خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم           به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حرم وصل نداریم مگر           به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
اشک آلوده ما گر چه روان است ولی           به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام           اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد           مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان           به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم
تا بود نسخه عطری دل سودازده را           از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد           ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ           خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تعبیر :همه ی سختی ها و مشکلات بر طرف می شود، به شرط آنکه به تلاش خود ادامه بدهی. در زندگی تو گشادگی و سعادت پدید می آید و گرفتاری ها از بین خواهد رفت.

Vibre.ir

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره”

شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد – ویبره

فال حافظ

شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد – فال حافظ

شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد

شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد           زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن           که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد
ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ           از این فسانه هزاران هزار دارد یاد
قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش           ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند           که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شیرین هنوز می‌بینم           که لاله می‌دمد از خون دیده فرهاد
مگر که لاله بدانست بی‌وفایی دهر           که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد
بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم           مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد
نمی‌دهند اجازت مرا به سیر و سفر           نسیم باد مصلا و آب رکن آباد
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ           که بسته‌اند بر ابریشم طرب دل شاد

تعبیر :غم و حسرت را فراموش کن. زندگی ارزش غصه و اندوه را ندارد. مال و ثروت دنیا چون باد می آید و از بین می رود. به آنچه داری قانع باش و زیاده طلبی نکن. چیزی را که می دانی هرگز به دست نمی آوری فراموش کن.
Vibre.ir

شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد – ویبره”

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز – ویبره

فال حافظ

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز – فال حافظ

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز           چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی           که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز
ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل           که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز
طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق           به قول مفتی عشقش درست نیست نماز
در این مقام مجازی بجز پیاله مگیر           در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز
به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی           که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز
فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق           نوای بانگ غزل‌های حافظ از شیراز

تعبیر :با صبر و تحمل می توانی از گرداب مشکلات رها شوی. نا امید و مأیوس نباش. روزگار در کنار سختیها، پیروزی و شادمانی را نیز به همراه دارد. فقط با ایمان و اخلاص می توانی به آرزوهای خود دست یابی.

Vibre.ir

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “منم که دیده به دیدار دوست کردم باز – ویبره”

وصال او ز عمر جاودان به – ویبره

فال حافظ

وصال او ز عمر جاودان به – فال حافظ

وصال او ز عمر جاودان به

وصال او ز عمر جاودان به           خداوندا مرا آن ده که آن به

به شمشیرم زد و با کس نگفتم           که راز دوست از دشمن نهان به
به داغ بندگی مردن بر این در           به جان او که از ملک جهان به
خدا را از طبیب من بپرسید           که آخر کی شود این ناتوان به
گلی کان پایمال سرو ما گشت           بود خاکش ز خون ارغوان به
به خلدم دعوت ای زاهد مفرما           که این سیب زنخ زان بوستان به
دلا دایم گدای کوی او باش           به حکم آن که دولت جاودان به
جوانا سر متاب از پند پیران           که رای پیر از بخت جوان به
شبی می‌گفت چشم کس ندیده‌ست           ز مروارید گوشم در جهان به
اگر چه زنده رود آب حیات است           ولی شیراز ما از اصفهان به
سخن اندر دهان دوست شکر           ولیکن گفته حافظ از آن به

تعبیر :هنوز بی تجربه و خام هستی و صبر و تحمل نداری. با اندک ملایمتی نا امید و مأیوس می شوی. بدان که هیچ کاری بدون رنج و تلاش به مقصود نمی رسد. با انسان های با تجربه و دانا مشورت کن. به زودی به مراد خود می رسی، اگر صبر کنی و زودرنج و ترسو نباشی.

Vibre.ir

وصال او ز عمر جاودان به – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “وصال او ز عمر جاودان به – ویبره”

خم زلف تو دام کفر و دین است – ویبره

فال حافظ

خم زلف تو دام کفر و دین است – فال حافظ

خم زلف تو دام کفر و دین است

خم زلف تو دام کفر و دین است           ز کارستان او یک شمه این است

جمالت معجز حسن است لیکن           حدیث غمزه‌ات سحر مبین است
ز چشم شوخ تو جان کی توان برد           که دایم با کمان اندر کمین است
بر آن چشم سیه صد آفرین باد           که در عاشق کشی سحرآفرین است
عجب علمیست علم هیت عشق           که چرخ هشتمش هفتم زمین است
تو پنداری که بدگو رفت و جان برد           حسابش با کرام الکاتبین است
مشو حافظ ز کید زلفش ایمن           که دل برد و کنون دربند دین است

تعبیر :در راه رسیدن به مقصود دچار گرفتاری و مشکلات شده ای. از مکر و حیله ی دشمن در امان نباش زیرا به موقعیت تو حسادت می ورزد. با کمی درایت و توکل بر خدا می توانی به مقصود خود نائل شوی.

Vibre.ir

خم زلف تو دام کفر و دین است – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “خم زلف تو دام کفر و دین است – ویبره”

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو – ویبره

فال حافظ

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو – فال حافظ

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو           جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو

غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی           نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو
هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش           که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو
رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم           هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو
روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست           که بر طرف سمن زارش همی‌گردد چمان ابرو
دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی           که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو
تو کافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم           که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو
اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری           به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو

تعبیر :با تمام وجود عاشق شده ای و از غم دوری در رنج و عذاب به سر می بری. نا امید و مأیوس نباش. صبر و حوصله داشته باش تا به مقصود خود برسی.

Vibre.ir

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو – ویبره”

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین – ویبره

فال حافظ

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین – فال حافظ

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین           خلاف مذهب آنان جمال اینان بین

به زیر دلق ملمع کمندها دارند           درازدستی این کوته آستینان بین
به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌آرند           دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین
بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند           نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین
حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت           وفای صحبت یاران و همنشینان بین
اسیر عشق شدن چاره خلاص من است           ضمیر عاقبت اندیش پیش بینان بین
کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست           صفای همت پاکان و پاکدینان بین

تعبیر :دروغ و ریا آفت و بلای راه عشق است. اگر واقعاً به هدف و مقصود خود ایمان داری صداقت و درستی خود را آشکار کن. از متکبران و خودپسندان دوری کن و از دوستی با آنان منصرف شو. با کسی که تو را واقعاً دوست دارد صمیمی و بی ریا باش.

Vibre.ir

شراب لعل کش و روی مه جبینان بین – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “شراب لعل کش و روی مه جبینان بین – ویبره”

بر سر آنم که گر ز دست برآید – ویبره

فال حافظ

بر سر آنم که گر ز دست برآید – فال حافظ

بر سر آنم که گر ز دست برآید

بر سر آنم که گر ز دست برآید           دست به کاری زنم که غصه سر آید

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد           دیو چو بیرون رود فرشته درآید
صحبت حکام ظلمت شب یلداست           نور ز خورشید جوی بو که برآید
بر در ارباب بی‌مروت دنیا           چند نشینی که خواجه کی به درآید
ترک گدایی مکن که گنج بیابی           از نظر ره روی که در گذر آید
صالح و طالح متاع خویش نمودند           تا که قبول افتد و که در نظر آید
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر           باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید
غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست           هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید

تعبیر :دل به لذت زودگذر دنیوی نبند. بلندپرواز نباش. اراده ای قوی می تواند تو را به آرزوهایت برساند. به خداوند توکل کن و از او مدد بجوی تا آرامش خاطر داشته باشی.

Vibre.ir

بر سر آنم که گر ز دست برآید – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “بر سر آنم که گر ز دست برآید – ویبره”

آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی – ویبره

فال حافظ

آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی – فال حافظ

آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی

آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی           گردون ورق هستی ما درننوشتی

هر چند که هجران ثمر وصل برآرد           دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی
آمرزش نقد است کسی را که در این جا           یاریست چو حوری و سرایی چو بهشتی
در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد           چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی
مفروش به باغ ارم و نخوت شداد           یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی
تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا           حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی
آلودگی خرقه خرابی جهان است           کو راهروی اهل دلی پاک سرشتی
از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ           تقدیر چنین بود چه کردی که نهشتی

تعبیر :به آنچه که داری قانع باش. از هدف و مقصود خود دور شده ای و غمگین و ناراحتی. غم و ناراحتی را رها کن و دل به تقدیر بسپار. آنچه خیر است، پیش می آید. برای آرزوهای ناممکن و دور و دراز، خود را به رنج و زحمت مینداز. در انتخاب دوست دقت بیشتری کن تا ندامت و پشیمانی گریبانگیرت نشود.
Vibre.ir

آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی – ویبره”

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم – ویبره

فال حافظ

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم – فال حافظ

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم           شیوه مستی و رندی نرود از پیشم

زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست           من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم
شاه شوریده سران خوان من بی‌سامان را           زان که در کم خردی از همه عالم بیشم
بر جبین نقش کن از خون دل من خالی           تا بدانند که قربان تو کافرکیشم
اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا           تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم
شعر خونبار من ای باد بدان یار رسان           که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم
من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس           حافظ راز خود و عارف وقت خویشم

تعبیر :از سرزنش مردم ناراحت و مأیوس مشو تا هدف خود را گم نکنی. از تجربیات دیگران استفاده کن و به خود مغرور نباش و بدون تفکر و اندیشه دست به کاری نزن تا بعداً بر اثر ندانم کاری نادم و پشیمان نشوی.
Vibre.ir

گر من از سرزنش مدعیان اندیشم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “گر من از سرزنش مدعیان اندیشم – ویبره”

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست – ویبره

فال حافظ

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست – فال حافظ

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست           در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان           همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست
روی تو مگر آینه لطف الهیست           حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست
نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم           مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست
از بهر خدا زلف مپیرای که ما را           شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست
بازآی که بی روی تو ای شمع دل افروز           در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست
تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است           جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست
دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر           گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست
گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت           در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست
عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت           با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست
در صومعه زاهد و در خلوت صوفی           جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست
ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ           فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست

تعبیر :زندگی عرصه ی خوشی و غم ها است. از گرفتاری و حوادث روزگار نمیتوان فرار کرد اما میتوان با صبر و تحمل از گرداب حوادث گذشت. دعا کلید آرامش است و امید آرام بخش دلها.
Vibre.ir

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست – ویبره”

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی – ویبره

فال حافظ

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی – فال حافظ

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی           خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است           بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی
قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز           ورای حد تقریر است شرح آرزومندی
الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور           پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی
جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست           ز مهر او چه می‌پرسی در او همت چه می‌بندی
همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی           دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است           خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی
به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند           سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

تعبیر :زندگی فراز و نشیب بسیار دارد. اگر امروز دچار رنج و زحمت شده ای فردا به آرزوی خود می رسی به شرط آنکه از ناملایمات راه ناامید و مأیوس نشوی. به لطف خداوند توکل داشته باش و ایمان بیاور. غرور و تکبر را رها کن و با دوستان و افراد خانواده ات مشورت کن تا به مقصود خود برسی. زیاده طلب و حریص نباش.
Vibre.ir

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی – ویبره”

مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام – ویبره

فال حافظ

مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام – فال حافظ

مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام

مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام           خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام

یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد           که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست           هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام
گل ز حد برد تنعم نفسی رخ بنما           سرو می‌نازد و خوش نیست خدا را بخرام
زلف دلدار چو زنار همی‌فرماید           برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام
مرغ روحم که همی‌زد ز سر سدره صفیر           عاقبت دانه خال تو فکندش در دام
چشم بیمار مرا خواب نه درخور باشد           من له یقتل داء دنف کیف ینام
تو ترحم نکنی بر من مخلص گفتم           ذاک دعوای و ها انت و تلک الایام
حافظ ار میل به ابروی تو دارد شاید           جای در گوشه محراب کنند اهل کلام

تعبیر :خبری به تو می رسد و زندگیت را دگرگون می کند. از موقعیت های به دست آمده، کاملاً استفاده کن تا همای رحمت را بر دوش خود احساس کنی. صبر داشته باش.
Vibre.ir

مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام – ویبره”

سحر بلبل حکایت با صبا کرد – ویبره

فال حافظ

سحر بلبل حکایت با صبا کرد – فال حافظ

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

سحر بلبل حکایت با صبا کرد           که عشق روی گل با ما چه‌ها کرد

از آن رنگ رخم خون در دل افتاد           و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد
غلام همت آن نازنینم           که کار خیر بی روی و ریا کرد
من از بیگانگان دیگر ننالم           که با من هر چه کرد آن آشنا کرد
گر از سلطان طمع کردم خطا بود           ور از دلبر وفا جستم جفا کرد
خوشش باد آن نسیم صبحگاهی           که درد شب نشینان را دوا کرد
نقاب گل کشید و زلف سنبل           گره بند قبای غنچه وا کرد
به هر سو بلبل عاشق در افغان           تنعم از میان باد صبا کرد
بشارت بر به کوی می فروشان           که حافظ توبه از زهد ریا کرد
وفا از خواجگان شهر با من           کمال دولت و دین بوالوفا کرد

تعبیر :از کسی که مورد اعتماد تو بود ضربه خورده ای. آرزوهای بلندی که در سر داری تو را دچار دردسر خواهد کرد. قناعت کن و دوستان واقعی خود را بشناس. از ریاکاران و افراد ظاهرالصلاح دوری کن.
Vibre.ir

سحر بلبل حکایت با صبا کرد – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “سحر بلبل حکایت با صبا کرد – ویبره”

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است – ویبره

فال حافظ

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است – فال حافظ

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است           وز پی دیدن او دادن جان کار من است

شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز           هر که دل بردن او دید و در انکار من است
ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو           شاهراهیست که منزلگه دلدار من است
بنده طالع خویشم که در این قحط وفا           عشق آن لولی سرمست خریدار من است
طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش           فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است
باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران           کب گلزار تو از اشک چو گلنار من است
شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود           نرگس او که طبیب دل بیمار من است
آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت           یار شیرین سخن نادره گفتار من است

تعبیر :دوستان خود را فراموش نکن. از عیب جویی بی خردان بیمی به دل راه نده. در امر ازدواج موفق و سعادتمند خواهی شد.
Vibre.ir

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است – ویبره”

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن – ویبره

فال حافظ

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن – فال حافظ

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن           منم که دیده نیالودم به بد دیدن

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم           که در طریقت ما کافریست رنجیدن
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات           بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست           به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن
به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب           که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن
به رحمت سر زلف تو واثقم ور نه           کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن
عنان به میکده خواهیم تافت زین مجلس           که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن
ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب           که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن
مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ           که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن

تعبیر :از کینه و حسد دشمنان دور باش. به دنبال اهداف نا معلوم نرو تا خود را دچار رنج و زحمت نکنی. از ریاکاران دور باش و خودخواهی را از وجود خود پاک کن. زودرنج نباش و در برابر حوادث مقاومت کن.

Vibre.ir

منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن – ویبره”