دسته: فال نوین

خصوصیات عدد یازده – ویبره 0

خصوصیات عدد یازده – ویبره

خصوصیات عدد یازده – فال نوین یازده در برگیرنده دو تا یک (۱۱) است. به عبارت دیگر، یازده تمام یا بخشی از خصوصیات یک‎ها را با شدت بیشتر در بر دارد.

خصوصیات عدد یک – ویبره 0

خصوصیات عدد یک – ویبره

خصوصیات عدد یک – فال نوین رمز موفقیت در زندگی یک ها اعتماد به نفس و خلاقیت است. انرژی حیاتی و سانزده این افرائ در افکارشان محبوس است. با اعتماد به نفس و گرایش...

خصوصیات عدد دو – ویبره 0

خصوصیات عدد دو – ویبره

خصوصیات عدد دو – فال نوین رمز موفقیت در زندگی دوها، همکاری و تعادل است. دوها افرادی خوش بین و مقاوم و پایدار بوده اغلب حدود توانایی خود را می‎ شناسند. اما گاه ممکن...

خصوصیات عدد سه – ویبره 0

خصوصیات عدد سه – ویبره

خصوصیات عدد سه – فال نوین رمز موفقیت در زندگی سه ها قدرت بیان و ابراز وجود است. اینان در وجهه مثبت، افرادی صادق و صمیمی – الهام گیرنده – شاد و خوش برخورد...

خصوصیات عدد چهار – ویبره 0

خصوصیات عدد چهار – ویبره

خصوصیات عدد چهار – فال نوین رمز موفقیت در زندگی چهارها، ثابت قدم بودن است. اینان در وجهه مثبت، افرادی صبور – واقع‎بین – دارای احساس و منطقی متعادل و پیش رونده هستند و...

خصوصیات عدد پنج – ویبره 0

خصوصیات عدد پنج – ویبره

خصوصیات عدد پنج – فال نوین رمز موفقیت در زندگی پنج‎ها انضباط و آزادی طلبی و بلکه آزادسازی استعداد عالی درون خواهد بود. اینان تا حدی مستقل و منضبط بوده دارای ذوق و سلیقه...

خصوصیات عدد شش – ویبره 0

خصوصیات عدد شش – ویبره

خصوصیات عدد شش – فال نوین رمز موفقیت در زندگی شش‎ها بصیرت و مسئولیت ‎پذیری خواهد بود. اینانا افرادی خودباور – مستقل – صبور – دقیق – اجتماعی – خونسرد – مهربان و لبخند...

خصوصیات عدد هفت – ویبره 0

خصوصیات عدد هفت – ویبره

خصوصیات عدد هفت – فال نوین رمز موفیت در زندگی هفت‎ها گشاده ‎دلی و خود اعتمادی خواهد بود. این افراد زیاده حساس و خوش بین بوده به همه اعتماد می‎ کنند. از آنجایی که...

خصوصیات عدد هشت – ویبره 0

خصوصیات عدد هشت – ویبره

خصوصیات عدد هشت – فال نوین رمز موفقیت در زندگی هشت‎ها قدرت طلبی و رفاه طلبی آنهاست. این افراد از تاثیرگذاری بر دیگران لذت می‎ برند. به خصوص اگر این تأثیر معنوی باشد. اما...

خصوصیات عدد نه – ویبره 0

خصوصیات عدد نه – ویبره

خصوصیات عدد نه – فال نوین رمز موفقیت در زندگی نه ‎ها عقل و درایت آنهاست. نه‎ ها در وقت لزوم می‎ توانند دیگران را هدایت و راهنمایی کنند. اگر از استعداد خود خوب...

خصوصیات عدد ده – ویبره 0

خصوصیات عدد ده – ویبره

خصوصیات عدد ده – فال نوین رمز موفقیت ده ها در زندگی، بهره ‎گیری از استعدادهای درون خواهد بود. آنان از این استعداد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می ‎کنند، همین طور برای...

خصوصیات عدد دوازده – ویبره 0

خصوصیات عدد دوازده – ویبره

خصوصیات عدد دوازده – فال نوین دوازده در برگیرنده مشخصات (۱) و (۲) است که حاصل آن همکاری خلاقه است. دوازده‎ها بعضاً ممکن است تمامی خصوصیات ۱ و ۲ را در بر داشته باشند....