پادشاه – ویبره

پادشاه – فال تاروت

پادشاه

در این کارت پادشاه با قامتی تنومند، با قدرت و چهره ای مردانه و تاجی بر سر روی تخت سلطنت نشسته. عصایی در دست راست و سپری در دست چپ خود دارد. پادشاه لباسی مزین به جواهر بر تن دارد و صورتش نمایانگر آرامش، اعتماد به نفس و تکیه بر قدرت میباشد.

 

معنای عکس وارونه:

اگر این کارت به شکل وارونه قرار گرفته باشد نمایانگر ناتوانی، بیماری انعطاف پذیری بیش از حد و ضعف در دستیابی به اهداف، بی ارادگی و بی کفایتی میباشد و ناتوانی در اداره زندگی به تنهایی و ضعف شخصیتی را نیز به نمایش میگذارد.

Vibre.ir

پادشاه – فال تاروت – ویبره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *