خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم           به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

زاد راه حرم وصل نداریم مگر           به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
اشک آلوده ما گر چه روان است ولی           به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام           اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد           مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان           به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم
تا بود نسخه عطری دل سودازده را           از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد           ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ           خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تعبیر :همه ی سختی ها و مشکلات بر طرف می شود، به شرط آنکه به تلاش خود ادامه بدهی. در زندگی تو گشادگی و سعادت پدید می آید و گرفتاری ها از بین خواهد رفت.

Vibre.ir

خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم – ویبره

حسن تو همیشه در فزون باد – ویبره

فال حافظ

حسن تو همیشه در فزون باد – فال حافظ

حسن تو همیشه در فزون باد

حسن تو همیشه در فزون باد           رویت همه ساله لاله گون باد

اندر سر ما خیال عشقت           هر روز که باد در فزون باد
هر سرو که در چمن درآید           در خدمت قامتت نگون باد
چشمی که نه فتنه تو باشد           چون گوهر اشک غرق خون باد
چشم تو ز بهر دلربایی           در کردن سحر ذوفنون باد
هر جا که دلیست در غم تو           بی صبر و قرار و بی سکون باد
قد همه دلبران عالم           پیش الف قدت چو نون باد
هر دل که ز عشق توست خالی           از حلقه وصل تو برون باد
لعل تو که هست جان حافظ           دور از لب مردمان دون باد

تعبیر :سعادت و نیکبختی در انتظار تو است. به خاطر موفقیتهایت مورد توجه دیگران قرار خواهی گرفت. مراقب باش کبر و غرور تو را از راهی که در پیش داری منحرف نکند.

Vibre.ir

حسن تو همیشه در فزون باد – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن حسن تو همیشه در فزون باد – ویبره

من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال – ویبره

فال حافظ

من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال – فال حافظ

من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال

جوزا سحر نهاد حمایل برابرم           یعنی غلام شاهم و سوگند می‌خورم

ساقی بیا که از مدد بخت کارساز           کامی که خواستم ز خدا شد میسرم
جامی بده که باز به شادی روی شاه           پیرانه سر هوای جوانیست در سرم
راهم مزن به وصف زلال خضر که من           از جام شاه جرعه کش حوض کوثرم
شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل           مملوک این جنابم و مسکین این درم
من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال           کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم
ور باورت نمی‌کند از بنده این حدیث           از گفته کمال دلیلی بیاورم
گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر           آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم
منصور بن مظفر غازیست حرز من           و از این خجسته نام بر اعدا مظفرم
عهد الست من همه با عشق شاه بود           و از شاهراه عمر بدین عهد بگذرم
گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه           من نظم در چرا نکنم از که کمترم
شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه           کی باشد التفات به صید کبوترم
ای شاه شیرگیر چه کم گردد ار شود           در سایه تو ملک فراغت میسرم
شعرم به یمن مدح تو صد ملک دل گشاد           گویی که تیغ توست زبان سخنورم
بر گلشنی اگر بگذشتم چو باد صبح           نی عشق سرو بود و نه شوق صنوبرم
بوی تو می‌شنیدم و بر یاد روی تو           دادند ساقیان طرب یک دو ساغرم
مستی به آب یک دو عنب وضع بنده نیست           من سالخورده پیر خرابات پرورم
با سیر اختر فلکم داوری بسیست           انصاف شاه باد در این قصه یاورم
شکر خدا که باز در این اوج بارگاه           طاووس عرش می‌شنود صیت شهپرم
نامم ز کارخانه عشاق محو باد           گر جز محبت تو بود شغل دیگرم
شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و من           گر لاغرم وگرنه شکار غضنفرم
ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر           من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم
بنما به من که منکر حسن رخ تو کیست           تا دیده‌اش به گزلک غیرت برآورم
بر من فتاد سایه خورشید سلطنت           و اکنون فراغت است ز خورشید خاورم
مقصود از این معامله بازارتیزی است           نی جلوه می‌فروشم و نی عشوه می‌خرم

تعبیر :بخت و اقبال با تو همراه است و روزگار روی خوش را به تو نشان می دهد. خداوند را سپاسگزار باش تا نعمات خود را از تو دریغ نکند. به عهد و پیمان خود پایبند و وفادار باش تا حق دوستی را به جای آورده باشی.

Vibre.ir

من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال – ویبره

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد – ویبره

فال حافظ

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد – فال حافظ

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد           چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت           آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار           طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر           وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد
ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب           نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد
آن که پرنقش زد این دایره مینایی           کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت           یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

تعبیر :اگر در کاری که در پیش گرفته ای موفق نشدی، نا امید نباش. سرنوشت هر کس را خداوند رقم می زند. هرچه پیش آید خیر است. با اتکای به خداوند تحمل همه ی مصائب و مشکلات آسانتر می شود. خداوند با صابرین است.

Vibre.ir

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد – ویبره

ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر – ویبره

فال حافظ

ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر – فال حافظ

ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر

ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر           زار و بیمار غمم راحت جانی به من آر

قلب بی‌حاصل ما را بزن اکسیر مراد           یعنی از خاک در دوست نشانی به من آر
در کمینگاه نظر با دل خویشم جنگ است           ز ابرو و غمزه او تیر و کمانی به من آر
در غریبی و فراق و غم دل پیر شدم           ساغر می ز کف تازه جوانی به من آر
منکران را هم از این می دو سه ساغر بچشان           وگر ایشان نستانند روانی به من آر
ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن           یا ز دیوان قضا خط امانی به من آر
دلم از دست بشد دوش چو حافظ می‌گفت           کای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر

تعبیر :غم و اندوهی بر قلبت چنگ انداخته است. از کسی دور شده ای و در انتظار به سر می بری. اما شب های انتظار به پایان می رسد و هر غم و اندوهی به خوشی و خرمی مبدل خواهد شد.

Vibre.ir

ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر – ویبره

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم – ویبره

فال حافظ

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم – فال حافظ

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم           همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم

بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند           تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای           ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم
پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد           گو باده صاف کن که به عذر ایستاده‌ایم
کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه           کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم
چون لاله می مبین و قدح در میان کار           این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست           نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم

تعبیر :از شکستی که فعلاً در راه مقصود خود خورده ای، ناراحت نباش و از طعنه ی حسودان، مأیوس و نا امید نشو. به خاطر رسیدن به مقصود، بی محابا کار نکن و با تعقل و تفکر جوانب کار را بسنج تا به موفقیت دست یابی.
Vibre.ir

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم – ویبره

قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود – ویبره

فال حافظ

قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود – فال حافظ

قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود

قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود           ور نه هیچ از دل بی‌رحم تو تقصیر نبود

من دیوانه چو زلف تو رها می‌کردم           هیچ لایقترم از حلقه زنجیر نبود
یا رب این آینه حسن چه جوهر دارد           که در او آه مرا قوت تاثیر نبود
سر ز حسرت به در میکده‌ها برگردم           چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود
نازنینتر ز قدت در چمن ناز نرست           خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود
تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم           حاصلم دوش بجز ناله شبگیر نبود
آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چو شمع           جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود
آیتی بود عذاب انده حافظ بی تو           که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود

تعبیر :هیچ خواسته ای بدون سعی و کوشش به دست نمی آید. انسان نباید از شکست ها نا امید و مأیوس شود بلکه باید عزم خود را جزم کند. با نشستن و آه و ناله کشیدن و دست روی دست گذاشتن هیچ کاری صورت نمی پذیرد. اراده کن و دوباره از صفر شروع کن. مطمئناً به خواسته ی خود خواهی رسید.
Vibre.ir

قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود – ویبره

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم – ویبره

فال حافظ

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم – فال حافظ

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم           جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم

عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است           کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم           سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد           التفاتش به می صاف مروق نکنیم
خوش برانیم جهان در نظر راهروان           فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند           تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید           گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او           ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

تعبیر :مراقب باش تا با سهل انگاری و بی فکری، خود را دچار مشکل نسازی. در هر کار با تفکر و اندیشه پیش برو تا به مقصود خود برسی. به آنچه که داری قناعت کن و برای بیش و کم دنیا، خود را بیهوده به رنج و زحمت نینداز.
Vibre.ir

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم – ویبره

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را – ویبره

فال حافظ

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را – فال حافظ

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را           دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز           باشد که بازبینیم دیدار آشنا را
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون           نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل           هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت           روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است           با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند           گر تو نمی‌پسندی تغییر کن قضا را
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند           اشهی لنا و احلی من قبله العذارا
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی           کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد           دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
آیینه سکندر جام می است بنگر           تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند           ساقی بده بشارت رندان پارسا را
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود           ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

Vibre.ir

دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن دل می‌رود ز دستم صاحب دلان خدا را – ویبره

مرجبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست – ویبره

فال حافظ

مرجبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست – فال حافظ

مرجبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

دست از طلب ندارم تا کام من برآید           یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر           کز آتش درونم دود از کفن برآید
بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران           بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید
جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش           نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید
از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم           خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید
گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان           هر جا که نام حافظ در انجمن برآید

تعبیر :در راه رسیدن به مقصود باید اراده ای محکم و راسخ داشته باشی. با دست روی دست گذاشتن و سهل انگاری، کاری از پیش نخواهی برد. از شکست ها تجربه بیندوز و امیدوار باش

Vibre.ir

مرجبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست – فال حافظ – ویبره

ادامه خواندن مرجبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست – ویبره