دیدن دندان در فنجان – ویبره

دیدن دندان در فنجان – فال قهوه

دیدن دندان در فنجان

ذلالت بر یکی از اعضای خانواده است، خانواده و بستگان، غم و اندوه، گزند و زیان.

ادامه خواندن “دیدن دندان در فنجان – ویبره”

دیدن چغندر در فنجان – ویبره

دیدن چغندر در فنجان – فال قهوه

دیدن چغندر در فنجان

غم و اندوه و مصیبت، به غم و اندوه گرفتار می‌آید ولی زود برطرف خواهد شد.

ادامه خواندن “دیدن چغندر در فنجان – ویبره”

دیدن دستبند در فنجان – ویبره

دیدن دستبند در فنجان – فال قهوه

دیدن دستبند در فنجان

برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.

ادامه خواندن “دیدن دستبند در فنجان – ویبره”

دیدن گوسفند در فنجان – ویبره

دیدن گوسفند در فنجان – فال قهوه

دیدن گوسفند در فنجان

زندگی آرام و بی‌دغدغه، خوشبختی به شمار می‌آورد و ناراحتی‌ها برطرف می‌شود.

ادامه خواندن “دیدن گوسفند در فنجان – ویبره”