آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان – ویبره

آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان – درمانگری

آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان
تجارت آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان حدود چهار هزار میلیون روپیه است. این میزان در هند هر ساله تقریبا پنجاه درصد رشد دارد که ما را بیش از پیش از اهمیت مصرف آب آشامیدنی سالم آگاه می کند.

ادامه خواندن “آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان – ویبره”

برنامه مصرف آب – ویبره

برنامه مصرف آب – درمانگری

برنامه مصرف آب
سیصد میلی لیتر (تقریبا اندکی بیشتر از یک لیوان) آب را باید بلافاصله پس از بلند شدن از رخت خواب مصرف کنید. این اقدام به افزایش آب موجود در داخل سلول های دیواره دستگاه گوارش و ضمنا درست مواد زاید از دستگاه گوارش کمک می کند.

ادامه خواندن “برنامه مصرف آب – ویبره”

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن(۱) – ویبره

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن(۱) – درمانگری

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن(1)
زراره، از حضرت باقر (ع) حدیث کند که فرمود: خدای، عزوجل فرماید: همانا آنان که سرافرازی کنند از عبادت و پرستش من، زود است که سرافکنده به دوزخ درآیند.

ادامه خواندن “فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن(۱) – ویبره”

انرژی الکترومغناطیسی(۱) – ویبره

انرژی الکترومغناطیسی(۱) – درمانگری

انرژی الکترومغناطیسی(1)
محدوده طیف انرژی الکترومغناطیسی شامل بلندترین امواج انرژی، یعنی اشعه رادیویی، تا کوتاهترین این امواج یا اشعه کیهانی است.

ادامه خواندن “انرژی الکترومغناطیسی(۱) – ویبره”

چه موقع نباید از کریستال استفاده نمود – ویبره

چه موقع نباید از کریستال استفاده نمود – درمانگری

چه موقع نباید از کریستال استفاده نمود
همراه داشتن کریستال (به عنوان زینت و غیره) برخی اثرات دارد. بنابراین باید بدانید که چه موقع آنها را به خود بیاویزید و چه موقع این کار را نکنید. تحت چه شرایطی نباید از کریستال استفاده نمود؟

ادامه خواندن “چه موقع نباید از کریستال استفاده نمود – ویبره”

آب فاقد انرژی – آب درمانی – ویبره

آب فاقد انرژی – آب درمانی – درمانگری

آب فاقد انرژی - آب درمانی
براساس گفته های دکتر لودویگ: آبی که یک بار با مواد آلوده کننده تماس داشته باشد، مرده محسوب می شود

ادامه خواندن “آب فاقد انرژی – آب درمانی – ویبره”

مقدار آب مورد نیاز روزانه شما چقدر است؟ – ویبره

مقدار آب مورد نیاز روزانه شما چقدر است؟ – درمانگری

مقدار آب مورد نیاز روزانه شما چقدر است؟
مقدار آب مورد نیاز هر فرد به وزن بدن او بستگی دارد. یک محاسبه کلی در مورد مقدار آب مورد نیاز بدن در پایین آورده شده است.

ادامه خواندن “مقدار آب مورد نیاز روزانه شما چقدر است؟ – ویبره”

برای سلامتی بدن داشتن پاهایی راحت – ویبره

برای سلامتی بدن داشتن پاهایی راحت – درمانگری

برای سلامتی بدن داشتن پاهایی راحت
برای سلامتی بدن داشتن پاهایی راحت با فعالیتی مطلوب از ضروریات است. پاهای دردناک و غیرعادی می توانند به وضعیت و فرم ناهنجار بدن، خستگی، کرامپ عضلانی و کمر درد منجر گردند.

ادامه خواندن “برای سلامتی بدن داشتن پاهایی راحت – ویبره”

انرژی الکترومغناطیسی(۲) – ویبره

انرژی الکترومغناطیسی(۲) – درمانگری

انرژی الکترومغناطیسی(2)
اکنون به بررسی امواج مادون قرمز می پردازیم. این امواج عبارتند از امواج فوتوگرافیک و امواج حرارت تابشی.

ادامه خواندن “انرژی الکترومغناطیسی(۲) – ویبره”

شفای پرانیک با کریستال چیست؟ – ویبره

شفای پرانیک با کریستال چیست؟ – درمانگری

شفای پرانیک با کریستال چیست؟
شفای پرانیک با کریستال چیست؟
اساسا یعنی استفاده از کریستال به عنوان ابزاری در شفای پرانائی است.
سه خصوصیت اساسی کریستال ها

ادامه خواندن “شفای پرانیک با کریستال چیست؟ – ویبره”