چگونگی برخورد منطقی با افراد معلول – ویبره

چگونگی برخورد منطقی با افراد معلول – معلولان

چگونگی برخورد منطقی با افراد معلول
انسان موجود ی است اجتماعی که برای ادامه حیات و تأمین نیازهای اولیه خود نیازمند برقراری ارتباط متقابل با دیگران است .

یکی از عوامل م ؤثر در زندگی فردی و اجتماعی هر کس ت أمین نیازهای اوست . انسان ب ه جز نیازهای اولیه خود (لباس، غذا، خواب، مسکن و …) نیازهای دیگری هم دارد که نقش مهمی در زندگی او ایفا می نماید (نیاز به محبت کردن، محبت دیدن، مصاحبت با دیگران و …) بدیهی است ت أمین این نیازها منجر به تأمین بهداشت روانی افراد خواهد شد . آمار و اطلاعات نشان می دهد که درصدی از افراد هر جامعه در اثر عوامل گوناگون ارثی یا محیطی به معلولیت و ناتوانی گرفتار می شوند…

چگونگی برخورد منطقی با افراد معلول

(در آمریکا از هر ۵ نفر یک نفر با ناتوانی مواجه است که رقمی حدود ۴۹ میلیون نفر را شامل می شو د) معلولین نیز ب ه عنوان یکی از اعضای گروه های متعلق به جامعه از این قاعده مستثنی نبوده و علیرغم وجود مشکلات و مع ضلات اجتماعی از قبیل موانع فیزیکی، عدم اشتغال مناسب، نداشتن شرایط ازدواج و … علاق ه مند هستند تا با دیگران ارتباطی منطقی و معقول داشته باشند.

 یکی از تنگناهای عمده عزیزان معلول، ارتباط دیگران با آنهاست . اکثریت افراد جامعه مت أسفانه بدون در نظر گرفتن شرایط و ت وانمندی های معلولین ب ه طور خواسته یا نا خواسته و بیشتر با هدف دلسوزی و ترحم چگونگی تعامل با افراد معلول ۱۰ افراطی با آنان رفتار کرده که این امر ضربات روحی جبران ناپذیری را به آنان وارد می سازد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت آن است که افراد معلول در کنار محدودیت های خود از توانمندی ه ایی نیز برخوردارند که در صورت ایجاد بستر مناسب می تواند تقویت گردد. در رابطه با معلولیت به توصیه های ذیل توجه داشته باشید:

 • به خاطر داشته باشید که هیچگاه به عدم توانا یی افراد توجه نکنید . مطمئن باشید هر کس دارای توانایی هایی است که باید شرایط بروز آن فراه م گردد.

 • افراد معلول مانند سایر افراد جامعه خواهان احترام متقابل هستند ، باید دقت داشت که با آنها برخورد مناسب شود.

 • با وقار ، متواضع و با احترام باشید و با دیگران طوری رفتار کنید که انتظار دارید با شما رفتار کنند.

• در هنگام برخورد با افراد معلول در کنار ناتوان ایی به توانمندی آنها هم توجه داشته باشید.

 • در لحظه بر خورد با ا فراد معلول با آنان به صورت واضح، شفاف و ساده صحبت کنید . از ادا کردن جملات به صورت دست و پا شکسته و نا مفهوم اجتناب ورزید.

 • اگر در برقراری ارتباط با افراد معلول مشکل دارید ، موضوع را با آنان مطرح نمو ده و از آنها در این خصوص کمک بگیرید. چنانچه تا کنون عمل چگونگی تعامل با افراد معلول ۱۱ اشتباهی انجام داده اید با شهامت عذر خواهی کنید و تلاش کنید آن رفتار را اصلاح کنید.

• از طریق ظاهر افراد معلول در مورد توانایی یا ناتوانی آنان قضاوت عجولانه نکنید، به خاطر داشته باشید برخی از ناتوانی ها در ظاهر افراد مشخص نبوده و امکان دارد شما نتوانید تصمیمات درستی را اتخاذ کنید.

• بدون اجازه و هماهنگی لازم از وسایل کمک توانبخشی افراد معلول (صندلی چرخدار ، عصا و…) استفاده نکنید و یا آن را جا به جا ننمایید.

• در هنگام مواجه شدن با افراد معلول بدون توجه به سن و جنسیت آنان رفتاری معقول و مناسب داشته باشید.

 • افراد عادی جامعه هنگام مواجه شدن با یکدیگر و بروز احساسات مثبت ، با یکدیگر دست می د هند. در هنگام برخورد با افراد معلول به دلیل وجود برخی از محدودیت ه ا در دست دادن به آنها عجله نکنید و اجازه دهید اول آنها در این امر پیش قدم گردند . بدون دادن دست، با نشان دادن چهره بشاش و خندان هم می توان در برقراری ارتباط سازنده و دوستانه موفق بود.

• هیچگاه در مورد چگونگی بروز معلولیت از افراد معلول سؤال نکنید . چنانچه ضرور تی در آن احساس می کنید بهتر است ابتدا شرایط مناسبی را آماده کنید تا فرد معلول با رغبت به سؤالا ت شما پاسخ دهد. چگونگی تعامل با افراد معلول ۱۲

• در هنگام مصاحبت با افراد معلول از گفتن کلمات منفی و تحریک آمیز اجتناب ورزید مثلا در هنگام روبرو شدن ب ا فردی که ام اس دارد ، به جای گفتن کلماتی مانند ام اسی است و … به صورت شفاف بگویید که این شخص بیماری ام اس دارد. • به یاد داشته باشید که معلولیت به معنی از کار افتادگی و منزوی شدن نیست ، بسیاری از افراد معلول در بسیاری زمینه ها توانمند بوده و می توانند در صورت مناسب بودن شرایط به طور مستقل زندگی کنند.

 • در هنگام مکالمه با افراد معلول ب ه ویژه افراد با محدودیت ه ای گف تاری باید زمان بیشتری جهت پاسخ گویی در اختیار آنان قرار داشته باشد.

• معلولیت و ناتوانی همیشه خود را به صورت واضح نشان نمی دهد ، افرادی که دارای بیماریها یی مانند دیابت، صرع، انواع سرطان ها ، نارسایی کلیوی، بیماریهای عروقی و … هستند نیز ب ه نوعی با ناتوانی روبرو می باشند ، لذ ا لازم است در هنگام برخورد با آنان نیز رفتاری مناسب داشت.

• معلولین در برخی موارد به دلیل عوارض ناش ی از معلولیت از قبیل داشتن درد ، استفاده از داروها، عوارض جانبی داروها و … به نوعی بی قراری ، خواب آلودگی ، اختلال در قدرت تفکر و تکلم و … مواجه می گردند که ضرورت دارد شرایط آنان را درک کرده و برخوردی مناسب با آنها داشته باشیم. چگونگی تعامل با افراد معلول

 • فراموش نکن ید اکثریت افراد معلول این توانای ی را دارند که به طور مستقل زندگی کنند، اغلب این افراد، از کار افتاده و بیمار نیستند.

منبع:تبیان

چگونگی برخورد منطقی با افراد معلول – Vibre.ir – معلولان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *