آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان – ویبره

آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان – درمانگری

آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان
تجارت آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان حدود چهار هزار میلیون روپیه است. این میزان در هند هر ساله تقریبا پنجاه درصد رشد دارد که ما را بیش از پیش از اهمیت مصرف آب آشامیدنی سالم آگاه می کند.

ادامه خواندن “آب عرضه شده داخل بطری در کشور هندوستان – ویبره”

درمانگری به نام زیتون – ویبره

درمانگری به نام زیتون – درمانگری

درمانگری به نام زیتون
زیتون، نقرس و رماتیسم را درمان می کند. برگ زیتون درمان کننده فشار خون و زخم های عفونی است. شرابه ای قندی به نام مان زیتون از ساقه این درخت ترشح می شود که مصرف خوراکی دارد.

ادامه خواندن “درمانگری به نام زیتون – ویبره”

آب و روند پیری – ویبره

آب و روند پیری – درمانگری

آب و روند پیری
افزایش سن و پیری همواره گریبان گیر جامعه بشری بوده است. انسان بدون این که بتواند کاری انجام دهد، روند پیری بدن و از دست دادن توان و قدرتش را نظاره می کند. بی تردید او سعی می کند

ادامه خواندن “آب و روند پیری – ویبره”

دعا بلا و قضا را دفع می کند – ویبره

دعا بلا و قضا را دفع می کند – درمانگری

دعا بلا و قضا را دفع می کند
حماد بن عثمان گوید: شنیدم که می فرمود: همانا دعا، قضا را برمی گرداند و آن را از هم واتابد و بزند، چنانچه رشته های نخ اگر چه به سختی تابیده شده باشد، از هم باز شود.

ادامه خواندن “دعا بلا و قضا را دفع می کند – ویبره”

آناهاتا یا چاکرای قلب – ویبره

آناهاتا یا چاکرای قلب – درمانگری

آناهاتا یا چاکرای قلب
آناهاتا به معنی ضربه نخورده است. کلیه اصوات در دنیا از برخورد اجسام با هم تولید می شوند. این امر باعث ایجاد ارتعاشات یا امواج صوتی می گردد.

ادامه خواندن “آناهاتا یا چاکرای قلب – ویبره”

پاکسازی کردن یک کریستال (۱) – ویبره

پاکسازی کردن یک کریستال (۱) – درمانگری

پاکسازی کردن یک کریستال (1)
پاکسازی کردن یک کریستال
پاکسازی کردن یک کریستال پیش از استفاده از آن حائز اهمیت است. چرا؟ چه چیزی را از کریستال پاک می کنید؟

ادامه خواندن “پاکسازی کردن یک کریستال (۱) – ویبره”

درمانگری با زعفران – ویبره

درمانگری با زعفران – درمانگری

درمانگری با زعفران
دکتر شمسا در این همایش گفت: مطالعاتی که انجام دادیم ثابت کرد زعفران اثر درمانی قابل توجهی بر درمان ناتوانیهای جنسی در مردان دارد.

ادامه خواندن “درمانگری با زعفران – ویبره”

کیفیت آب (۲) – ویبره

کیفیت آب (۲) – درمانگری

کیفیت آب (2)
هر ساله بیشتر از هزار ماده شیمیایی جدید تولید می شود. به دلیل قوانین سفت و سختی که علیه آلودگی محیط زیست در کشورهای توسعه یافته حاکم است و تولید کنندگان مواد شیمیای باید به آن توجه داشته باشند،

ادامه خواندن “کیفیت آب (۲) – ویبره”

دعا، سلاح مومن است – ویبره

دعا، سلاح مومن است – درمانگری

دعا، سلاح مومن است
امام صادق ع فرمود: رسول خدا ص فرموده: دعا سلاح مومن و ستون دین و نور آسمانها و زمین است.

ادامه خواندن “دعا، سلاح مومن است – ویبره”

لوزالمعده – ویبره

لوزالمعده – درمانگری

لوزالمعده
غده لوزالمعده بطور افقی در عرض دیواره شکم، در پشت معدهف در سطح مهره اول و دوم کمری واقع است. این غده از لحاظ ساختمانی به غدد بزاقی شباهت داشته و دارای ترشحات داخلی و خارجی است. ماده ترشحی خارجی یا درون ریز آن انسولین نام دارد.

ادامه خواندن “لوزالمعده – ویبره”

چهار تکنیک اساسی کریستال درمانی – ویبره

چهار تکنیک اساسی کریستال درمانی – درمانگری

چهار تکنیک اساسی کریستال درمانی
برای آماده کردن کریستالها و استفاده از آنها
« برای شفابخشی»
– چهار تکنیک برای آماده کردن و استفاده از یک کریستال به منظور شفابخشی وجود دارد:

ادامه خواندن “چهار تکنیک اساسی کریستال درمانی – ویبره”

ایجاد بستری هدفمند برای علم پیشین – آب درمانی – ویبره

ایجاد بستری هدفمند برای علم پیشین – آب درمانی – درمانگری

ایجاد بستری هدفمند برای علم پیشین -  آب درمانی
دکتر لودویگ موضوعات دیگری را نیز در این زمینه مطرح کرده است: آن چه باید از آن اطمینان حاصل شود، این است

ادامه خواندن “ایجاد بستری هدفمند برای علم پیشین – آب درمانی – ویبره”

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن (۲) – ویبره

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن (۲) – درمانگری

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن (2)
حضرت صادق ع فرمود: هرکه از فضل خدای، عزوجل درخواست نکند نیازمند و فقیر گردد.
حماد بن عیسی گوید:

ادامه خواندن “فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن (۲) – ویبره”

مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی – ویبره

مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی – درمانگری

مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی
واژه مانی پورا به معنی «شهر جواهرات» یا «پرگوهر» است. این مرکز را از این جهت به این نام می خوانند که مرکز آتش است؛ نقطه کانونی حرارتی که مانند خورشید طلایی می درخشد.

ادامه خواندن “مانی پورا یا چاکرای شبکه خورشیدی – ویبره”

قانون کارما – ویبره

قانون کارما – درمانگری

قانون کارما
قانون کارما می گوید که انسان هر چه بکارد همان را درو می کند. از دانش و هنر شفای پرانیک با کریستال می توان در راه بد یا خوب استفاده کرد.

ادامه خواندن “قانون کارما – ویبره”