متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین اردیبهشت (زنان) – فال چوب

متولدین اردیبهشت (زنان)
متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بیاورند، از دست میدهند.

ادامه خواندن متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین شهریور (زنان) – ویبره

متولدین شهریور (زنان) – فال چوب

متولدین شهریور (زنان)
متولدین این ماه عموماً دارای قدی متوسط و بعضاً بلند بالا، سرخ رو، نیک سیرت و پاکدامن، صبور کمی حسور هستند. دروغ و حرام با آنها سازگار نیست.

ادامه خواندن متولدین شهریور (زنان) – ویبره

خرداد با مرداد – ویبره

خرداد با مرداد – فال چوب

خرداد با مرداد
پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت. اغلب نسبت به هم ظنین و بدگمان می‎شوید. اگر بدینی و کینه‎توزی را کنار بگذارید، این پیوند یا شراکت بهتر خواهد شد. البته متولد مرداد بایستی بیشتر مدارا کند. در ضمن فرزند کمی خواهید داشت، زیرا اغلب فرزند شما قبل یا بعد از تولد خواهد مرد. روزهای چهارشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن خرداد با مرداد – ویبره

مهر با آبان – ویبره

مهر با آبان – فال چوب

مهر با آبان
پیوند و شراکت شما میانه است. چون حال متغیری خواهید داشت. گاه سازگار و زمانی ناسازگار خواهید بود. اغلب در حال بگو مگو و مجادله خواهید بود. بیشتر متولد آبان مقصر می‎باشد. صاحب فرزند می‎شوید، ولی از فرزند خیزی نمی‎بینید. روزهای جمعه برای شما خوب خواهد بود .

ادامه خواندن مهر با آبان – ویبره

فروردین با مرداد – ویبره

فروردین با مرداد – فال چوب

فروردین با مرداد
پیوند شما توأم با شادی و خرمی است و زندگی راحتی با هم خواهید داشت. از لحاظ درآمد و ثروت، موقعیت خوبی خواهید داشت.

ادامه خواندن فروردین با مرداد – ویبره

تیر با مهر – ویبره

تیر با مهر – فال چوب

تیر با مهر
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت.با هم سازگار و موافق و مهربان خواهید بود. هر چه بیشتر بروید، انس و الفت بیشتری با هم پیدا می‎کنید. اگر هم گاه اختلاف یا کدورتی هم پیش بیاید. به زودی بر طرف می‎شود. که البته بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. فرزندان زیادی خواهید داشت. روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن تیر با مهر – ویبره

آذر یا دی – ویبره

آذر یا دی – فال چوب

آذر یا دی
پیوند و مشاکرت خوبی خواهید داشت. اگر چه گاه در بین شما مشاجره و کدورت پیش خواهد آمد، اما هر بار فوراً آشتی خواهید کرد. یکی از شما دو نفر از آب صدمه خواهد خورد. در زندگی دارای چند فرزند می‎شوید. عمر متولد دی ماه طولانی‎تر خواهد بود. روزهای شنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن آذر یا دی – ویبره

متولدین آبان (مردان) – ویبره

متولدین آبان (مردان) – فال چوب

متولدین آبان (مردان)
متولدین آبان افرادی خوشرو و با درایت هستند. اغلب خالی دارند که علامت عزت است. چون افرادی خیرخواه هستند، هر چه از عمرشان بگذرد، عزیزتر می‎شوند. این افراد در کارها شتابزده عمل می‎کنند، لذا گاه پشیمانی به بار می‎آورند. این افراد پول خوبی به دست می‎آورند، اما اغلب آسان آن را از دست می‏دهنداینان هرگاه همت خود را به کار بگیرند، در هر کاری موفق خواهند بود .

ادامه خواندن متولدین آبان (مردان) – ویبره

اردیبهشت با مرداد – ویبره

اردیبهشت با مرداد – فال چوب

اردیبهشت با مرداد
پیوند خوبی نخواهید داشت. پیوسته در نظر یکدیگر بد جلوه می‎کنید و حرف یکدیگر را نمی‎پذیرید. اغلب دوستان و همکارن از شما در رنج خواهند بود. درآمد خوبی نخواهید داشت. فرزند نیز کم خواهید داشت. یک یا دو تا. روزهای جمعه برای شما خوب است .

ادامه خواندن اردیبهشت با مرداد – ویبره

مرداد با بهمن – ویبره

مرداد با بهمن – فال چوب

مرداد با بهمن
پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت. پیوسته با هم ناسازگاری می‎کنید و زندگی تلخ و سختی خواهید داشت. اگر این پیوند یا شراکت صورت نگیرد، بهتر خواهد بود. روزهای شنبه برای شما خوب خواهد بود

ادامه خواندن مرداد با بهمن – ویبره