متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین اردیبهشت (زنان) – فال چوب

متولدین اردیبهشت (زنان)
متولدین زن این ماه اغلب کوتاه قد، پیوسته ابرو، خوش زبان، خودخور، زودرنج و گاهی خشن می‎باشند. این زنان اگر چه به ظاهر دنیا پرست تصور می‎شوند، اما اهل نیکی و احسان هستند و اغلب هرچه به دست بیاورند، از دست میدهند.

ادامه خواندن متولدین اردیبهشت (زنان) – ویبره

متولدین شهریور (مردان) – ویبره

متولدین شهریور (مردان) – فال چوب

متولدین شهریور (مردان)
 متولدین این ماه عموماً با گذشت، خدا ترس و مورد محبت پدر و مادر هستند. اغلب کارشان منظم و پول فراوان به دست می‎آورند.

ادامه خواندن متولدین شهریور (مردان) – ویبره

اردیبهشت با خرداد – ویبره

اردیبهشت با خرداد – فال چوب

اردیبهشت با خرداد
پیوند یا شراکت خوبی نخواهید داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و حتی ممکن است کارتان به جدایی و طلاق بکشد. اگر صاحب فرزند شوید، فرزند خوبی نصیبتان خواهد شد. روزهای جمعه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن اردیبهشت با خرداد – ویبره

مرداد با آذر – ویبره

مرداد با آذر – فال چوب

مرداد با آذر
پیوند و شراکت متوسطی است. در اوایل با هم لجاجت می‎کنید که بیشتر متولد آذرماه مقصر خواهد بود. متولد مرداد باید تحمل بیشتری از خود نشان دهد. بعد کم و بیش زندگی بهتری خواهید داشت. اولاد کمی خواهید داشت. روزهای یکشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن است

ادامه خواندن مرداد با آذر – ویبره

تیر با آبان – ویبره

تیر با آبان – فال چوب

تیر با آبان
پیوند یا شراکت خوبی نیست، بهتر است صورت نگیرد. زندگی تلخ و توأم با فتنه و فساد خواهید داشت. مال و روزی کمی نصیب شما می‎شود. در صورت فرزندار شدن، فرزندان نافرمانی خواهید داشت. روزهای شنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن تیر با آبان – ویبره

متولدین مرداد (زنان) – ویبره

متولدین مرداد (زنان) – فال چوب

متولدین مرداد (زنان)
متولدین زن این ماه طالع بلندی دارند. اینان ذاتاً خوش بیان، خوش طبع، بلند بالا و اغلب لاغر می‎باشند. اینان در اوایل زندگی با مشکلات و رنج مواجه می‎گردند، اما هر چه جلوتر می‎روند، به آرامش و آسایش دست می‎یابند. به خصوص پس از ازدواج، اغلب زندگی خوبی خواهند داشت و همواره در رفاه و آرامش به سر خواهد برد .

ادامه خواندن متولدین مرداد (زنان) – ویبره

خرداد با تیر – ویبره

خرداد با تیر – فال چوب

خرداد با تیر
پیوند و شراکت شما میانه است. نه چندان خوب و نه چندان بد. گاه با هم سازگار و موافق، و گاه در جنگ و ناسازگار خواهید بود. معمولاً بین جنگ و آشتی فاصله زیادی ندارید. اغلب تقصیر با متولد خرداد است. روزهای چهارشنبه با شما سازگار است .

ادامه خواندن خرداد با تیر – ویبره

مهر با مهر – ویبره

مهر با مهر – فال چوب

مهر با مهر
پیوند و شراکت خوبی نخواهد داشت. در ظاهر موافق و در باطن بدخواه یکدیگر می‎شوید. اگر چه زندگی غیر قابل تحملی نخواهید داشت. با این حال مصلح این است که این پیوند صورت نگیرد. روزهای سه‎شنبه برای شما خوب است .

ادامه خواندن مهر با مهر – ویبره

تیر با شهریور – ویبره

تیر با شهریور – فال چوب

تیر با شهریور
پیوند و شراکت شما متوسط است. حفظ ظاهر می‎کنید، اما توافق و محبت پایداری نسبت به هم نخواهید داشت. فرزندان شما هم زندگی متوسطی خواهند داشت. عمر متولد تیر بیشتر خواهد بود. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .

ادامه خواندن تیر با شهریور – ویبره