دسته: حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره 0

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم           به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم زاد راه حرم وصل نداریم مگر    ...

مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم – ویبره 0

مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم – ویبره

مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم – فال حافظ مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم           که پیش چشم بیمارت بمیرم نصاب حسن در حد کمال است          ...

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز – ویبره 0

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز – ویبره

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز – فال حافظ دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز           دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز فدای پیرهن چاک ماه رویان باد           هزار جامه تقوا...

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم – ویبره 0

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم – ویبره

هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم – فال حافظ هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم           هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم شکر...

آن یار کز او خانه ما جای پری بود – ویبره 0

آن یار کز او خانه ما جای پری بود – ویبره

آن یار کز او خانه ما جای پری بود – فال حافظ آن یار کز او خانه ما جای پری بود           سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود دل...

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است – ویبره 0

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است – ویبره

صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است – فال حافظ صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است           وقت گل خوش باد کز وی وقت میخواران خوش است...

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود – ویبره 0

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود – ویبره

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود – فال حافظ پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود           مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد باد آن...

از دیده خون دل همه بر روی ما رود – ویبره 0

از دیده خون دل همه بر روی ما رود – ویبره

از دیده خون دل همه بر روی ما رود – فال حافظ از دیده خون دل همه بر روی ما رود           بر روی ما ز دیده چه گویم چه‌ها رود ما...

دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم  – ویبره 0

دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم – ویبره

دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم – فال حافظ دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم           لیکن از لطف لبت صورت جان می‌بستم عشق من با خط مشکین تو امروزی...

اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد – ویبره 0

اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد – ویبره

اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد – فال حافظ اگر نه باده غم دل ز یاد ما ببرد           نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد اگر نه عقل...

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن – ویبره 0

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن – ویبره

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن – فال حافظ دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن           در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن...

ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه – ویبره 0

ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه – ویبره

ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه – فال حافظ ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه           مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب          ...

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش – ویبره 0

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش – ویبره

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش – فال حافظ در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش           حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست...

منم که گوشه میخانه خانقاه من است – ویبره 0

منم که گوشه میخانه خانقاه من است – ویبره

منم که گوشه میخانه خانقاه من است – فال حافظ منم که گوشه میخانه خانقاه من است           دعای پیر مغان ورد صبحگاه من است گرم ترانه چنگ صبوح نیست چه باک...

می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی – ویبره 0

می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی – ویبره

می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی – فال حافظ می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی           این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می‌گویی...

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم – ویبره 0

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم – ویبره

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم – فال حافظ دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم           سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم نیست...