خصوصیات عدد یازده – ویبره

خصوصیات عدد یازده – فال نوین

خصوصیات عدد یازده
یازده در برگیرنده دو تا یک (۱۱) است. به عبارت دیگر، یازده تمام یا بخشی از خصوصیات یک‎ها را با شدت بیشتر در بر دارد.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد یازده – ویبره”

خصوصیات عدد یک – ویبره

خصوصیات عدد یک – فال نوین

خصوصیات عدد یک
رمز موفقیت در زندگی یک ها اعتماد به نفس و خلاقیت است. انرژی حیاتی و سانزده این افرائ در افکارشان محبوس است. با اعتماد به نفس و گرایش به سوی خلاقیت و سازندگی، این افراد می‎توانند به آنچه که در زندگی انتظار دارند برسند .

ادامه خواندن “خصوصیات عدد یک – ویبره”

خصوصیات عدد دو – ویبره

خصوصیات عدد دو – فال نوین

خصوصیات عدد دو
رمز موفقیت در زندگی دوها، همکاری و تعادل است. دوها افرادی خوش بین و مقاوم و پایدار بوده اغلب حدود توانایی خود را می‎ شناسند. اما گاه ممکن است کاری را که با شدت و علاقه شروع کرده‎اند را ناگهان رها کنند یا ناگهان خود را از ادامه همکاری با دیگران کنار بکشند. آنان گاه احساس محدودیت می ‎کنند و بیش از حد وابسته می‎ شوند.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد دو – ویبره”

خصوصیات عدد سه – ویبره

خصوصیات عدد سه – فال نوین

خصوصیات عدد سه
رمز موفقیت در زندگی سه ها قدرت بیان و ابراز وجود است. اینان در وجهه مثبت، افرادی صادق و صمیمی – الهام گیرنده – شاد و خوش برخورد – دوست طلب و اجتماعی هستند. و اگر استعداد خود را به مار بگیرند، سخنران خوبی خواهند بود.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد سه – ویبره”

خصوصیات عدد چهار – ویبره

خصوصیات عدد چهار – فال نوین

خصوصیات عدد چهار
رمز موفقیت در زندگی چهارها، ثابت قدم بودن است. اینان در وجهه مثبت، افرادی صبور – واقع‎بین – دارای احساس و منطقی متعادل و پیش رونده هستند و اگر از استعداد خود بهره کافی بگیرند، توفیقات خوبی در زندگی به دست خواهند آورد. اما در وجهه منفی، بسیار عجول – زیاد خواه – بدون پشتکار – و اغلب دارای حالات و افکار متغیر هستند.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد چهار – ویبره”

خصوصیات عدد پنج – ویبره

خصوصیات عدد پنج – فال نوین

خصوصیات عدد پنج
رمز موفقیت در زندگی پنج‎ها انضباط و آزادی طلبی و بلکه آزادسازی استعداد عالی درون خواهد بود. اینان تا حدی مستقل و منضبط بوده دارای ذوق و سلیقه هستند – اغلب دارای افکاری سازنده گاه وابسته – متظاهر و بلوف زن هستند – در ظاهر خود را مستقل نشان می ‏دهند، ولی در باطن وابسته هستند – این افراد اغلب ظاهری آرام و باطنی پرتشویش دارند – گاه عجول و پر جنب و جوش هستند – اغلب اطلاعات زیاد، اما سطحی دارند – در همه حال مایل به کسب تجربه هستند و از بی حوصلگی گریزانند.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد پنج – ویبره”

خصوصیات عدد شش – ویبره

خصوصیات عدد شش – فال نوین

خصوصیات عدد شش
رمز موفقیت در زندگی شش‎ها بصیرت و مسئولیت ‎پذیری خواهد بود. اینانا افرادی خودباور – مستقل – صبور – دقیق – اجتماعی – خونسرد – مهربان و لبخند بر لب و مراقب هستند. اغلب کارهای درست و منطقی انجام می‎ دهند. ولی در باطن از برخی تضادها و ناهماهنگی‎ های اجتماعی، احساس خشم و نومیدی می‎ کنند.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد شش – ویبره”

خصوصیات عدد هفت – ویبره

خصوصیات عدد هفت – فال نوین

خصوصیات عدد هفت
رمز موفیت در زندگی هفت‎ها گشاده ‎دلی و خود اعتمادی خواهد بود. این افراد زیاده حساس و خوش بین بوده به همه اعتماد می‎ کنند. از آنجایی که رازدار و محافظ ه کار نیستند، گاه احساس فریب خوردگی می‎ کنند و نسبت به خود و دیگران بی اعتماد می ‎شوند. این افراد اگر به خود بیایند و استعدادهای خود را پیدا کنند، معلمین و استادان خوبی خواهند بود.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد هفت – ویبره”

خصوصیات عدد هشت – ویبره

خصوصیات عدد هشت – فال نوین

خصوصیات عدد هشت
رمز موفقیت در زندگی هشت‎ها قدرت طلبی و رفاه طلبی آنهاست. این افراد از تاثیرگذاری بر دیگران لذت می‎ برند. به خصوص اگر این تأثیر معنوی باشد. اما از مشکلات مالی می ‎ترسند. گاه از قدرت و شهرت هم ترس دارند. گاه رفتارشان به گونه‎ای است که گویی برای خود هم کارشکنس می ‎کنند. حال اگر این افراد به خود بیایند و از استعداد ذاتی خود بهره بگیرند، افرادی مثبت – موفق و نیک خواهند بود.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد هشت – ویبره”

خصوصیات عدد نه – ویبره

خصوصیات عدد نه – فال نوین

خصوصیات عدد نه
رمز موفقیت در زندگی نه ‎ها عقل و درایت آنهاست. نه‎ ها در وقت لزوم می‎ توانند دیگران را هدایت و راهنمایی کنند. اگر از استعداد خود خوب بهره بگیرند، مدیران – رؤسا و رهبران خوبی می‎شوند – اینان اغلب قوی – پرجاذبه و دارای افکار مثبت هستند – آنان اغلب به دنبال اهداف بزرگی در زندگی هستند، ولی یک احساس عدم اطمینان به خود و آسیب ‎پذیری از گفتار دیگران، در درون خود دارند.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد نه – ویبره”

خصوصیات عدد ده – ویبره

خصوصیات عدد ده – فال نوین

خصوصیات عدد ده
رمز موفقیت ده ها در زندگی، بهره ‎گیری از استعدادهای درون خواهد بود. آنان از این استعداد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می ‎کنند، همین طور برای کمک به دیگران.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد ده – ویبره”

خصوصیات عدد دوازده – ویبره

خصوصیات عدد دوازده – فال نوین

خصوصیات عدد دوازده
دوازده در برگیرنده مشخصات (۱) و (۲) است که حاصل آن همکاری خلاقه است. دوازده‎ها بعضاً ممکن است تمامی خصوصیات ۱ و ۲ را در بر داشته باشند. یا ترکیبی از بخشی از این خصوصیات دوگانه باشند.

ادامه خواندن “خصوصیات عدد دوازده – ویبره”