ت – اسم دخترانه – ویبره

ت – اسم دخترانه – اسم دختران

ت - اسم دخترانه - ویبره

دیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
۱ تابان چهر فارسی    آن که چهره ای روشن و درخشان دارد
۲ تابان دخت فارسی    مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر)
۳ تابان رخ فارسی    تابان چهر
۴ تابان گل فارسی    مرکب از تابان( درخشان)+ گل
۵ تابان مهر فارسی    خورشید تابان، خورشید درخشان
۶ تابناک فارسی    جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده
۷ تابیتا عبری    آهو
۸ تاپیک اوستایی-پهلوی    درخشان، تابنده، نورانی
۹ تاتینا فارسی    پرنده ای شکاری
۱۰ تاج آفرین فارسی    آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج
۱۱ تاج الزمان عربی    آن که چون تاج در رأس زمان خود است
۱۲ تاج الملک عربی    افسر پادشاهی، تاج پادشاهی
۱۳ تاج الملوک عربی    افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خانواده آلاله با گلهای زیبای واژگون
۱۴ تاج بانو فارسی    ملکه، شاهزاده خانم
۱۵ تاج بی بی فارسی,ترکی    ملکه، شاهزاده خانم
۱۶ تاج خاتون فارسی    ملکه، شاهزاده خانم
۱۷ تاج دخت فارسی    تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر)
۱۸ تاج گل فارسی    آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا
۱۹ تاج ماه فارسی    آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا
۲۰ تاج مهر فارسی   آن که چون تاجی بر سر خورشید است، یا دسته گلی به شکل تاج، بسیار زیبا
۲۱ تارا فارسی    ستاره
۲۲ تارادخت فارسی    مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر)
۲۳ تارادیس فارسی    مانند ستاره
۲۴ تارلا ترکی    کشتزار
۲۵ تارمیتا آشوری    بنیان، اساس
۲۶ تافته فارسی    نوعی پارچه ابریشمی
۲۷ تاک آفرین فارسی    مرکب از تاک( درخت انگور) + آفرین(آفریننده)
۲۸ تاکدخت فارسی    مرکب از تاک( درخت انگور) + دخت( دختر)
۲۹ تامارا آشوری    نام حاکم گرجستان و دختر گیورکی سوم
۳۰ تامیلا ترکی    بخشنده
۳۱ تامیما آشوری    منزه، پاک
۳۲ تانیا فرانسه   ملکه مهربان
۳۳ تبسم عربی    خنده بدون صدا، لبخند
۳۴ تتسگل فارسی    نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر
۳۵ تحفه عربی    شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه
۳۶ تحفه گل فارسی,عربی    تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند
۳۷ تذرو فارسی    قرقاول
۳۸ ترانه فارسی    سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز
۳۹ ترکان ترکی    در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف ، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه
۴۰ ترگل فارسی    گل تازه و شاداب
۴۱ ترلان ترکی    پرنده ای از خانواده باز شکاری
۴۲ ترمه فارسی    نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی
۴۳ ترنج فارسی    میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت تر است
۴۴ ترنم عربی    زمزمه کردن یک نغمه ، آواز، نغمه
۴۵ ترنیان فارسی    سبدی که از شاخه های بید می بافند
۴۶ تروند فارسی    میوه تازه رسیده، نوبر
۴۷ تسنیم عربی    نام چشمه ای در بهشت
۴۸ تک بانو فارسی    بانوی یگانه
۴۹ تکتم عربی   نام چاه زم زم – نام مادر امام رضا(ع) – اصرار در کتمان – پنهان کاری زیادی – بیشتر در امور مربوط به بانوان به کار برده می شود
۵۰ تلکا فارسی    در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی

دیف نام ریشه زبانی شرح و معنی
۱ تلناز ترکی    موی قشنگ
۲ تمنا عربی    آرزو
۳ تمیم عربی    مهره چشم زخم
۴ تناز فارسی    نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش
۵ تندر فارسی,عربی    تن(فارسی) + در(عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون دُر دارد
۶ تندیس فارسی    مجسمه
۷ تنی فارسی    در گویش مازندران شکوفه
۸ تنی نار فارسی    در گویش مازندران شکوفه انار
۹ توتیا هندی    جانوری دریایی با بدنی مدور که در بستر دریا زندگی می کند ، گردی که از آن به عنوان سرمه استفاده می کنند
۱۰ توراکینا مغولی    نام همسر اکتای قاآن مغول
۱۱ توران اوستایی-پهلوی    نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی که بر آن سوی رود جیحون یعنی ماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا دریاچه آرال امتداد داشته است
۱۲ توراندخت فارسی    مرکب از توران( نام سرزمینی) + دخت( دختر)
۱۳ توری فارسی    گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خوشه ای بنفش و تاج گسترده دارد
۱۴ توسا فارسی    توسکا،درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید
۱۵ توسکا فارسی   توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید
۱۶ توفان آرامی    طوفان، معرب از آرامی ، جریان هوای بسیار شدید، هیاهو و غوغا
۱۷ توکا فارسی    پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ
۱۸ تهمینه فارسی    نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه سمنگان همسر رستم پهلوان شاهنامه و مادر سهراب
۱۹ تی تی گیلکی    گیلکی شکوفه
۲۰ تی تی گل گیلکی,فارسی   گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل
۲۱ تی تی نار گیلکی,فارسی    گیلکی شکوفه انار
۲۲ تیراژه فارسی    رنگین کمان، قوس قزح
۲۳ تیسا فارسی    در گویش مازندران خالص
۲۴ تیساگل فارسی   در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + گل
۲۵ تیساناز فارسی    در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + ناز( زیبا)
۲۶ تینا آرامی    گِل ، هم ریشه با “طین” عربی است
۲۷ تیناب فارسی    آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا
۲۸ تینوش گیلکی    نوش تو
۲۹ تیهو فارسی    پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن
۳۰ تی تی سا گیلکی,فارسی   تیتی(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
۳۱ تانیا کردی   تالار – تهنیا – دختر تنها
۳۲ تیارا لری,فارسی   تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا .زیبا
۳۳ تالیا فارسی,عربی   تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی
۳۴ تایماز ترکی   بی نظیر ، بی همتا
۳۵ تلما لاتین,انگلیسی   امید و آرزو
۳۶ تاتیانا فارسی   تاتینا ، پرنده شکاری
۳۷ تیدا اوستایی-پهلوی   دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
۳۸ تیدآ فارسی   تیدا، دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
۳۹ تانسو ترکی   تمیزی ، پاکی ، زیبایی ، زلالی چشمه ، شبنم صبحگاهی
۴۰ تمنا عربی   آرزو ، خواستن چیزی همراه با تواضع و فروتنی ، دختری که وقارش همه را در مقابلش به فروتنی می کشاند
۴۱ تیبا فارسی   عشوه ، فریب ، بازیگوشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *