دیدن قیچی در فنجان – ویبره

دیدن قیچی در فنجان – فال قهوه

دیدن قیچی در فنجان

جدائی و دوری، بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و در واقع اختلاف خانوادگی.

ادامه خواندن “دیدن قیچی در فنجان – ویبره”

دیدن شتر‌مرغ در فنجان – ویبره

دیدن شتر‌مرغ در فنجان – فال قهوه

دیدن شتر‌مرغ در فنجان

مسافرتی به‌یاد‌ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست، آماده باشید.

ادامه خواندن “دیدن شتر‌مرغ در فنجان – ویبره”

دیدن حلقه شکسته در فنجان – ویبره

دیدن حلقه شکسته در فنجان – فال قهوه

دیدن حلقه شکسته در فنجان

نا‌امیدی، شکست‌خوردن یا به‌هم‌خوردن نامزدی یا خاستگاری.

ادامه خواندن “دیدن حلقه شکسته در فنجان – ویبره”