متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین اردیبهشت (زنان) – فال چوب

متولدین اردیبهشت (زنان)
متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بیاورند، از دست میدهند.

ادامه خواندن “متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره”

فروردین با شهریور – ویبره

فروردین با شهریور – فال چوب

فروردین با شهریور
پیوند یا شراکت خوبی خوهاید داشت. در اغلب امور با هم سازگار و موافق خواهید بود. اگر هم اختلافی پیش بیاید، از جانب متولد فروردین خواهد بود.

ادامه خواندن “فروردین با شهریور – ویبره”

اردیبهشت با بهمن – ویبره

اردیبهشت با بهمن – فال چوب

اردیبهشت با بهمن
پیوند بسیار خوبی خواهد بود. با هم به توافق و شادمانی زندگی خواهید کرد. هم خودتان و هم فرزدانتان در رفه خواهید بود. گاه تقصیر و گناهی از جانب متولد اردیبهشت سر می‎زند که لازم است مراقب اعمال خود باشد .

ادامه خواندن “اردیبهشت با بهمن – ویبره”

تیر با آذر – ویبره

تیر با آذر – فال چوب

تیر با آذر
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. در اکثر موارد با هم موافق بوده و زندگی خوب و راحتی در پیش خواهید داشت. بعد از سه سال، خصومتی بین شما پیش می‎آد که به زودی برطرف می‎شود. تعدادی فرزند در طالع شما دیده می‎شود. روزهای شنبه براش ما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “تیر با آذر – ویبره”

شهریور با دی – ویبره

شهریور با دی – فال چوب

شهریور با دی
پیوند و شراکت خوبی نخواهد بود. در زندگی گاه سازگار و خوش و گاهی ناسازگار خواهید بود. هیچ وقت به توافق کامل نمی‎رسید و این بیشتر تقصیر متولد دی خواهد بود. در صورت پیوند فاصله مرگ بین شما چهار سال خواهد بود. روزهای چهارشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “شهریور با دی – ویبره”

آذر با بهمن – ویبره

آذر با بهمن – فال چوب

آذر با بهمن
 پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت. زیرا پیوسته در سوء ظن و مخالفت با یکدیگر به سر خواهید برد. بیشتر مقصر متولد آذر است. در صورت ازدواج صاحب چند فرزند می‎شوید که بعضی از آنها خواهند مرد. بهتر است این ازدواج و شراکت صورت نگیرد. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “آذر با بهمن – ویبره”

متولدین خرداد (زنان) – ویبره

متولدین خرداد (زنان) – فال چوب

متولدین خرداد (زنان)
متولدین زن این ماه عموماً سفید و سرخرو و خوش قد و بالا و شوهر دوست می‎باشند. اینان مهربان چرب زبان، گاهی خودخور و زودرنج می‎باشند. این زنان اغلب میک اندیش بوده و بهدوستان و خویشان نکی می‎کنند. از حرافی و شوخی‎های بی‎مورد پرهیز می‎کنند و بیشتر طالب ارتباط با افراد دانا و فهیم می‎باشند .

ادامه خواندن “متولدین خرداد (زنان) – ویبره”

فروردین با مهر – ویبره

فروردین با مهر – فال چوب

فروردین با مهر
در ابتدای ازدواج یا شاکت، زندگی و شرایط خوبی خواهید داشت. اما به ترتیب شرایط بهتر شده و در آخر عمر زندگی خوبی خواهید داشت.

ادامه خواندن “فروردین با مهر – ویبره”

اردیبهشت با اسفند – ویبره

اردیبهشت با اسفند – فال چوب

اردیبهشت با اسفند
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به یکدیگر مهربان بوده و با خوشی زندگی خواهید کرد. تعدادی فرزند خواهید داشت و از جانب آنان به شادی و نشاط دست می‎یابید. روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

ادامه خواندن “اردیبهشت با اسفند – ویبره”

تیر با دی – ویبره

تیر با دی – فال چوب

تیر با دی
پیوسند و شراکت نسبتاً خوبی است. ابتدای زندگی یا شراکت، رفاه نسبی خواهید داشت. اندکی خصومت بین شما پیش می‎آید که بیشتر مقصر متولد تیر خواد بود. اما کم کم رفاه بیشتری پیدا می‎کنید و با هم زندگی خوب  و طولانی خواهید داشت. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “تیر با دی – ویبره”

شهریور با بهمن – ویبره

شهریور با بهمن – فال چوب

شهریور با بهمن
پیوند و شراکت خوبی خواهد بود. با هم موافق و یکدل و سازگار خواهید بود. فرزند کم، اما سر به راه خواهید داشت. از لحاظ مالی هر چه جلوتر بروید، موقعیت بهترین پیدا می‎کنید. به ندرت ممکن است بین شما کدورت پیش بیاید. روزهای پنجشنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن “شهریور با بهمن – ویبره”

آذر با اسفند – ویبره

آذر با اسفند – فال چوب

آذر با اسفند
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. زندگی سازگار و موافق با عمری طولانی خواهید داشت. مال و ثروت خوبی نصیب شما می‎شود. تعدادی فرزند خواهید داشت که بیشتر پسر خواهند بود. اگر چه بعضی از آنها به بیماری سختی گرفتار می‎شوند، اما به سلامت و عافیت می‎رسند. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “آذر با اسفند – ویبره”

متولدین فروردین (مردان) – ویبره

متولدین فروردین (مردان) – فال چوب

متولدین فروردین (مردان)
متولدین این ماه افرادی خوش طبع و خوشرو و بلند قد و خوش اقبال می‎باشند. اگر از سه و چهارده سالگی به سلامت عبور کنند، تا ۹۰ سال عمر خواهند کرد. اینان اغلب در سینه، صورت یا بازونشانی دارند که برایشان نیک است .

ادامه خواندن “متولدین فروردین (مردان) – ویبره”

متولدین تیر (زنان) – ویبره

متولدین تیر (زنان) – فال چوب

متولدین تیر (زنان)
متولدین این ماه عموماً سفید و خوشرو و خوش چهره بوده در عین عاقل بودن، راز نگهدار نیستند و اغلب اسیر گفته‎های خویش هستند.

ادامه خواندن “متولدین تیر (زنان) – ویبره”

خرداد با خرداد – ویبره

خرداد با خرداد – فال چوب

خرداد با خرداد
پیوند و شراکت شما خوب است. ممکن است در اوایل خیلی خوب نباشد، اما به ترتیب شرایط بهتر و بهتر می‎شود و انس و الفت بیشتری با هم پیدا می‎کنید و این تا آخر عمر پایدار خواهد بود. اولاد خوش قدم و نیک سیرتی نصیب شما می‎شود. روزهای شنبه و چهارشنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن “خرداد با خرداد – ویبره”