نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – عشق

نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود

ادامه خواندن “نه بابا دوست نداره اگه داشت که حالت این نبود – ویبره”

دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی – ویبره

دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی – عشق

دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی

ادامه خواندن “دوست داره و به کمکت نیاز داره تمام تلاشت رو بکین از دوست های بد نجاتش بدی – ویبره”

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – ویبره

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – عشق

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن

ادامه خواندن “دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن – ویبره”

خیلی مغروری همین امر تو رو از عشقت دور میکنه – ویبره

خیلی مغروری همین امر تو رو از عشقت دور میکنه – عشق

خیلی مغروری همین امر تو رو از عشقت دور میکنه

ادامه خواندن “خیلی مغروری همین امر تو رو از عشقت دور میکنه – ویبره”

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – ویبره

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – عشق

توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه

ادامه خواندن “توکلت به خدا باشه همه چیز خودش درست میشه – ویبره”