دیدن پیمانه در فنجان – ویبره

دیدن پیمانه در فنجان – فال قهوه

دیدن پیمانه در فنجان

نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است، مخصوصاً در معامله انصاف را رعایت می‌کند.

ادامه خواندن “دیدن پیمانه در فنجان – ویبره”

دیدن شانه در فنجان – ویبره

دیدن شانه در فنجان – فال قهوه

دیدن شانه در فنجان

دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده، آنهائی که کمراه می‌‌کنند از ایشان دوری کنید.

ادامه خواندن “دیدن شانه در فنجان – ویبره”

دیدن روباه در فنجان – ویبره

دیدن روباه در فنجان – فال قهوه

دیدن روباه در فنجان

حیله‌گر و فریبنده، حیله‌گر و نابکار و فریبنده و دروغگو می‌باشد‌، مواظب باشید.

ادامه خواندن “دیدن روباه در فنجان – ویبره”

دیدن مرغابی در فنجان – ویبره

دیدن مرغابی در فنجان – فال قهوه

دیدن مرغابی در فنجان

دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

ادامه خواندن “دیدن مرغابی در فنجان – ویبره”

دیدن آدم در فنجان – ویبره

دیدن آدم در فنجان – فال قهوه

دیدن آدم در فنجان

اگر نزدیک دسته باشد، ملاقات‌کننده‌های خواهید داشت. اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد، اختلاف با اطرافیان. اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می‌کنید.

ادامه خواندن “دیدن آدم در فنجان – ویبره”