مواظب باشید رویاهایتان را ندزدند – ویبره

مواظب باشید رویاهایتان را ندزدند – روانشناسی موفقیت

مواظب باشید رویاهایتان را ندزدند
دوستی به نام “مونتی رابرتز” دارم، که صاحب یک مرتع پرورش اسب در سان سیدرو است. بار آخری که آنجا بودم پس از معرفی کردن من به مهمانان گفت:

ادامه خواندن مواظب باشید رویاهایتان را ندزدند – ویبره

مقابله با مشکلات – ویبره

مقابله با مشکلات – روانشناسی موفقیت

مقابله با مشکلات
آیا شما از اینکه برخی افراد چگونه با زندگی کنار می آیند شگفت زده نمی شوید؟ آنها همیشه تیزهوش، خوش رو و بانشاط هستند و هیچگاه در برابر مشکلی تسلیم نشده و در هنگام مواجهه با مشکلات استوار می ایستند ، اما در مقابل افرادی هستند

ادامه خواندن مقابله با مشکلات – ویبره

شکست محرک اولیه برای موفقیت – ویبره

شکست محرک اولیه برای موفقیت – روانشناسی موفقیت

شکست محرک اولیه برای موفقیت  
خطا یک فرصت با ارزش یادگیری در اختیار شما قرار می دهد و باید به عنوان خونی حیاتی در رگهای موفقیت به آن نگاه کرد همچنین بیشتر افراد از این متنفرند که شکست خورده شناخته شوند و دوست دارند یک انسان موفق شناخته شوند.

ادامه خواندن شکست محرک اولیه برای موفقیت – ویبره

راز های موفقیت درچیست؟ – ویبره

راز های موفقیت درچیست؟ – روانشناسی موفقیت

راز های موفقیت درچیست؟  
بیشتر دانشمندان و نویسندگان سعی کرده اند تعریف جامع و کاملی از موفقیت ارائه دهند تا مورد استفاده همگان قرار گیرد، اما شمار فراوان این تعاریف خود موجب گردیده است که تا به امروز، توصیف دقیق و مشخصی از این کلمه در دست نباشد.

ادامه خواندن راز های موفقیت درچیست؟ – ویبره

ترس از شکست ،مانع تفکر – ویبره

ترس از شکست ،مانع تفکر – روانشناسی موفقیت

ترس از شکست ،مانع تفکر  
رابطه م?ان انسان و ترس ، همچون رابطه دو همسا?ه است که هر دو د?وار به د?وار در کنار هم زندگ? م? کنند و وجود آنها به ?کد?گر گره خورده است و ح?ات آدم? ن?ز به وابسته به ا?ن ارتباط تنگاتنگ است و در موارد? ن?ز نزد?ک? ا?ن دو ممکن است خود به مشکل? تبد?ل شود…

ادامه خواندن ترس از شکست ،مانع تفکر – ویبره

بزرگ فکر کنید – ویبره

بزرگ فکر کنید – روانشناسی موفقیت

بزرگ فکر کنید  
ما برای خوشبخت شدن چشم به راه آینده ایم و در نتیجه هرگز خوشبخت نمی شویم، زندگی نمی کنیم بلکه به امید زندگی نشسته ایم. در واقع یکی از علل خوشبخت نبودن سرمایه گذاری روی آینده است.

ادامه خواندن بزرگ فکر کنید – ویبره

امروز مهم است – ویبره

امروز مهم است – روانشناسی موفقیت

امروز مهم است  
جان سی. مکسول در کتابی به نام امروز مهم است سعی دارد تا دوازده اقدام روزانه برای تضمین موفقیت فردا را به ما نشان دهد. به عقیده وی این اصول دوازده گانه وقتی بر اثر تمرین به بخشی از زندگی ما تبدیل شود و در نسوج بدن جای گیرد «امروز» را می تواند در زندگی شما به شاهکاری تبدیل کند…

ادامه خواندن امروز مهم است – ویبره

مثبت اندیشی – ویبره

مثبت اندیشی – روانشناسی موفقیت

مثبت اندیشی  
روزی خانمی از من پرسید چه موانعی بر سر راه شادمانی و نشاط او وجود دارد ، گفتم تنها مانع موجود ، همین اعتقاد شما به وجود موانع است ، زیرا به محض اینکه فکر کنی موانعی وجود دارد ، نیاز برای آفریدن موانع در شما بوجود می آید …

ادامه خواندن مثبت اندیشی – ویبره

کلیدهای زندگی موفق – ویبره

کلیدهای زندگی موفق – روانشناسی موفقیت

کلیدهای زندگی موفق  
۱) آنچه هست، واقعیت محض نیست، بلکه فهم و درک ما از آن واقعیت است که وجود دارد. پس پنجره‌ها یا دریچه‌هایی را که شما از طریق آن به این دنیا نگاه می‌کنید بشناسید و گذشته ی خود را بدون اینکه کاملاً تحت کنترل آن قرار گیرید، بپذیرید.

ادامه خواندن کلیدهای زندگی موفق – ویبره

روانشناختی آدمیان – ویبره

روانشناختی آدمیان – روانشناسی موفقیت

روانشناختی آدمیان  
– تفکر غالب در مردان; جدایی(استقلال)، موفقیت، شغل و در زنان; وابستگی(تعلق)، گفتگو و رابطه می باشد.
– زنان بیشتر از مردان نگران سلامتی خود هستند.
– زنان به پول به چشم ابزار می نگرند اما مردان بعنوان منبع قدرت…

ادامه خواندن روانشناختی آدمیان – ویبره