فرعون – ویبره

فرعون – تاریخ ایران و جهان

فرعون
 حضرت موسی علیه السلام و پیروانش هجرت از مصر را آغاز کردند و فرعون و لشکریانش از این هجرت خبردار شدند پس موسی و اصحابش را دنبال کردند، حضرت موسی به کنار رود نیل رسید، آب به امر خدا کنار رفت حضرت موسی و پیروان، خود را به آب زدند، آب شکافته شد. حضرت موسی و تمام پیروان او وارد رود نیل شدند که فرعون و لشکریانش در رسیدند، دیدند که موسی و یارانش در میان رودخانه و در حال عبورند؛ گفتند: عجیب نیست ما هم میرویم و آنها را درمی یابیم. همینکه وارد رودخانه شدند آب بسته شد.

حتی “´إذآ أدرکه الغرق قال ءامنت أنه و لا إلـه إلا الذی ءامنت به بنو´ا إسراءیل و أنا من المسلمین. (یونس/۹۰)

“”ترجمه: تا چون غرق شدنش در رسید، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی نیست جز همان که بنی اسرائیل به او ایمان آوردند و من از تسلیم شدگانم.””

پیام رسید: ءآلـان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین. (یونس/۹۱)

“”ترجمه: حالا ایمان می آوری، در حالیکه گناهان را قبلا بجا آوردی و در روی زمین از زمرة مفسدان بودی ؟””

فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک ءایة و إن کثیرا من الناس عن ءایـ”تنا لغـ”فلون. (یونس/۹۲)

“”ترجمه: امروز ما پیکرت را (از آب) می رهانیم و با خود میبریم تا عبرت آیندگان شوی و همانا بسیاری از مردم از آیت های ما بی خبرند.””

و خداوند توبه فرعون را در آخرین لحظه نپذیرفت.

 
ایران، رودخانه پرخروش مردم ایران:

در ساعت ده صبح شانزدهم آبان ۱۳۵۷، محمد رضا پهلوی برای آخرین بار مردم ایران را مورد خطاب قرار دادو گفت :«ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش بتدریج ایجاد می شد شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خاستید، انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من بعنوان پادشاه ایران و بعنوان یک فرد ایرانی نباشد…. بار دیگر در بر ابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و “متعهد” میشوم که خطاهای گذشته و بی قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. “متعهد” می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خون بهای انقلاب مشروطیت است بصورت کامل بمرحله اجرا در آید، من نیز پیام انقلاب شما ملت ایر ان را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آنچه را که شما برای بدست آوردنش قربانی داده اید تضمین میکنم، تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی عدالت اجتماعی و اراده ملی و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود… باید با همکاری شما هموطنان عزیزم این نظم و آرامش هر چه زودتر برقرار شود تا دولت ملی بعدی که استقرار آزادیها، اجرای اصلاحات و بخصوص برقراری انتخابات آزاد را بر عهده خواهد داشت در اسرع وقت کار خود را شر وع کند… خداوند بزرگ ما را مشمول عنایت خود فرماید تا بتوانیم در کنار هم به هدفهای اصلی که آسایش و رفاه و آزادی و سربلندی ایران و ایرانی است برسیم، من در اینجا از “آیات عظام و علمای اعلام” که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و بخصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفاظ تنها کشور شیعه جهان بکوشند … من از شما “هموطنان عزیزم” میخواهم تا به ایران فکر کنیم. همه به ایران فکر می کنیم در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. بدانید که در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار، ظلم و فساد من در کنار شما هستم و برای حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی و حفاظ شعائر اسلامی و برقراری آزادیهای اساسی و پیروزی و تحقق خواستها و آرمانهای ملت ایران همراه شما خواهم بود امیدوارم در روزهای خطیری که در پیش داریم خداوند متعال ما را مورد عنایت و لطف خود قرار داده و همواره موید و حافظ ملک و ملت ایران باشد. انشاءالله تعالی»

مردم ایران نیز توبه دیرهنگام شاه را نپذیرفتند و او وادار شد از ایران فرار کند و امواج خروشان ملت ایران نظام سلطنتی را در خود بلعید و برای همیشه از صحنه سیاسی ایران محو کرد.

گروه جامعه و سیاست
Vibre.ir

فرعون – تاریخ ایران و جهان– ویبره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

فرعون‏ – ویبره

فرعون‏ – تعبیر خواب

فرعون‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند از فرعونیان یا از پادشاه ستمگر یکى در شهر فرود آمد

(بیشتر…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *