دسته: فال ازدواج

پیوند خرداد با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند خرداد با سایر ماهها – ویبره

پیوند خرداد با سایر ماهها – فال ازدواج خرداد با فروردین : ( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم

پیوند مهر با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند مهر با سایر ماهها – ویبره

پیوند مهر با سایر ماهها – فال ازدواج مهر با فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

پیوند آبان با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند آبان با سایر ماهها – ویبره

پیوند آبان با سایر ماهها – فال ازدواج آبان با فروردین : ( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

پیوند آذر با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند آذر با سایر ماهها – ویبره

پیوند آذر با سایر ماهها – فال ازدواج آذر با فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

پیوند دی با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند دی با سایر ماهها – ویبره

پیوند دی با سایر ماهها – فال ازدواج دی با فروردین : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند

پیوند بهمن با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند بهمن با سایر ماهها – ویبره

پیوند بهمن با سایر ماهها – فال ازدواج بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

پیوند اسفند با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند اسفند با سایر ماهها – ویبره

پیوند اسفند با سایر ماهها – فال ازدواج اسفند با فروردین : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

پیوند فروردین با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند فروردین با سایر ماهها – ویبره

پیوند فروردین با سایر ماهها – فال ازدواج فروردین با فروردین : (خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر

پیوند اردیبهشت با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند اردیبهشت با سایر ماهها – ویبره

پیوند اردیبهشت با سایر ماهها – فال ازدواج اردیبهشت با فروردین : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است

پیوند تیر با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند تیر با سایر ماهها – ویبره

پیوند تیر با سایر ماهها – فال ازدواج تیر با فروردین : (متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد

پیوند مرداد با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند مرداد با سایر ماهها – ویبره

پیوند مرداد با سایر ماهها – فال ازدواج مرداد با فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد

پیوند شهریور با سایر ماهها – ویبره 0

پیوند شهریور با سایر ماهها – ویبره

پیوند شهریور با سایر ماهها – فال ازدواج شهریور با فروردین : (بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب