دیدن روباه در فنجان – ویبره

دیدن روباه در فنجان – فال قهوه

دیدن روباه در فنجان

حیله‌گر و فریبنده، حیله‌گر و نابکار و فریبنده و دروغگو می‌باشد‌، مواظب باشید.

ادامه خواندن “دیدن روباه در فنجان – ویبره”

دیدن مرغابی در فنجان – ویبره

دیدن مرغابی در فنجان – فال قهوه

دیدن مرغابی در فنجان

دعوت به مهمانی و جشن و سمبل پاکی و روان عشق و سعادت زناشوئی، به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد.

ادامه خواندن “دیدن مرغابی در فنجان – ویبره”

دیدن آدم در فنجان – ویبره

دیدن آدم در فنجان – فال قهوه

دیدن آدم در فنجان

اگر نزدیک دسته باشد، ملاقات‌کننده‌های خواهید داشت. اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد، اختلاف با اطرافیان. اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می‌کنید.

ادامه خواندن “دیدن آدم در فنجان – ویبره”

دیدن کفتار در فنجان – ویبره

دیدن کفتار در فنجان – فال قهوه

دیدن کفتار در فنجان

نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است، دزدی و چپاول مواظب اموالتان باشید.

ادامه خواندن “دیدن کفتار در فنجان – ویبره”

دیدن آهو در فنجان – ویبره

دیدن آهو در فنجان – فال قهوه

دیدن آهو در فنجان

همسر با‌وفا، در سنت عبری و عربی سمبل بی‌گناهی، زیبائی و کم‌روئی. در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

ادامه خواندن “دیدن آهو در فنجان – ویبره”