آ ب آ – ویبره

0

آ ب آ – ابجد

آ ب آ
ایمانت را قوی کن آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن .

به زودی کارهایت سر و سامان میگیرد و به مرادت میرسی . البته با همت و اراده ی خودت .

از آنچه که میترسی ، در امنن هستی به خداوند توکل کن .

Vibre.ir

آ ب آ – فال ابجد – ویبره

Share.

About Author

Leave A Reply