دیدن شلوار در فنجان – ویبره

دیدن شلوار در فنجان – فال قهوه

دیدن شلوار در فنجان

آبرو و حیثیت، سعی کنید خود را حفظ کنید در‌غیر این‌صورت مشکلات شما دو چندان می‌شود.

ادامه خواندن “دیدن شلوار در فنجان – ویبره”

دیدن آتش کوتاه در فنجان – ویبره

دیدن آتش کوتاه در فنجان – فال قهوه

دیدن آتش کوتاه در فنجان

نزدیک‌شدن به مقام والاتی و در کار بسته‌اش گشایش ایجاد می‌شود.

ادامه خواندن “دیدن آتش کوتاه در فنجان – ویبره”

دیدن مورچه در فنجان – ویبره

دیدن مورچه در فنجان – فال قهوه

دیدن مورچه در فنجان

نشانگر داشتن پشتکار و دور‌اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می‌شوید.

ادامه خواندن “دیدن مورچه در فنجان – ویبره”