آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره

آیه ۱۴ سوره توبه – استخاره

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره

حتما انجام بده

توضیح:       همانا در آن قدرت و پیروزی است.
سوره:       توبه
آیه:       ۱۴
صفحه:       ۱۸۹

سوره التوبة مشتمل بر ۱۲۹ آیه – سوره شماره ۹

ادامه خواندن “آیه ۱۴ سوره توبه – ویبره”

آیه ۷۷ سوره مائده – ویبره

آیه ۷۷ سوره مائده – استخاره

آیه 77 سوره مائده

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       برای این عمل عاقبت بدی است.      
سوره:       مائده      
آیه:       ۷۷      
صفحه:       ۱۲۱       
سوره المائدة مشتمل بر ۱۲۰ آیه – سوره شماره ۵

ادامه خواندن “آیه ۷۷ سوره مائده – ویبره”

آیه ۷۵ سوره زمر – ویبره

آیه ۷۵ سوره زمر – استخاره

آیه 75 سوره زمر

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       عمل تو پاک و خوب است ان شاءالله.      
سوره:       زمر      
آیه:       ۷۵      
صفحه:       ۴۶۷       
سوره غافر مشتمل بر ۸۵ آیه – سوره شماره ۴۰

ادامه خواندن “آیه ۷۵ سوره زمر – ویبره”

آیه ی ۳۲ سوره ی مائده – ویبره

آیه ی ۳۲ سوره ی مائده – استخاره

آیه ی 32 سوره ی مائده
بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر که نفس را بدون حق قصاص و یا بی آن که فساد و فتنه ای بر روی زمین کند به قتل رساند چنان است که گویی همه ی مردم را کشته باشد

 آیه ی ۳۲ سوره ی مائده
نهی به سبب بد فرجامی

ادامه خواندن “آیه ی ۳۲ سوره ی مائده – ویبره”

آیه ۶ سوره انسان – ویبره

آیه ۶ سوره انسان – استخاره

آیه 6 سوره انسان

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       پس در آن مهربانی و رزق است.      
سوره:       انسان      
آیه:       ۶      
صفحه:       ۵۷۹       

سوره الانسان مشتمل بر ۳۱ آیه – سوره شماره ۷۶

ادامه خواندن “آیه ۶ سوره انسان – ویبره”

آیه ی ۱۵ سوره ی مرسلات – ویبره

آیه ی ۱۵ سوره ی مرسلات – استخاره

آیه ی 15 سوره ی مرسلات
وای آن روز به حال منکران ومکذبان

آیه ی ۱۵ سوره ی مرسلات
نهی شدید

ادامه خواندن “آیه ی ۱۵ سوره ی مرسلات – ویبره”

آیه ۴ سوره فاطر – ویبره

آیه ۴ سوره فاطر – استخاره

آیه 4 سوره فاطر

نتیجه استخاره

       انجام نده      

توضیح:       به آنچه طلب کردی نمی رسی      
سوره:       فاطر      
آیه:       ۴      
صفحه:       ۴۳۵       

سوره فاطر مشتمل بر ۴۵ آیه – سوره شماره ۳۵

ادامه خواندن “آیه ۴ سوره فاطر – ویبره”

آیه ۳۹ سوره حج – ویبره

آیه ۳۹ سوره حج – استخاره

آیه 39 سوره حج

نتیجه استخاره

       انجام بده      

توضیح:       با احتیاط شدید می توانی به آن عمل کنی.      
سوره:       حج      
آیه:       ۳۹      
صفحه:       ۳۳۷       
سوره الحج مشتمل بر ۷۸ آیه – سوره شماره ۲۲

ادامه خواندن “آیه ۳۹ سوره حج – ویبره”

آیه۸۴ سوره ی بقره – ویبره

آیه۸۴ سوره ی بقره – استخاره

آیه84 سوره ی بقره
و به یاد آرید هنگامی که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید . سپس بر آن عهد اقرار کردید و گردن نهادید. و شما خود بر آن گواه میباشید

آیه۸۴ سوره ی بقره
خلاف آنچه را که خواسته اید طلب کن. دنبال راه حل دیگر باش
انشاالله خوبست

ادامه خواندن “آیه۸۴ سوره ی بقره – ویبره”

آیه ۲۹ سوره رعد – ویبره

آیه ۲۹ سوره رعد – استخاره

آیه 29 سوره رعد

نتیجه استخاره

       حتما انجام بده      

توضیح:       به اذن خدا به مطلوبت خواهی رسید.      
سوره:       رعد      
آیه:       ۲۹      
صفحه:       ۲۵۳       

سوره الرعد مشتمل بر ۴۳ آیه – سوره شماره ۱۳

ادامه خواندن “آیه ۲۹ سوره رعد – ویبره”

آیه ۱ سوره نساء – ویبره

آیه ۱ سوره نساء – استخاره

آیه 1 سوره نساء
ای مردم بترسید از عصیان پروردگار خود، آن خدایی که همه ی شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد آیه ۱ سوره نساء

از اقدام به این عمل بپرهیز.
نهی

ادامه خواندن “آیه ۱ سوره نساء – ویبره”

آیه ۷ سوره عنکبوت – ویبره

آیه ۷ سوره عنکبوت – استخاره

آیه 7 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره

       انجام بده    

توضیح:       به مقصودت خواهی رسید.      
سوره:       عنکبوت      
آیه:       ۷      
صفحه:       ۳۹۷       

سوره العنکبوت مشتمل بر ۶۹ آیه – سوره شماره ۲۹

ادامه خواندن “آیه ۷ سوره عنکبوت – ویبره”

آیه ی ۵۱ سوره ی ذاریات – ویبره

آیه ی ۵۱ سوره ی ذاریات – استخاره

آیه ی 51 سوره ی ذاریات
و هرگز با خدای یکتا خدای دیگر نپرستید که من از آتش قهر او با بیان روشن شما را میترسانم

آیه ی ۵۱ سوره ی ذاریات
نهی شدید

ادامه خواندن “آیه ی ۵۱ سوره ی ذاریات – ویبره”

آیه ی ۱۱سوره ی مطففین – ویبره

آیه ی ۱۱سوره ی مطففین – استخاره

آیه ی 11سوره ی مطففین
آنان که روز جزا را تکذیب میکنند

آیه ی ۱۱سوره ی مطففین
نهی شدید به سبب بد فرجامی

ادامه خواندن “آیه ی ۱۱سوره ی مطففین – ویبره”

آیه ی ۲۳ سوره ی جاثیه – ویبره

آیه ی ۲۳ سوره ی جاثیه – استخاره

آیه ی 23 سوره ی جاثیه
ای رسول ما ، می نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه ساخت و مهر بر گوش و دل او نهاده

آیه ی ۲۳ سوره ی جاثیه
نهی شدید

ادامه خواندن “آیه ی ۲۳ سوره ی جاثیه – ویبره”

آیه ی ۱ سوره ی ممتحنه – ویبره

آیه ی ۱ سوره ی ممتحنه – استخاره

آیه ی 1 سوره ی ممتحنه
ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید هرگز نباید کافران را که دشمن من و شمایند ،یاران خود بر گرفته و طرح دوستی با آنان افکنید

آیه ی ۱ سوره ی ممتحنه
نهی شدید به سبب بد فرجامی

ادامه خواندن “آیه ی ۱ سوره ی ممتحنه – ویبره”