دیدن کفتار در فنجان – ویبره

دیدن کفتار در فنجان – فال قهوه

دیدن کفتار در فنجان

نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.

ادامه خواندن “دیدن کفتار در فنجان – ویبره”

دیدن آهو در فنجان – ویبره

دیدن آهو در فنجان – فال قهوه

دیدن آهو در فنجان

همسر با‌وفا، در سنت عبری و عربی سمبل بی‌گناهی، زیبائی و کم‌روئی. در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

ادامه خواندن “دیدن آهو در فنجان – ویبره”