شفای پرانیک با کریستال چیست؟ – ویبره

شفای پرانیک با کریستال چیست؟ – درمانگری

شفای پرانیک با کریستال چیست؟
شفای پرانیک با کریستال چیست؟
اساسا یعنی استفاده از کریستال به عنوان ابزاری در شفای پرانائی است.
سه خصوصیت اساسی کریستال ها

۱٫ انرژی را با ظرافت متراکم می کنند
۲٫ قابل برنامه ریزی هستند
۳٫ چاکراها را فعال می کنند
تراکم انرژی با ظرافت
این بدین معنی است که کریستال می تواند انرژی های ظریف را جذب و ذخیره کندف از خود ساطع سازد و متمرکز نماید. بنابراین از یک لحاظ درست مانند یک باطری قابل شارژ است که می تواند انرژی الکتریکی را جذب، ذخیره و سپس آزاد سازد.
قابلیت برنامه ریزی
اگر یک روش بین به یک کریستال نگاه کند، جرقه های کوچکی از نور را در داخل آن می بیند. این جرقه ها یا نقاط نورانی با ورقه های آگاهی هستند. این یک شکل بسیار اساسی از آگاهی است. کریستالهای مصنوعی میزان آگاهی بسیار کمی دارند در نتیجه در مقایسه با کریستالهای طبیعی بسیار پست هستند.
کریستال از خود ارادهای ندارد. بنابراین بدون مقاومت از دستورها پیروی می کند. اگر بگوئید انرژی پرانائی را جذب کرده انرژی را جذب کرده و اگر بگویید «انرژی ساطع کن» انرژی را از خود خارج می کند.
انسانها و حیوانات دارای قدرت اراده و آگاهی هستند. به همین دلیل ممکن است از دستورهای شما پیروی کرده یا اطاعت نکنند. اگر از آنها بخواهید کاری را انجام دهند می توانند مقاومت نمایند. حتی گیاهان نیز آگاهی دارند. زمانی که شخصی با یک گیاه صحبت کند، گیاه سریعتر و سالم تر رشد می کند. آنها نیز از قدرت اراده بهره مند هستند اما به میزان کمتر.
همانطور که پیش از این گفتیم کریستالها قدرت اراده ندارند، بنابراین از آنچه که به آنها بگویید تبعیت می کنند. هنگام برنامه ریزی یک کریستال، بیش از حد به آن دستور ندهید یا انجام کارهای خیلی پیچیده نخواهید.

فعال کردن چاکراها
کریستال قدرت فعال کردن چاکراها را دارد. منظور این است زمانی که یک کریستال را مستقیما روی یک چاکرا قرار می دهیم، چاکرا فعال می شود. اگر از یک فرد روشن بین بخواهید به چاکرای مورد نظر نگاه کند می بیند که آن چاکرا بزرگتر شده و انرژی بیشتری دارد و سریعتر می چرخد. کریستال نه تنها چاکرائی را که روی آن قرار گرفته بلکه چاکراهای دیگر را نیز فعال می سازد بخصوص چاکراهای پایینی را.
انجام آزمایش زیر را پیشنهاد می کنیم:
۱٫ یک فرد را به عنوان سوژه انتخاب کنید ترجیحا سالم که حامله نیز نباشد.
۲٫ برای مدت چند دقیقه دستهایتان را حساس نمایید.
۳٫ تمام چاکراهای اصلی از تاج تا چاکرای قاعده ای ریشه ای را اسکن کنید.
۴٫ یک قطعه کریستال روشن بزرگ را به روی دست سوژه قرار دهید. اگر قطعه کریستال نوک تیز است، انتهای تیز آن را به سوی بدن سوژه تنظیم نمایید.
۱- مجددا تمام چاکراهای اصلی را از چاکرای تاج تا چاکرای قاعده ای اسکن کنید. به تغییر اندازه چاکراها دقت نمایید.
۶- هاله درونی را دوباره اسکن کنید. به تغییر اندازه هاله درونی توجه نمایید.
به این ترتیب متوجه تغییرات زیر خواهید شد:
الف) تمام چاکراهای اصلی بزرگتر یا فعالتر شده اند.
ب) چاکراهای پایینی بزرگتر یا فعالتر از چاکراهای بالائی هستند.
ج) هاله درونی بزرگتر شده است.
د) قسمت پایین هاله درونی بزرگتر از قسمت بالای آن است.
اگر چه کریستالها اثر فعال کننده بر چاکراها دارند و هاله ها را قویتر و بزرگتر می کنند، اما متاسفانه چاکراهای پایینی را بیش از چاکراهای بالایی فعال می نمایند. توجه داشته باشید که چاکراهای پایینی نسبت به چاکراهای بالا بزرگتر می باشند. این بدین معنی است که بیماران مبتلا به ناراحتیهای قلبی، فشار خون یا سرطان ترجیحا نباید بر روی بدن یا در اتاقشان کریستال داشته باشند.

Vibre.ir

شفای پرانیک با کریستال چیست؟ – Vibre.ir – درمانگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *