آ آ ب – ویبره

آ آ ب – ابجد

آ آ ب
 اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از تندرستی بر خوردار میشوی.

به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت ودر کار سود خوبی نصیب تو میشود .

ادامه خواندن “آ آ ب – ویبره”

آ ب ج – ویبره

آ ب ج – ابجد

آ ب ج
 به زودی مقصودت بر آورده میشود و از غم رها میشوی باید شکر خدا را به جا آوری .

افرادی هستند که در عین دوستی ، غیبت تو را میکنند . از این افراد دوری کن . ب

ادامه خواندن “آ ب ج – ویبره”

ب ب ب – ویبره

ب ب ب – ابجد

ب ب ب
 نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به توفیق و نشاط می رسی .

شکر خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر قصد ازدواج و یا معامله ای داری و یا قصد شراکت

ادامه خواندن “ب ب ب – ویبره”