فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن (۲) – ویبره

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن (۲) – درمانگری

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن (2)
حضرت صادق ع فرمود: هرکه از فضل خدای، عزوجل درخواست نکند نیازمند و فقیر گردد.
حماد بن عیسی گوید:

شنیدم از حضرت صادق ع که می فرمود: دعا کن و مگو کار از کار گذشته است زیرا دعا همان عبادت است و خدای، عزوجل فرماید: «آنانکه از عبادت من تکبر ورزند، زود است که سرافکنده به دوزخ در آیند» و نیز فرموده است: «مرا بخوانید تا اجابت کنم» این آیه نیز اول همان آیه پیشین است.
سیف تمار گوید: شنیدم از حضرت صادق ع که می فرمود: بر شما باد به ملازمت دعا، زیرا به یچ چیز مانند آن به خدا نزدیک نشوید و هیچ حاجت کوچکی را به خاطر کوچکیش رها نکنید از اینکه برای آن به درگاه خداوند دعا کنید، زیرا آن کس که حاجات کوچک به دست اوست، همان کس است که حاجات بزرگ در اختیار اوست.
و نیز آن حضرت فرمود: دعا همان عبادتی است که خدای، عزوجل فرموده است: «همانا آنانکه از عبادت من تکبر ورزند» تا آخر آیه. خدای را بخوان و دعا کن و مگو کار گذشته است.
زراره گوید: مقصود آن حضرت این است که عقیده تو به قضا و قدر جلوگیر تو نشود از اصرار در دعا و کوشش در آن- یا آن که زراره کلامی مانند این گفت.
و نیز امام صادق ع فرمود: امیرالمومنین ع فرماید: محبوبترین کارها در روی زمین برای خدای، عزوجل دعا است، و بهترین عبادت پرهیزکاری و پارسایی است و امیرالمومنین ع مردی بود که بسیار دعا می کرد.

Vibre.ir

فضیلت دعا وتشویق کردن بر آن (۲) – Vibre.ir – درمانگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *