متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین اردیبهشت (زنان) – فال چوب

متولدین اردیبهشت (زنان)
متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بیاورند، از دست میدهند.

ادامه خواندن “متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره”

متولدین فروردین (زنان) – ویبره

متولدین فروردین (زنان) – فال چوب

متولدین فروردین (زنان)
متولدین زن این ماه عموماً افرادی خوشرو، خوش زبان، تندخو، اما مهربان، با قدی متوسط می‎باشند. اینان کمی حسود و دوستدار جشن و سرور هستند. اغلب در ابتدای زندگی با مشکلاتی مواجه خواهند بود، اما به ترتیب موقعیت و عزت نصیبشان می‎شود. اینان نزد پدر و مادر عزیز هستند. خود نیز صاحب فرزندان زیادی می‎شوند. اغلب اینان دارای همسری با کمال و صاحب قدرت می‎شوند .

ادامه خواندن “متولدین فروردین (زنان) – ویبره”

فروردین با مرداد – ویبره

فروردین با مرداد – فال چوب

فروردین با مرداد
پیوند شما توأم با شادی و خرمی است و زندگی راحتی با هم خواهید داشت. از لحاظ درآمد و ثروت، موقعیت خوبی خواهید داشت.

ادامه خواندن “فروردین با مرداد – ویبره”

اردیبهشت با دی – ویبره

اردیبهشت با دی – فال چوب

اردیبهشت با دی
پیوند و شرکت شما خوب است. اغلب با هم سازگار خواهید بود. اگر گاه اختلافی پیش بیاید، مقصر اغلب متولد دی خواهد بود. از لحاظ مالی رفاه نسبی خواهید داشت. فرزند کم در طالع دارید. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “اردیبهشت با دی – ویبره”

تیر با مهر – ویبره

تیر با مهر – فال چوب

تیر با مهر
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.با هم سازگار و موافق و مهربان خواهید بود. هر چه بیشتر بروید، انس و الفت بیشتری با هم پیدا می‎کنید. اگر هم گاه اختلاف یا کدورتی هم پیش بیاید. به زودی بر طرف می‎شود. که البته بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. فرزندان زیادی خواهید داشت. روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “تیر با مهر – ویبره”

شهریور با آذر – ویبره

شهریور با آذر – فال چوب

شهریور با آذر
پیوند و شراکت خوبی خواهد داشت. به خوبی ایام را پشت سر خواهید گذاشت و روز به روز بری یکدیگر عزیزتر می‎شوید. از لحاظ مالی نیز به ترتیب شرایط بهتری خواهید داشت. همچنین فرزندان خوبی پرورش خواهید داد. روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “شهریور با آذر – ویبره”

آذر یا دی – ویبره

آذر یا دی – فال چوب

آذر یا دی
پیوند و مشاکرت خوبی خواهید داشت. اگر چه گاه در بین شما مشاجره و کدورت پیش خواهد آمد، اما هر بار فوراً آشتی خواهید کرد. یکی از شما دو نفر از آب صدمه خواهد خورد. در زندگی دارای چند فرزند می‎شوید. عمر متولد دی ماه طولانی‎تر خواهد بود. روزهای شنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “آذر یا دی – ویبره”

فروردین با شهریور – ویبره

فروردین با شهریور – فال چوب

فروردین با شهریور
پیوند یا شراکت خوبی خوهاید داشت. در اغلب امور با هم سازگار و موافق خواهید بود. اگر هم اختلافی پیش بیاید، از جانب متولد فروردین خواهد بود.

ادامه خواندن “فروردین با شهریور – ویبره”

اردیبهشت با بهمن – ویبره

اردیبهشت با بهمن – فال چوب

اردیبهشت با بهمن
پیوند بسیار خوبی خواهد بود. با هم به توافق و شادمانی زندگی خواهید کرد. هم خودتان و هم فرزدانتان در رفه خواهید بود. گاه تقصیر و گناهی از جانب متولد اردیبهشت سر می‎زند که لازم است مراقب اعمال خود باشد .

ادامه خواندن “اردیبهشت با بهمن – ویبره”

تیر با آذر – ویبره

تیر با آذر – فال چوب

تیر با آذر
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. در اکثر موارد با هم موافق بوده و زندگی خوب و راحتی در پیش خواهید داشت. بعد از سه سال، خصومتی بین شما پیش می‎آد که به زودی برطرف می‎شود. تعدادی فرزند در طالع شما دیده می‎شود. روزهای شنبه براش ما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “تیر با آذر – ویبره”

شهریور با دی – ویبره

شهریور با دی – فال چوب

شهریور با دی
پیوند و شراکت خوبی نخواهد بود. در زندگی گاه سازگار و خوش و گاهی ناسازگار خواهید بود. هیچ وقت به توافق کامل نمی‎رسید و این بیشتر تقصیر متولد دی خواهد بود. در صورت پیوند فاصله مرگ بین شما چهار سال خواهد بود. روزهای چهارشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “شهریور با دی – ویبره”

آذر با بهمن – ویبره

آذر با بهمن – فال چوب

آذر با بهمن
 پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت. زیرا پیوسته در سوء ظن و مخالفت با یکدیگر به سر خواهید برد. بیشتر مقصر متولد آذر است. در صورت ازدواج صاحب چند فرزند می‎شوید که بعضی از آنها خواهند مرد. بهتر است این ازدواج و شراکت صورت نگیرد. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “آذر با بهمن – ویبره”

متولدین خرداد (زنان) – ویبره

متولدین خرداد (زنان) – فال چوب

متولدین خرداد (زنان)
متولدین زن این ماه عموماً سفید و سرخرو و خوش قد و بالا و شوهر دوست می‎باشند. اینان مهربان چرب زبان، گاهی خودخور و زودرنج می‎باشند. این زنان اغلب میک اندیش بوده و بهدوستان و خویشان نکی می‎کنند. از حرافی و شوخی‎های بی‎مورد پرهیز می‎کنند و بیشتر طالب ارتباط با افراد دانا و فهیم می‎باشند .

ادامه خواندن “متولدین خرداد (زنان) – ویبره”

فروردین با مهر – ویبره

فروردین با مهر – فال چوب

فروردین با مهر
در ابتدای ازدواج یا شاکت، زندگی و شرایط خوبی خواهید داشت. اما به ترتیب شرایط بهتر شده و در آخر عمر زندگی خوبی خواهید داشت.

ادامه خواندن “فروردین با مهر – ویبره”

اردیبهشت با اسفند – ویبره

اردیبهشت با اسفند – فال چوب

اردیبهشت با اسفند
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به یکدیگر مهربان بوده و با خوشی زندگی خواهید کرد. تعدادی فرزند خواهید داشت و از جانب آنان به شادی و نشاط دست می‎یابید. روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “اردیبهشت با اسفند – ویبره”

تیر با دی – ویبره

تیر با دی – فال چوب

تیر با دی
پیوسند و شراکت نسبتاً خوبی است. ابتدای زندگی یا شراکت، رفاه نسبی خواهید داشت. اندکی خصومت بین شما پیش می‎آید که بیشتر مقصر متولد تیر خواد بود. اما کم کم رفاه بیشتری پیدا می‎کنید و با هم زندگی خوب  و طولانی خواهید داشت. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “تیر با دی – ویبره”