دسته: روانشناسی خشونت

چگونه بعد از خیانت عذرخواهی کنید – ویبره 0

چگونه بعد از خیانت عذرخواهی کنید – ویبره

چگونه بعد از خیانت عذرخواهی کنید – روانشناسی خشونت همه ما مرتکب اشتباه می شویم، اما بعضی از اشتباهات از بقیه بزرگتر هستند. هیچکس نمی تواند این واقعیت را انکار کند که خیانت به...

بحث داغ خیانت – ویبره 0

بحث داغ خیانت – ویبره

بحث داغ خیانت – روانشناسی خشونت چند وقتی بود دیر به خانه می آمد. و اگر به بهانه شام انتظارم را اعلام می کردم از من می خواست که منتظرش نباشم. دیگر پیشنهادهای من...

آیا می توانید با خیانت کناربیایید – ویبره 0

آیا می توانید با خیانت کناربیایید – ویبره

آیا می توانید با خیانت کناربیایید – روانشناسی خشونت کنار آمدن با خیانت در زندگی مشترک، شرایط دشواری است که معمولا به جدایی منجر می شود. وقتی یکی از طرفین خیانت می کند، اعتماد...

وقوع جنایت هولنا ک در روستای علیا بادیم قلعه – ویبره 0

وقوع جنایت هولنا ک در روستای علیا بادیم قلعه – ویبره

وقوع جنایت هولنا ک در روستای علیا بادیم قلعه – روانشناسی خشونت  وقوع جنایت هولنا ک در روستای <علیا بادیم قلعه> از توابع شهرستان ماکو، در اولین روز اسفند صورتی دیگر از نمایش خشونت...

بودها یا نمودها – ویبره 0

بودها یا نمودها – ویبره

بودها یا نمودها – روانشناسی خشونت  مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه‌ای باشد، یک مسئله جهانی است. جهانی شدن معضلات و مشکلات حداقل دستاورد جهانیگری‌ست،...

زندگی بدون پشیمانی و حسرت – ویبره 0

زندگی بدون پشیمانی و حسرت – ویبره

زندگی بدون پشیمانی و حسرت – روانشناسی خشونت  همه گاهی فکر می کنند که اگر کارهای بخصوصی را در گذشته انجام می دادند یا برعکس، زندگی حالشان چه تفاوتی می کرد. همه می دانند...

کنترل خشم و عصبانیت و اداره آن در محیط خانواده – ویبره 0

کنترل خشم و عصبانیت و اداره آن در محیط خانواده – ویبره

کنترل خشم و عصبانیت و اداره آن در محیط خانواده – روانشناسی خشونت  در هنگام خشم و عصبانیت در محیط خانواده، بهترین روش برای کنترل این خشم در برابر اعضای دیگر خانواده چه روشهایی...

وقتی محبت ها به کینه تبدیل می شود – ویبره 0

وقتی محبت ها به کینه تبدیل می شود – ویبره

وقتی محبت ها به کینه تبدیل می شود – روانشناسی خشونت  در چارچوب ارتباط نزدیک میان دو فرد، اگر رفتار مرد با زن سلطه گرانه باشد، نتیجه آن خشونت خانگی خواهد بود. خشونت خانگی...

ضرورت بازنگری عملکرد انجمن ها در روز پیوند اولیا و مربیان – ویبره 0

ضرورت بازنگری عملکرد انجمن ها در روز پیوند اولیا و مربیان – ویبره

ضرورت بازنگری عملکرد انجمن ها در روز پیوند اولیا و مربیان – روانشناسی خشونت فردا جلسه انجمن اولیا و مربیان است و گفته اند باید والدینتان به مدرسه بیایند.مثل سال های پیش حتما پول...

باید باخودم خلوت کنم – ویبره 0

باید باخودم خلوت کنم – ویبره

باید باخودم خلوت کنم – روانشناسی خشونت  وقتی خورشید زندگی درخشان است وهمه چیز در حالت دلخواه وجود دارد بهترین فرصت است که به روزهای ابری وبد اخلاقی فکر کنید…

شک نقطه مقابل عشق – ویبره 0

شک نقطه مقابل عشق – ویبره

شک نقطه مقابل عشق – روانشناسی خشونت  شک از آن موضوعاتی است که در زندگی همه انسان ها وجود دارد اما گاهی می تواند حسابی دردسرآفرین شود و زندگی را ویران کند پس باید...

واقعیاتی در مورد خیانت – ویبره 0

واقعیاتی در مورد خیانت – ویبره

واقعیاتی در مورد خیانت – روانشناسی خشونت * در جـوامع غربی در %۶۶ ازدواجها پدیده خیانت مشاهده میگردد.* در ازدواجـهـایـی کـه یـکـی از زوجـین دست به خیانت زده احتمال طلاق افزایش یافته است.* %۷۵...

نمونه‌هایی‌ از خشونت‌های‌ جامعه‌مان‌ – ویبره 0

نمونه‌هایی‌ از خشونت‌های‌ جامعه‌مان‌ – ویبره

نمونه‌هایی‌ از خشونت‌های‌ جامعه‌مان‌ – روانشناسی خشونت خشونت‌ حادثه‌ نیست‌ بلکه‌ مشکلی‌ اجتماعی‌ است‌. در بازخوانی‌ حوادث‌ اتفاق‌ افتاده‌، عوامل‌ داخلی‌ و خارجی‌، تعریف‌ از جنس‌ خانواده‌ سالم‌، وجود پیوند قوی‌ بین‌ فرزندان‌ و...

به فکر یک سقف – ویبره 0

به فکر یک سقف – ویبره

به فکر یک سقف – روانشناسی خشونت  اینکه هنوز در هزاره سوم، پشت دیوار خانه ها خشونتی جریان دارد که تنها بخش کوچکی از آن از پنجره بیرون می افتد، موضوعی است که اذهان...

خودسوزی و خشونت خانوادگی در آسیای مرکزی – ویبره 0

خودسوزی و خشونت خانوادگی در آسیای مرکزی – ویبره

خودسوزی و خشونت خانوادگی در آسیای مرکزی – روانشناسی خشونت  «نمی‌دانستم چطور از دست عذاب شکنجه‌ و کتک‌های روزانه شوهر بیرحم‌ام خلاص شوم. برای همین هم روی خودم نفت ریختم و خودم را آتش...

کنترل خشم – ویبره 0

کنترل خشم – ویبره

کنترل خشم – روانشناسی خشونت  ● فقط برای امروز، خشمگین نخواهم شددقت کنید! در اینجا پیشنهاد نمی کنیم که خشمتان را سرکوب کنید یا در خودتان بریزید و خودخوری کنید، و یا اینکه وانمود...