خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم           به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حرم وصل نداریم مگر           به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
اشک آلوده ما گر چه روان است ولی           به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام           اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد           مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان           به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم
تا بود نسخه عطری دل سودازده را           از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد           ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ           خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تعبیر :همه ی سختی ها و مشکلات بر طرف می شود، به شرط آنکه به تلاش خود ادامه بدهی. در زندگی تو گشادگی و سعادت پدید می آید و گرفتاری ها از بین خواهد رفت.

Vibre.ir

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره”

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان – ویبره

فال حافظ

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان – فال حافظ

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان           هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان

مه جلوه می‌نماید بر سبز خنگ گردون           تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان
مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل           گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان
یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست           در سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان
ای نور چشم مستان در عین انتظارم           چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان
دوران همی‌نویسد بر عارضش خطی خوش           یا رب نوشته بد از یار ما بگردان
حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیست           گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان

تعبیر :غرور و خودپسندی دام راه زندگی است. با دوستان خود با صداقت رفتار کن تا در مواقع ضروری به کمک تو بشتابند. فراق و دوری به دوستی و وصال منجر می شود. به آنچه داری قناعت کن و زیاده طلبی نکن.
Vibre.ir

می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان – ویبره”

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد – ویبره

فال حافظ

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد – فال حافظ

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد           ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران           پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد
سوی من وحشی صفت عقل رمیده           آهوروشی کبک خرامی نفرستاد
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست           و از آن خط چون سلسله دامی نفرستاد
فریاد که آن ساقی شکرلب سرمست           دانست که مخمورم و جامی نفرستاد
چندان که زدم لاف کرامات و مقامات           هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد
حافظ به ادب باش که واخواست نباشد           گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد

تعبیر :از شخصی انتظار کمک و یاری داری. نا امید نباش. با جدیت و پشتکار به مقصود خود می رسی. اگر چه مشکلاتی در سر راه تو است اما صبر و تحمل کلید موفقیت است
Vibre.ir

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “دیر است که دلدار پیامی نفرستاد – ویبره”

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم – ویبره

فال حافظ

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم – فال حافظ

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم           راحت جان طلبم و از پی جانان بروم

گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب           من به بوی سر آن زلف پریشان بروم
دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت           رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت           به هواداری آن سرو خرامان بروم
در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت           با دل زخم کش و دیده گریان بروم
نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی           تا در میکده شادان و غزل خوان بروم
به هواداری او ذره صفت رقص کنان           تا لب چشمه خورشید درخشان بروم
تازیان را غم احوال گران باران نیست           پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم
ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون           همره کوکبه آصف دوران بروم

تعبیر :اگر می خواهی به هدفت برسی، از ملامت و سرزنش دیگران بیمی به دل راه نده. اگر برای مقصود خود ارزش قائل هستی، دست از سعی و تلاش بر ندار. دقت و تعمق بیشتری داشته باش. بیهوده ناامید و مأیوس نباش و با اندک ناملایمتی هراسان نشو.

Vibre.ir

خرم آن روز کز این منزل ویران بروم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “خرم آن روز کز این منزل ویران بروم – ویبره”

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند – ویبره

فال حافظ

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند – فال حافظ

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند           تا همه صومعه داران پی کاری گیرند

مصلحت دید من آن است که یاران همه کار           بگذارند و خم طره یاری گیرند
خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی           گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند
قوت بازوی پرهیز به خوبان مفروش           که در این خیل حصاری به سواری گیرند
یا رب این بچه ترکان چه دلیرند به خون           که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند
رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد           خاصه رقصی که در آن دست نگاری گیرند
حافظ ابنای زمان را غم مسکینان نیست           زین میان گر بتوان به که کناری گیرند

تعبیر :غرور و تعصب را رها کن و آینده نگر باش. اوضاع همیشه بر وفق مراد نیست. در روزگار توانمندی به یاد تنگدستان باش تا خداوند همیشه به تو یاری رساند.
Vibre.ir

نقدها را بود آیا که عیاری گیرند – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “نقدها را بود آیا که عیاری گیرند – ویبره”

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز – ویبره

فال حافظ

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز – فال حافظ

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز           دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز

فدای پیرهن چاک ماه رویان باد           هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد           که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی           بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر           به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی           که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت           که در مقام رضا باش و از قضا مگریز
میان عاشق و معشوق هیچ حال نیست           تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

 تعبیر :زندگی بدون عشق، پوچ و تو خالی و غیر قابل تحمل است. دوستان خود را بیازما تا میزان صدق و درستی آنها بر تو مسلم شود. با کسانی که ادعای دوستی و محبت دارند معاشرت نکن. به آنچه داری قانع باش و زیاده طلبی را رها کن. غرور و خودخواهی را از خود دور کن.

Vibre.ir

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز – ویبره”

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت – ویبره

فال حافظ

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت – فال حافظ

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت           بنگر که از کجا به کجا می‌فرستمت

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم           زین جا به آشیان وفا می‌فرستمت
در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست           می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر           در صحبت شمال و صبا می‌فرستمت
تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب           جان عزیز خود به نوا می‌فرستمت
ای غایب از نظر که شدی همنشین دل           می‌گویمت دعا و ثنا می‌فرستمت
در روی خود تفرج صنع خدای کن           کیینه خدای نما می‌فرستمت
تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند           قول و غزل به ساز و نوا می‌فرستمت
ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت           با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت
حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست           بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت

تعبیر :صبر و تحمل داشته باش. به زودی لطف خدا شامل حال تو می گردد و از اندوه و حسرت نجات پیدا می کنی. دیدار با دوست و محبوب چندان دور نیست و به زودی به آرزوی خود می رسی.
Vibre.ir

ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت – ویبره”

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند – ویبره

فال حافظ

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند – فال حافظ

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند           بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند

اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی           وان گه به یک پیمانه می با من وفاداری کند
دلبر که جان فرسود از او کام دلم نگشود از او           نومید نتوان بود از او باشد که دلداری کند
گفتم گره نگشوده‌ام زان طره تا من بوده‌ام           گفتا منش فرموده‌ام تا با تو طراری کند
پشمینه پوش تندخو از عشق نشنیده‌است بو           از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند
چون من گدای بی‌نشان مشکل بود یاری چنان           سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند
زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم           از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند
شد لشکر غم بی عدد از بخت می‌خواهم مدد           تا فخر دین عبدالصمد باشد که غمخواری کند
با چشم پرنیرنگ او حافظ مکن آهنگ او           کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند

تعبیر :با مشورت کردن با دوستان خوب و مشفق می توانی زودتر به هدف برسی. نا امیدی را از خود دور کن. غم و ناراحتی نمی تواند راه تو را سد کند

Vibre.ir

آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “آن کیست کز روی کرم با ما وفاداری کند – ویبره”

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم – ویبره

فال حافظ

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم – فال حافظ

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم

به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم           بهار توبه شکن می‌رسد چه چاره کنم

ادامه خواندن “به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم – ویبره”

همای اوج سعادت به دام ما افتد – ویبره

فال حافظ

همای اوج سعادت به دام ما افتد – فال حافظ

همای اوج سعادت به دام ما افتد

همای اوج سعادت به دام ما افتد           اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کلاه           اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد
شبی که ماه مراد از افق شود طالع           بود که پرتو نوری به بام ما افتد
به بارگاه تو چون باد را نباشد بار           کی اتفاق مجال سلام ما افتد
چو جان فدای لبش شد خیال می‌بستم           که قطره‌ای ز زلالش به کام ما افتد
خیال زلف تو گفتا که جان وسیله مساز           کز این شکار فراوان به دام ما افتد
به ناامیدی از این در مرو بزن فالی           بود که قرعه دولت به نام ما افتد
ز خاک کوی تو هر گه که دم زند حافظ           نسیم گلشن جان در مشام ما افتد

تعبیر :مشکلی را که داری زیاد بزرگ و دشوار ندان. سعادت و نیکبختی در انتظار تو است و به مراد و آرزوی خود می رسی.

 
Vibre.ir

همای اوج سعادت به دام ما افتد – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن “همای اوج سعادت به دام ما افتد – ویبره”