دسته: روانشناسی حسادت

مشاجره کودکان  – ویبره 0

مشاجره کودکان – ویبره

مشاجره کودکان – روانشناسی حسادت مشاجره در کودکان علل مختلفی دارد… اکثر خواهر و برادرها درجات مختلفی از حسادت یا رقابت را تجربه می کنند که همین باعث به وجود آمدن مشاجره بین آنان...

حسادت در زندگی مشترک – ویبره 0

حسادت در زندگی مشترک – ویبره

حسادت در زندگی مشترک – روانشناسی حسادت حسادت در زندگی مشترک حسادت، بدگمانی، ترس، وهم، تردید و دو‌دلی بسیاری اوقات با عشق همراه می‌‌شود. این مسائل عارضه‌های رفتاری زن و شوهر هستند که در...

قتلهای خانوادگی / حذف همخانه در نیمه راه زندگی – ویبره 0

قتلهای خانوادگی / حذف همخانه در نیمه راه زندگی – ویبره

قتلهای خانوادگی / حذف همخانه در نیمه راه زندگی – روانشناسی حسادت قتلهای خانوادگی / حذف همخانه در نیمه راه زندگی دشنه به دست در خلوت شب تاریک ، همخانه‌اش را که در خوابی...

روابط افراد در خانه و کودکان – ویبره 0

روابط افراد در خانه و کودکان – ویبره

روابط افراد در خانه و کودکان – روانشناسی حسادت روابط افراد در خانه و کودکان در یک خانواده فرزندان باید احساس کنند ، پدر و مادر آنها را به یک اندازه دوست دارند ....

توصیه های مفید جهت حسادت مردان – ویبره 0

توصیه های مفید جهت حسادت مردان – ویبره

توصیه های مفید جهت حسادت مردان – روانشناسی حسادت  با کسی ازدواج کنید که شما را به خاطر خصوصیت خودتان برگزیده باشد، نه با کسی که میل دارد شما را از چنگال سیل خواستگارانتان...

آتش حسادت را در فرزندانتان خاموش کنید – ویبره 0

آتش حسادت را در فرزندانتان خاموش کنید – ویبره

آتش حسادت را در فرزندانتان خاموش کنید – روانشناسی حسادت آتش حسادت را در فرزندانتان خاموش کنید حسادت از جمله هیجانات درونی است که در نتیجه زندگی اجتماعی به وجود می آید و اگر...

درمان غیبت – ویبره 0

درمان غیبت – ویبره

درمان غیبت – روانشناسی حسادت غیبت یعنی پشت سر دیگری در غیابش سخن گفتن و ذکر مواردی که در حضورش گفته نمی شود. این عمل غیراخلاقی عواملی دارد که بررسی می شود.

غول حسادت وجودم را می‌خورد – ویبره 0

غول حسادت وجودم را می‌خورد – ویبره

غول حسادت وجودم را می‌خورد – روانشناسی حسادت غول حسادت وجودم را می‌خورد فرق است بین تعلیم و تربیت . تعلیم به معنای آموزش و یاد دادن مطلبی است به دیگری. اما تربیت به...

رقابت یا حسادت؟ – ویبره 0

رقابت یا حسادت؟ – ویبره

رقابت یا حسادت؟ – روانشناسی حسادت ● گاهی زنبور رقابت ما را نیش می زنددر یک ارتباط اجتماعی، چنانچه همواره برای برنده شدن می کوشید، ممکن است در نهایت بازنده باشید. تمام انسان ها...

توصیه های مفید جهت حسادت زنانه – ویبره 0

توصیه های مفید جهت حسادت زنانه – ویبره

توصیه های مفید جهت حسادت زنانه – روانشناسی حسادت توصیه های مفید جهت حسادت زنانهاگر در خود حسادتی می بینید، اول سعی کنید آن را پیش خود اعتراف کنید، سپس در صورت امکان با...

عشق و حسادت در خانمها – ویبره 0

عشق و حسادت در خانمها – ویبره

عشق و حسادت در خانمها – روانشناسی حسادت چهارسوال شایع خانم‌ها درباره عشق و حسادت حسود هرگز نیاسود …یا عاشق؟عشق به بهترین وجه می‌تواند با گرمی محبت و نه با شدت درد اندازه‌گیری شود.

شیطون این کارمیکنه مراقب باشیم – ویبره 0

شیطون این کارمیکنه مراقب باشیم – ویبره

شیطون این کارمیکنه مراقب باشیم – روانشناسی حسادت به روایت افسانه ها روزی شیطان همه جا جار زد که قصد دارد از کار خود دست بکشد و وسایلش را با تخفیف مناسب به فروش...

دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید – ویبره 0

دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید – ویبره

دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید – روانشناسی حسادت دیگران را همانگونه که هستند بپذیرید مردم می توانند رفتارها و احساسات مختلفی نسبت به اطرافیانشان نشان دهند. گناه، عصبانیت، تقصیر، خشم، ترس، حسادت، و...

تنظیم روابط فرزندان – ویبره 0

تنظیم روابط فرزندان – ویبره

تنظیم روابط فرزندان – روانشناسی حسادت چگونه کودکمان را برای ورود فرزند دوم آماده کنیم؟ورود نوزاد جدید با تغییرات اساسی در کل خانواده همراه است. کودکان برای ورود خواهر یا برادر کوچک هیجان‌زده هستند.

ده روش برای پذیرش جدایی – ویبره 0

ده روش برای پذیرش جدایی – ویبره

ده روش برای پذیرش جدایی – روانشناسی حسادت ۱۰ روش برای پذیرش جدایی قــطع رابطه همیشه به عنوان مسئله ای دردناک شناخته می شود. در این قسمت نظراتی را برایتان مطرح کرده ایم که...