Category: تاروت

شیطان – ویبره 0

شیطان – ویبره

شیطان – فال تاروت در تصویر این کارت، شیطان با چهره ای ترسناک و وحشت آور مشاهده میشود. شیطان با دست راستش که مثل پنجه حیوانات وحشی است، سمبل قدرت و نفوذی است که...

دنیا – ویبره 0

دنیا – ویبره

دنیا – فال تاروت در تصویر این کارت، انسانی برهنه که شالی آبی در دست دارد دیده میشود و بیانگر لذات دنیا میباشد. در دو طرف او دو کبوتر نیز دیده میشوند. یک عقاب...

ستاره – ویبره 0

ستاره – ویبره

ستاره – فال تاروت در تصویر این کارت، فردی به حالت نیمه برهنه در کنار نهر آب دیده میشود که بر روی زانو نشسته و از پارچ زرد رنگی که در دست دارد آب...

به دار آویخته شده – ویبره 0

به دار آویخته شده – ویبره

به دار آویخته شده – فال تاروت در این کارت فردی از یک تیر که بین دو درخت قرار گرفته است از پاهایش آویزان شده و سرش رو به پایین است. پای چپ این...

جادوگر – ویبره 0

جادوگر – ویبره

جادوگر – فال تاروت این تصویر جادوگری را با چوبی سحرآمیزی در دست که با دست چپ خود آن را بالا برده است و با دست راست خود نیز بر روی میز اشاره میکند...

چرخ و فلک – ویبره 0

چرخ و فلک – ویبره

چرخ و فلک – فال تاروت چرخ و فلک که بر روی لبه یک پرتگاه و بر روی سنگها نشان داده شده است و توسط یک فرشته که با چشم های بسته چرخانده میشود...

پادشاه – ویبره 0

پادشاه – ویبره

پادشاه – فال تاروت در این کارت پادشاه با قامتی تنومند، با قدرت و چهره ای مردانه و تاجی بر سر روی تخت سلطنت نشسته. عصایی در دست راست و سپری در دست چپ...

خورشید – ویبره 0

خورشید – ویبره

خورشید – فال تاروت     خورشید، بزرگ، پر نور و سرشار از انرژی و قدرت بر بالای دنیایی تمیز و خوشبخت و امیداور و شاد طلوع کرده است. در ابتدا، تصویر زوج بسیار...

خورشید – ویبره 0

خورشید – ویبره

خورشید – فال تاروت   خورشید، بزرگ، پر نور و سرشار از انرژی و قدرت بر بالای دنیایی تمیز و خوشبخت و امیداور و شاد طلوع کرده است. در ابتدا، تصویر زوج بسیار جوانی...

عشاق – ویبره 0

عشاق – ویبره

عشاق – فال تاروت مردی جوان با علاقه و احساس دست معشوقه اش را در دست دارد. امیدواری و سکوت پرمعنای آن با حضور پیرمردی که لباس سبز به تن دارد و پشت سر...

قدرت – ویبره 0

قدرت – ویبره

قدرت – فال تاروت   مردی برهنه با اندامی ورزیده که با دستهایش در حال اسیر کردن یک شیر است، در این کارت نشان داده شده است. صورت مطمئن و امنیتی که از چهره...

قدرت – ویبره 0

قدرت – ویبره

قدرت – فال تاروت مردی برهنه با اندامی ورزیده که با دستهایش در حال اسیر کردن یک شیر است، در این کارت نشان داده شده است. صورت مطمئن و امنیتی که از چهره اش...

راهب – ویبره 0

راهب – ویبره

راهب – فال تاروت یک راهب با لباس قهوه ای که رنگ مخصوص راهبهاست در جستجوی حقیقت و علم و دانش است. فردی مسن است و در دست راست خود فانوسی دارد که سمبل...

برج (قلعه) – ویبره 0

برج (قلعه) – ویبره

برج (قلعه) – فال تاروت   بنایی است به شکل قلعه یا برج که بالای آن در اثر اصابت صاعقه هایی که از خورشید به آن برخورد کرده خراب شده است. در تصویر نیز...

دلقک – ویبره 0

دلقک – ویبره

دلقک – فال تاروت معروفترین خصوصیت دلقک شادابی، بی غم بودن، بانشاطی و صمیمی بودن است. با وجود این که بر لبه پرتگاه حرکت میکند اما از این بابت ترس یا نگرانی فکری ندارد....

دنیا – ویبره 0

دنیا – ویبره

دنیا – فال تاروت در تصویر این کارت، انسانی برهنه که شالی آبی در دست دارد دیده میشود و بیانگر لذات دنیا میباشد. در دو طرف او دو کبوتر نیز دیده میشوند. یک عقاب...