شیطان – ویبره

شیطان – فال تاروت

شیطان

در تصویر این کارت، شیطان با چهره ای ترسناک و وحشت آور مشاهده میشود. شیطان با دست راستش که مثل پنجه حیوانات وحشی است، سمبل قدرت و نفوذی است که بر روی انسان دارد. در مقابل او زنی در حال گریه مشاهده میشود.

ادامه خواندن “شیطان – ویبره”

برج (قلعه) – ویبره

برج (قلعه) – فال تاروت

 

برج (قلعه)

بنایی است به شکل قلعه یا برج که بالای آن در اثر اصابت صاعقه هایی که از خورشید به آن برخورد کرده خراب شده است. در تصویر نیز دو مرد دیده میشوند که یکی از آنها بر روی زمین افتاده و دیگری نیز در حال سقوط از بالای برج است و تکه های سنگ و چوب و آجر متعلق به آن، در اثر صاعقه در حال سقوط و ریختن به زمین است. در واقع این کارت نشان میدهد که صاعقه، برج و باور دروغ و فریب را ویران میکند.

ادامه خواندن “برج (قلعه) – ویبره”

دلقک – ویبره

دلقک – فال تاروت

دلقک
معروفترین خصوصیت دلقک شادابی، بی غم بودن، بانشاطی و صمیمی بودن است. با وجود این که بر لبه پرتگاه حرکت میکند اما از این بابت ترس یا نگرانی فکری ندارد. در لباس های رنگی شادی و حرکت را بدون هر نوع پیشداوری بر ما تلقین میکند و سادگی و صمیمیتی کودکانه را یادآوری میکند.

ادامه خواندن “دلقک – ویبره”

دنیا – ویبره

دنیا – فال تاروت

دنیا

در تصویر این کارت، انسانی برهنه که شالی آبی در دست دارد دیده میشود و بیانگر لذات دنیا میباشد. در دو طرف او دو کبوتر نیز دیده میشوند. یک عقاب نیز بالهایش را چون محافظ ی بر روی دنیا گسترده است. در پایین کارت هم یک شیر و یک گاو دیده میشوند که در واقع محافظ ین این سمبل انسانی هستند.

ادامه خواندن “دنیا – ویبره”

روز رستاخیز – ویبره

روز رستاخیز – فال تاروت

روز رستاخیز

بر بالای یک تکه ابر فرشته ای نشسته و شیپوری قرمز رنگ را مینوازد. او در حقیقت با این شیپور رسیدن لحظه ی قیامت را اعلام میکند. یک زن و ۳ مرد نیز در حالی که زنده شده و از قبرهای خود برخاسته اند دیده میشوند. روز دیدن پاداش و جزا فرا رسیده است، روز شادی و خوشحالی و یا ترس و نگرانی.

ادامه خواندن “روز رستاخیز – ویبره”

دلقک – ویبره

دلقک – فال تاروت

 

دلقک

معروفترین خصوصیت دلقک شادابی، بی غم بودن، بانشاطی و صمیمی بودن است. با وجود این که بر لبه پرتگاه حرکت میکند اما از این بابت ترس یا نگرانی فکری ندارد. در لباس های رنگی شادی و حرکت را بدون هر نوع پیشداوری بر ما تلقین میکند و سادگی و صمیمیتی کودکانه را یادآوری میکند.

ادامه خواندن “دلقک – ویبره”

جادوگر – ویبره

جادوگر – فال تاروت

جادوگر

این تصویر جادوگری را با چوبی سحرآمیزی در دست که با دست چپ خود آن را بالا برده است و با دست راست خود نیز بر روی میز اشاره میکند نشان میدهد. در واقع نشانگر این نکته است که تمام نیروها از آسمانها و ماوراء آن منشاء میگیرند. در مقابل جادوگر بر روی میز، قوطی ها، بطریها و ظروف مختلف نیز دیده میشود. این اجسام که درهم و برهم بر روی میز قرار گرفته اند توسط جادوگر به حالت منظم و معناداری در خواهند آمد و یا با هم ترکیب خواهند شد.

ادامه خواندن “جادوگر – ویبره”

ارابه – ویبره

ارابه – فال تاروت

ارابه

جنگجویی با چهره ای مغرور به روزی ارابه ی پیروزی ایستاده است. او تمام سلاح ها را برای مقابله با هر نوع حمله احتمالی در اختیار دارد و با چهره ای مطمئن و با قدرت آماده است. در قسمت پایین کارت ۲ اسب که ارابه را به جهت های مختلفی می کشند دیده میشود.

ادامه خواندن “ارابه – ویبره”

ارابه – ویبره

ارابه – فال تاروت

 

ارابه

جنگجویی با چهره ای مغرور به روزی ارابه ی پیروزی ایستاده است. او تمام سلاح ها را برای مقابله با هر نوع حمله احتمالی در اختیار دارد و با چهره ای مطمئن و با قدرت آماده است. در قسمت پایین کارت ۲ اسب که ارابه را به جهت های مختلفی می کشند دیده میشود.

ادامه خواندن “ارابه – ویبره”

الهه ژنیون – ویبره

الهه ژنیون – فال تاروت

الهه ژنیون

این الهه با تاجی بر سر و چوب بلندی در دست چپ با پای برهنه بر روی جاده ای ایستاده است. لباسی که بر تن دارد به رنگ قرمز است و کمربندی آبی به کمر بسته است. پشت سر او هم طاووسی با رنگ های زیبا و زنده ایستاده است.

ادامه خواندن “الهه ژنیون – ویبره”

ژوپیتر – ویبره

ژوپیتر – فال تاروت

ژوپیتر

ژوپیتر با تاجی بر سر که با بالا تنه ای برهنه و چهره و ژستی مردانه بر روی تخته سنگی نشسته است در این کارت نمایش داده شده و در عین حال دست چپ خود را بر روی زانو گذاشته است. در مقابلش نیز یک عقاب که نمایانگر تیزبینی و دوربینی و هوشیاری است دیده میشود.

ادامه خواندن “ژوپیتر – ویبره”

ملکه – ویبره

ملکه – فال تاروت

ملکه

ملکه با عصایی در دست و انگشت اشاره ای که به سمت آسمان اشاره میکند. با تاجی بر سر و گردنبند مروارید ظریفی در گردن بر روی تخت سلطنت نشسته است.

ادامه خواندن “ملکه – ویبره”

ژوپیتر – ویبره

ژوپیتر – فال تاروت

ژوپیتر

ژوپیتر با تاجی بر سر که با بالا تنه ای برهنه و چهره و ژستی مردانه بر روی تخته سنگی نشسته است در این کارت نمایش داده شده و در عین حال دست چپ خود را بر روی زانو گذاشته است. در مقابلش نیز یک عقاب که نمایانگر تیزبینی و دوربینی و هوشیاری است دیده میشود.

ادامه خواندن “ژوپیتر – ویبره”

ماه – ویبره

ماه – فال تاروت

ماه

در قسمت بالای کارت، در گوشه ای جوانی که زیر درختی نشسته دیده میشود. او ساز ماندونیی در دست دارد و برای دختر جوانی که در بالکن خانه ی رو به رو ایستاده است ساز می نوازد. در کنار این جوان، سگی قوی هیکل و درست اندام دیده میشود و ماه بالای صفحه که صورت بچگانه ای برای آن ترسیم شده به آنها مشرف است. در قسمت پایین کارت خرچنگی بدون توجه به پسر و دختر و بقیه ی چیزها، به سمت خورشید در حرکت است.

ادامه خواندن “ماه – ویبره”