شیطان – ویبره

شیطان – فال تاروت

شیطان

در تصویر این کارت، شیطان با چهره ای ترسناک و وحشت آور مشاهده میشود. شیطان با دست راستش که مثل پنجه حیوانات وحشی است، سمبل قدرت و نفوذی است که بر روی انسان دارد. در مقابل او زنی در حال گریه مشاهده میشود.

ادامه خواندن شیطان – ویبره

خورشید – ویبره

خورشید – فال تاروت

 

خورشید

 

خورشید، بزرگ، پر نور و سرشار از انرژی و قدرت بر بالای دنیایی تمیز و خوشبخت و امیداور و شاد طلوع کرده است. در ابتدا، تصویر زوج بسیار جوانی که بنظر میرسد بسیار بهم علاقمند هستند دیده میشود. آنها همدیگر را در آغوش گرفته اند و کتابی گشوده نیز بر روی زانوهایشان قرار دارد. خورشید با پرتوهای پرقدرتش، با صبوری، تمام خطرات و مشکلاتی را که میتواند ناشی از قدرت تاثیر ماه و ستارگان باشد گرفته است.

ادامه خواندن خورشید – ویبره

عشاق – ویبره

عشاق – فال تاروت

عشاق

مردی جوان با علاقه و احساس دست معشوقه اش را در دست دارد. امیدواری و سکوت پرمعنای آن با حضور پیرمردی که لباس سبز به تن دارد و پشت سر و در حقیقت پشتیبان آنهاست نشان داده شده است.

ادامه خواندن عشاق – ویبره

ماه – ویبره

ماه – فال تاروت

ماه

در قسمت بالای کارت، در گوشه ای جوانی که زیر درختی نشسته دیده میشود. او ساز ماندونیی در دست دارد و برای دختر جوانی که در بالکن خانه ی رو به رو ایستاده است ساز می نوازد. در کنار این جوان، سگی قوی هیکل و درست اندام دیده میشود و ماه بالای صفحه که صورت بچگانه ای برای آن ترسیم شده به آنها مشرف است. در قسمت پایین کارت خرچنگی بدون توجه به پسر و دختر و بقیه ی چیزها، به سمت خورشید در حرکت است.

ادامه خواندن ماه – ویبره

ژوپیتر – ویبره

ژوپیتر – فال تاروت

ژوپیتر

ژوپیتر با تاجی بر سر که با بالا تنه ای برهنه و چهره و ژستی مردانه بر روی تخته سنگی نشسته است در این کارت نمایش داده شده و در عین حال دست چپ خود را بر روی زانو گذاشته است. در مقابلش نیز یک عقاب که نمایانگر تیزبینی و دوربینی و هوشیاری است دیده میشود.

ادامه خواندن ژوپیتر – ویبره

قدرت – ویبره

قدرت – فال تاروت

 

قدرت

مردی برهنه با اندامی ورزیده که با دستهایش در حال اسیر کردن یک شیر است، در این کارت نشان داده شده است. صورت مطمئن و امنیتی که از چهره اش به بیننده القاء میشود تایید کننده پیروزی قطعی او به نظر می آید. مرد آنقدر به قدرت خود اطمینان دارد که حتی چوبی را که بر زمین افتاده برنمیدارد.

ادامه خواندن قدرت – ویبره

راهب – ویبره

راهب – فال تاروت

راهب

یک راهب با لباس قهوه ای که رنگ مخصوص راهبهاست در جستجوی حقیقت و علم و دانش است. فردی مسن است و در دست راست خود فانوسی دارد که سمبل روشنایی و علم و دانش است.

ادامه خواندن راهب – ویبره

برج (قلعه) – ویبره

برج (قلعه) – فال تاروت

برج (قلعه)

بنایی است به شکل قلعه یا برج که بالای آن در اثر اصابت صاعقه هایی که از خورشید به آن برخورد کرده خراب شده است. در تصویر نیز دو مرد دیده میشوند که یکی از آنها بر روی زمین افتاده و دیگری نیز در حال سقوط از بالای برج است و تکه های سنگ و چوب و آجر متعلق به آن، در اثر صاعقه در حال سقوط و ریختن به زمین است. در واقع این کارت نشان میدهد که صاعقه، برج و باور دروغ و فریب را ویران میکند.

ادامه خواندن برج (قلعه) – ویبره

عدالت – ویبره

عدالت – فال تاروت

عدالت

در تصویر کارت، زنی را در حالت کاملا” شجاعانه، بدون ترس و با قدرت می بینیم که به نوعی نمایانگر عدالت است. او در دست چپ خود یک ترازو که مظهر عدالت است و در دست راست هم شمشیر برنده ای در دست دارد. این زن بازرهی که بر تن دارد نشان از آمادگی برای مقابله با هر مشکلی دارد در حالی که حاضر به خارج شدن از حدود و اصول نیست.

ادامه خواندن عدالت – ویبره

برج (قلعه) – ویبره

برج (قلعه) – فال تاروت

 

برج (قلعه)

بنایی است به شکل قلعه یا برج که بالای آن در اثر اصابت صاعقه هایی که از خورشید به آن برخورد کرده خراب شده است. در تصویر نیز دو مرد دیده میشوند که یکی از آنها بر روی زمین افتاده و دیگری نیز در حال سقوط از بالای برج است و تکه های سنگ و چوب و آجر متعلق به آن، در اثر صاعقه در حال سقوط و ریختن به زمین است. در واقع این کارت نشان میدهد که صاعقه، برج و باور دروغ و فریب را ویران میکند.

ادامه خواندن برج (قلعه) – ویبره