دسته: روانشناسی رنگ ها

تاثیررنگ درطراحی داخلی – ویبره 0

تاثیررنگ درطراحی داخلی – ویبره

تاثیررنگ درطراحی داخلی – روانشناسی رنگ ها همگان می دانیم که افراد مختلف به رنگ های خاصی تمایل نشان می دهند. استفاده از این تمایل اشخاص به عنوان وسیله ای برای تشخیص شخصیت آنها...

تست روانشناسی رنگ ها : پرنده آبی – ویبره 0

تست روانشناسی رنگ ها : پرنده آبی – ویبره

تست روانشناسی رنگ ها : پرنده آبی – روانشناسی رنگ ها روزی پرنده ای آبی رنگ  ناگهان از پنجره وارد اتاق شما میشود و در آنجا به دام می افتد ، چیزی در این...

نوجوانان! رنگ مناسب انتخاب کنید – ویبره 0

نوجوانان! رنگ مناسب انتخاب کنید – ویبره

نوجوانان! رنگ مناسب انتخاب کنید – روانشناسی رنگ ها رنگ های گوناگون در زندگی انسان ها تأثیرات فراوانی ایجاد می کنند. رنگ قرمز عموما توجه ما را به خطرها جلب میکند، رنگ سبز سبب...

سفید – ویبره 0

سفید – ویبره

سفید – روانشناسی رنگ ها   رنگ سفید، نماد معصومیت و پاکی است.رنگ سفید می‌تواند در انسان احساس فضای بیشتر به وجود آورد.

رنگ در اشعار سهراب سپهری    – ویبره 0

رنگ در اشعار سهراب سپهری – ویبره

رنگ در اشعار سهراب سپهری – روانشناسی رنگ ها درمقاله «روانشناسی رنگ در اشعار سهراب سپهری» نویسنده می خواهد از راه توجه به بسامد واژگانی رنگها با روشی علمی به ویژگیهای اخلاقی، رفتاری شاعر...

تآثیر رنگ های روشن برای لباس کودکان – ویبره 0

تآثیر رنگ های روشن برای لباس کودکان – ویبره

تآثیر رنگ های روشن برای لباس کودکان – روانشناسی رنگ ها از رنگ های روشن برای لباس کودکان پر جنب و جوش استفاده کنید .رنگ ها در زندگی افراد به عنوان محرک های زندگی...

رنگ – نور – شکل – ویبره 0

رنگ – نور – شکل – ویبره

رنگ – نور – شکل – روانشناسی رنگ ها نور و اثر آننور عبارت است از جریان ذراتی بی‌نهایت ریز به نام فرتون که با سرعتی معادل ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه از منبع...

قرمز – ویبره 0

قرمز – ویبره

قرمز – روانشناسی رنگ ها رنگ قرمز، رنگ گرمی است که برانگیزاننده هیجانات قوی است.رنگ قرمز، نشانگر عشق، حرارت و صمیمیت است.

روانشناسی رنگ در قرآن – ویبره 0

روانشناسی رنگ در قرآن – ویبره

روانشناسی رنگ در قرآن – روانشناسی رنگ ها تمام خوانندگان جوانی که با قرآن کریم مأنوس هستند، اطلاع دارند سوره بقره (گاو ماده) در بردارنده داستانی است که یکی از ارکان آن پیدا کردن...

روانشناسی رنگ ها چیست؟ – ویبره 0

روانشناسی رنگ ها چیست؟ – ویبره

روانشناسی رنگ ها چیست؟ – روانشناسی رنگ ها در سال ۱۶۶۶، اسحاق نیوتن، دانشمند نامدار انگلیسی، کشف کرد که چنانچه نور خالص سفید از یک منشور عبور داده شود، به رنگ‌های قابل رؤیت تجزیه...

چرا از رنگ می ترسیم ؟ – ویبره 0

چرا از رنگ می ترسیم ؟ – ویبره

چرا از رنگ می ترسیم ؟ – روانشناسی رنگ ها اکثر افراد با تغییرات ظاهری حاصل از تغییر رنگ آشنا هستند، اما چه تعداد از افراد به تغییرات به وجود آمده در فضا توجه...

آبی – ویبره 0

آبی – ویبره

آبی – روانشناسی رنگ ها  آبی، رنگ مورد علاقه بسیاری از مردم و محبوبترین رنگ در بین مردان است.رنگ آبی، احساس آرامش را به ذهن می‌آورد و معمولاً نشانگر صلح، امنیت و نظم است.

روانشناسی رنگ اسم – ویبره 0

روانشناسی رنگ اسم – ویبره

روانشناسی رنگ اسم – روانشناسی رنگ ها به گفته ی روانشناسان همه ما به نحوی تحت تاثیر رنگها هستیم و به عبارت دیگر ( خود ) واقعی مان را با این رنگها نشان می...

تنفر از رنگها نشانه ی چیست؟  – ویبره 0

تنفر از رنگها نشانه ی چیست؟ – ویبره

تنفر از رنگها نشانه ی چیست؟ – روانشناسی رنگ ها هر یک از رنگ ها در روانشناسی نشانه ای دارند اگر از هر کدام از این رنگ‌ها متنفرید می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که‌:...

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی – ویبره 0

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی – ویبره

رنگ سفید از منظر قرآن و روانشناسی – روانشناسی رنگ ها  همه انسان‌ها با محیط پیرامون خود در ارتباط هستند، این ارتباط گاهی با اندیشیدن گاهی با لمس کردن، چشیدن، شنیدن، بوییدن و گاهی...

سبز – ویبره 0

سبز – ویبره

سبز – روانشناسی رنگ ها رنگ سبز، رنگ سردی است که نماد طبیعت است.رنگ سبز، نشانگر آرامش، خوشبختی، سلامتی و حسادت است.