د آ آ – ویبره

د آ آ – ابجد

د آ آ
آینده ی خوبی در پیش داری اگر همتت را به کار بگیری ، با موفقیت فاصله ای نداری افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا خداوند تو را در کارهایت یاری دهد

ادامه خواندن “د آ آ – ویبره”

آ ج آ – ویبره

آ ج آ – ابجد

آ ج آ
 به آنچه که نیت کرده ای می رسی ، ولی باید صبر کنی نه اینکه تعجیل کنی .

اگر تعجیل کنی از کارت پشیمان می شوی . از قصدی که داری دور شو . با کسی نزاع نکن .

ادامه خواندن “آ ج آ – ویبره”