نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – عشق

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود

ادامه خواندن “نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره”

اینطور که معلومه خیلی دوستش داری هان ؟! بهش میرسی – ویبره

اینطور که معلومه خیلی دوستش داری هان ؟! بهش میرسی – عشق

اینطور که معلومه خیلی دوستش داری هان ؟! بهش میرسی

ادامه خواندن “اینطور که معلومه خیلی دوستش داری هان ؟! بهش میرسی – ویبره”

شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر – ویبره

شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر – عشق

شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر

ادامه خواندن “شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر – ویبره”

مثل اینکه حرف حساب سرت نمیشه نه ؟ دوست نداره – ویبره

مثل اینکه حرف حساب سرت نمیشه نه ؟ دوست نداره – عشق

مثل اینکه حرف حساب سرت نمیشه نه ؟ دوست نداره

ادامه خواندن “مثل اینکه حرف حساب سرت نمیشه نه ؟ دوست نداره – ویبره”

عاشقی درد بدیه ! اما نگران نباش ایشالا به زودی دردت تموم میشه – ویبره

عاشقی درد بدیه ! اما نگران نباش ایشالا به زودی دردت تموم میشه – عشق

عاشقی درد بدیه ! اما نگران نباش ایشالا به زودی دردت تموم میشه

ادامه خواندن “عاشقی درد بدیه ! اما نگران نباش ایشالا به زودی دردت تموم میشه – ویبره”

ای ول بابا احساسات شما خیلی با احساس هستید – ویبره

ای ول بابا احساسات شما خیلی با احساس هستید – عشق

ای ول بابا احساسات شما خیلی با احساس هستید

ادامه خواندن “ای ول بابا احساسات شما خیلی با احساس هستید – ویبره”