عاشقی درد بدیه ! اما نگران نباش ایشالا به زودی دردت تموم میشه – ویبره

عاشقی درد بدیه ! اما نگران نباش ایشالا به زودی دردت تموم میشه – عشق

عاشقی درد بدیه ! اما نگران نباش ایشالا به زودی دردت تموم میشه

ادامه خواندن “عاشقی درد بدیه ! اما نگران نباش ایشالا به زودی دردت تموم میشه – ویبره”

ای ول بابا احساسات شما خیلی با احساس هستید – ویبره

ای ول بابا احساسات شما خیلی با احساس هستید – عشق

ای ول بابا احساسات شما خیلی با احساس هستید

ادامه خواندن “ای ول بابا احساسات شما خیلی با احساس هستید – ویبره”

یه مشکل اساسی پیش روت هست احتمالا آن مشکل غروره – ویبره

یه مشکل اساسی پیش روت هست احتمالا آن مشکل غروره – عشق

یه مشکل اساسی پیش روت هست احتمالا آن مشکل غروره

ادامه خواندن “یه مشکل اساسی پیش روت هست احتمالا آن مشکل غروره – ویبره”

عاشقی تنها مرضیه که خود مریض ازش لذت میبره ، پس امیدوار باش – ویبره

عاشقی تنها مرضیه که خود مریض ازش لذت میبره ، پس امیدوار باش – عشق

عاشقی تنها مرضیه که خود مریض ازش لذت میبره ، پس امیدوار باش

ادامه خواندن “عاشقی تنها مرضیه که خود مریض ازش لذت میبره ، پس امیدوار باش – ویبره”

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن شانس یکبار دیگه با تو هست – ویبره

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن شانس یکبار دیگه با تو هست – عشق

دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن شانس یکبار دیگه با تو هست

ادامه خواندن “دارم کم کم فکر می کنم یه بار دیگه کلیک کن شانس یکبار دیگه با تو هست – ویبره”

مطمئن باش همان قدر که تو عاشقش هستی اون هم عاشقت است – ویبره

مطمئن باش همان قدر که تو عاشقش هستی اون هم عاشقت است – عشق

مطمئن باش همان قدر که تو عاشقش هستی اون هم عاشقت است

ادامه خواندن “مطمئن باش همان قدر که تو عاشقش هستی اون هم عاشقت است – ویبره”