دیدن سطل در فنجان – ویبره

دیدن سطل در فنجان – فال قهوه

دیدن سطل در فنجان

مدد‌گرفتن، کنیز، خدمتکار، خدمتکاری به خدمتش در‌ می‌آید و یا کنیزی زیبا می‌خرد.

ادامه خواندن “دیدن سطل در فنجان – ویبره”

دیدن نرده بام در فنجان – ویبره

دیدن نرده بام در فنجان – فال قهوه

دیدن نرده بام در فنجان

موفقیت و پیروزی، موفقیت شما حتمی است بت شکیبائی آن را دنبال کنید.

ادامه خواندن “دیدن نرده بام در فنجان – ویبره”