فال رنگ ها ( سرمه ای ) – ویبره

فال رنگ ها ( سرمه ای ) – فال رنگها

فال رنگ ها ( سرمه ای )
شما جذابید و عاشق زندگی خود هستید ، نسبت به همه چیز دارای احساسی قوی هستید

ادامه خواندن “فال رنگ ها ( سرمه ای ) – ویبره”

فال رنگ ها ( خاکستری ) – ویبره

فال رنگ ها ( خاکستری ) – فال رنگها

فال رنگ ها ( خاکستری )
جذاب و فعال هستید، شما هرگز احساستان را پنهان نمی کنید و هر آنچه را که درونتان است آشکار می سازید.

ادامه خواندن “فال رنگ ها ( خاکستری ) – ویبره”

فال رنگ ها ( کبود ) – ویبره

فال رنگ ها ( کبود ) – فال رنگها

فال رنگ ها ( کبود )
احساسات شما بسادگی و ناگهانی تغییر میکند اغلب تنها هستید ، مسافرت را دوست دارید.

ادامه خواندن “فال رنگ ها ( کبود ) – ویبره”

فال رنگ ها ( سبز ) – ویبره

فال رنگ ها ( سبز ) – فال رنگها

فال رنگ ها ( سبز )
خیلی خوب با افراد تازه کنار می آیید. در واقع آدم خجالتی ای نیستی اما گاهی اوقات با کلماتت به عواطف مردم آسیب      می رسانید.

ادامه خواندن “فال رنگ ها ( سبز ) – ویبره”

فال رنگ ها – ویبره

فال رنگ ها – فال رنگها

فال رنگ ها

اول فروردین ماه باشد سیاه هستید.
بین دوم فروردین تا ۱۱ فروردین باشد ارغوانی هستید
بین ۱۲ تا ۲۱ فروردین باشد. شما سرمه ای است
بین ۲۲ فروردین تا ۳۱ فروردین باشد نقره ای هستید.
بین یکم اردیبهشت تا ۱۰ اردیبهشت باشد سفید هستید.
بین ۱۱ اردیبهشت تا ۲۴ اردیبهشت باشد شما آبی هستید.
بین ۲۵ اردیبهشت تا سوم خرداد باشد شما طلائی رنگ هستید.
بین ۴ خرداد تا ۱۳ خرداد باشد شماشیری رنگ هستید.
بین ۱۴ خرداد تا ۲۳ خرداد ماه باشد شما خاکستری هستید.
بین ۲۴ خرداد تا دوم تیر ماه باشد شما رنگ خرمائی هستید.
سوم تیر ماه باشد رنگ شما خاکستری است.
بین ۴ تیر ماه تا ۱۳ تیر ماه باشد شما قرمز هستید.
بین ۱۴ تیر ماه تا ۲۳ تیر ماه باشد شما نارنجی هستید.
بین ۲۴ تیر ماه تا سوم مرداد ماه باشد شما زرد هستید.
بین ۴ مرداد ماه تا ۱۳ مرداد باشد شما صورتی هستید.
بین ۱۴ مرداد تا ۲۲ مرداد باشد شما آبی هستید.
بین ۲۳ مرداد تا یکم شهریور باشد شما سبز هستید.
بین ۲ شهریور تا ۱۱ شهریور باشد شما قهوه ای هستید.
بین ۱۲ شهریور تا ۲۱ شهریور باشد شما کبود رنگ هستید.
بین ۲۲ شهریور تا ۳۱ شهریور باشد شما لیمویی هستید.
متولدین یکم مهر ماه زیتونی هستند.
بین ۲ مهر تا ۱۱ مهر ماه ارغوانی هستید.
بین ۱۲ مهر تا ۲۱ مهر ماه باشد شما سرمه ای هستید.
بین ۲۲ مهر ماه تا یکم آبان ماه شما نقره ای هستید.
بین ۲ آبان تا ۲۰ آبان ماه باشد شماسفید هستید.
بین ۲۱ آبانماه تا ۳۰ آبانماه باشد رنگ شماطلائی است.
بین یکم آذر ماه تا ۱۰ آذر ماه باشد شماشیری رنگ هستید.
بین ۱۱ آذر ماه تا ۲۰ آذر ماه باشد شما خاکستری هستید.
بین ۲۱ آذر تا ۳۰ آذر باشد شما رنگ خرمائی هستید.
متولدین اول دیماه نیلی رنگ هستند.
بین دوم دی ماه تا ۱۱ دی ماه باشد رنگ شما قرمز است.
بین ۱۲ دی تا ۲۱ دی ماه شما نارنجی هستید.
بین ۲۲ دی ماه تا ۴ بهمن ماه باشد شما زردهستید.
بین ۵ بهمن تا ۱۴ بهمن ماه باشد شما صورتی هستید.
بین ۱۵ بهمن تا ۱۹ بهمن ماه باشد شما آبی هستید.
بین ۲۰ بهمن تا ۲۹ بهمن ماه باشد شما سبز هستید .
بین ۳۰ بهمن تا ۹ اسفند ماه باشد شما قهوه ای هستید.
بین ۱۰ اسفند تا ۲۰ اسفند باشد شما کبود رنگ هستید.
بین ۲۱ اسفند تا ۲۹ اسفند باشدلیمویی هستید.

فال رنگ ها – فال رنگها – ویبره

ادامه خواندن “فال رنگ ها – ویبره”

فال رنگ ها ( صورتی ) – ویبره

فال رنگ ها ( صورتی ) – فال رنگها

فال رنگ ها ( صورتی )
شما همواره در تلاشید تا در هر چیزی بهترین باشید و دوست دارید به سایرین کمک کنید.

ادامه خواندن “فال رنگ ها ( صورتی ) – ویبره”

فال رنگ ها ( زرد ) – ویبره

فال رنگ ها ( زرد ) – فال رنگها

فال رنگ ها ( زرد )
شما شیرین و بیگناهید ، مورد اعتماد بسیاری از مردم ، و دارای رهبریتی قوی در ارتباطاتتان هستید.

ادامه خواندن “فال رنگ ها ( زرد ) – ویبره”