دیدن حلقه شکسته در فنجان – ویبره

دیدن حلقه شکسته در فنجان – فال قهوه

دیدن حلقه شکسته در فنجان

نا‌امیدی، شکست‌خوردن یا به‌هم‌خوردن نامزدی یا خاستگاری.

ادامه خواندن “دیدن حلقه شکسته در فنجان – ویبره”