قانون کارما – ویبره

قانون کارما – درمانگری

قانون کارما
قانون کارما می گوید که انسان هر چه بکارد همان را درو می کند. از دانش و هنر شفای پرانیک با کریستال می توان در راه بد یا خوب استفاده کرد.

اگر از آن استفاده خوبی بشود کارمای خوب بسیاری برای فرد انجام دهنده به بار خواهد آورد. این موضوع می تواند بصورت خوش شانسی، سلامتی، شادی، موفقیت خود را نشان بدهد. اگر از آموزه ها و تکنیکهای آن برای آسیب رساندن به دیگران استفاده شود، انعکاسهای کارمائی شدیدی خواهد داشت. این حالت هم می تواند به صورت سالها بدشانسی، بیماری، آشفتگی زندگی و فقر بروز نماید.

Vibre.ir

قانون کارما – Vibre.ir – درمانگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *