نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – عشق

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود

ادامه خواندن “نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره”

عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری – ویبره

عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری – عشق

عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری

ادامه خواندن “عاشقی ؟! به عشقت میرسی اگه غرور رو کنار بزاری – ویبره”

عاشقش هستی باید بتونی بهش بگی دوستت دارم – ویبره

عاشقش هستی باید بتونی بهش بگی دوستت دارم – عشق

عاشقش هستی باید بتونی بهش بگی دوستت دارم

ادامه خواندن “عاشقش هستی باید بتونی بهش بگی دوستت دارم – ویبره”

هردوتاتون عاشقید اما مشکلات برای همه هست اونهایی به هم میرسن که از پس این مشکلات بر بیان – ویبره

هردوتاتون عاشقید اما مشکلات برای همه هست اونهایی به هم میرسن که از پس این مشکلات بر بیان – عشق

هردوتاتون عاشقید اما مشکلات برای همه هست اونهایی به هم میرسن که از پس این مشکلات بر بیان

ادامه خواندن “هردوتاتون عاشقید اما مشکلات برای همه هست اونهایی به هم میرسن که از پس این مشکلات بر بیان – ویبره”

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – عشق

تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟

ادامه خواندن “تو کارو زندگی نداری نشستی این جا هی کلیک می کنی ؟ – ویبره”

ممکنه دوستت داشته باشه ! اما مطمئنی که خودت دوستش داری ؟ – ویبره

ممکنه دوستت داشته باشه ! اما مطمئنی که خودت دوستش داری ؟ – عشق

ممکنه دوستت داشته باشه ! اما مطمئنی که خودت دوستش داری ؟

ادامه خواندن “ممکنه دوستت داشته باشه ! اما مطمئنی که خودت دوستش داری ؟ – ویبره”

دیوونه وار عاشقته..پس ارزشش رو داره اینهمه سختی رو تحمل کنی – ویبره

دیوونه وار عاشقته..پس ارزشش رو داره اینهمه سختی رو تحمل کنی – عشق

دیوونه وار عاشقته..پس ارزشش رو داره اینهمه سختی رو تحمل کنی

ادامه خواندن “دیوونه وار عاشقته..پس ارزشش رو داره اینهمه سختی رو تحمل کنی – ویبره”

اینطور که معلومه خیلی دوستش داری هان ؟! بهش میرسی – ویبره

اینطور که معلومه خیلی دوستش داری هان ؟! بهش میرسی – عشق

اینطور که معلومه خیلی دوستش داری هان ؟! بهش میرسی

ادامه خواندن “اینطور که معلومه خیلی دوستش داری هان ؟! بهش میرسی – ویبره”

شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر – ویبره

شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر – عشق

شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر

ادامه خواندن “شاید دوست داشته باشه اما قدر خودتو بدون و زود تصمیم نگیر – ویبره”