فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن(۱) – ویبره

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن(۱) – درمانگری

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن(1)
زراره، از حضرت باقر (ع) حدیث کند که فرمود: خدای، عزوجل فرماید: همانا آنان که سرافرازی کنند از عبادت و پرستش من، زود است که سرافکنده به دوزخ درآیند.

حضرت فرمود: مقصود از عبادت دعا است و بهترین عبادت دعا است و عرض کردم: مقصود از «اواه» در این آیه چیست؟ که خداوند فرماید: «همانا ابراهیم اواه و شکیبا بود فرمود: «اواه» یعنی بسیار دعا کننده به درگاه خداوند.
سدید گوید: به امام باقر ع عرض کردم: کدام عبادت بهتر است؟ فرمود: چیزی نزد خدای عزوجل بهتر از این نیست که از او درخواست شود و از آنچه نزد او است، خواسته شود و کسی نزد خدای، عزوجل مبغوض تر نیست از آن کس که، از عبادت او تکبر و رزد و سرپیچی کند و آنچه نزد او است درخواست نکند.
میسربن عبد العزیز گوید: حضرت صادق ع به من فرمود: ای میسر! دعا کن و مگو که کار گذشته است و آنچه مقدر شده، همان شود و دعا اثری ندارد، همانا نزد خدای، عزوجل منزلت و مقامی است که بدان نتوان رسید جز به درخواست و مسئلت و اگر بنده ای دهان خود ببندد و درخواست نکند، چیزی به او داده نشود، پس درخواست کن تا به تو داده شود، ای میسر! هیچ دری نیست که کوبیده شود جز اینکه امید آن رود که به روی کوبنده باز شود.
دعا به خودی خود مطلوبست. چون عبادت بزرگی است و به مقام بلندی انسان را نزد خدای تعالی رساند که جز بوسیله دعا و زاری رسیدن به مقام ممکن نیست.
مقدرات گاهی کم و زیاد می شود و بسا باشد که به واسطه شرطی که از میان برود مثلا در تقدیر خداوند عمر کسی سی سال گذشته است به شرط اینکه صله رحم نکند و اگر کرد، شصت سال مقدر شده و روزیش در فلان روز به یک درهم مقدر شدهف اگر دعا نکند و بیشتر درخواست نکند و اگر دعا و درخواست کرد و درهم مقدر شده و همچنین سایر چیزها و حاصل اینکه برای وجود تمام کاینات و عدم آنها شرایط و اسبابی است و خدای سبحان نخواسته است کارها را بدون اسباب انجام دهد و از جمله اسباب برای برخی از چیزها دعا است که اگر دعا نکند، آن چیز بدو داده نشود.
و اما علم خداوند پس آن تابع معلوم است و علت پیدایش چیزی نگردد، قضا و قدر رحمتی و لازم نیستند و گرنه ثواب و عقاب و امر و نهی باطل گردد چنانچه از امیر المومنین ع گذشت، سپس کلامی از غزالی و دیگران در این باره نقل کنند که ایراد آن از وضع و شرح و ترجمه ما بیرون است.

Vibre.ir

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن(۱) – Vibre.ir – درمانگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *