پیوند خرداد با سایر ماهها – ویبره

پیوند خرداد با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند خرداد با سایر ماهها
خرداد با فروردین : ( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم

ادامه خواندن “پیوند خرداد با سایر ماهها – ویبره”

پیوند فروردین با سایر ماهها – ویبره

پیوند فروردین با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند فروردین با سایر ماهها
فروردین با فروردین : (خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر

ادامه خواندن “پیوند فروردین با سایر ماهها – ویبره”

پیوند اردیبهشت با سایر ماهها – ویبره

پیوند اردیبهشت با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند اردیبهشت با سایر ماهها
اردیبهشت با فروردین : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است

ادامه خواندن “پیوند اردیبهشت با سایر ماهها – ویبره”

پیوند تیر با سایر ماهها – ویبره

پیوند تیر با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند تیر با سایر ماهها
تیر با فروردین : (متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد

ادامه خواندن “پیوند تیر با سایر ماهها – ویبره”

پیوند مرداد با سایر ماهها – ویبره

پیوند مرداد با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند مرداد با سایر ماهها
مرداد با فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد

ادامه خواندن “پیوند مرداد با سایر ماهها – ویبره”

پیوند شهریور با سایر ماهها – ویبره

پیوند شهریور با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند شهریور با سایر ماهها
شهریور با فروردین : (بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب

ادامه خواندن “پیوند شهریور با سایر ماهها – ویبره”

پیوند مهر با سایر ماهها – ویبره

پیوند مهر با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند مهر با سایر ماهها
مهر با فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

ادامه خواندن “پیوند مهر با سایر ماهها – ویبره”

پیوند آبان با سایر ماهها – ویبره

پیوند آبان با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند آبان با سایر ماهها
آبان با فروردین : ( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

ادامه خواندن “پیوند آبان با سایر ماهها – ویبره”

پیوند آذر با سایر ماهها – ویبره

پیوند آذر با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند آذر با سایر ماهها
آذر با فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

ادامه خواندن “پیوند آذر با سایر ماهها – ویبره”

پیوند دی با سایر ماهها – ویبره

پیوند دی با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند دی با سایر ماهها
دی با فروردین : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند

ادامه خواندن “پیوند دی با سایر ماهها – ویبره”

پیوند بهمن با سایر ماهها – ویبره

پیوند بهمن با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند بهمن با سایر ماهها
بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

ادامه خواندن “پیوند بهمن با سایر ماهها – ویبره”

پیوند اسفند با سایر ماهها – ویبره

پیوند اسفند با سایر ماهها – فال ازدواج

پیوند اسفند با سایر ماهها
اسفند با فروردین : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

ادامه خواندن “پیوند اسفند با سایر ماهها – ویبره”