زندگینامه نیل آرمسترانگ – ویبره

زندگینامه نیل آرمسترانگ – دانشمندان

زندگینامه نیل آرمسترانگ
نیل الدن آرمسترانگ فضانورد آمریکایی متولد ۵ اوت ۱۹۳۰، نخستین انسانی است که طی ماموریت آپولو ۱۱ در ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹ (۲۹ تیر ۱۳۴۸) بر کره ماه گام نهاد.

نخستین پرواز فضاییآرمسترانگ با جمینای۸ در سال ۱۹۶۶ بود که ویبه عنوان فرمانده عملیات انجام وظیفه می‌کرد.دومین و آخرین پرواز ویفرماندهیماموریت آپولو ۱۱ برایفرود بر ماه در ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۹ میلادیبود.

آرمسترانگ از نوجوانیبه خلبانیعلاقه مند شد و در زمانیکه همه جوانان هم سن او به دنبال گرفتن گواهینامه خودرو بودند ویبه دنبال پرواز در آسمان بود به طوریکه گواهیپرواز خود را قبل از گواهیرانندگیخودرو گرفت.

 او ابتدا به دانشکده مهندسیوارد شد ، سپس به عنوان یک خلبان هواپیما هایجنگیدر نیرویدریاییخدمت کرد، تعداد ۷۸ ماموریت در جنگ کره انجام داد و سپس به عنوان خلبان هواپیمایآزمایشیx-15 به همکاریبا ناسا پرداخت. بعد از آن به فرماندهیسفینه‌هایجمینی۸ و آپولو ۱۱ انتخاب شد. از سال ۱۹۷۱ ناسا راترک کرده و به دانشگاه برگشت و به درجه پرفسوریعلوم هوا فضا رسید. او در حال حاضر وارد بازار تجارت شده است. هنگامیکه قدم بر سطح ماه گذاشت جمله‌ایبه یاد ماندنیگفت: این یک قدم کوچک براییک نفر و قدمیبزرگ برایبشریت است.

آپولو ۱۱  ماموریتیاز مأموریت‌ هایپروژهٔ آپولو است که منجر به اولین فرود انسان بر رویکره ماه شد. این ماموریت ‌ها توسط سازمان فضاییایالات متحده آمریکا، ناسا، سازماندهیشده بودند. در ماموریت آپولو ۱۱ سه فضانورد به نام ‌هاینیل آرمسترانگ، باز آلدرین و مایکل کالینز شرکت داشتند که نیل آرمسترانگ و باز آلدرین بر رویکره ماه پیاده شدند.

آپولو ۱۱ نخستین فضاپیمایحامل انسان بود که بر سطح ماه فرود آمد. آپولو ۱۱، پنجمین فضاپیما از مجموعهٔ آپولو می‌باشد و سومین فضاپیمایحامل انسان است که به سمت ماه پرتاب شده‌است. این فضاپیما در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۹ به سمت ماه پرتاب شد. چهار روز بعد از پرتاب در ۲۰ ژوئیه در حالیکه کالینز در سفینهٔ اصلی، که به دور مدار ماه می‌چرخید، باقی‌مانده بود، آرمسترانگ و آلدرین با ماه ‌نشین به سطح ماه رفتند.

این پرواز به پروژهٔ «ارسال انسان به ماه و بازگرداندن سالم او به زمین تا پایان دههٔ ۱۹۶۰» را که از برنامه ‌هایجان اف کندیبود، جامهٔ عمل پوشانید.

Vibre.ir

زندگینامه نیل آرمسترانگ – دانشمندان – ویبره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *