboard     ۶۴     ۱۰٫۶     ۳,۴۰۰,۰۰۰        
        Surface Pro     ۱۲۸     ۱۰٫۶     ۴,۴۲۰,۰۰۰        
        Surface Pro     ۶۴     ۱۰٫۶     ۴,۲۵۰,۰۰۰        
GS-Pad
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        GSP-X8     ۸     ۸٫۰     ۵۷۰,۰۰۰        
        GSP-X7     ۸     ۷٫۰     ۴۲۰,۰۰۰        
        GSP-X8 Plus     ۱۶     ۸٫۰     ۸۰۰,۰۰۰        
Jetway
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Alfar 780     ۸     ۷٫۰     ۳۹۹,۰۰۰        
        Alfar 706     ۸     ۷٫۰     ۶۸۵,۰۰۰        
        Alfar Pad 902     ۸     ۹٫۷     —        
Xpad
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        XPAD X801 Wi-Fi + 3G     ۸     ۸٫۰     ۰        
        XPAD X1010 Wi-Fi     ۸     ۱۰     ۰        
        XPAD X722 Wi-Fi     ۴     ۷٫۰     ۴۴۰,۰۰۰        
        XPAD Mini Wi-Fi     ۸     ۷٫۸     ۵۹۹,۰۰۰        
Prestigio
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        MultiPad 10.1 Ultimate 3G     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۲۰۰,۰۰۰        
        MultiPad 8.0 Pro Duo     ۸     ۸٫۰     ۸۲۰,۰۰۰        
        MultiPad 2 Ultra Duo 8.0 3G     ۸     ۸٫۰     ۸۲۴,۰۰۰        
        MultiPad 7.0 Prime Plus     ۴     ۷٫۰     ۴۸۸,۰۰۰        
        MultiPad 7.0 Prime Duo     ۱۶     ۷٫۰     ۷۳۰,۰۰۰        
        MultiPad 10.1 Ultimate Duo     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۰۲۰,۰۰۰        
Amazon
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Kindle Keyboard     ۴     ۶     —        
        Kindle Keyboard 3G     ۴     ۶     —        
        Kindle Fire HD     ۱۶     ۸٫۹     ۱,۶۲۰,۰۰۰        
        Kindle Fire HD     ۳۲     ۸٫۹     ۱,۷۲۰,۰۰۰        
        Kindle Fire HD     ۳۲     ۷٫۰     —        
        Kindle Fire     ۸     ۷٫۰     ۶۷۰,۰۰۰        
        Kindle     ۲     ۶     —        
        Kindle Touch     ۴     ۶     —        
        Kindle Touch 3G     ۴     ۶     —        
Lenovo
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Ideapad K1     ۶۴     ۱۰٫۱     —        
        Ideapad K1     ۳۲     ۱۰٫۱     —        
        Ideapad K1     ۱۶     ۱۰٫۱     —        
        Ideapad A3000     ۱۶     ۷     ۵۹۹,۰۰۰        
        Ideapad A1     ۱۶     ۷٫۰     ۷۸۰,۰۰۰        
        Ideapad A2107A     ۴     ۷٫۰     —        
        Ideapad A2107A     ۸     ۷٫۰     —        
        Ideapad A2107A     ۱۶     ۷٫۰     ۵۸۰,۰۰۰        
        Ideapad S2109A     ۸     ۹٫۷     ۱,۰۸۹,۰۰۰        
        Ideapad A1000-T     ۴     ۷٫۰     ۴۵۰,۰۰۰        
Acer
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Iconia Tab A200     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۰۰۰,۰۰۰        
        Iconia Tab B1-A71     ۸     ۷٫۰     ۶۷۹,۰۰۰        
        Iconia W510     ۳۲     ۱۰٫۱     ۲,۷۰۰,۰۰۰        
        Iconia W510     ۱۲۸     ۱۰٫۱     ۳,۰۰۰,۰۰۰        
        Iconia W700P     ۱۲۸     ۱۱٫۶     ۳,۷۹۰,۰۰۰        
Other Tablets
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        COBY MID9741     ۸     ۹٫۷     ۷۵۰,۰۰۰        
        vodafone smart tab S7 3G     ۴     ۷٫۰     ۳۹۹,۰۰۰        
        SmartTouch Life     ۴     ۷٫۰     ۳۰۰,۰۰۰        
        HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 16GB     ۱۶     ۷٫۰     ۷۵۵,۰۰۰        
        MID M715AS     ۴     ۷٫۰     ۵۳۰,۰۰۰        
        GLX Tab Jet     ۴     ۷٫۰     ۵۲۰,۰۰۰        
        HP Slate 7 2800 Tablet Wi-Fi 8GB     ۸     ۷٫۰     ۶۵۰,۰۰۰        
        Dell Streak 7     ۱۶     ۷٫۰     ۶۸۰,۰۰۰        
        Fujitsu Stylistic Q550     ۶۲     ۱۰٫۱     ۲,۱۲۰,۰۰۰        
        Fujitsu Stylistic M532     ۳۲     ۱۰٫۱     ۱,۵۷۰,۰۰۰        
        Motorola Xoom 2 MZ616     ۱۶     ۱۰٫۱     ۱,۱۵۰,۰۰۰        
        Arnova 7 f G3     ۸     ۷٫۰     ۴۵۰,۰۰۰        
        Arnova 7 B G3     ۸     ۷٫۰     ۴۳۰,۰۰۰        
        Daya A300     ۸     ۷٫۰     ۴۳۵,۰۰۰        
        HTC Jetstream     ۳۲     ۱۰٫۱     ۱,۶۷۰,۰۰۰        
        COBY MID7035     ۴     ۷٫۰     ۲۹۰,۰۰۰        
Sony
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Sony P     ۳۲     ۵٫۵     —        
        Xperia Tablet S 3G     ۱۶     ۹٫۴     —        
        Xperia Tablet S 3G     ۳۲     ۹٫۴     —        
        Xperia Tablet S 3G     ۶۴     ۹٫۴     —        
        Xperia Tablet S     ۶۴     ۹٫۴     —        
        Xperia Tablet S     ۳۲     ۹٫۴     —        
        Xperia Tablet Z 32GB     ۳۲     ۱۰٫۱     ۲,۱۰۰,۰۰۰        
        Xperia Tablet S     ۱۶     ۹٫۴     ۱,۳۲۰,۰۰۰        
Ainol
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Numy 3G     ۸     ۷٫۰     ۶۳۵,۰۰۰        
        Novo 10 Hero Wi-Fi     ۱۶     ۱۰٫۱     ۸۵۰,۰۰۰        
        Novo 10 Hero II Wi-Fi     ۱۶     ۱۰٫۱     ۸۷۰,۰۰۰        
        Novo 8 Dream Wi-Fi     ۱۶     ۸     ۶۹۵,۰۰۰        
        Novo 7 Venus Wi-Fi     ۱۶     ۷     ۴۹۹,۰۰۰        
        Novo 8 Discover Wi-Fi     ۱۶     ۸     ۷۳۵,۰۰۰        
        Novo 7 Crystal Wi-Fi     ۸     ۷     ۴۳۵,۰۰۰        
        Novo 7 Crystal II Wi-Fi     ۸     ۷     ۴۷۵,۰۰۰        
        Novo 7 Mars Wi-Fi     ۸     ۷٫۰     ۳۲۰,۰۰۰        
        Novo 7 Tornado Wi-Fi     ۱۶     ۷     —        
        NOVO7 Aurora Wi-Fi     ۸     ۷     —        
        Novo9 Spark Wi-Fi     ۱۶     ۹     ۹۶۵,۰۰۰        
        Novo 7 Fire Flame Wi-Fi     ۱۶     ۷     —        
        Novo 7 Advanced II     ۸     ۷     —        
        Novo 7 Elf 2 Wi-Fi     ۱۶     ۷     —        
WinTouch
        مدل تبلت     حافظه داخلی ( گیگابایت )     صفحه نمایش ( اینچ )     قیمت ( تومان )        
        Wintouch Q96 wi-fi     ۱۶     ۹٫۷     ۶۵۹,۰۰۰        
        Wintouch Q73 3G     ۴     ۷٫۰     ۳۳۵,۰۰۰        
        Wintouch Q75s 4GB     ۴     ۷٫۰     ۲۵۵,۰۰۰        

vibre.ir

ادامه خواندن “قیمت تبلت ۱۰/۱۱/۹۲”