دسته: فال روزانه

۱ فروردین ۱۳۹۱ – فال روزانه ویبره 0

۱ فروردین ۱۳۹۱ – فال روزانه ویبره

۱ فروردین ۱۳۹۱ – فال روزانه فروردین: شما دیگر نمی توانید صبر کنید؛ چراکه خویشتن داری و شکیبایی شما تبدیل به بی صبری و عجله شده است. باهمه این احوال مجبور نیستید که قبول...

۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – فال روزانه ویبره 0

۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – فال روزانه ویبره

۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – فال روزانه فروردین: شما امروز وقتی کارهایتان را تمام کردید نمی‌توانید به راحتی وقت‌تان را برای تفریح کردن با دوستانتان تنظیم کنید. شما هنوز وظایفی دارید که حتی شاید وقتی...

۲۸ اسفند ۱۳۹۱ – فال روزانه ویبره 0

۲۸ اسفند ۱۳۹۱ – فال روزانه ویبره

۲۸ اسفند ۱۳۹۱ – فال روزانه فروردین: امروز ظاهرا بهترین ایده‌هایتان هم خوب از آب در نمی‌آید و شما از نظر روحی به مانع برمی‌خورید. اما این جایی که شما احساس سرخوردگی می‌کنید جهان...

فال روزانه – ۱۴ فروردین ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۱۴ فروردین ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۱۴ فروردین ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: مدتی است که یک نفر در محل کار روی نقاط ضعف شما دست گذاشته است. عاقلانه ترین حرکت شاید این باشد که به مسیر...

فال روزانه – ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۳۰ فروردین ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: شما در موقعیتی قرار گرفته اید که به تفریحات و شادی بیشتری احتیاج دارید و امرزو باید تصمیم بگیرید از کارهایی که در سابق...

فال روزانه – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: تفاوت‌های میان دوستی و عشق کمی‌انسان را گیج می‌کند، اما این موضوع بیشتر در مورد دیگران صدق می‌کند، نه شما. این بدین معنی نیست...

فال روزانه – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: همچنانکه خورشید تا ماه آینده به پرتو افشانی در سرتاسر جوزای پرشتاب ادامه می‌دهد، شما نیز می‌توانید انرژی بیشتری از خود به اطراف ساطع...

فال روزانه – ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۱۶ خرداد ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: امروز شما نیاز دارید که در زمینه کاری خودتان را مطرح کنید، این اتفاق در صورتی ممکن می شود که شما ذهنتان را از...

فال روزانه – ۱ تیر ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۱ تیر ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۱ تیر ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: شما امروز ایده‌ای شگفت‌آور به همراه برنامه کاری بزرگی برای اجرا کردن آن دارید. اما همین که شروع به کار کنید، می‌توانید بفهمید که...

فال روزانه – ۱۷ تیر ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۱۷ تیر ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۱۷ تیر ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: امروز شما وظایف شغلی زیادی برای انجام دادن دارید و ممکن است دلتان نخواهد همه آنها را انجام دهید. برای اینکه شما می‌ترسید کارهایی...

فال روزانه – ۲ مرداد ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۲ مرداد ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۲ مرداد ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: ماه در نشانه شما قرار گرفته است و شما را به خاطر اتفاقات بدی که افتاده است نگران کرده است. حتی اگر شما به...

فال روزانه – ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۱۸ مرداد ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: امروز بهرام- یعنی سیاره بخت شما- در حالیکه با نپتون تاریک روبرو می‌شود خبرهای زیادی را از ابعاد دیگری دریافت می‌کند، به خاطر همین...

فال روزانه – ۳ شهریور ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۳ شهریور ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۳ شهریور ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: شما طوری در مورد خود حرف می‌زنید که انگار همه چیز خیلی عالی است، اما مثل اینکه مشکلاتی هم وجود دارد. شما خیلی با...

فال روزانه – ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۱۹ شهریور ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: شما امروز بیشتر دوست دارید دیگران را خوشحال و راحت بسازید نه خودتان را. عجیب اینکه انگیزه شما شاید کمی‌احمقانه باشد!! چراکه اگر اطرافیان...

فال روزانه – ۴ مهر ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۴ مهر ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۴ مهر ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: تا موقعی که احساسات و علایق شما به علایق اطرفیانتان مرتبط می‌شود، تمرکز کردن برای مطرح کردن خود می‌تواند شما را به مسیری درست...

فال روزانه – ۲۰ مهر ۱۳۹۲ – ویبره 0

فال روزانه – ۲۰ مهر ۱۳۹۲ – ویبره

فال روزانه – ۲۰ مهر ۱۳۹۲ – فال روزانه فروردین: شما امروز احساس می‌کنید به شدت به دنبال آروزهای قلبی خود کشیده می‌شوید و در جستجوی زمانی برای تفریح و تجدید قوا هستید، اما...