دیدن مورچه در فنجان – ویبره

دیدن مورچه در فنجان – فال قهوه

دیدن مورچه در فنجان

نشانگر داشتن پشتکار و دور‌اندیشی، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق می‌شوید.

ادامه خواندن “دیدن مورچه در فنجان – ویبره”

دیدن صندلی در فنجان – ویبره

دیدن صندلی در فنجان – فال قهوه

دیدن صندلی در فنجان

محبت و دلگرمی از طرف دوستان به شما محبت می‌شود و هدیه گرانبهائی دریافت خواهید کرد.

ادامه خواندن “دیدن صندلی در فنجان – ویبره”

دیدن آفتابه در فنجان – ویبره

دیدن آفتابه در فنجان – فال قهوه

دیدن آفتابه در فنجان

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

ادامه خواندن “دیدن آفتابه در فنجان – ویبره”

دیدن مگس در فنجان – ویبره

دیدن مگس در فنجان – فال قهوه

دیدن مگس در فنجان

نشان مردم فرومایه است، از طرف آنها اذیت می‌شوید، با دور‌اندیشی رفع مزاحمت کنید.

ادامه خواندن “دیدن مگس در فنجان – ویبره”